Végfelhasználói Licencszerződés (EULA)

LEAGUE OF LEGENDS®

Utolsó módosítás 2012.10.23

 

A League of Legends® szabadon, munkamenet alapon, több játékossal játszható, online, küzdőarénás, számítógépes játék, amelyet a Riot Games, Inc., egy Delaware-i vállalat fejlesztett ki (a „Játék”). Teljes tulajdonú leányvállalata, a Riot Games Limited ír korlátolt felelősségű társaság üzemelteti és jelenteti meg a játékot az Európai Unióban, az Orosz Föderációban és más nemzetközi területeken, egyszersmind biztosítva a kapcsolódó szolgáltatásokat. (Az alább meghatározottak szerint) a jelen Licencszerződésben a „Riot Games” értelemszerűen a Riot Games Limitedet és annak licencbirtokosait; az „ön” és „öné” pedig annak a számítógépnek a felhasználóját jelenti, amelyre a játékot telepítik vagy telepítették, és aki ezért hozzájárulását adja a jelen Licencszerződéshez.

 

GONDOSAN OLVASSA EL EZT A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST (A JELEN „EULA” VAGY “LICENCSZERZŐDÉS”). HA RÁKATTINT A LENTI „ELFOGADOM” GOMBRA, VAGY HASZNÁLJA A JÁTÉKOT, ILLETVE TELEPÍTI A JÁTÉK KLIENSSZOFTVERÉT ( A„SZOFTVER”), BELEEGYEZIK, HOGY A JELEN LICENCSZERZŐDÉS UGYANÚGY ÉRVÉNYESÍTHETŐ, MINT BÁRMELY, ÖN ÁLTAL ALÁÍRT, ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁS. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN LICENCSZERZŐDÉS MINDEN FELTÉTELÉVEL, KATTINTSON ARRA A GOMBRA, AMELY AZT JELZI, HOGY ÖN NEM EGYEZIK BELE A JELEN LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁBA, ÉS NEM HAJTJA VÉGRE A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉT. A JELEN LICENCSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL KIJELENTI, HOGY FELNŐTT, EGYSZERSMIND JOGKÉPES A LAKÓHELYE SZERINTI TERÜLETI ILLETŐSÉGŰ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE.

 

I. KORLÁTOZOTT HASZNÁLATI LICENC

A jelen Licencszerződés feltételeitől és önnek az említett licencszerződéssel való egyetértésétől függően, amíg akár ön, akár a Riot Games a jelen Licencszerződést fel nem mondja, a Riot Games biztosítja önnek, ön pedig elfogadja a korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható licencet, hogy belsőleg telepítse és kizárólag a Játék összetevőjeként futtassa (i) a Szoftvert és a hozzá tartozó értelmező anyagokat („Dokumentáció”); és (ii) az összes szoftverfrissítést, hibajavító csomagot, későbbi verziót, valamint frissítést (együtt „Frissítések”), amelyeket önnek a Riot Games licenc keretében biztosít. A Szoftvert és a Játékot önnek csak egyéni, nem kereskedelmi, szórakozási célra biztosítják, és azok semmilyen más célra, illetve semmilyen más módon nem használhatók. A Riot Games által esetleg kifejezetten engedélyezettek kivételével, ön semmit, amit a Szoftverből vagy a Játékból másol, illetve származtat, nem adhat el, másolhat át, cserélhet, adhat át, publikálhat, engedhet át, és nem forgalmazhat semmilyen más módon. Az ön számára a jelen szerződésben biztosított licenc jogdíjmentes, kivéve hogy a (Használati feltételeknél meghatározott) bizonyos Játékeszközök használatának engedélyezési joga kizárólag a Riot-pontok megszerzésével és beváltásával szerezhető meg.

 

II. KÖVETELMÉNYEK

A Szoftver telepítésével és alkalmazásával, valamint a Játékkal történő játszás által elismeri, hogy a jelen Licencszerződés feltételeit elolvasta, megértette és azokkal egyetért. Ugyanakkor: (i) el kell olvasnia, meg kell értenie, és egyet kell értenie a Riot Games Használatának feltételeivel („Használati feltételek”), amelyek a Weboldal alján találhatók, és amelyek a rájuk történő hivatkozással beépülnek a jelen szerződésbe; (ii) egy a Játékhoz tartozó Fiók („Fiók”) nyitása végett regisztrálnia kell (ennek részletesebb magyarázatát a Használati feltételek tartalmazzák); egyszersmind (iii) meg kell felelnie a hardverre és a csatlakozásra vonatkozóan a különböző Riot Games-honlapokon publikált követelményeknek (beleértve – a teljesség igénye nélkül – a http://euw.leagueoflegends.com honlapot és a http://eune.leagueoflegends.com honlapot, valamint az ezekhez tartozó weboldalakat is, amelyekre a továbbiakban külön-külön és együttesen „Webhelyként” hivatkozunk). Ezek a követelmények a játék fejlesztésével változhatnak. A Játékhoz való hozzáféréshez szükséges összes berendezés-, a szervizelés, illetve a javítás költségével egyetemben – az internetkapcsolattal összefüggésben felmerülő minden díjért kizárólag ön felel.

