ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

LEAGUE OF LEGENDS®

Datum poslední změny: duben 14, 2014

Společnost Riot Games, Inc.z Delaware, její dceřiná společnost Riot Games, Ltd., irská společnost s ručením omezením a její další dceřiné společnosti (souhrnně dále uváděny jako „nám“, „my“ nebo „Riot Games“) jsou zavázány respektovat práva na soukromí zákazníků, návštěvníků a dalších uživatelů bezplatně použitelné počítačové hry League of Legends („Hra“) a souvisejících webových stránek, včetně http://na.leagueoflegends.com, http://euw.leagueoflegends.com a http://eune.leagueoflegends.com (souhrnně „Web“). Vytvořili jsme tyto Zásady soukromí („Zásady“), abychom vám, uživateli, poskytli jistotu při navštěvování a používání Webu nebo Hry a abychom prokázali náš závazek uskutečňovat otevřené informační postupy a chránit vaše soukromí. Návštěvou Webu nebo použitím Hry souhlasíte s tím, že budeme shromažďovat, používat, ukládat, mazat a poskytovat informace týkající se vás tak, jak je uvedeno v těchto Zásadách. Tyto Zásady se vztahují pouze na Web a Hry a nikoliv na webové stránky třetích stran, na které můžete přistupovat z Webu, přičemž každé takové webové stránky mohou uplatňovat zásady sběru a využívání dat, které se závažným způsobem liší od těchto Zásad.

Společnost Riot Games získala TRUSTe Privacy Seal, která označuje, že tyto zásady ochrany soukromí a postupy byly přezkoumány TRUSTe a jsou v souladu s požadavky programu TRUSTe včetně transparentnosti, odpovědnost a volby týkající se sběru a používání vašich osobních informací. Posláním TRUSTe, jakožto nezávislé třetí strany, je globálně akcelerovat online důvěru mezi spotřebiteli a organizacemi prostřednictvím přední značky důvěry soukromí a inovativních řešení k vytvoření důvěry.  Máte-li jakékoliv otázky nebo stížnosti týkající se našich zásad soukromí nebo postupů, neváhejte nás kontaktovat na privacy@riotgames.com. Pokud nejste spokojeni s naší reakcí, můžete kontaktovat TRUSTe zde.

Společnost Riot Games postupuje ve shodě s rámcem USA - EU Bezpečný přístav a rámcem USA - Švýcarsko Bezpečný přístav tak, jak je nastaven ministerstvem obchodu v souvislost se sběrem, využitím a ukládáním osobních údajů z členských zemí Evropské unie a Švýcarska.  Společnost Riot Games je držitelem osvědčení, podle kterého dodržuje Zásady ochrany soukromí Bezpečný přístav týkající se oznámení, volby, dalšího přenosu, bezpečnosti, integrity dat, přístupu a vymáhání. Chcete-li se dozvědět více o programu Bezpečný přístav a prohlédnout si osvědčení společnosti Riot Games, navštivte http://www.export.gov/safeharbor.

 

I. POSTUPY SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ INFORMACÍ

A. Jaké základní informace Riot Games shromažďuje?

Obvykle osobní informace shromažďujeme pouze tehdy, poskytnete-li nám k tomu váš souhlas a můžete také navštívit oblasti Webu, aniž byste souhlas museli dát.  Nicméně proto, abyste mohli využívat některé části Webu a/nebo se mohli přihlásit k hraní Hry, budete povinni vytvořit účet, při jehož zakládání nám sdělíte vaši e-mailovou adresu a zvolíte jedinečné uživatelské jméno a heslo („Účet“). Pro účely ověření věku vás také požádáme, v průběhu procesu vytváření účtu, o sdělení data vašeho narození. V průběhu údržby Účtu můžete být také požádáni o zapojení se do online průzkumů týkajících se Hry nebo do jiných propagačních soutěží týkajících se Hry; zapojení se je zcela dobrovolné. Budete-li chtít kontaktovat náš tým podpory zákazníkům, můžete tak učinit přes záložku „Podpora“ na našem Webu. V případě účasti v reklamních aktivitách nebo při kontaktování podpory zákazníků můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací nad rámec vaší e-mailové adresy, včetně vašeho jména, celé adresy a telefonního čísla. Při provozování Webu nebo jiném nabízení Hry od vás můžeme také požadovat další informace, včetně hardwarových specifikací, metriky výkonnosti softwaru, herních zkušeností, odkaz na přítele a další demografické informace, které by mohly souviset s vašimi osobními informacemi, například informacemi o vašem pohlaví, koníčcích, zaměstnání, preferované platformy a informací o vlastnictví dalších her.

