ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (TOU)

LEAGUE OF LEGENDS®

Τελευταία τροποποίηση: 01.07.2014

Το League of Legends (εφεξής καλούμενο ως "Παιχνίδι") είναι ένα δωρεάν online παιχνίδι αρένας μάχης για πολλούς παίκτες που βασίζεται σε περιόδους σύνδεσης υπολογιστή (sessions) και έχει αναπτυχθεί από τη Riot Games, Inc., μια εταιρεία με έδρα το Ντέλαγουερ των Η.Π.Α. Η Riot Games Limited, μια ιρλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που αποτελεί θυγατρική της Riot Games, Inc. και στην οποία ανήκει εξολοκλήρου, λειτουργεί και κυκλοφορεί το Παιχνίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Ρωσική Ομοσπονδία και σε άλλες διεθνείς επικράτειες και παρέχει σχετικές υπηρεσίες. Στην παρούσα Σύμβαση (όπως ορίζεται παρακάτω), ο όρος "Riot Games" περιλαμβάνει την Riot Games Limited καθώς και, κατά περίπτωση, τους αδειούχους της και τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Οι όροι "εσείς" και "εσάς" αντιστοιχούν στον χρήστη του υπολογιστή όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ή έχει εγκατασταθεί το Παιχνίδι και ο οποίος, κατά συνέπεια, συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΩΣ "ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ" 'Η "ΣΥΜΒΑΣΗ"). ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΑΠΟΔΟΧΗ" ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ RIOT GAMES ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ HTTP://EUW.LEAGUEOFLEGENDS.COM, HTTP://EUNE.LEAGUEOFLEGENDS.COM ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (ΕΦΕΞΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΩΣ "ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ"), ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ) ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι κατά τη χρήση του Ιστότοπου ή/και του Παιχνιδιού, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε στη Riot Games ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας, οι οποίες διατηρούνται και χρησιμοποιούνται από τη Riot Games βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Riot Games που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του Ιστότοπου και ενσωματώνεται στο παρόν δια παραπομπής (εφεξής καλούμενη ως "Πολιτική Απορρήτου"). Η χρήση εκ μέρους σας του Ιστότοπου ή/και του Παιχνιδιού υποδηλώνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου. 

I. ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Ιστότοπος και το Παιχνίδι διατίθενται προς χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Τα δικαιώματά σας για χρήση του λογισμικού του Παιχνιδιού (εφεξής καλούμενο ως "Λογισμικό") ορίζονται και υπάγονται, πέραν της παρούσας Σύμβασης, στους όρους και τις προϋποθέσεις της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη του Παιχνιδιού, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του Ιστότοπου και ενσωματώνεται στο παρόν δια παραπομπής, (εφεξής καλούμενη ως "Άδεια Χρήσης"). Ο Ιστότοπος, το Παιχνίδι, το Λογισμικό και τα "κιτ παικτών" (fan kits) αν διατίθενται (εφεξής καλούμενα συλλογικά ως "Περιουσιακά Στοιχεία") παρέχονται σε εσάς αποκλειστικά για προσωπικό, μη εμπορικό, ψυχαγωγικό σκοπό. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την Riot Games, απαγορεύεται να πωλήσετε, αντιγράψετε, ανταλλάξετε, μεταφέρετε, δημοσιέυσετε, εκχωρήσετε ή με άλλον τρόπο διανείμετε ο,τιδήποτε αντιγράψετε ή αντλήσετε από τα Περιουσιακά Στοιχεία.

 

II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή/και πατώντας "αποδοχή" κατά την εγκατάσταση του Λογισμικού, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο Παιχνίδι, πρέπει επίσης: (i) να διαβάσετε, κατανοήσετε και συμφωνήσετε με την Άδεια Χρήσης, (ii) να εγκαταστήσετε ένα έγκυρο αντίγραφο του Λογισμικού, (iii) να εγγραφείτε για την απόκτηση λογαριασμού στο Παιχνίδι (εφεξής καλούμενος ως "Λογαριασμός") και (iv) να πληροίτε τις προϋποθέσεις υλικού (hardware) και σύνδεσης που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Οι εν λόγω προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν καθώς εξελίσσεται το Παιχνίδι. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για το κόστος και όλα τα τέλη σύνδεσης στο Ιnternet, καθώς και για όλον τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες ή το κόστος επισκευής που απαιτείται προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Παιχνίδι.

 

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 1. Γενικά. Ενώ ορισμένα στοιχεία του Ιστότοπου είναι γενικά προσβάσιμα στο κοινό, για συγκεκριμένες ενότητες του Ιστότοπου (π.χ. δημοσίευση σε Φόρουμ, όπως ορίζεται παρακάτω) καθώς και για τη συμμετοχή στο Παιχνίδι απαιτείται η δημιουργία Λογαριασμού με την παροχή στην Riot Games ορισμένων προσωπικών πληροφοριών και συγκεκριμένα της διεύθυνσης email και της ημερομηνίας γέννησής σας. Συμφωνείτε ότι θα παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες στην Riot Games και ότι θα ενημερώνετε άμεσα τις εν λόγω πληροφορίες σε περίπτωση αλλαγής. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Riot Games θα διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και της Πολιτικής Απορρήτου. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται από την Riot Games για ποικίλους εσωτερικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της διατήρησης του Λογαριασμού, της εξασφάλισης της μοναδικότητας του Λογαριασμού σας, του χειρισμού θεμάτων ασφάλειας, αποσφαλμάτωσης (debugging) και τεχνικής υποστήριξης και ενδεχομένων θεμάτων που αφορούν πληρωμές. Αναγνωρίζετε ότι, εάν κάποια πληροφορία που παρέχετε είναι αναληθής, ανακριβής, μη επικαιροποιημένη ή ελλιπής, η Riot Games διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση, τον Λογαριασμό σας ή/και τη χρήση του Παιχνιδιού από εσάς. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι χρησιμοποιώντας ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου (π.χ. αγοράζοντας εμπορεύματα) ή του Παιχνιδιού (π.χ. αγοράζοντας Riot Points (όπως ορίζονται παρακάτω)), θα σας ζητηθεί να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσετε μια αγορά, όπως για παράδειγμα το όνομά σας, την πλήρη διεύθυνσή σας ή άλλα στοιχεία πληρωμής όπως απαιτείται για την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής. Μόνο "φυσικά πρόσωπα", σε αντίθεση με κάθε είδους νομικά πρόσωπα (π.χ. εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή/και ομόρρυθμες), θα έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν Λογαριασμό. Αποδεχόμενοι την παρούσα Σύμβαση και δημιουργώντας Λογαριασμό, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα στη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με την παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό σας και, κατά τη διακριτική σας ευχέρεια, για λογαριασμό τυχόν ανήλικων παιδιών των οποίων είστε γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας και τα οποία έχετε εξουσιοδοτήσει να παίξουν το Παιχνίδι χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό σας. Επιπλέον συμφωνείτε ότι είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω του Λογαριασμού σας και ότι είστε υπεύθυνος να εξασφαλίζετε ότι εσείς ή/και το παιδί σας γνωρίζετε, κατανοείτε και συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και με όλους τους άλλους κανόνες, πολιτικές, ανακοινώσεις ή/και συμβάσεις της Riot Games μεμονωμένα και συνολικά.

  Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΚΑΙ Η RIOT GAMES ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗ RIOT GAMES.
 3. Διαπιστευτήρια σύνδεσης. Δημιουργώντας ένα Λογαριασμό, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (εφεξής συλλογικά καλούμενα ως "Διαπιστευτήρια Σύνδεσης"), τα οποία θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά που θα έχετε πρόσβαση στο Παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται να μοιράζεστε τον Λογαριασμό σας με άλλους εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν και είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απόρρητου χαρακτήρα των Διαπιστευτηρίων Σύνδεσης καθώς και για όλες τις δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων αγορών και χρεώσεων, κατά περίπτωση) που διεξάγονται μέσω του Λογαριασμού σας. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την Riot Games σε περίπτωση που αντιληφθείτε τυχόν παραβίαση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης των Διαπιστευτηρίων Σύνδεσης.
 4. Πωλήσεις λογαριασμών. Ο Λογαριασμός που σας παρέχεται είναι προσωπικός και η Riot Games δεν αναγνωρίζει και απαγορεύει ρητά τη μεταβίβαση Λογαριασμών των χρηστών. Δεν επιτρέπεται η αγορά, πώληση, δωρεά ή ανταλλαγή οποιουδήποτε Λογαριασμού ή η οποιαδήποτε συναφής πρόταση τέτοιας συναλλαγής, και οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα θα καθίσταται άκυρη. Οποιαδήποτε διανομή εκ μέρους σας του Λογαριασμού σας ή/και των Διαπιστευτηρίων Σύνδεσης (εκτός των όσων προβλέπονται στο παρόν ή εγκρίνονται άλλως και ρητώς από την Riot Games) ενδέχεται να επιφέρει την αναστολή ή τον τερματισμό του Λογαριασμού σας.
 5. Αναστολή/Διακοπή.
  1. Από τη Riot Games. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, Η RIOT GAMES ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΣΑΣ. Για λόγους επεξήγησης και όχι περιορισμού, οι περισσότερες αναστολές, τερματισμοί ή/και διαγραφές Λογαριασμού είναι αποτέλεσμα παραβίασης της παρούσας Σύμβασης, της Άδειας Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ή του Κώδικα Επικαλεστή (όπως ορίζεται παρακάτω) ή αποτέλεσμα γενικής απάτης ή πώλησης Λογαριασμών. Επιπλέον, η Riot Games δικαιούται να σταματήσει την προσφορά ή/και υποστήριξη του Παιχνιδιού ανά πάσα στιγμή.
  2. Από Εσάς. Μπορείτε να τερματίσετε τον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου, επικοινωνώντας με την Riot Games στη διεύθυνση support@riotgames.com.
  3. Από την Κοινότητα μέσω Ανοιχτής διαδικασίας. Η Riot Games έχει εξουσιοδοτήσει την κοινότητα των χρηστών της (εφεξής καλούμενη ως "Κοινότητα") να αστυνομεύει τη συμμόρφωση άλλων χρηστών με τον "Κώδικα Επικαλεστή", ο οποίος βρίσκεται δημοσιευμένος στον Ιστότοπο και περιλαμβάνει τις αρχές της ιδανικής συμπεριφοράς παιχνιδιού καθώς επίσης και άλλες πολιτικές της Riot Games. Επιπλέον, τα μέλη της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου και εσάς ως χρήστη, επιτρέπεται να υποβάλλουν περιγραφές δραστηριότητας και ενεργειών ορισμένων χρηστών μέσα στο Παιχνίδι και να αποφασίζουν συλλογικά αν ο συγκεκριμένος χρήστης έπραξε σύμφωνα με τις πολιτικές της Riot Games όσον αφορά τη συμπεριφορά χρηστών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Κώδικα Επικαλεστή και του Κώδικα Δεοντολογίας (όπως ορίζεται παρακάτω). Αυτό το σύστημα, το οποίο επιτρέπει στην Κοινότητα να αναθεωρεί τη συμπεριφορά των χρηστών στο Παιχνίδι ονομάζεται "The Tribunal (Δικαστήριο)". Σε περίπτωση που The Tribunal κρίνει ότι έχετε ενεργήσει κατά παράβαση οποιασδήποτε πολιτικής της Riot Games, η Riot Games δικαιούται, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να σας απαγορεύσει τη χρήση του Παιχνιδιού και να αναστείλει, τερματίσει ή/και διαγράψει τον Λογαριασμό σας. Στον Ιστότοπο, μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες που διέπουν The Tribunal.

 

IV. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Πνευματική ιδιοκτησία. Όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι επί των Περιουσιακών Στοιχείων, καθώς και όλο το περιεχόμενό τους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Λογαριασμών χρήστη, κωδικού υπολογιστή, τίτλων, αντικειμένων, τεχνουργημάτων, χαρακτήρων, ονομάτων χαρακτήρων, τοποθεσιών, ονομάτων τοποθεσιών, ιστοριών, υποθέσεων ιστοριών, διαλόγων, σλόγκαν, εικονογράφησης, γραφικών, σχεδίων κατασκευών ή τοπίων, κινουμένων σχεδίων, ήχων, μουσικών συνθέσεων και εγγραφών, Riot Points (όπως ορίζονται παρακάτω), οπτικο-ακουστικών εφέ, ομοιότητας χαρακτήρων και μεθόδων λειτουργίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, λογότυπων, ονομάτων τομέων/domain names, συνθημάτων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων, μοντέλων υποστήριξης, τεχνογνωσίας και οποιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας) αποτελούν ιδιοκτησία της Riot Games ή των αδειούχων της. Τα Περιουσιακά Στοιχεία και όλο το περιεχόμενο αυτών προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιρλανδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και άλλους διεθνείς νόμους (κατά περίπτωση). Η Riot Games και οι αδειούχοι αυτής διατηρούν όλα τα δικαιώματα σχετικά με τα Περιουσιακά Στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του αποκλειστικού δικαιώματος της δημιουργίας παράγωγων έργων από αυτά. Συμφωνείτε ότι δεν θα παράγετε τυχόν έργο δημιουργικής κυριότητας που βασίζεται στα Περιουσιακά Στοιχεία εκτός αν επιτραπεί ρητά από την Riot Games. Επιπλέον, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Ενότητα IV.A, η Riot Games δεν σας εξουσιοδοτεί να προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση τυχόν εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, λογότυπων, ονομάτων περιοχής, φράσεων ή/και εμπορικών εικόνων της Riot Games (εφεξής καλούμενα συλλογικά ως "Σήματα της Riot Games") υπό οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς γραπτή άδεια χρήσης. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδιανομή ή τροποποίηση των Περιουσιακών Στοιχείων ή χρήση των Περιουσιακών Στοιχείων που δεν είναι σύμφωνη προς την Άδεια Χρήσης ή την παρούσα Σύμβαση, απαγορεύεται ρητά δια νόμου και ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

  Παρά τα όσα προβλέπονται ανωτέρω, η Riot Games δικαιούται να διαθέσει ένα "κιτ παικτών" (fan kit) σε εσάς (το οποίο ενδέχεται να βρίσκεται στον Ιστότοπο) που περιλαμβάνει μια περιορισμένη άδεια για χρήση ορισμένων Σημάτων της Riot Games και άλλου υλικού από τα Περιουσιακά Στοιχεία. Εκτός από την άδεια που χορηγείται ρητά με το "κιτ παικτών" (fan kit), η Riot Games διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλους και έννομο συμφέρον επί των Σημάτων της Riot Games και όλης της υπόλοιπης πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν σας εξουσιοδοτεί να τα προβάλλετε ή να τα χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σε ιστότοπους, ιστολόγια, φόρουμ, υπογραφές, προϊόντα ή σε έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις.
 2. Στοιχεία παιχνιδιού, Εικονικά Αντικείμενα και Λογαριασμοί. Κατά τη χρήση του Παιχνιδιού, ενδέχεται να συγκεντρώσετε στοιχεία μέσα στο Παιχνίδι τα οποία συνδέονται με τον Λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πραγμάτων, τεχνουργημάτων, νομισμάτων, αντικειμένων, εξοπλισμού ή/και άλλων ενδείξεων αξίας ή κατάστασης ("Στοιχεία παιχνιδιού") τα οποία υπάρχουν ως δεδομένα σε διακομιστή (server) που χειρίζεται η Riot Games. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτά τα Στοιχεία παιχνιδιού συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του Λογαριασμού σας και συνεπώς δεν έχετε καμία κυριότητα ή άλλο ιδιοκτησιακό συμφέρον σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω Στοιχεία παιχνιδιού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύστημα των Riot Points (ορίζεται παρακάτω) για την εκχώρηση ορισμένων Στοιχείων παιχνιδιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ παίζετε το Παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ειδικών ηρώων, "αμφιέσεων" ηρώων και αυξήσεων ("Εικονικά Αντικείμενα"). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Riot Games έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, να διαγράψει, τροποποιήσει, μετακινήσει, αφαιρέσει ή μεταφέρει οποιοδήποτε και όλα τα Στοιχεία παιχνιδιού, συνολικά ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς ενημέρωση προς εσάς και χωρίς κανενός είδους ευθύνη απέναντί σας. Η Riot Games δεν παρέχει ούτε εγγυάται και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε αξία, σε μετρητά ή άλλως, αποδιδόμενη σε οποιαδήποτε δεδομένα που βρίσκονται σε διακομιστή (server) που χειρίζεται η Riot Games, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Στοιχείων παιχνιδιού και των Εικονικών Αντικειμένων που συνδέονται με τον Λογαριασμό σας.

  ΠΑΡΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ RIOT GAMES. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΤΙΤΛΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ RIOT ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΠΟΝΤΟΥΣ RIOT Ή ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η RIOT GAMES ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΘΟΡΑ, "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΙΣΦΡΗΣΗ" (HACKING) Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ RIOT, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ RIOT ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΤΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ.
 3. Αυτόκλητη υποβολή ιδεών. Η Riot Games εκτιμά τα σχόλιά σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της αλλά παρακαλείσθε να μην υποβάλλετε τυχόν δημιουργικές ιδέες, προτάσεις ή υλικό. Ούτε η Riot Games ούτε οι εργαζόμενοί της ή/και οι ανάδοχοί της δέχονται ή λαμβάνουν υπόψη αυτόκλητες ιδέες, πρωτότυπη δημιουργική εικονογράφηση ή λοιπά έργα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιδεών ή προτάσεων για νέα ή βελτιωμένα παιχνίδια ή τεχνολογίες, βελτιώσεις παιχνιδιών ή προϊόντων, σχέδια μάρκετινγκ ή ονομασίες για νέα παιχνίδια (εφεξής καλούμενα συλλογικά "Αυτόκλητες Ιδέες"). Παρακαλείσθε να μην στέλνετε Αυτόκλητες Ιδέες στην Riot Games ή τους εργαζόμενους ή/και τους αναδόχους της. Αυτή η πολιτική αποσκοπεί στην αποφυγή ενδεχόμενων παρεξηγήσεων ή αντιδικιών σε περίπτωση που προϊόντα ή υπηρεσίες της Riot Games μπορεί να μοιάζουν σε Αυτόκλητες ιδέες που υποβάλλονται. Εάν υποβάλετε τις Αυτόκλητες Ιδέες σας στην Riot Games ή σε οποιονδήποτε εργαζόμενο ή/και ανάδοχό της παρά τη συγκεκριμένη πολιτική, τότε δια του παρόντος αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, από τη στιγμή της μετάδοσης ή αποστολής, εκχωρείτε στην Riot Games και στους υποδεικνυόμενους από αυτήν, σε παγκόσμια κλίμακα, διαρκές, μη ανακλητέο, παραχωρήσιμο, μεταβιβάσιμο, εκχωρήσιμο, μη αποκλειστικό, δωρεάν (ήτοι, χωρίς να απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης) δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, προσαρμογής, τροποποίησης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, δημόσιας παράστασης, δημόσιας προβολής, ψηφιακής παράστασης, δημιουργίας, προηγούμενης δημιουργίας, πώλησης, προσφοράς προς πώληση και εισαγωγής των Αυτόκλητων Ιδεών σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών δικαιωμάτων και όλων των υπόλοιπων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα εν λόγω, σε οποιοδήποτε γνωστό σήμερα ή μεταγενέστερα επινοηθέν μέσον, για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εκχώρησης των Αυτόκλητων ιδεών σε τρίτους, χωρίς καμία αποζημίωση προς εσάς. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο, συμφωνείτε να αναλάβετε την εκτέλεση και την παράδοση οιωνδήποτε εγγράφων, συνολικά και εν μέρει, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ή επιθυμητών ενεργειών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα χρήσης των Αυτόκλητων Ιδεών που παραχωρούνται στην Riot Games, όπως καθορίζεται ανωτέρω, είναι έγκυρα, ισχύοντα και εκτελεστά. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους της δικαιοδοσίας σας, παραιτείστε επίσης τυχόν αξίωσης ότι οποιαδήποτε χρήση από την Riot Games ή/και από τους αδειούχους αυτής των Αυτόκλητων Ιδεών σας αποτελεί παραβίαση δικαιωμάτων σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ηθικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων απορρήτου, δικαιωμάτων δημοσιότητας, ιδιοκτησιακών ή λοιπών δικαιωμάτων ή/και δικαιωμάτων αναγνώρισης δημιουργού για το υλικό ή τις ιδέες που προκύπτουν από αυτό. Δια του παρόντος εξουσιοδοτείτε την Riot Games και τους υποδεικνυόμενους, διαδόχους και αδειούχους της (1) να καθορίσουν κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια εάν θα χρησιμοποιηθεί το πραγματικό σας όνομα κατά τη χρήση των Αυτόκλητων Ιδεών, (2) να αποκαλύψουν στο κοινό τις Αυτόκλητες Ιδέες, (3) να χρησιμοποιήσουν τις Αυτόκλητες Ιδέες με ένδειξη του ονόματός σας ως δημιουργού ή χωρίς την εν λόγω ένδειξη κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια και (4) να διορθώσουν, να τροποποιήσουν, να συντομεύσουν και με άλλο τρόπο να αναθεωρήσουν και να αλλάξουν τις Αυτόκλητες Ιδέες κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια.

 

V. ΤΕΛΗ, ΠΟΝΤΟΙ RIOT, ΧΡΕΩΣΗ

Σε ορισμένα τμήματα του Παιχνιδιού ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταβάλετε κάποιο τέλος και συμφωνείτε ότι θα παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες πληρωμής προς την Riot ή/και τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμής που χρησιμοποιεί η Riot Games. Επιπλέον συμφωνείτε να καταβάλλετε όλα τα τέλη και τους ισχύοντες φόρους με τους οποίους επιβαρύνεστε εσείς ή οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό που έχει καταχωρηθεί στο όνομά σας. Όλα τα τέλη και οι χρεώσεις καταβάλλονται σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που ισχύουν τη στιγμή που το τέλος ή η χρέωση καθίστανται πληρωτέα. Θα κατευθυνθείτε για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής και για να καταχωρήσετε τα εκάστοτε ισχύοντα στοιχεία πληρωμής. Η αγορά σας θα ολοκληρωθεί με την από μέρους σας αποδοχή των όρων πληρωμής (εφόσον ισχύουν) και το πάτημα του κουμπιού "Πληρωμή τώρα", κατά την οποία χρονική στιγμή θα σταλεί σε εσάς ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω email. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξατε, ενδέχεται να ανακατευθυνθείτε σε έναν ιστότοπο πληρωμής τρίτου παρόχου και η συναλλαγή σας θα διέπεται από τους κανόνες και τις διαδικασίες πληρωμής που εφαρμόζει ο εκάστοτε τρίτος πάροχος. Η Riot Games δικαιούται, κατά καιρούς, να τροποποιεί, να διορθώνει ή να συμπληρώνει τα τέλη και τις μεθόδους χρέωσης των τελών και οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύουν άμεσα από τη δημοσίευσή τους στην παρούσα Σύμβαση ή αλλού στον Ιστότοπο ή το Παιχνίδι. Η Riot Games δικαιούται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διατηρεί αρχεία συναλλαγών για όσο χρονικό διάστημα κρίνει εύλογα απαιτητό για την εκτέλεση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Αν έχετε έναν έγκυρο, ενεργό Λογαριασμό, μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκ μέρους μας προσφορά της υπηρεσίας Riot Points, η οποία είναι ένα εξαγοράσιμο σύστημα πόντων που λειτουργεί σαν εικονικό νόμισμα (εφεξής καλούμενο ως "Riot Points") και χρησιμοποιείται στην χορήγηση άδειας επί ορισμένων Εικονικών Αντικειμένων. Οι Riot Points μπορούν να αγοραστούν online από το κατάστημα εντός του Παιχνιδιού ή σε κατάστημα λιανικής σε μορφή προπληρωμένης Κάρτας Παιχνιδιού Riot Games. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να καταχωρήσετε την Κάρτα Παιχνιδιού Riot Games στο κατάστημα εντός του Παιχνιδιού προκειμένου να έχετε πρόσβαση στους Riot Points που περιέχει η κάρτα. Επίσης, είναι δυνατό να σας δοθούν Riot Points στο πλαίσιο μιας προωθητικής ενέργειας από την Riot Games ή με άλλον τρόπο, όπως ολοκληρώνοντας ορισμένες αποστολές ή επιτεύγματα στο Παιχνίδι ή μέσω διαγωνισμών ή κληρώσεων με τη χορηγία της Riot Games. Συμφωνείτε ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν ισχυόντων φόρων που σχετίζονται με την απόκτηση, χρήση ή πρόσβαση σε Riot Points. Εκτός εάν άλλως καθορίζεται, σε όλα τα οφειλόμενα ποσά συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ισχύοντες φόροι (π.χ. ΦΠΑ). Οι Riot Points πωλούνται ή εκδίδονται σε πακέτα και η τιμή ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζετε και το σημείο από όπου αγοράζετε. Εάν η Riot Games το κρίνει απαραίτητο, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, ενδέχεται να περιορίσει το συνολικό αριθμό των Riot Points που μπορούν να αγοραστούν κάθε φορά ή/και να περιορίσει τους συνολικούς Riot Points που μπορούν να διατηρηθούν στον Λογαριασμό σας αθροιστικά. Η Riot Games θα σας ενημερώσει στην περίπτωση που πλησιάζετε ένα τέτοιο όριο. Επιπλέον, η τιμή και η διαθεσιμότητα των Riot Points ή/και των Εικονικών Αντικειμένων υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση (στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία). Ορισμένα Εικονικά Αντικείμενα που αποκτάτε ενδέχεται να έχουν ημερομηνία λήξης ενώ άλλα όχι, και κάθε Εικονικό Αντικείμενο που αποκτάτε χρησιμοποιώντας Riot Points θα περιλαμβάνεται στον Λογαριασμό σας μέχρι την ημερομηνία λήξης του εν λόγω Εικονικού Αντικειμένου, ή την ημερομηνία λήξης ή τερματισμού του Λογαριασμού σας, ή την ημερομηνία κατά την οποία η Riot Games σταματά να προσφέρει ή να υποστηρίζει το Παιχνίδι.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ RIOT POINTS ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ.