 

III. TOVÁBBI LICENCKORLÁTOZÁSOK

Az ön számára az I. cikkelyben biztosított, korlátozott licenc a jelen III. cikkely lentebb foglalt további korlátozásai alá esik. A Szoftvernek az alább rögzített licenckorlátozások megsértését kimerítő bármely használata a Szoftver az önnek az I. cikkelyben biztosított licencen kívüli, jogosulatlan használatának minősül, és azt azon szerzői jogok megsértésének tekintik, amelyeket – a Szoftver és a Játék vonatkozásában – a Riot Games vagy annak licenciaadói birtokolnak. Beleegyezik, hogy semmilyen körülmények között nem fogja:

 

A. A Szoftvert eladni, haszonbérbe adni, bérbe adni, kölcsönadni, alhasználatba adni vagy más módon átengedni, illetve a Szoftver vagy a Játék másolataira zálogjogot biztosítani, illetve azokat harmadik félnek átengedni;

 

B. Sem teljes egészében, sem részben a Szoftvert vagy a Játékot lemásolni, fénymásolni, sokszorosítani, lefordítani, visszafejteni, visszafordítani, azokból forráskódot kinyerni vagy azok belső felépítését elemezni, illetve a Játék alapján származtatott szoftvertermékeket előállítani, kivéve ha arra jogosult, hogy (i) kizárólag személyes, archiválási célra egy (1) másolatot készítsen a Szoftverről és a Dokumentációról; (ii) harmadik fél állókép- vagy videorögzítő szoftverjét használja a Szoftver kimenetének audio-, video- és/vagy állóképes állományok formájában személyes, nem a haszonszerzést célzó, a Használati feltételeknek és a Riot Games bármely alkalmazandó, az audio- vagy videofelvételek létrehozására vonatkozó irányelvének megfelelő rögzítésére;

 

C. A Riot Games által kifejezetten jóvá nem hagyott bármely más módon a Szoftver részét képező állományok bármelyikét módosítani vagy módosíttatni;

 

D. A Szoftvert vagy a Játékot semmilyen kereskedelmi célra használni, illetve bármely más természetes vagy jogi személlyel használtatni, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a Játékban fizetés ellenében történő részvételt (pl. a „kiegyenlítést” célzó szolgáltatások formájában); vagy a Játékhoz tartozó elemeknek a Játékon kívül történő eladását, illetve a Játékhoz tartozó Fiókok értékesítését, kivéve ha az említett tranzakciókat a Riot Games esetleg engedélyezte, és azokra a Riot Games által nyújtott szolgáltatásokon keresztül kerülhet sor; vagy

 

E. A harmadik féltől származó illetéktelen programokat használni, amelyek bármilyen módon aktív kapcsolatban vannak a Szoftverrel, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a „mod”, „hacker”, „cheat”, „script”, „bot”, „trainer”, illetve automatizáló programokat vagy harmadik fél bármely olyan programját, amely a Szoftver és a Riot Games közötti bármely kommunikációt elfogja, emulálja vagy átirányítja, illetve amely a Szoftver által a Játékkal kapcsolatos adatok tárolására használt memóriaterületek kiolvasásával a játékról információt gyűjt.

 

IV. TULAJDONJOG

A Szoftverhez és a Játékhoz fűződő minden jog és jogcím, valamint az említettek összes tartalma (beleértve – korlátozás nélkül – a Fiókokat, számítógépes kódokat, címeket, objektumokat, köztes szoftvertermékeket, karaktereket, karakterneveket, helyszíneket, helyszínneveket, történeteket, cselekményeket, dialógusokat, szlogeneket, illusztrációkat, grafikákat, strukturális- és tájképtervezéseket, animációkat, hangeffektusokat, zenei kompozíciókat és -felvételeket, a Riotnál szerzett pontokat, audiovizuális munkákat, karakterekhasonmásokat és hatásmódokat) a Riot Games, illetve annak licenciaadóinak tulajdona. A Szoftvert és a Játékot, valamint azok összes tartalmát az írországi, egyesült államokbeli és más nemzetközi, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védik. A Riot Games és annak licenciaadói minden jogot fenntartanak a Szoftverrel és a Játékkal kapcsolatban, beleértve – korlátozás nélkül – a fent említettekből származtatott szoftvertermékek előállításához fűződő jogokat is, ön pedig beleegyezik, hogy – a Riot Games által kifejezetten engedélyezettek kivételével – nem hoz létre semmilyen, a Játékon alapuló szerzői művet. Elismeri és egyetért azzal, hogy sem anyagi, sem más érdeke nem fűződik a Játék bármely funkciójához, illetve tartalmához. Továbbá elismeri és egyetért azzal, hogy semmilyen tulajdonjoga, sem más vagyoni érdeke nem fűződik a Fiókhoz, valamint elismeri és egyetért azzal, hogy a Fiókhoz fűződő minden jog a Riot Games tulajdona, és annak javára keletkezik, s hogy egyszersmind örökre a Riot Games tulajdona is marad, és mindig is annak javára keletkezik. Ami a Riot Games összes tulajdonjogának maradéktalan támogatását illeti, lásd a Használati feltételeket.

