Πιο Πρόσφατα Ενημέρωση κώδικα Νέα

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.19

Εστιάζουμε και πάλι στο κανονικό παιχνίδι με αυτήν την ενημέρωση.
1 week ago

Σημειώσεις Ενημέρωσης 6.18

Ενώ εμείς κλειδώνουμε τις τελευταίες αλλαγές ισορροπίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κάτι ξυπνά στα Νησιά της Σκιάς…
3 weeks ago

Σημειώσεις Eνημέρωσης 6.17

Ρυθμίσεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μέρος πρώτο. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε ποιος αποδυναμώθηκε και ποιος ενισχύθηκε!
1 month ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.16

Η ενημέρωση 6.16 δεν είναι μεγάλη. Απλά διαβάστε την!
1 month ago

Σημειώσεις Ενημέρωσης 6.15

Στην ενημέρωση περιλαμβάνονται αλλαγές στη δυναμική των λωρίδων και οι πρώτες ρυθμίσεις των Κόσμων!
2 months ago

Ενδιάμεση ενημέρωση ισορροπίας 6.14

Συμμαζεύουμε τη Σόνα μετά τις αλλαγές της στην αρχική ενημέρωση.
2 months ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.14

Αλλαγές ποικίλης ύλης με πρώτη και καλύτερη την ενημέρωση του Ράιζ!
2 months ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.13

Σε αυτήν την ενημέρωση, υποστηρίζουμε λίγο τους... υποστηρικτές και συμμαζεύουμε ορισμένους ήρωες που είχαν ξεφύγει στην επάνω λωρίδα.
3 months ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.12

Έρχονται η Επανάληψη και η Εξειδίκευση Ήρωα στους εναλλακτικούς χάρτες. Διάφορες ρυθμίσεις στο ARAM.
3 months ago

Σημειώσεις ενημέρωσης 6.11

Οι επαγγελματίες ετοιμάζονται για το καλοκαίρι και εμείς διορθώνουμε μερικά θέματα ισορροπίας.
4 months ago