Είστε υπεύθυνοι για την εξακρίβωση του σωστού αριθμού Riot Points που προστίθενται ή αφαιρούνται από τον Λογαριασμό σας στη διάρκεια κάθε δεδομένης συναλλαγής, γι' αυτό πρέπει να ενημερώνετε άμεσα την Riot Games εάν πιστεύετε ότι έχει γίνει λάθος στο υπόλοιπο των Riot Points που διαθέτετε. Η Riot Games θα διερευνήσει το αίτημά σας και, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, δικαιούται να ζητήσει κάποιες επιπλέον πληροφορίες ή/και έγγραφες αποδείξεις ώστε να επιβεβαιώσει το αίτημά σας. Η Riot Games θα σας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της έρευνας, ωστόσο αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Riot Games έχει τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσει κατά πόσον το αίτημά σας είναι έγκυρο και, εάν ναι, να επιλέξει την κατάλληλη λύση. Η πώληση ή μεταφορά Εικονικών Αντικειμένων ή Riot Points μεταξύ χρηστών επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο μέσω υπηρεσιών που εγκρίνονται και παρέχονται από την Riot Games, εάν υπάρχουν τέτοιες, και η Riot Games δικαιούται να τερματίσει οποιονδήποτε Λογαριασμό ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση αυτής της απαγόρευσης.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ RIOT POINTS Ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ RIOT POINTS. ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ RIOT POINTS ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ RIOT POINTS ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΣΕ RIOT POINTS. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ RIOT POINTS ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ, ΑΦΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ RIOT POINTS ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

 

VI. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κατά τη χρήση οποιουδήποτε από τα Περιουσιακά Στοιχεία, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με ορισμένους πρόσθετους κανόνες που διέπουν τη χρήση των Περιουσιακών Στοιχείων από εσάς (εφεξής καλούμενοι ως "Κώδικας Δεοντολογίας"). Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν έχει συνταχθεί με τη μορφή αποκλειστικής απαρίθμησης και η Riot Games διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον εν λόγω Κώδικα Δεοντολογίας ανά πάσα στιγμή, καθώς και να λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού και της διαγραφής Λογαριασμού προκειμένου να προστατευθεί η ακεραιότητα και το πνεύμα των Περιουσιακών Στοιχείων, ανεξάρτητα από το κατά πόσον μια συγκεκριμένη συμπεριφορά αναφέρεται στο παρόν ως απαγορευμένη. Εκτός από τον εν λόγω Κώδικα Δεοντολογίας, ανατρέξτε και στον Κώδικα Επικαλεστή για πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με την υποδειγματική συμπεριφορά στο Παιχνίδι. Ακολουθούν παραδείγματα συμπεριφοράς που δικαιολογούν τη λήψη πειθαρχικών μέτρων:

 1. Παριστάνοντας ότι είστε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου εργαζόμενου), επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο της Riot Games, ή επικοινωνώντας με οποιονδήποτε τρόπο που παριστάνει ότι η επικοινωνία προέρχεται από την Riot Games•
 2. Η δημοσίευση πληροφοριών για την ταυτότητά σας ή για την ταυτότητα κάποιου άλλου χρήστη, στον Ιστότοπο ή μέσα στο Παιχνίδι,
 3. Η παρενόχληση, παρακολούθηση ή απειλή άλλων χρηστών στο Παιχνίδι,
 4. Η αφαίρεση, τροποποίηση ή απόκρυψη τυχόν δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της Riot Games που περιέχονται στον Ιστότοπο, στο Παιχνίδι ή/και στο Λογισμικό. Δεν επιτρέπεται επίσης η μετάδοση περιεχομένου που παραβιάζει ή θίγει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων δημοσιότητας ή άλλων ιδιοκτησιακών ή μη δικαιωμάτων•
 5. Η μετάδοση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Riot Games, θεωρείται προσβλητικό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, γλώσσας που είναι παράνομη, προσβλητική, απειλητική, υβριστική, ενοχλητική, συκοφαντική, χυδαία, άσεμνη, πορνογραφική ή φυλετικά, εθνικά ή άλλως απαράδεκτη•
 6. Η μετάδοση ή διευκόλυνση της μετάδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει ιούς, κατεστραμμένα δεδομένα, ιούς τύπου "Δούρειος Ίππος", προγράμματα bot, προγράμματα καταγραφής πληκτρολογήσεων, ιούς τύπου worm, χρονοβόμβες, ακυρωτικά μηνύματα ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού που προορίζονται να ή/και όντως βλάπτουν, παρεμβαίνουν με καταστρεπτικές συνέπειες, αναχαιτίζουν ή διεισδύουν λαθραία, αφαιρούν ή απαλλοτριώνουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες•
 7. Η ανεπιθύμητη συνομιλία, είτε για προσωπικούς είτε για εμπορικούς σκοπούς, με διακοπή της ροής της συνομιλίας με επαναλαμβανόμενες δημοσιεύσεις παρεμφερούς φύσης•
 8. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία, κατά τη μόνη και αποκλειστική κρίση της Riot Games, "εκμεταλλεύεται" μια μη καταγεγραμμένη πτυχή του Παιχνιδιού ώστε να εξασφαλιστεί αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι άλλων χρηστών•
 9. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία, κατά τη μόνη και αποκλειστική κρίση της Riot Games, εξαπατά οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της "εξαπάτησης" ή της "κοινωνικής μηχανικής"•
 10. Η χρήση οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων τρίτων, που συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά "τροποποιήσεις"(mods), "hacks" "κλεψιές"(cheats), "scripts", "προγράμματα bot", "προγράμματα εκπαιδευτές"(trainers) και προγράμματα αυτοματισμού, τα οποία αλληλεπιδρούν με το Λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων τρίτων τα οποία αναχαιτίζουν, μιμούνται ή ανακατευθύνουν οποιαδήποτε επικοινωνία ανάμεσα στο Λογισμικό και τη Riot Games και οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων τρίτων τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το Παιχνίδι διαβάζοντας περιοχές της μνήμης που χρησιμοποιούνται από το Λογισμικό για την αποθήκευση πληροφοριών•
 11. Η πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης περιοχών του Παιχνιδιού ή διακομιστών (servers) του Παιχνιδιού που δεν είναι διαθέσιμοι στο κοινό•
 12. Η επιλογή ονόματος Επικαλεστή που είναι ψευδώς ενδεικτικό μιας σχέσης με τη Riot Games, που περιέχει προσωπικές πληροφορίες ταυτότητας, παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά ή μη ιδοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, φυλετικά, εθνικά ή άλλως απαράδεκτο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε εσφαλμένη ή εναλλακτική ορθογραφία για να παρακάμψετε τον συγκεκριμένο περιορισμό όσον αφορά τις επιλογές ονόματος Επικαλεστή. Η Riot Games δικαιούται να τροποποιήσει οποιοδήποτε όνομα το οποίο, κατά τη μόνη και αποκλειστική κρίση της Riot Games, παραβιάζει αυτόν τον όρο χωρίς περαιτέρω ενημέρωση προς εσάς και ενδέχεται να λάβει περαιτέρω πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού Λογαριασμού, για επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις• ή
 13. Η αποσύνδεση ή έξοδος από το Παιχνίδι στη διάρκεια ζωντανού παιχνιδιού. Το αυτοματοποιημένο σύστημα Leaverbuster της Riot Games παρακολουθεί αυτά τα χρονικά δεδομένα και εκδίδει προσωρινό αποκλεισμό όταν ένας χρήστης κριθεί ότι έχει αποχωρήσει πολλές φορές στη μέση του παιχνιδιού. Η διάρκεια του προσωρινού αποκλεισμού θα αυξάνει με το πέρασμα του χρόνου αν κάποιος Λογαριασμός συνεχίζει να αποχωρεί από το ζωντανό παιχνίδι.