 

V. VISELKEDÉSI KÓDEX

Beleegyezik, hogy a Szoftver használata és a Játék játszása során betartja az összes alkalmazandó törvényi előírást, rendelkezést és szabályt. Abba is beleegyezik, hogy betart bizonyos további szabályokat, amelyek a Játék ön által történő használatát szabályozzák („Viselkedési kódex”). A Viselkedési kódex nem teljes, és a Riot Games fenntartja magának a jogot, hogy a Viselkedési kódexet bármikor módosítsa, valamint hogy bármilyen helyénvaló büntetőintézkedést megtegyen, beleértve a Fiók megszüntetését és törlését is, hogy a Játék integritását és szellemét arra való tekintet nélkül megóvhassa, függetlenül attól, hogy egy adott viselkedés fel van-e itt tiltottként sorolva vagy sem. E Viselkedési kódexen túlmenően lásd még az Idézők kódexe c. szabálykönyvet, ami a játék játszása során tanúsított irányadó viselkedést illeti. Alább következnek a példák a büntetőintézkedést garantáló viselkedésre:

 

A. Ha valaki valamely természetes személynek, üzleti vállalkozásnak vagy jogi személynek adja ki magát, beleértve a Riot Games alkalmazottját is, illetve ha valaki bármely olyan módon kommunikál, hogy úgy tűnjön, a közlés a Riot Games-től származik;

 

B. Ha a saját maga vagy bármely más felhasználó beazonosítására alkalmas adatokat küld fel a Játék során;

 

C. Ha bármely más felhasználót a Játék során zaklat, háborgat vagy fenyeget;

 

D. Ha a Riot Games-nek a Játékhoz és/vagy a Szoftverhez fűződő bármely szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát vagy az annak egyéb tulajdonosi jogaira vonatkozó figyelmeztetéseit eltávolítja, megváltoztatja vagy elrejti. Ezenkívül nem továbbíthat olyan tartalmat sem, amely sérti vagy csorbítja mások jogait, beleértve – korlátozás nélkül – a szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat, szerzői jogokat, nyilvánosságot, személyiségi jogokat vagy egyéb tulajdonosi, illetve nem tulajdonosi jogokat is;

 

E. Ha bármely olyan tartalmat továbbít vagy kommunikál, amelyet – a Riot Games egyedüli és kizárólagos mérlegelése alapján – sértőnek tekintenek, beleértve – a teljesség igénye nélkül – olyan nyelvezet alkalmazását, amely jogellenes, fenyegető, becsmérlő, zaklató, gyalázkodó, közönséges, obszcén, pornográf vagy a különböző embertípusok szempontjából, etnikailag, illetve más módon kifogásolható;

 

F. Ha bármely olyan tartalmat továbbít, vagy továbbítását megkönnyíti, amely vírust, sérült adatot, trójait, billentyűleütés-naplózó robotprogramot, programférget, időzített bombát, cancelbotot vagy más olyan számítógépes programozási rutint tartalmaz, amelyet bármely rendszer-, adat- vagy személyi információ károsítására, hátrányos megzavarására, titokban történő elfogására vagy adatbányászatára, eltávolítására vagy kisajátítására szántak és/vagy amelyek a felsoroltakat ténylegesen végre is hajtják;

 

G. Ha – akár személyes, akár kereskedelmi célból – „chat spamminget” alkalmaz azáltal, hogy a társalgás menetét hasonló természetű anyag ismételt felküldésével megszakítja;

 

H. Ha részt vesz bármely cselekményben, amely – a Riot Games egyedüli és kizárólagos megítélése szerint – a többi felhasználóval szemben méltánytalan előny biztosítása érdekében „kihasználja” a Játék valamely dokumentálatlan jellegét;

 

I. Ha részt vesz bármely cselekményben, amellyel – a Riot Games egyedüli és kizárólagos megítélése szerint – becsapja a Játék bármely más felhasználóját, beleértve – a teljesség igénye nélkül – azt is, ha az „átejtéssel” vagy „személyes ráhatással” történik.