Upozorňujeme, že při využívání některých oblastí Webu (např. nakupování reklamního zboží) nebo Hry (např. nakupování Riot Points) budete požádáni o poskytnutí dalších informací, aby bylo možné dokončit nákup, například vaše jméno, celou adresu, telefonní číslo, adresu IP protokolu (pro účely sledování podvodů) a informace o kreditní kartě nebo informace o jiném způsobu placení v závislosti na zvoleném způsobu úhrady. Ve většině případů budou informace poskytnuté pro platební účely také sdíleny s poskytovatelem platebního systému, tedy třetí stranou, v závislosti na zvoleném způsobu úhrady. Viz Část IV níže s uvedením způsobu, jak třetí strany spolupracující s Riot Games využívají vaše osobní informace.

V případě, že se rozhodnete založit si Účet a hrát Hru, shromažďujeme také určité informace o vašich výkonech ve hře a/nebo interakcích s ostatními (např. výhry / prohry, hrané šampiony, průměrný počet zabití /smrtí apod.). Tyto statistiky jsou přiřazeny ke jménu vašeho Vyvolávače a jsou veřejně přístupné členům komunity Riot Games. Dodatečně můžeme vaše herní statistiky sdílet s třetími stranami v souladu s pravidly a podmínkami vytyčenými v těchto Zásadách. Pro upřesnění, žádné vaše osobní informace, jako e-mailová adresa, uživatelské jméno, IP adresa nebo jiné citlivé informace, nebudou sdíleny v rámci tohoto procesu.

 

Odkaz na přítele

Pokud se rozhodnete využít naši odkazovou službu určenou na odkázání přítele na náš Web, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele. Vašemu příteli automaticky zašleme jednorázovou e-mailovou pozvánku k návštěvě Webu. Společnost Riot Games ukládá tyto informace výhradně pro účely odeslání jednorázového e-mailu a sledování úspěchu odkazového programu.

 

Vy nebo váš přítel nás mohou kontaktovat na privacy@riotgames.com a požádat nás, abychom tyto informace z naší databáze vyřadili.

B. Jaké další informace Riot Games shromažďuje?

(1) AUTOMATICKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ. Naše servery automaticky rozpoznávají doménové názvy a adresy internetového protokolu (IP) (číslo přidělené počítačům na internetu). Dále může váš internetový prohlížeč nebo software Hry přenášet společnosti Riot Games určité geografické informace nebo jiné informace týkající se vašeho počítače, včetně jeho výkonu, hardwarových specifikací a zpracování herních dat. V rámci tohoto procesu nejsou o vás zjišťována žádná osobní data. Web může také získávat anonymní „údaje o provozu“, kterými není možné vás osobně identifikovat, avšak mohou být užitečné pro marketingové účely nebo ke zlepšení námi nabízených služeb.

(2) COOKIES. Průběžně můžeme používat standardní funkci „cookies“ velkých prohlížečů, které nám umožňují ukládat malé kousky informací na váš počítač o vaší návštěvě Webu. Třebaže do cookies nezapisujeme žádné osobně identifikovatelné informace, cookies nám pomáhají zjišťovat, které části Webu jsou užitečné a které naopak vyžadují zlepšení. To, zda budete cookies akceptovat či nikoliv, můžete určit změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně, pokud se rozhodnete tuto funkci deaktivovat, vaše zkušenosti s užíváním Webu se mohou zhoršit a některé funkce nemusí fungovat tak, jak byly navrženy.