 

VII. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

 1. Κυριότητα. Με τον όρο "Περιεχόμενο" νοούνται όλες οι επικοινωνίες, οι εικόνες, οι ήχοι και όλο το υλικό και οι πληροφορίες που μεταφορτώνετε/ανεβάζετε ή μεταδίδετε μέσω του Ιστότοπου ή του Παιχνιδιού ή που άλλοι χρήστες μεταφορτώνουν ή μεταδίδουν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν δημοσιεύσεων σε Φόρουμ (ορίζεται παρακάτω) ή/και της διαδραστικής γραπτής συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο μέσα στο Παιχνίδι (εφεξής καλούμενη ως "Συνομιλία").

  Με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παραμένετε πλήρως υπεύθυνοι και ότι είστε οι κάτοχοι όλου και κάθε Περιεχομένου. Ωστόσο, από τη στιγμή της μεταφόρτωσης ή της μετάδοσης του Περιεχομένου, παραχωρείτε στην Riot Games, μη-αποκλειστικά, όλα τα γνωστά σήμερα ή μεταγενέστερα υπάρχοντα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του Περιεχομένου κάθε είδους και φύσης, επ' αόριστον (ή για τη μέγιστη διάρκεια της προστασίας που επιτρέπει το ισχύον δίκαιο) σε όλο τον κόσμο και δια του παρόντος εκχωρείτε στην Riot Games ως σημερινή μη-αποκλειστική άδεια τα μελλοντικά δικαιώματα όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο βαθμό που βρίσκονται στην κυριότητά σας. Σε περίπτωση που τυχόν Περιεχόμενο δεν δύναται να αδειοδοτηθεί, παραχωρείτε δια του παρόντος στη Riot Games και τους αδειούχους της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αντίστοιχων διαδόχων και πληρεξουσίων της, ένα διαρκές, αμετάκλητο, παραχωρήσιμο (δικαίωμα sublicensing), μεταβιβάσιμο, σε παγκόσμια κλίμακα, εξοφληθέν δικαίωμα για αναπαραγωγή, διόρθωση, προσαρμογή, τροποποίηση, μετάφραση, αναμορφοποίηση, μετάδοση ή παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονική μετάδοση, κοινοποίηση στο κοινό μέσω τηλεπικοινωνιών, προβολή, παράσταση, εισαγωγή σε μνήμη υπολογιστή και χρήση και εφαρμογή του Περιεχομένου καθώς και όλων των τροποποιημένων και παράγωγων έργων αυτού, χωρίς αποζημίωση προς εσάς. Στο βαθμό που είναι απαραίτητο, συμφωνείτε να αναλάβετε την εκτέλεση και την παράδοση οιωνδήποτε εγγράφων, συνολικά και εν μέρει, καθώς την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ή επιθυμητών ενεργειών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα χρήσης του Περιεχομένου που παραχωρούνται στη Riot Games, όπως καθορίζεται ανωτέρω, είναι έγκυρα, ισχύοντα και εκτελεστά. Επίσης, με το παρόν παραιτήστε από τυχόν ηθικά δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε στο εν λόγω Περιεχόμενο, στα πλαίσια της νομοθεσίας οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία της δικής σας δικαιοδοσίας. Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κανένα Περιεχόμενο δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε υποχρέωση, είτε εμπιστευτικότητας, απόδοσης ή άλλου είδους, εκ μέρους της Riot Games και η Riot Games δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν χρήση ή αποκάλυψη οποιουδήποτε Περιεχομένου. Επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα μεταφορτώσετε ούτε θα μεταδώσετε με άλλον τρόπο στον Ιστότοπο ή το Παιχνίδι ή μέσω αυτών τυχόν Περιεχόμενο το οποίο υπόκειται σε δικαιώματα τρίτων. Με το παρόν εξουσιοδοτείτε τη Riot Games και τους υποδεικνυόμενους, τους διαδόχους και τους αδειούχους της (1) να καθορίσουν κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια εάν θα χρησιμοποιηθεί το πραγματικό σας όνομα κατά τη χρήση του Περιεχομένου, (2) να αποκαλύψουν στο κοινό το Περιεχόμενο, (3) να χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενο με ένδειξη του ονόματός σας ως δημιουργού ή χωρίς την εν λόγω ένδειξη κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια και (4) να διορθώσουν, να τροποποιήσουν, να συντομεύσουν και με άλλο τρόπο να αναθεωρήσουν και να αλλάξουν το Περιεχόμενο κατά την αποκλειστική διακριτική τους ευχέρεια.
 2. Συγκατάθεση παρακολούθησης. Η Riot Games δεν προβαίνει και δεν μπορεί να προβαίνει σε προηγούμενο έλεγχο ή παρακολούθηση όλου του Περιεχομένου. Ωστόσο, οι εκπρόσωποί της δικαιούνται να παρακολουθούν ή/και να καταγράφουν την επικοινωνία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δημοσιεύσεων σε Φόρουμ ή/και Συνομιλιών) όταν παίζετε το Παιχνίδι ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και με το παρόν δίνετε την αμετάκλητη συγκατάθεσή σας σε μια τέτοια παρακολούθηση και καταγραφή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν έχετε προσδοκία τήρησης απορρήτου όσον αφορά την υποβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου και επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Συνομιλία σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο συνεδρίασης του Tribunal όπως ορίζεται ειδικότερα στην Ενότητα VI.Γ παρακάτω. Η Riot Games δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες του Ιστότοπου ή/και του Παιχνιδιού. Η Riot Games έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να επεξεργάζεται ή να καταργεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Επιπλέον, η Riot Games διατηρεί και το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αποκαλύπτει τυχόν Περιεχόμενο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, (i) της συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, (ii) της εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, (iii) της προστασίας των νομικών δικαιωμάτων και ενδίκων βοηθημάτων της Riot Games, (iv) της ενδεχόμενης απειλής της υγείας ή ασφάλειας κάποιου προσώπου, (v) της καταγγελίας ενός ποινικού αδικήματος ή άλλης προσβλητικής συμπεριφοράς ή (vi) στο πλαίσιο διαδικασίας του Tribunal.Προσέχετε να μην παρέχετε τυχόν προσωπικές πληροφορίες για την ταυτότητά σας στις Συνομιλίες (Chat) ή στα Φόρουμ και να τηρείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας, κατανοώντας ότι δεν έχετε προσδοκίες τήρησης απορρήτου για το Περιεχόμενο που παρέχετε στις Συνομιλίες ή τα Φόρουμ και ότι τα μέλη της Riot Games και της Κοινότητας, εκτός των όσων παίζουν απευθείας μαζί σας ή εναντίον σας μέσα στο Παιχνίδι, ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των Συνομιλιών ή των Φόρουμ ανά πάσα στιγμή.
 3. Τhe Tribunal (Δικαστήριο). Όλες οι Συνομιλίες θα καταγράφονται από την Riot Games και θα αποθηκεύονται για μια περίοδο που θα καθορίζει η Riot Games κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, την οποία περίοδο η Riot Games ενδέχεται να αλλάζει κατά καιρούς ανάλογα με τους όρους της Πολιτικής του Tribunal . Εάν γίνει αναφορά από άλλο χρήστη ότι οι ενέργειες ή η συμπεριφορά σας μέσα στο Παιχνίδι παραβαίνουν τον Κώδικα Επικαλεστή, παραβιάζουν την παρούσα Σύμβαση ή είναι εκτός του πλαισίου οιασδήποτε των πολιτικών της Riot Games και εάν η υπόθεσή σας βρεθεί ενώπιον του Tribunal, ολόκληρο το αρχείο των Συνομιλιών από την συγκεκριμένη περίοδο Παιχνιδιού που έχει αναφερθεί θα περιληφθεί στην αναφορά του Tribunal και θα είναι διαθέσιμο για προβολή από τυχαία επιλεγμένα μέλη της Κοινότητας τα οποία έχουν δικαίωμα και επιλέγουν να συμμετάσχουν στο Tribunal.
 4. Φόρουμ. Αν έχετε έναν έγκυρο και ενεργό Λογαριασμό, μπορείτε να δημοσιεύετε μηνύματα επικοινωνίας και λοιπό περιεχόμενο στην ενότητα των "φόρουμ" του Ιστότοπου (εφεξής καλούμενα ως "Φόρουμ"). Συμφωνείτε να τηρείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και την πολιτική που αφορά Συνδέσμους (βλ. παρακάτω) κατά τη συμμετοχή σας στα Φόρουμ. Κατανοείτε ότι πολλές από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα Φόρουμ προέρχονται από άλλους παίκτες οι οποίοι δεν εργάζονται για την Riot Games ούτε ελέγχονται από αυτή. Αναγνωρίζετε επιπλέον ότι στα Φόρουμ διατίθεται μεγάλος όγκος πληροφοριών και ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε τέτοια Φόρουμ ενδέχεται περιστασιακά να δημοσιεύουν μηνύματα ή να κάνουν δηλώσεις που, σκόπιμα ή μη σκόπιμα, είναι ανακριβείς, παραπλανητικές, απατηλές, υβριστικές ή ακόμη και ανήθικες. Η Riot Games δεν υιοθετεί ούτε ευθύνεται για τέτοια μηνύματα ή δηλώσεις ή για οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, πληροφορία ή φραστική διατύπωση γίνεται ή εμφανίζεται στα Φόρουμ από εσάς ή από άλλους χρήστες. Οι γνώμες που εκφράζονται στα Φόρουμ αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά τις δικές σας απόψεις και τις απόψεις των άλλων χρηστών και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Riot Games. Η Riot Games δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σε δημοσιεύσεις, για υπερσυνδέσμους ενσωματωμένους σε μηνύματα ή για τυχόν αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα Φόρουμ. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, σε καμία περίπτωση η Riot Games δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εμπιστοσύνη που δείχνετε στις πληροφορίες των Φόρουμ ή από τη χρήση που κάνετε των Φόρουμ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, όταν αποκαλύπτετε πληροφορίες για τον εαυτό σας σε ένα Φόρουμ, οι πληροφορίες κοινοποιούνται δημοσίως και ενδέχεται να συγκεντρωθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες. Όταν αποκαλύπτετε οιαδήποτε πληροφορία σε ένα Φόρουμ, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η Riot Games διατηρεί το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί τα Φόρουμ ή τυχόν δημοσιεύσεις ή λοιπό υλικό που μεταδίδεται ή δημοσιεύεται στα Φόρουμ από εσάς ή από άλλους παίκτες, ή να αφαιρεί τέτοιο υλικό και να αποκαλύπτει το εν λόγω υλικό και τις συνθήκες σχετικά με τη μετάδοσή του σε οιοδήποτε τρίτο, προκειμένου να λειτουργεί σωστά τον Ιστότοπο ή να συμμορφώνεται με νομικές υποχρεώσεις ή κυβερνητικά αιτήματα.