 

J. Ha a Játék olyan területeihez vagy szervereihez fér hozzá, vagy próbál hozzáférni, amelyek még nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára;

 

K. Ha élesben történő játék játszása során kijelentkezik, lekapcsolódik vagy kilép a Játékból. A Riot Games automatizált Leaverbuster® rendszere nyomon követi ezeket az adatokat, és ideiglenesen kitilthatja azokat a felhasználókat, akik gyakran kilépnek az élesben történő játék alatt. Az ideiglenes kitiltás időtartama idővel nő, ha egy adott Fiók az élesben történő játék alatt továbbra is a kilépést választja; vagy

 

L. Ha az Idézőnek olyan nevet választ, amely tévesen utal a Riot Games-szel való társításra, személyazonosításra alkalmas adatokat tartalmaz, sérti harmadik fél tulajdonosi vagy nem tulajdonosi jogait, illetve sértő, gyalázkodó, közönséges, obszcén, pornográf vagy a különböző embertípusok szempontjából, etnikailag, illetve más módon kifogásolható. Nem használhat helytelenül írt szavakat vagy alternatív helyesírást az Idéző nevével kapcsolatban felmerülő választási lehetőségekre vonatkozó korlátozások megkerülésére. A Riot Games az önnek szóló minden további értesítés nélkül módosíthat bármely nevet, amely – a Riot Games egyedüli és kizárólagos megítélése szerint – sérti a jelen rendelkezést, ugyanakkor további büntetőintézkedéseket is tehet, beleértve a Fiók megszüntetését, amennyiben ismételt jogsértésekre kerül sor.

 

VI. BELEEGYEZÉS A MEGFIGYELÉSBE

Amikor ön a Szoftvert használja, a Szoftver a III. E. cikkelyben megtiltott, jogosulatlan, harmadik féltől származó azon programok ottléte szempontjából folyamatosan megfigyelheti számítógépének közvetlen elérésű memóriáját (RAM), amely közvetlen kapcsolatban van a Szoftverrel és/vagy a Játékkal. Abban az esetben, ha a Szoftver ilyen, jogosulatlan, harmadik féltől származó programot észlel, az erre vonatkozó adatokat – akár az ön további értesítése mellett, akár a nélkül – visszaküldheti a Riot Games-nek, beleértve az ön Fiókjának nevét, internetprotokoll (IP) címét, az észlelt jogosulatlan, harmadik féltől származó programmal kapcsolatos részleteket és a jogosulatlan, harmadik féltől származó program észlelésének időpontját, valamint dátumát, mégpedig a számítógép hardverspecifikációjával és teljesítményjellemzőivel együtt. A szoftver önnel vagy számítógépével kapcsolatban semmilyen további adatot nem továbbít a Riot Games-nek. Ha a Szoftver jogosulatlan, harmadik féltől származó programot észlel, az ön hozzáférése a Játékhoz az ön további értesítése mellett, illetve a nélkül megszüntethető.

 

VII. FRISSÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

A. A Szoftver és a Játék. A Riot Games gondoskodhat a Szoftver frissítéseiről, amelyeket a Játékkal történő játszás folytathatósága érdekében önnek telepítenie kell. Minden alkalommal, amikor ön a Szoftvert a Játékkal történő játszás érdekében elindítja, hozzájárul, hogy – akár úgy, hogy önnek további értesítést küld, akár a nélkül – a Riot Games az ön számítógépén lévő Szoftver minden Frissítésének a távtelepítését elvégezze.

 

B. Licencszerződés. A Riot Games fenntartja magának a jogot, hogy – a Játék és a jogszabályok fejlesztésével, illetve változásával – saját egyedüli és kizárólagos mérlegelése alapján felülvizsgálja, frissítse, megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse, bővítse vagy törölje a jelen Licencszerződés bizonyos feltételeit; feltéve azonban, hogy a jelen Licencszerződésen történt jelentős változtatásokat nem alkalmazzák visszamenőlegesen. Az említett változtatások akkor lépnek életbe, amikor ön azokat elfogadta. Ha a jelen Licencszerződés bármely jövőbeni változtatása önnek elfogadhatatlan, vagy önt arra készteti, hogy a továbbiakban ne értsen egyet a jelen Licencszerződéssel, illetve azt ne teljesítse, vagy ha bármikor a továbbiakban nem ért egyet a jelen licencszerződés az adott időpontban aktuális változatának bármely részével, akkor a jelen Licenszerződést a VIII. cikkelyből fakadó felmondási joga értelmében – a Játék játszásának abbahagyása, valamint annak azonnali uninstallálása mellett – felmondhatja. A jelen Licencszerződés legfrissebb változatának megtekintéséhez kattintson a Weboldal alján lévő „EULA” hivatkozásra. Ha a Játékhoz való hozzáférés érdekében a Szoftver az indításakor Frissítést igényel, lehetősége lesz a jelen Licencszerződés aktuális változatát áttekinteni és elfogadni, vagy elutasítani.

 

VIII. LICENCSZERZŐDÉS FELMONDÁSA

A jelen Licencszerződés a felmondásáig érvényes. A jelen Licencszerződést bármikor és bármilyen indokkal felmondhatja, ha felmondási szándékáról értesíti a Riot Games-et. A Riot Games a jelen Licencszerződést bármikor, bármilyen indokkal, illetve indokolás nélkül felmondhatja. A Riot Games részéről történő felmondás az önnek szóló értesítéssel, Fiókjának felmondásával vagy törlésével, illetve a cég a Játék felkínálásának és/vagy támogatásának a végleges megszüntetésére irányuló döntésével lép érvénybe. Felmondáskor, akár ön, akár a Riot Games részéről történik, az önnek az I. cikkely értelmében biztosított licenc azonnali hatállyal megszűnik, önnek pedig azonnal és véglegesen el kell távolítania a Szoftvert számítógépének fix memóriájából, egyszersmind meg kell semmisítenie a Szoftver esetlegesen az ön birtokában lévő bármely és összes másolatát is.