(3) WEBOVÉ MAJÁKY. Náš Web obsahuje elektronické obrázky známé jako webové majáky (někdy zvané také jako GIF obrázky o velikosti jednoho pixelu) a tyto majáky se používají společně s koláčky k získání agregované statistice pro analyzování způsobu použití našeho Webu a mohou se používat i v některých našich e-mailech a v online reklamě, abychom věděli, které e-maily a odkazy byly příjemci otevřeny. Máme tak možnost měřit účinnost naší komunikace se zákazníkem a marketingových kampaní.

 

C. Co společnost Riot Games se shromážděnými informacemi dělá?

(1) OSOBNÍ INFORMACE. Vaše osobní informace nebudeme bez vašeho souhlasu sdílet s žádnou ze třetích stran s výjimkou sdílení nutného k poskytování námi nabízených služeb, s výjimkou sdílení vyžadovaného zákonem nebo s výjimkou uvedenou v těchto Zásadách. Můžeme použít vaše osobní informace s cílem ověřit vaší identitu nebo zkontrolovat vaši kvalifikaci, informovat vás o změnách na Webu nebo ve Hře nebo zaslat vám další informace o Riot Games. Můžeme také použít vaše informace k tomu, abychom vás kontaktovali, domníváme-li se, že dochází k porušování Podmínek užívací smlouvy („Užívací podmínky“) nebo Licenční smlouvy s koncovým uživatelem („EULA“).

(2) ANONYMNÍ INFORMACE. Využíváme anonymní informace k tomu, abychom analyzovali provoz na Webu, avšak nezkoumáme tyto informace k individuální identifikaci informací. Kromě toho můžeme použít anonymní IP adresy ke snazší diagnostice problémů s našimi servery, ke správě Webu nebo k zobrazení obsahu podle vašich preferencí. Informace o provozu a transakcích mohou být také sdíleny s našimi obchodními partnery a zadavateli inzerce agregátně a anonymně.

(3) POUŽITÍ COOKIES. Můžeme používat cookies k poskytování obsahu odpovídajícímu vašim zájmům, k uložení vašeho hesla tak, že jej při každé opakované návštěvě Webu nemusíte znovu zadávat nebo pro jiné účely. Reklamní nabídky nebo inzeráty zobrazené na Webu mohou obsahovat cookies. K informacím shromážděným externími zadavateli inzerce na Webu nemáme přístup a nemáme je pod kontrolou.

(4) VYŽÁDANÁ POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ. Osobní informace můžeme poskytnout, pokud tak musíme činit ze zákona nebo v dobré víře, že je poskytnutí nezbytně nutné k tomu, abychom (a) splnili požadavky zákona nebo právního procesu, jímž se musí Riot Games nebo její mateřská společnost, dceřiná společnost nebo přidružená společnost řídit, (b) ochránili a obhájili práva nebo majetek Riot Games nebo uživatelů Webu nebo Hry nebo (c) jednali za neobvyklých, mimořádných nebo naléhavých okolností s cílem ochránit bezpečnost veřejnosti nebo uživatelů Webu nebo Hry.

(5) PRODEJ INFORMACÍ. Abychom drželi tempo se změnami v našem odvětví, můžeme prodávat nebo nakupovat části naší společnosti nebo jiných společností nebo aktiv, včetně informací shromážděných přes Web nebo jinak ve spojení se Hrou. Dojde-li k nákupu společnosti Riot Games nebo v podstatě veškerých aktiv této společnosti, budou informace o zákaznících jedním z aktiv, jenž přecházejí na získatele. Pokud k takovému případu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom vás o této skutečnosti informovali buď e-mailem a/nebo zprávou zobrazenou na významném místě na Webu.

 (6) PŘÍSTUP K INFORMACÍM. Přezkoumat a požádat o změny týkajících se vašeho Účtu můžete prostřednictvím nabídky na Webu http://www.leagueoflegends.com/account. Bohužel, stejný postup nemáme zaveden pro software Hry a pro tyto účely musíte navštívit Web. Můžete také požádat o to, abychom z databáze odstranili veškeré informace o vás, a to kontaktováním nás v souladu s Částí VIII.A níže.