 

VIII. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 1. Σύμβαση. Η Riot Games διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική ευχέρειά της, να αναθεωρεί, ενημερώνει, αλλάζει, τροποποιεί, προσθέτει, συμπληρώνει ή διαγράφει ορισμένους όρους της παρούσας Σύμβασης καθώς εξελίσσονται τα Περιουσιακά Στοιχεία• με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύουν αναδρομικά. Οι εν λόγω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ με την αποδοχή τους από σας Εάν κάποιες μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση δεν γίνουν δεκτές από εσάς ή εάν αποτελέσουν την αιτία πλέον να μην συμφωνείτε ή να μην συμμορφώνεστε με την παρούσα Σύμβαση, η Riot Games διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση, στα πλαίσια του δικαιώματος τερματισμού, σύμφωνα με τον όρο XVI. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της παρούσας Σύμβασης κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Όροι Χρήσης" στο κάτω μέρος του Ιστότοπου. Είστε υπεύθυνοι για τον περιοδικό έλεγχο της παρούσας Σύμβασης για τυχόν αλλαγές. Παρακαλείσθε να έχετε υπόψη ότι η Riot Games δικαιούται επίσης να αναθεωρήσει άλλες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της Άδειας Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, ανά πάσα στιγμή και οι νέες εκδόσεις θα διατίθενται στον Ιστότοπο.
 2. Τα Περιουσιακά Στοιχεία. Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των Περιουσιακών Στοιχείων, συμφωνείτε ότι η Riot Games δικαιούται να αλλάξει, τροποποιήσει, ενημερώσει, αναστείλει, "απλοποιήσει" ή περιορίσει την πρόσβασή σας σε τυχόν λειτουργίες ή τμήματα των Περιουσιακών Στοιχείων και δικαούται να ζητήσει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ενημερώσεις του Λογισμικού, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη απέναντί σας. Επίσης κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές ή ενημερώσεις στα Περιουσιακά Στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν τις προδιαγραφές συστήματος που απαιτούνται για να παίξετε το Παιχνίδι και σε μια τέτοια περίπτωση, εσείς -και όχι η Riot Games- θα είστε υπεύθυνοι για την αγορά τυχόν απαραίτητου πρόσθετου λογισμικού ή/και υλικού προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να παίξετε το Παιχνίδι.

 

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που χειρίζονται τρίτοι. Η Riot Games παρέχει τους εν λόγω συνδέσμους προς εξυπηρέτησή σας ή ενδέχεται να τους δημοσιεύουν άλλοι χρήστες μέσω Περιεχομένου που παρέχουν εκείνοι. Η χρήση των συνδέσμων και των εξωτερικών ιστότοπων γίνεται με δική σας ευθύνη. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Riot Games και η Riot Games δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο που διατίθεται στους άλλους ιστότοπους. Οι σύνδεσμοι δεν υπονοούν την υιοθέτηση εκ μέρους της Riot Games πληροφοριών ή υλικού που υπάρχει σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο και η Riot Games αποποιείται κάθε ευθύνης όσον αφορά την πρόσβαση και χρήση από εσάς τέτοιων συνδεδεμένων ιστότοπων.

Αν επιλέξετε να παρέχετε κάποιον σύνδεσμο στον Ιστότοπο ή μέσα στο Παιχνίδι (π.χ., στα Φόρουμ ή μέσω Συνομιλίας) προς εξωτερικό ιστότοπο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε γραπτή συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Riot Games, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε τα εξής: (i) η εμφάνιση, η θέση και οι άλλες πτυχές του συνδέσμου δεν πρέπει να ζημιώνουν ή να αλλοιώνουν την υπεραξία της Riot Games ή/και των επωνυμιών και εμπορικών σημάτων των αδειούχων της, (ii) η εμφάνιση, η θέση και τα άλλα χαρακτηριστικά του συνδέσμου δεν επιτρέπεται να δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι ο οργανισμός ή το νομικό πρόσωπό σας επιχορηγείται από την Riot Games ή αποτελεί συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη εταιρεία, (iii) όταν επιλεγεί από έναν χρήστη, ο σύνδεσμος πρέπει να εμφανίζει τον εξωτερικό ιστότοπο σε πλήρη οθόνη και όχι μέσα σε "πλαίσιο" στον Ιστότοπο σύνδεσης και (iv) η Riot Games διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεσή της ως προς τον σύνδεσμο ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

 