 

IX. JÁTÉKSZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE

A Játék „online” játék, amelyet az interneten, a Riot Games által vagy nevében nyújtott szolgáltatás segítségével kell játszani. Elismeri és beleegyezik, hogy a Riot Games, egyedüli és feltétlen megítélése alapján bármikor, bármilyen indokkal, illetve indokolás nélkül megszüntetheti a játék támogatásának, illetve a Játékhoz való hozzáférésnek biztosítását. Ön azzal is egyetért, hogy a Riot Games, értesítés, illetve az ön felé való anyagi felelősség felmerülése nélkül bármikor megváltoztathatja, módosíthatja, felfüggesztheti, „nerfelheti”, megszakíthatja, illetve korlátozhatja az ön hozzáférését a Játék bármely funkciójához, illetve részéhez. A Használati feltételek szerint ön elismeri, hogy sem anyagi, sem más érdeke nem fűződik a Szoftver vagy a Játék bármely funkciójához, illetve tartalmához.

 

X. KIVITELI KORLÁTOZÁSOK

A Szoftverre az összes alkalmazandó kiviteli korlátozás érvényes. Ön a Szoftverrel és annak használatával kapcsolatban be kell, hogy tartsa minden írországi, egyesült államokbeli vagy külföldi hatóságnak, illetve hivatalnak az összes ki- és beviteli jogszabályát, korlátozását, rendelkezését. A Szoftver nem reexportálható, letölthető és semmilyen más módon nem vihető ki vagy tölthető le, illetve telepíthető egyrészt bármely olyan ország állampolgára vagy lakosa által, amely tekintetében az árukra nézve Írország vagy az Egyesült Államok embargót alkalmaz, másrészt bárki számára, aki szerepel az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának a külön megnevezett állampolgárokról összeállított listáján, illetve az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma által az engedélyek megvonását elrendelő végzésekről összeállított táblázatában. Ön kijelenti és garantálja, hogy nem tartózkodik ilyen országban, nem tartozik ilyen ország ellenőrzése alá, illetve nem állampolgára vagy lakosa ilyen országnak, és nem szerepel az említett listákon.

 

XI. GARANCIAVÁLLALÁS

A JÁTÉKOT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A SZOFTVERT ÉS A DOKUMENTÁCIÓT) „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” ÉS „AMÍG A KÉSZLET TART” ALAPON, BÁRMIFÉLE – AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS – BIZTOSÍTÉKOK ÉS GARANCIÁK NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK ÖNNEK. A RIOT GAMES AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG KIZÁR MINDEN – AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS – GARANCIÁT, AMELY A JÁTÉKRA VAGY A SZOFTVERRE VONATKOZHATNA, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A JOGCÍMRE, A JOGSÉRTÉSEK ELKERÜLÉSÉRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT, MINDEN OLYAN GARANCIÁT, AMELY AZ ÜGYLET VAGY A TELJESÍTÉS FOLYAMATÁBÓL, ILLETVE A KERESKEDELMI HASZNÁLATBÓL FAKADHAT VAGY A JÁTÉKHOZ ÉS/VAGY A SZOFTVERHEZ TARTOZÓ BÁRMELY TARTALOM VAGY ADAT PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A RIOT GAMES NEM GARANTÁLJA A JÁTÉK ÉS/VAGY A SZOFTVER FOLYAMATOSSÁGÁT VAGY HIBAMENTESSÉGÉT, HOGY A HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK, ILLETVE HOGY A SZOFTVER VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS KOMPONENSEKTŐL MENTES LESZ. ÖN VÁLLAL MINDEN FELELŐSSÉGET A JÁTÉKNAK ÉS/VAGY A SZOFTVERNEK A TERVEZETT EREDMÉNYEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ KIVÁLASZTÁSÁÉRT, VALAMINT A JÁTÉK ÉS A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉÉRT, HASZNÁLATÁÉRT ÉS AZ EZEKKEL ELÉRT EREDMÉNYEKÉRT.

 

A BIZONYTALANSÁG ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A RIOT GAMES NEM ZÁRJA KI A SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGSZEGÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A GARANCIAVÁLLALÁS NEM ÉRINTI AZ ALÁBB MEGÁLLAPÍTOTT ANYAGI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT.

 

Mivel bizonyos államok vagy joghatóságok nem engedik meg a hallgatólagos garanciák korlátozását, lehet, hogy az előbb említett korlátozás – akár teljes egészében, akár részben – nem vonatkozik önre.