D. Oznámení týkající se dětí

PROSÍME POZOR: Náš web je určen široké veřejnosti a žádný náš obsah se výslovně nezaměřuje na děti do 13 let. Web a Hra nejsou určeny pro děti do 13 let. Chápeme a respektujeme citlivost online ochrany dětí, a z tohoto důvodu vědomě neshromažďujeme jakékoliv osobní informace od jakéhokoliv uživatele mladšího 13 let. Dozvíme-li se nebo máme-li důvod očekávat, že uživatel Webu nebo Hry je mladší 13 let, okamžitě veškeré osobní informace u tohoto uživatelského Účtu smažeme.

 

II. BEZPEČNOST

Web a Hra disponují bezpečnostními opatřeními, která pomáhají chránit před újmami, zneužitím nebo úpravou informací, které od vás získáváme. Vaše osobní informace ukládáme na našich serverech, které se nacházejí v zabezpečených zařízeních s omezením přístupového práva a jenž jsou chráněny protokoly a postupy navrženými tak, aby byla zajištěna řádná ochrana takových informací. Kromě toho omezujeme přístup k osobním informacím zaměstnancům společnosti Riot Games, nezávislým zhotovitelům a zástupcům pouze na ty, kteří potřebují takové informace znát, aby mohli vyvíjet, provozovat a udržovat Web a Hru. Všichni zaměstnanci Riot Games, kteří mají přístup k těmto informacím, jsou vyškoleni k provádění údržby a zajištění bezpečnosti takových informací. Nicméně žádný server, počítač nebo komunikační síť nebo systém nebo přenos dat přes internet nedokáže zaručit stoprocentní bezpečnost. V této souvislosti, ačkoliv usilujeme o řádnou ochranu informací o uživatelích, nemůžeme zajistit nebo zaručit úplnou bezpečnost informací, které nám poskytujete používáním Hry nebo Webu a nemůžeme vám ani třetím stranám vydat žádné ujištění o naší schopnosti zabránit takovým škodám nebo takovému zneužití. Potvrzujete tímto a souhlasíte, že informace poskytujete a zapojujete se do takových transakcí na vaše vlastní riziko.

Při zadávání citlivých informací (například čísla kreditní karty) do našich objednávkových formulářů, přenos takových informací šifrujeme pomocí technologie SSL.

 

III. OBLASTI WEBU MIMO NAŠI KONTROLU

A. Veřejná fóra a chat zabudovaný do Hry

Web obsahuje část pro interaktivní „fóra“ ve formě nástěnek („Fóra“), do kterých mohou svými příspěvky přispívat uživatelé s Účtem a jménem Vyvolávače ve Hře. Kromě toho se můžete v rámci Hry zapojit do interaktivního chatu běžícího v reálném čase („Chat“) s ostatními hráči. Upozorňujeme, že veškeré informace uvedené ve Fórech nebo Chatech se stávají veřejnými informacemi, ve kterých nelze očekávat jakoukoliv formu soukromí. Nezapomeňte, že Riot Games vás žádá, abyste neposkytovali žádné osobní informace, pokud vkládáte do Fór nebo Chatů příspěvky a při rozhodování o tom, jaké informace chcete uvést, musíte postupovat s rozmyslem. Vyhrazujeme si právo, avšak nebudeme povinni, monitorovat vaše používání Fór a Chatů. Chcete-li požádat o odstranění vašich osobních informací z našeho blogu nebo komunitního fóra, kontaktujte nás na privacy@riotgames.com. V některých případech nemusíme být schopní odstranit vaše osobní informace; v takovém případě vás budeme informovat a sdělíme důvod.

B. Webové stránky třetích stran

Web obsahuje odkazy na další webové stránky. Rozhodnete-li se navštívit jiné webové stránky, neponeseme odpovědnost za zásady ochrany soukromí nebo obsah těchto jiných webových stránek a vaší odpovědností je přezkoumat zásady ochrany soukromí těchto webových stránek a ujistit se, že jsou vám jasné a že s nimi souhlasíte.

 

IV. POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Vaše osobní informace můžeme sdílet s poskytovateli služeb, které si najímáme pro účely zpracování informací v náš prospěch, například ke splnění objednávek produktů, shromažďování fakturačních údajů a zpracování plateb. V průběhu poskytování služeb mohou tyto společnosti přistupovat k vašim osobním informacím.

