Πιο Πρόσφατα Ενημέρωση κώδικα Νέα

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.12

Έρχονται η Επανάληψη και η Εξειδίκευση Ήρωα στους εναλλακτικούς χάρτες. Διάφορες ρυθμίσεις στο ARAM.
1 week ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.11

Οι επαγγελματίες ετοιμάζονται για το καλοκαίρι και εμείς διορθώνουμε μερικά θέματα ισορροπίας.
3 weeks ago

Ενδιάμεση ενημέρωση για την Τάλια

Εφαρμόζουμε ορισμένες μικρές ενισχύσεις στην Τάλια μεταξύ ενημερώσεων.
1 month ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.10

Η συνέχεια της ενημέρωσης του μέσου της σεζόν.
1 month ago

Ρυθμίσεις για τα μέσα της ενημέρωσης 6.9

Ρυθμίσεις στα μέσα της ενημέρωσης για Μάλζαχαρ, Κασσιόπη, Βλάντιμιρ και Σουέιν, μαζί με μερικές διορθώσεις σφαλμάτων.
1 month ago

Σημειώσεις Ενημέρωσης 6.9

Το μέσο της σεζόν έχει καταφτάσει.
1 month ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.8

Συμμαζεύουμε λίγο τις αντοχές των ηρώων στη λωρίδα και διορθώνουμε μερικά build.
2 months ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.7

Κάνουμε περικοπές στην περιττή ισχύ ορισμένων ηρώων που είναι γενικά υπερβολικά ισχυροί. Και ενισχύουμε την Ιρέλια.
2 months ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.6

Σε αυτήν την ενημέρωση, θα εστιάσουμε στη στρατηγική αξία ορισμένων ηρώων για ειδικές αποστολές.
3 months ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.5

Επιστρέφουμε στους πιο δημοφιλείς ήρωες της προηγούμενης ενημέρωσης που τώρα έχουν μείνει πίσω.
3 months ago