 

XII. KÁR- ÉS PERMENTESÍTÉS

BELEEGYEZIK, HOGY A RIOT GAMES-T MINDEN OLYAN KÁRIGÉNY, PERES ELJÁRÁS, KÁRÖSSZEG, KÁRESEMÉNY, PÉNZBELI KÖTELEZETTSÉG ÉS KÖLTSÉG (BELEÉRTVE AZ ÜGYVÉDI TISZTELETDÍJAT IS) TEKINTETÉBEN KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI ÉS A FELELŐSSÉG ALÓL MENTESÍTI, AMELY KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE AZ ÖN MULASZTÁSÁNAK TUDHATÓ BE, ÉS AMELY A JÁTÉK ÉS/VAGY A SZOFTVER ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁBÓL VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A JELEN LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY RENDELKEZÉSÉNEK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ MEGSÉRTÉSÉBŐL FAKAD VAGY SZÁRMAZIK. A Riot Games fenntartja magának a jogot, hogy – saját költségére és egyedüli, valamint feltétlen megítélése alapján – vállalja a kizárólagos védelmet és irányítást minden olyan ügyben, amely egyébként az ön által történő kár- és permentesítések körébe tartozik, mely esetben ön minden, rendelkezésre álló védelem érvényre juttatásakor együttműködik a Riot Games-szel.

 

XIII. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

MÉG AKKOR IS, HA A RIOT GAMES TUDOTT, VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA AZ EMLÍTETT KÁRTÉRÍTÉSEK LEHETŐSÉGÉRŐL, A RIOT GAMES SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS SEMMILYEN JOGELMÉLET ÉRTELMÉBEN, SEM SZERZŐDÉSILEG, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (A GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE), KORLÁTLAN ANYAGI FELELŐSSÉG KERETÉBEN, ILLETVE MÁS MÓDON SEM FELELŐS ÖN VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMILYEN KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ, KÜLÖNLEGES, IRÁNYADÓ, ILLETVE BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉS TEKINTETÉBEN (BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ELMARADT ÜZLETI LEHETŐSÉG, ADATVESZTÉS, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSE VAGY AZ ELMARADT HASZON MIATTI KÁRTÉRÍTÉST), ILLETVE A BÁRMILYEN JELLEGŰ, SÚLYOS GONDATLANSÁG MIATTI KÁRTÉRÍTÉST (BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A MUNKABESZÜNTETÉS, A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA VAGY HIBÁS MŰKÖDÉSE, ILLETVE A BÁRMELY MÁS KERESKEDELMI KÁR VAGY VESZTESÉG MIATTI KÁRTÉRÍTÉST), AMELY A SZOFTVER ÉS/VAGY A JÁTÉK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNT HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL FAKAD. TOVÁBBÁ A RIOT GAMES SEMMILYEN MÓDON NEM FELELŐS A JÁTÉKOS KARAKTERÉT, A VIRTUÁLIS JAVAKAT (PL. FEGYVEREK, VARÁZSLATOK, PÁNCÉL, A KARAKTEREK KINÉZETE STB.), ILLETVE A VIRTUÁLIS PÉNZT, A RIOTNÁL SZERZETT PONTOKAT, A FIÓKOKAT, STATISZTIKÁT VAGY A FELHASZNÁLÓNAK A JÁTÉKON BELÜLI POZÍCIÓJÁT, BESOROLÁSÁT, ILLETVE A JÁTÉK ÁLTAL TÁROLT PROFILADATOKAT ÉRŐ VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. A RIOT GAMES NEM FELELŐS SEMMILYEN SZOLGÁLTATÁSFENNAKADÁSÉRT, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ INTERNETSZOLGÁLTATÓNÁL JELENTKEZŐ FENNAKADÁSOKAT, A SZOFTVER- VAGY HARDVERMEGHIBÁSODÁSOKAT, ILLETVE BÁRMELY MÁS ESEMÉNYT, AMELY ADATVESZTÉSHEZ VAGY A SZOLGÁLTATÁS FENNAKADÁSÁHOZ VEZETHET. AZ ÖN RÉSZÉRŐL FELMERÜLŐ KERESETI JOGALAP KELETKEZÉSÉT MEGELŐZŐ HAT (6) HÓNAPBAN A RIOT GAMES SEMMI ESETRE SEM FELELŐS ANYAGILAG AZ ÖN ÁLTAL A RIOT GAMES-NEK A JÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TRANZAKCIÓIÉRT (HA VOLT ILYEN) KIFIZETETT BÁRMELY ÖSSZEGET MEGHALADÓ KÁRÖSSZEG KIFIZETÉSÉÉRT.