Εάν είστε κύριος δικαιωμάτων, συγκεκριμένα κύριος ή εκπρόσωπος πνευματικών δικαιωμάτων και πιστεύετε ότι περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο από χρήστη της Riot Games παραβιάζει τα δικαιώματά σας και συγκεκριμένα τα πνευματικά σας δικαιώματα ή πιστεύετε ότι περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο από χρήστη της Riot Games είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλετε ειδοποίηση (για πολίτες της Ιρλανδίας: Σύμφωνα με το Νόμο περί πνευματικών και σχετικών δικαιωμάτων του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί) στον Εκπρόσωπο για τη Συμμόρφωση με Πνευματικά Δικαιώματα και Περιεχόμενο της Riot Games, παρέχοντας τις εξής πληροφορίες:

 1. Ηλεκτρονική ή χειρόγραφη υπογραφή του ατόμου το οποίο εξουσιοδοτείται να ενεργήσει εκ μέρους του κυρίου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του φορέα των σχετικών δικαιωμάτων•
 2. Περιγραφή του έργου με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ή της νομικής κατάστασης που ισχυρίζεστε ότι έχει θιγεί•
 3. Διεύθυνση URL της τοποθεσίας στον Ιστότοπο της Riot Games, η οποία περιλαμβάνει το υλικό που ισχυρίζεστε ότι αποτελεί παραβίαση•
 4. Διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση email σας•
 5. Δήλωσή σας ότι καλόπιστα θεωρείτε πως η υπο αμφισβήτηση χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων ή τον φορέα των δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του ή τον νόμο• και
 6. Δήλωσή σας, επί ποινή ψευδορκίας/ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, ότι οι ανωτέρω πληροφορίες στην ειδοποίηση που αποστέλλετε είναι ακριβείς και ότι είστε ο κύριος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ο φορέας των σχετικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εκ μέρους του.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εκπρόσωπο για τη Συμμόρφωση με Πνευματικά Δικαιώματα και Περιεχόμενο της Riot Games μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Riot Games, Inc., 10736 Jefferson Blvd #622, Culver City, California, 90230 ATTN: Copyright and Content Compliance Agent ή μέσω email στη διεύθυνση: copyright@riotgames.com. Η συγκεκριμένη διεύθυνση email προορίζεται αποκλειστικά για την παραλαβή των εν λόγω ειδοποιήσεων και όχι για γενικές ερωτήσεις ή αιτήματα στη Riot Games. Συνημμένα αρχεία δεν γίνονται δεκτά στη διεύθυνση email για λόγους ασφάλειας. Συνεπώς, οποιαδήποτε ειδοποίηση περί παραβίασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά με συνημμένο αρχείο δεν θα παραλαμβάνεται ούτε θα διεκπεραιώνεται. Λάβετε υπόψη ότι οι εν λόγω ειδοποιήσεις είναι νομικές δηλώσεις και η Riot Games ενδέχεται να παρέχει αντίγραφα τέτοιων ειδοποιήσεων στους εμπλεκόμενους στην αντιδικία ή σε τρίτους, κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή όπως απαιτεί ο νόμος. Η Πολιτική Απορρήτου δεν προστατεύει πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις ειδοποιήσεις.

 

XI. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, Η RIOT GAMES ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η RIOT GAMES ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ, Η RIOT GAMES ΔΕΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

Επειδή ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποποίηση σιωπηρών εγγυήσεων, ενδέχεται η αποποίηση, συνολικά ή εν μέρει, να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

 

XII. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ, ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΑΖΗΜΙΑ ΤΗΝ RIOT GAMES ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ, ΖΗΜΙΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ, ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ) ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Η Riot Games διατηρεί το δικαίωμα, με δική της δαπάνη και κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος υπόκειται διαφορετικά σε αποζημίωση από εσάς και στην περίπτωση αυτή θα συνεργαστείτε με την Riot Games για τον προσδιορισμό τυχόν διαθέσιμης υπεράσπισης.

 

XIII. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΜΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ, Η RIOT GAMES ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ) Ή ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΒΛΑΒΗ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η RIOT GAMES ΓΝΩΡΙΖΕ Ή ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η RIOT GAMES ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ RIOT GAMES ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΓΩΓΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ.

Παρά τους προαναφερόμενους περιορισμούς ευθύνης ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ RIOT GAMES (i) για ζημία που προκύπτει από την προσβολή της ζωής, σωματικής ακεραιότητας ή υγείας εξαιτίας αμελούς παράβασης καθήκοντος ή σκόπιμης ή αμελούς παράβασης καθήκοντος από νόμιμο εκπρόσωπο ή πρόσωπο που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση υποχρέωσης της Riot Games ή (ii) για άλλη ζημία που προκύπτει από παράβαση καθήκοντος της Riot Games λόγω βαρείας αμέλειας ή από σκόπιμη ή αμελή παράβαση καθήκοντος νόμιμου εκπροσώπου ή προσώπου που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση υποχρέωσης της Riot Games, (iii) για δόλια παραβατική συμπεριφορά, (iv) για ζημία που προκύπτει από αμελή παράβαση υποχρέωσης η οποία είναι ουσιώδης για την εκτέλεση της σύμβασης από τη Riot Games ("Θεμελιώδη Καθήκοντα") στο βαθμό που είναι χαρακτηριστική και αναμενόμενη, (v) για οποιαδήποτε εγγύηση παρέχεται από την Riot Games σε εσάς και (vi) για οποιαδήποτε ευθύνη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ευθύνης από προϊόντα σε μια δικαιοδοσία.

Επειδή ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες, στα εν λόγω κράτη ή δικαιοδοσίες η ευθύνη της Riot Games θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει το ισχύον δίκαιο.

 

XIV. ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Με το παρόν αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Riot Games θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία αν η παρούσα Σύμβαση δεν εφαρμοστεί ειδικά. Συνεπώς, εκτός από χρηματική και άλλη αποζημίωση που ενδέχεται να είναι δυνατή εκ του νόμου, συμφωνείτε ότι η Riot Games θα δικαιούται να αξιώσει ειδική εκπλήρωση ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς εγγύηση, άλλη ασφάλεια ή απόδειξη ζημιών, ως αποκατάσταση για τυχόν παραβίαση ή επαπειλούμενη παραβίαση της παρούσας Σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση νομικής ή διοικητικής ενέργειας ή διαδικασίας που προκαλείται από οιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων σχετικά με την παρούσα Σύμβαση και σύμφωνα προς την Ενότητα XV παρακάτω, ο διάδικος που νίκησε σε μια τέτοια ενέργεια ή διαδικασία θα δικαιούται να λάβει από τον αντισυμβαλλόμενο αποζημίωση για όλες τις δαπάνες, δικηγορικές αμοιβές και λοιπά έξοδα που επιβάρυναν τον νικητή διάδικο ως αποτέλεσμα της ενέργειας ή διαδικασίας.

 