Do přiměřeného rozsahu vyžadujeme, aby tyto organizace dodržovaly tyto Zásady a příslušná opatření na zajištění důvěrnosti a bezpečnosti. Některé ze stránek v rámci Webu využívají techniku maskování s cílem poskytovat vám obsah od našich partnerů při současném zachování vzhledu našeho Webu. Upozorňujeme, že poskytujete vaše osobní informace těmto třetím stranám a činíte tak v souladu se zásadami ochrany soukromí těchto třetích stran.

 

V. TRIBUNÁL

Riot Games opravňuje svou komunitu uživatelů („Komunita”), aby sledovala dodržování Zásad Riot Games platných pro chování při hraní Hry u svých uživatelů. Členové komunity, včetně vás jako uživatele, mají oprávnění hlásit hráče a předkládat popisy činností a kroků některých uživatelů ve Hře a kolektivně určovat, zda se daný konkrétní uživatel choval v souladu se zásadami Riot Games týkajícími se chování uživatelů.

V souladu s podmínkami Zásad tribunálu Riot Games bude veškerý Chat společností Riot Games zaznamenáván a archivován po dobu určenou společností Riot Games podle jejího vlastního uvážení, přičemž společnost Riot Games může uvedenou dobu archivace kdykoliv změnit. Pokud bude vaše chování ve Hře nahlášeno jiným uživatelem a dostane-li se váš případ před Tribunál, bude Tribunálu automaticky předložen celý záznam z Chatu pro danou konkrétní relaci Hry pro účely prohlédnutí náhodně vybranými členy Komunity, kteří jsou zapojeni do rozhodování v Tribunálu. Jak je uvedeno výše, neuvádějte do Chatu žádné informace, jež by mohly identifikovat vaši osobu a mějte na paměti, že Chat obsahuje veřejné informace, u nichž nelze očekávat jakoukoliv úroveň ochrany. Bez ohledu na výše uvedené nebude společnost Riot Games využívat informace, jež by mohly identifikovat konkrétní osobu, které by se mohly objevit v Chatu, pro jakýkoliv účel s výjimkou automatického odesílání protokolu z Chatu před Tribunál.

 

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

A. Řešení sporů v zemích mimo Evropskou unii

Pokud jste rezidentem jakékoliv země, která není členským státem Evropské unie, souhlasíte s tím, že veškeré spory nebo nároky vyplývající z těchto Zásad („Nárok“) nebo související s nimi budou řešeny v dobré víře přímo s námi s písemným vyhotovením zprávy o řešení Nároku. Souhlasíte s tím, že pokud nebude záležitost vyřešena během třiceti (30) dnů poté, co jedna ze stran poskytne písemné oznámení o Nároku druhé straně, všechny strany se sejdou za přítomnosti vzájemně odsouhlaseného zprostředkovatele v Los Angeles, Kalifornie s cílem pokusit se o vyřešení sporu.  Pokud podáte jakoukoliv arbitrážní žalobu, zahájíte správní nebo soudní řízení bez toho, že byste se nejdříve pokusili řešit záležitost vzájemným jednáním, pak souhlasíte s tím, že nebudete mít nárok na náhradu nákladů na právní zastoupení, a to i v případě, že byste měli na náhradu nárok.

Společnost Riot Games bude zasílat svá oznámení na adresu uvedenou ve složce, ledaže byste nám poskytli další kontaktní informace (např. zapojením se do propagace nebo průzkumu nebo kontaktováním zástupce pro služby zákazníkům). V opačném případě zašleme oznámení na e-mailovou adresu zaregistrovanou u vašeho Účtu. Vaše oznámení zasílejte na Riot Games, Inc., 10736 Jefferson Blvd #622, Culver City, California, 90230, k rukám: právního oddělení. Upozorňujeme, že tento postup neformálního řešení nemá odkladný účinek na jakékoliv zákonné lhůty týkající se nutnosti vznášení Nároků.

 

B. Řešení sporu v Evropské unii

Pokud jste rezidentem jakékoliv země, která je členským státem Evropské unie a máte jakékoliv otázky nebo záležitosti týkající se těchto Zásad, musíte nejdříve kontaktovat Riot Games poštou na adrese 10736 Jefferson Blvd., #622, Culver City, CA 90230 nebo e-mailem na adrese privacy@riotgames.com. Pokud nedojde poté, co nás budete kontaktovat, k vyřešení vaší stížnosti, můžete ji předložit TRUSTe prostřednictvím internetu na http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php, poštou na adrese WatchDog Complaints, TRUSTe, 55 Second Street, 2nd Floor, San Francisco, CA, USA 94105, telefonicky na čísle 415-520-3400 nebo faxem na čísle 415-520-3420.  Pokud píšete TRUSTe ve věci stížnosti, musíte uvést následující informace: název společnosti, údajné porušení ochrany soukromí, vaše kontaktní informace a zda chcete, aby byla s informacemi uvedenými ve vaší stížnosti seznámena také společnost. Informace o TRUSTe nebo fungování procesu řešení sporů TRUSTe naleznete na http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php nebo si požádejte o zaslání této informace od TRUSTe na jakékoliv z výše uvedených adres. Proces řešení sporů prostřednictvím TRUSTe bude veden v anglickém jazyce.

 

VIII. KONTAKTNÍ INFORMACE A AKTUALIZACE ZÁSAD

A. Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoliv otázky týkající se těchto Zásad, našich postupů souvisejících s vašimi osobními informacemi týkajícími se Webu nebo Hry nebo chcete-li, abychom odstranili vaše informace z naší databáze a deaktivovali váš Účet, neváhejte nás kontaktovat na privacy@riotgames.com.

Pokud dojde ke změně informací, na jejichž základě je možné vás osobně identifikovat nebo pokud si již dále nepřejete využívat naše služby, můžete opravit, aktualizovat nebo upravit takové informace provedením změny na informační stránce našich členů na adrese www.leagueoflegends.com/account nebo zasláním e-mailu na Podporu ochrany soukromí zákazníků na privacy@riotgames.com nebo nás můžete kontaktovat poštou na kontaktní adrese uvedené níže. Na vaše požadavky budeme reagovat do 30 dnů.

Upozorňujeme, že vymazáním vašich dat dojde ke zrušení vašeho Účtu a příslušných služeb. Nicméně také upozorňujeme, že pokud vymažete Účet, můžeme si ponechat informace o vašem Účtu po přiměřeně dlouhou dobu i poté pro účely interního řízení zákazníků a aktivit zaměřených na prevenci proti podvodům.

 

Informační zpravodaje

Chcete-li se přihlásit k odběru našich informačních zpravodajů, použijeme k zasílání informačních zpravodajů vaše jméno Vyvolávače a e-mailovou adresu. Zasílání našeho informačního zpravodaje nebo marketingových e-mailů můžete odhlásit podle pokynů k odhlášení uvedených v těchto e-mailech nebo nás můžete kontaktovat na privacy@riotgames.com.

B. Aktualizace a změny

Toto prohlášení o ochraně soukromí můžeme aktualizovat ve světle změn našich informačních postupů. Pokud provedeme jakoukoliv závažnou změnu, budeme vás informovat e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou u vašeho účtu) nebo pomocí oznámení na tomto Webu předtím, než změna vstoupí v účinnost. Doporučujeme vám pravidelně sledovat tuto stránku a získat tak nejnovější informace o našich postupech ochrany soukromí.

POUŽITÍM TOHOTO WEBU A/NEBO HRY PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ, ROZUMÍTE JIM A SOUHLASÍTE S NIMI. POKUD S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ NESOUHLASÍTE, WEB NEBO HRU NEPOUŽÍVEJTE.

 

C. Dodatečné Zásady

Toto jsou dodatečné zákonné zásady společnosti Riot Games, kterými se řídí vaše použití Webu a Hry. Seznamte se také s ustanoveními Užívacích podmínek a EULA.

Riot Games: 10736 Jefferson Blvd., #622, Culver City, CA 90230 nebo e-mailová adresa privacy@riotgames.com


TRUSTe Privacy Certification