 

Függetlenül a fent említett anyagifelelősség-korlátozástól, a jelen szerződés egyetlen pontja sem korlátozza semmilyen tekintetben a Riot Games anyagi felelősségét (i) a Riot Games kötelezettségének a teljesítése érdekében alkalmazott jogi képviselő vagy személy által megvalósított gondatlan kötelességszegés, illetve szándékos vagy gondatlan kötelességszegés miatt bekövetkező, az életet, testet vagy egészséget károsító cselekményből származó károkozás, illetve (ii) a Riot Games súlyosan gondatlan kötelességszegéséből vagy a Riot Games kötelezettségének a teljesítése érdekében alkalmazott jogi képviselő, illetve személy által megvalósított szándékos vagy gondatlan kötelességszegésből származó egyéb károkozás; (iii) a szándékos kötelességmulasztás; (iv) a szerződésnek a Riot Games által a jellemző és várható mértékig történő teljesítése („Legfőbb kötelezettségek”) szempontjából lényeges gondatlan kötelességszegésből származó károkozás; (v) az önnek a Riot Games által biztosított bármely garancia; valamint (vi) minden olyan felelősség tekintetében, amely az adott joghatóság esetében a termékfelelősséggel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályokból fakad.

 

Mivel bizonyos államok, illetve joghatóságok nem engedélyezik az anyagi felelősség kizárását vagy korlátozását az említett államokban, illetve az említett joghatóság keretei között, a Riot Games anyagi felelősségének korlátozása az alkalmazandó jogszabályokban engedélyezett mértékig terjed.

 

XIV. MÉLTÁNYOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Riot Games helyrehozhatatlan kárt szenvedne, ha a jelen Licencszerződésnek nem szereznének kifejezetten érvényt. Következésképpen, egyszersmind túlmenően az említett, a jogszabályok szerint perelhető pénzbeni és egyéb vonatkozású jogorvoslaton, ön beleegyezik, hogy a Riot Games – a jelen Licencszerződés bárminemű megszegése vagy az azzal való fenyegetettség miatti jogorvoslatként – kötelezvény, egyéb biztosíték, illetve a kárösszeget igazoló bizonyíték nélkül joga van a meghatározott teljesítéshez vagy más ideiglenes jogorvoslathoz. Ezenkívül – abban az esetben, ha bármelyik szerződő fél a jelen Licencszerződéssel kapcsolatban, és az alábbi XV. cikkellyel összegyeztethetően bármilyen jogi vagy közigazgatási pert, illetve eljárást kezdeményez, az említett perben vagy eljárásban pernyertes félnek joga van a másik féltől behajtani a per vagy intézkedés következtében az említett pernyertes fél részéről felmerült minden költséget, ügyvédi tiszteletdíjat és egyéb kiadást.

 

XV. ÉRDEKEGYEZTETÉS

A. Érdekegyeztetés. A jogviták mindkét fél számára költségesek és időigényesek lehetnek. Attól az igyekezettől vezérelve, hogy a viták megoldását felgyorsítsák, egyszersmind a jelen Licencszerződéssel összefüggő minden jogvita vagy -igény költségét csökkentsék („Kárigény”), ön és a Riot Games abban állapodik meg, hogy előbb legalább harminc (30) napig nem hivatalos tárgyalással próbálnak megvitatni minden Kárigényt (az alábbi XV. B. cikkelyben kifejezetten kizárt Kárigények kivételével). A Riot Games annak mértékéig küld értesítést a nyilvántartásában szereplő címre, amilyen mértékig ön további elérhetőségi adatokat is megadott a Riot Games-nek (pl. azáltal, hogy részt vett valamilyen promócióban vagy felmérésben, illetve kapcsolatba lépett az ügyfélszolgálat képviselőjével). Egyébként a Riot Games az értesítését az ön Fiókjához tartozó e-mail címre küldi el. Ön pedig a saját értesítését a következő címre küldje el: Riot Games, Ltd., P.O. Box 11989, Dublin 2, ÍRORSZÁG, A jogi osztály részére. Vegye figyelembe, hogy ez a nem hivatalos, a megoldást célzó eljárás nem jelenti semmilyen, a Kárigény bejelentésének kezdeményezése szempontjából alkalmazandó, jogszabályban megállapított korlátozási időszak felfüggesztését.

 

B. Kivételek az Érdekegyeztetés alól. Ön és a Riot Games abban állapodnak meg, hogy az alábbi Kárigények az alkalmazandó jogszabályok értelmében megengedett mértékig nem esnek az érdekegyeztetéssel kapcsolatos fenti rendelkezések hatálya alá: (i) minden olyan Kárigény, amely az ön vagy a Riot Games bármely szellemi tulajdonjogának az érvényesítését vagy védelmét szorgalmazza, illetve az ön bármely említett tulajdonjogának az érvényességével kapcsolatos; (ii) minden, a lopást, a szoftverkalózkodást, a személyes adatok bitorlását vagy a jogosulatlan használatot érintő állítással összefüggő vagy abból származó Kárigény; valamint (iii) a méltányos jogorvoslatra vonatkozó minden kárigény. Továbbá ön, az alkalmazandó mértékig, beleegyezik, hogy képviselői vagy osztálytag alapon, illetve megbízásból cselekvő személyként nem kezdeményez Kárigényt. Az előzőekben említetteken túlmenően, a felek bármelyike – pereskedés helyett – külön pert indíthat a bagatell követeléseket elbíráló bíróságokon azon Kárigények érvényesítése végett, amelyek az említett bíróságok hatáskörébe tartoznak.