 1. Διαπραγματεύσεις. Οι αντιδικίες μπορεί να αποδειχθούν δαπανηρές και χρονοβόρες και για τους δύο συμβαλλόμενους. Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η επίλυση και να μειωθεί το κόστος τυχόν αντιδικίας ή αξίωσης που αφορά την παρούσα Σύμβαση (εφεξής συλλογικά καλούμενες ως "Αξίωση"), εσείς και η Riot Games συμφωνείτε να προσπαθήσετε αρχικά να διαπραγματευτείτε ανεπίσημα σχετικά με οποιαδήποτε Αξίωση για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες (εκτός από τις Αξιώσεις που εξαιρούνται ρητά στην παρακάτω Ενότητα XV.B). Η Riot Games θα αποστείλει την ειδοποίησή της στη διεύθυνση που έχει στο αρχείο της εφόσον έχετε δώσει επιπλέον πληροφορίες επικοινωνίας στην Riot Games (π.χ. συμμετέχοντας σε προωθητική ενέργεια ή έρευνα ή επικοινωνώντας με εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών). Διαφορετικά, η Riot Games θα αποστείλει την ειδοποίησή της στη διεύθυνση email που αντιστοιχεί στον Λογαριασμό σας. Εσείς θα αποστείλετε την ειδοποίησή σας στην Riot Games, Ltd., P.O. Box 11989, Dublin 2, IRELAND, Attn: Legal Department. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ανεπίσημη διαδικασία επίλυσης δεν αναστέλλει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες παραγραφής που ισχύουν για την έγερση Αξίωσης/αγωγής.
 2. Εξαιρέσεις από διαπραγματεύσεις. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, εσείς και η Riot Games συμφωνείτε ότι οι ακόλουθες Αξιώσεις δεν υπόκεινται στους ανωτέρω όρους που αφορούν διαπραγματεύσεις: (i) τυχόν Αξιώσεις που επιδιώκουν να εφαρμόσουν ή να προστατεύσουν, ή αφορούν την εγκυρότητα οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε εσάς ή της Riot Games, (ii) οποιαδήποτε Αξίωση σχετίζεται ή προκύπτει από ισχυρισμούς κλοπής, πειρατείας, παραβίασης απορρήτου ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης και (iii) οποιαδήποτε αξίωση για μέσα αποκατάσταση ζημίας (βλ. ανωτέρω). Στο βαθμό που είναι νομικά δυνατό, συμφωνείτε επίσης να μην εγείρετε Αξιώσεις ενεργώντας ως εκπρόσωπος ομάδων ή σε επίπεδο λαϊκής αγωγής (class action). Επιπλέον των προαναφερθέντων, κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να διεκδικήσει με ατομική αγωγή σε δικαστήρια μικροδιαφορών Αξιώσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα ενός τέτοιου δικαστηρίου αντί να καταφύγει σε πλήρη δίκη ενώπιον τακτικού δικαστηρίου.
 3. Εφαρμοστέο δίκαιο. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων για τη διεθνή πώληση αγαθών εξαιρείται ρητά. Εάν επιλέξετε πρόσβαση στο Παιχνίδι από τοποθεσία εκτός της Ιρλανδίας ενδέχεται να τυγχάνουν εφαρμοστέοι και άλλοι νόμοι. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εν λόγω τοπικοί νόμοι επηρεάζουν την παρούσα Σύμβαση μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη δικαιοδοσία και η παρούσα Σύμβαση πρέπει να ερμηνεύεται με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ισχύ των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους εάν και εφόσον είναι εφαρμοστέοι τοπικοί νόμοι. Ο Νόμος περί εγγυήσεων καταναλωτή της Νέας Ζηλανδίας του 1993 (εφεξής καλούμενος ως "Νόμος") ενδέχεται να τυγχάνει εφαρμοστέος για το Παιχνίδι εάν έχετε πρόσβαση στο Παιχνίδι από τη Νέα Ζηλανδία και διαμένετε εκεί. Παρά ο,τιδήποτε αντίθετο προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εάν ο Νόμος είναι εφαρμοστέος τότε ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα ή ένδικα βοηθήματα που ορίζονται στο Νόμο και ενδέχεται να ισχύουν πλέον των όσων ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση ή στη θέση αυτών. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στο Παιχνίδι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμένετε εκεί και είστε καταναλωτής, ενδεχομένως να έχετε άλλα ή πρόσθετα αναγκαστικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις εκ του νόμου όπως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση.

 

XVI. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η παρούσα Σύμβαση (και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις, εάν υπάρχουν) παραμένει σε ισχύ μέχρι τον τερματισμό της. Και εσείς και η Riot Games μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή με επίδοση ειδοποίησης στον έτερο συμβαλλόμενο. Ο τερματισμός από την Riot Games επέρχεται με σχετική ειδοποίηση προς εσάς, με τερματισμό ή διαγραφή του Λογαριασμού σας ή με απόφασή της για μόνιμη διακοπή της προσφοράς ή/και υποστήριξης του Παιχνιδιού, το οποίο μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Εσείς μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή παύοντας απλώς να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή το Παιχνίδι. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να τερματίσετε τον Λογαριασμό σας, πρέπει να προβείτε σε θετική ενέργεια ενημερώνοντας την Riot Games στη διεύθυνση support@riotgames.com όπως αναφέρεται ανωτέρω. Με τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης παύει αμέσως το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τα Περιουσιακά Στοιχεία.

 

XVII. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Εκχώρηση. Η Riot Games δικαιούται να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση, συνολικά ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εσείς δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Riot Games και τυχόν μη εξουσιοδοτημένη εκχώρηση εκ μέρους σας θα είναι απολύτως άκυρη.
 2. Επικοινωνία πελατών. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Riot Games για οποιονδήποτε άλλο λόγο, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Riot Games στη διεύθυνση support@riotgames.com ή επισκεφθείτε την καρτέλα "υποστήριξη" στον Ιστότοπο.
 3. Πλήρης σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Riot Games όσον αφορά τον Ιστότοπο, το Παιχνίδι και το αντικείμενο της Σύμβασης και υπερισχύει τυχόν προηγούμενων ή σύγχρονων συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την Riot Games• με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η παρούσα Σύμβαση θα συνυπάρχει με την Άδεια Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου και δεν θα υπερισχύει αυτών.
 4. Ανωτέρα βία. Η Riot Games δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης που προκύπτει από αιτίες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της Riot Games, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, τυχόν αδυναμίας εκτέλεσης του παρόντος εξαιτίας απρόβλεπτων συνθηκών ή αιτίας πέραν του ελέγχου της Riot Games όπως θεομηνίες, πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, εξεγέρσεις, εμπορικοί αποκλεισμοί, ενέργειες πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, πυρκαγιά, πλημμύρες, ατυχήματα, απεργίες ή ελλείψεις σε εγκαταστάσεις μεταφοράς, καύσιμα, ενεργειακά μέσα, εργατικό δυναμικό ή υλικά.
 5. Τοποθεσία. Η Riot Games λειτουργεί τον Ιστότοπο και το Παιχνίδι στην Ιρλανδία. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο ή/και το Παιχνίδι από τοποθεσίες εκτός της Ιρλανδίας το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Το Λογισμικό υπόκειται στους ελέγχους περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όπως ορίζεται στην Άδεια Χρήσης.
 6. Καμία εταιρική σχέση. Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται κοινοπραξία, εταιρική σχέση, μισθωτή εργασία ή σχέση εκπροσώπησης ανάμεσα σε εσάς και την Riot Games ως αποτέλεσμα της παρούσας Σύμβασης ή της χρήσης εκ μέρους σας του Ιστότοπου ή του Παιχνιδιού.
 7. Καμία παραίτηση. Σε περίπτωση που η Riot Games δεν απαιτήσει τη συμμόρφωση προς οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, αυτή η ενέργεια ή παράλειψη δεν θα ερμηνεύεται με κανέναν τρόπο ως τωρινή ή μελλοντική παραίτησή της από τον όρο αυτό, ούτε θα επηρεάζει με κάποιον τρόπο το δικαίωμα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου να εκτελεί έναν τέτοιον όρο στη συνέχεια. Η ρητή παραίτηση από την Riot Games από τυχόν όρο, προϋπόθεση ή απαίτηση εκ της παρούσας Σύμβασης δεν θα αποτελεί παραίτηση από τυχόν μελλοντική υποχρέωση συμμόρφωσης προς αυτό τον όρο, προϋπόθεση ή απαίτηση.
 8. Ειδοποιήσεις. Εκτός όπου ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, όλες οι ειδοποιήσεις που εκδίδονται από εσάς ή απαιτούνται βάσει της παρούσας Σύμβασης θα είναι γραπτές και θα αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση: Riot Games, Ltd., PO. Box 11989, Dublin 2, IRELAND.
 9. Αναμόρφωση και διαιρετότητα. Εάν κάποιος όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρος ή μη εκτελεστός για οποιονδήποτε λόγο, ο συγκεκριμένος όρος θα τροποποιηθεί στην απαραίτητη έκταση προκειμένου να καταστεί εκτελεστός στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό ώστε να αντικατοπτρίζει την βούληση των συμβαλλόμενων, και το υπόλοιπο της Σύμβασης θα εξακολουθεί να παραμένει σε πλήρη ισχύ. Εάν, ωστόσο, κριθεί ότι ο συγκεκριμένος όρος δεν δύναται να τροποποιηθεί, τότε ο όρος θα θεωρείται διακριτός από αυτούς τους όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.
 10. Επικεφαλίδες ενοτήτων. Οι επικεφαλίδες ενοτήτων που χρησιμοποιούνται στο παρόν χρησιμοποιούνται μόνο για διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης ούτε έχουν κάποια άλλη έννομη συνέπεια.
 11. Εξακολούθηση ισχύος. Οι όροι των Ενοτήτων IV, V, VII.Α, XI-XV και XVII θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά από οποιονδήποτε τερματισμό της παρούσας Σύμβασης.

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΥΜΠΙ "ΑΠΟΔΟΧΗ" Ή/ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.