 

C. Alkalmazandó jog. A jelen Licencszerződésben másként előírtak kivételével, a jelen Licencszerződés szempontjából – tekintet nélkül a jogelvek ellentmondására – az írországi jogszabályok az irányadók, és a jelen Licencszerződést az említett jogszabályok szerint is értelmezik. A nemzetközi árueladással kapcsolatos szerződésekre vonatkozó ENSZ-egyezmény alkalmazása kifejezetten ki van zárva. Egyéb jogszabályok is érvényesek, ha Ön úgy dönt, hogy a Játékhoz Írországon kívülről kíván hozzáférni. Ilyen esetben azok a helyi jogszabályok a jelen Licencszerződést csak az említett joghatóságban szükséges mértékig érintik, ugyanakkor a jelen Licencszerződés úgy értelmezendő, hogy maximális érvényességet biztosítsanak a jelen Licencszerződésben foglalt feltételeknek. Ön felelős minden helyi jogszabály betartásáért, ha és amennyire a helyi jogszabályok alkalmazandók. Az 1993. évi, a fogyasztói garanciákra vonatkozó új-zélandi törvény („Törvény”) akkor lehet érvényes a játékra, ha ön a Játékhoz Új-Zélandról kíván hozzáférni, illetve ha ön új-zélandi lakos. Függetlenül bármitől, ami ellentétes a jelen Licencszerződésben említettekkel, amennyiben az említett törvény alkalmazandó, akkor önnek az említett Törvényben rögzített egyéb jogai vagy jogorvoslati lehetőségei is lehetnek, amelyek esetleg a jelen Licencszerződésben rögzítetteken túlmenően vagy azok helyett alkalmazandók. Ha ön a Játékhoz az Európai Unió területéről kíván hozzáférni, vagy ha ön az Európai Unió állampolgára, ugyanakkor fogyasztó, lehet, hogy az ön számára a jelen Licencszerződésben rögzített jogszabályok szerinti egyéb vagy további kötelező jogok, illetve jogorvoslati lehetőségek is léteznek.

 

XVI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Tárgya tekintetében ez a Licencszerződés képviseli az ön és a Riot Games közötti teljes megállapodást, ugyanakkor helyébe lép az ön és a Riot Games között létrejött minden korábbi vagy egyidejű megállapodásnak; feltéve azonban, hogy a jelen Licencszerződés együtt létezik a Használati feltételekkel vagy az Adatvédelmi szabályzattal, és nem lép azok helyébe.. A jelen Licencszerződés és a Használati feltételek egymásnak való ellentmondása mértékéig a Használati feltételek ellentmondó rendelkezései lesznek az irányadók. A Játékot az írországi Riot Games üzemelteti. Azok, akik a Játékhoz az Írországon kívüli helyekről történő hozzáférést választották, ezt saját kezdeményezésükből teszik, ugyanakkor ők felelősek az alkalmazandó helyi jogszabályok betartásáért. A Riot Games részéről a jelen Licencszerződés bármely rendelkezése érvényesítésének az elmulasztása nem értelmezendő az említett rendelkezéstől való jelenlegi vagy jövőbeni eltekintésként, ugyanakkor az említett mulasztás semmilyen módon nem érinti a továbbiakban bármelyik szerződő fél azon jogát, hogy minden egyes ilyen rendelkezésnek érvényt szerezzen. A Riot Games részéről a jelen Licencszerződés bármely rendelkezésétől, feltételétől vagy követelményétől való kifejezett eltekintés nem jelenti az említett rendelkezés, feltétel vagy követelmény betartására irányuló bármely jövőbeni kötelezettségtől történő eltekintést. Ha a jelen Licencszerződés bármely rendelkezését bármely okból érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tartják, a szóban forgó rendelkezést annak a maximálisan megengedhető mértékig érvényesíthetővé tételéhez szükséges mértékig alakítják át, hogy a szerződő felek szándékát befolyásolja, a jelen Licencszerződés megmaradó része pedig továbbra is maradéktalanul érvényben marad. Ha azonban úgy döntenek, hogy az említett rendelkezés nem alakítható át, akkor a szóban forgó rendelkezést az említett kifejezésektől elválaszthatónak ítélik, egyszersmind az említett rendelkezés nem fogja érinteni semmilyen megmaradó rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét. A IV. és a X.-től a XVI.-ig terjedő cikkelyek rendelkezései a jelen Licencszerződés bárminemű megszűnése után is érvényben maradnak. Ha az említett feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy ha bármely más okból kapcsolatba szeretne lépni a Riot Games-szel, forduljon a Riot Games ügyfélszolgálatához a következő e-mail címen: support@riotgames.com.

 

ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A MÁR EMLÍTETT VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST, EGYSZERSMIND BELEEGYEZIK, HOGY AZ „ELFOGADOM”-RA KATTINTVA ÉS/VAGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, VALAMINT A JÁTÉK JÁTSZÁSÁVAL ELISMERI BELEEGYEZÉSÉT, HOGY ÖNRE NÉZVE KÖTELEZŐK A JELEN LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEI.