ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

LEAGUE OF LEGENDS®

Utolsó módosítás: 2012.12.03

A Riot Games, Inc., amely egy Delaware-i vállalat, annak leányvállalata, a Riot Games, Ltd., amely egy írországi vállalat, valamint annak leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: „minket”, „mi” vagy „Riot Games”) aziránt elkötelezett, hogy tiszteletben tartsa a Riot Games szabadon játszható számítógépes játéka, a League of Legends („Játék”), valamint az ahhoz tartozó weboldalak – beleértve a http://na.leagueoflegends.com, a http://euw.leagueoflegends.com és a http://eune.leagueoflegends.com weboldalt is (együttesen: „Weboldal”) – ügyfeleinek, látogatóinak és más felhasználóinak a személyiségi jogait. Ezt az Adatvédelmi szabályzatot (vagyis ezt a „Szabályzatot”) azért hoztuk létre, hogy önnek, mint felhasználónak, a Weboldal felkeresésekor vagy a Játék használatakor biztosíthassuk a magabiztosságot, ugyanakkor bebizonyíthassuk elkötelezettségünket a méltányos információkezelési gyakorlatok és a személyiségi adatok védelme felé. A Weboldal felkeresésével vagy a Játék használatával hozzájárul az önnel kapcsolatos adatok a mi részünkről a jelen Szabályzatban rögzítettek szerint történő gyűjtéséhez, felhasználásához, tárolásához, törléséhez és nyilvánosságra hozatalához. Ez a Szabályzat csak a Weboldalra és a Játékra alkalmazandó, nem pedig a bármely más harmadik félhez tartozó weboldalakra, amelyekhez ön a weboldalról hozzáférhet, és amelyek mindegyike esetében történhet adatgyűjtés, és amelyek a jelen Szabályzattól lényegesen eltérő gyakorlatot, valamint szabályzatokat alkalmazhatnak.

A Riot Games elnyerte a TRUSTe Adatvédelmi pecsétjét, amely azt jelzi, hogy ezt az adatvédelmi szabályzatot és ezeket az adatvédelmi gyakorlatokat a TRUSTe a TRUSTe programkövetelményeivel összhangban ellenőrizte, beleértve az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és az ön személyes adatainak a gyűjtésével, valamint felhasználásával kapcsolatos választási lehetőséget is. A TRUSTe-nek, mint független harmadik félnek, az a feladata, hogy – vezető adatvédelmi trustmark, valamint újító jellegű megbízhatósági megoldások révén – felgyorsítsa az online tevékenység területén megmutatkozó bizalom kialakulását a fogyasztók és a szervezetek között. Ha kérdése vagy panasza van adatvédelmi szabályzatunkkal vagy gyakorlatunkkal kapcsolatban, a következő e-mail címen fordulhat hozzánk: privacy@riotgames.com. Ha nem elégedett a kapott válasszal, ide fordulhat: TRUSTe here.

A Riot Games tartja magát a Kereskedelmi Minisztérium által az Európai Unióból és Svájcból származó személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozóan rögzített, az Egyesült Államok és az Európai Unió között érvényes keretrendszerhez, illetve az Egyesült Államok és Svájc között érvényes keretrendszerhez. A Riot Games tanúsítja, hogy betartja a Safe Harbor értesítésekre, a választási lehetőségekre, az előrehaladó átvitelre, a biztonságra, adatintegritásra, hozzáférésre és érvényesítésre vonatkozó Adatvédelmi alapelveit. Ha többet akar megtudni a Safe Harbor programról, és meg kívánja tekinteni a Riot Games tanúsítványát, látogasson el ide: http://www.export.gov/safeharbor.

I. INFORMÁCIÓGYŰJTÉSI ÉS -FELHASZNÁLÁSI GYAKORLATOK

A. Milyen alapvető információt gyűjt a Riot Games?

Kizárólag önkéntességi alapon gyűjtünk önről a személyazonosításra alkalmas adatokat, ugyanakkor azok megadása nélkül is felkereshet bizonyos területeket a Weboldalon. Azonban amennyiben igénybe kívánja venni a Weboldal bizonyos részeit és/vagy be akar jelentkezni a Játék játszása céljából, fiókot kell létrehoznia, mégpedig e-mail címének megadásával és egyedi felhasználónév, valamint jelszó kiválasztásával („Fiók”). Az életkor ellenőrzése céljából születési dátumát is kérni fogjuk a Fiók létrehozásának folyamata során. Amíg Fiókja létezik, esetleg arra is kérhetik, hogy vegyen részt a Játékkal kapcsolatos online felmérésekben vagy más, a Játékkal összefüggő promóciós versenyeken, amelyeken a részvétel teljesen önkéntes. Előfordulhat az is, hogy kapcsolatba kíván lépni ügyfélszolgálati csoportunkkal a Weboldalon található „Ügyfélszolgálat” fül segítségével. Amikor ilyen promóciós tevékenységekben vesz részt, vagy esetleg kapcsolatba kíván lépni az ügyfélszolgálattal, előfordulhat, hogy az e-mail címén túl, további adatokat is kérnek majd öntől, beleértve a nevét, teljes címét és telefonszámát is. A Weboldal üzemeltetése vagy a Játék más módon való felkínálása során esetleg további adatokat is kérünk öntől, beleértve a hardverspecifikációt, a szoftverteljesítményre vonatkozó metrikát, a játéktapasztalatot, az „Ajánlja barátait” funkciót és más demográfiai adatokat, amelyek az ön személyes adataihoz kapcsolhatók, pl. neme, hobbija, foglalkozása, platformpreferenciái és más, a játék tulajdonjogával összefüggő adatok.

Vegye figyelembe, hogy a Weboldal (pl. árucikkek megvásárlása) vagy a Játék (pl. Riot pont(ok) megvásárlása) bizonyos területeinek a használata során további adatok pl. neve, teljes címe, telefonszáma, internetprotokoll-címe (a csalások nyomon követhetősége céljából) és – a fizetés módjától függően – hitelkártyaadatai vagy egyéb, a fizetéssel kapcsolatos adatok megadását kérhetjük. A legtöbb esetben, az alkalmazott fizetési módtól függően, a fizetési célból megadott adatokat a harmadik félnek számító fizetésszolgáltatóval is megosztjuk. Lásd a IV. fejezetet azzal kapcsolatban, hogyan használják fel a Riot Games nevében tevékenykedő, harmadik félnek számítók az ön személyes adatait.

Ajánlja barátait

Ha úgy dönt, hogy e szolgáltatásunk segítségével ajánlja valamelyik barátját a Weboldalunkon, arra kérjük, adja meg barátja nevét és e-mail címét. Automatikusan küldünk egy egyszeri e-mailt a barátjának, amelyben kérjük, hogy látogasson el a Weboldalra. A Riot Games ezeket az adatokat kizárólag ezen egyszeri e-mail elküldése, és ajánlóprogramunk sikerességének nyomon követése céljából tárolja.

 

Ön és barátja a következő e-mail címen kérheti az említett adatok eltávolítását adatbázisunkból: privacy@riotgames.com.

B. Milyen további információt gyűjt a Riot Games?

(1) AUTOMATIKUS ADATGYŰJTÉS. Szervereink automatikusan felismerik a látogatók tartománynevét és internetprotokoll- (IP-) címét (vagyis az interneten lévő számítógépekhez hozzárendelt számot). Ezenkívül az ön webböngészője vagy a Játék szoftvere is küldhet a Riot Games-nek bizonyos földrajzi vagy egyéb, a számítógépével kapcsolatos adatokat, beleértve annak képességeit, hardverspecifikációját és a játékadatok feldolgozását. Semmilyen, önnel kapcsolatos személyes adatot sem fedünk fel a folyamat során. A Weboldal ezenkívül névtelen „forgalmi adatokat” is gyűjthet, amelyek segítségével ön nem beazonosítható, de amelyek marketingcélok vagy az általunk kínált szolgáltatások javítása érdekében hasznosak lehetnek.

(2) COOKIE-K. Időről időre használhatjuk a szokványos „cookie” funkcióját a jelentősebb böngészőalkalmazásoknak, amely lehetővé teszi, hogy számítógépén kisebb adatelemeket tároljunk a Weboldal ön által történt felkeresésével kapcsolatban. Miközben semmilyen, a személyazonosításra alkalmas információt nem helyezünk el a cookie-kban, a cookie-k segíthetnek meghatároznunk, melyek a Weboldal hasznos területei, és mely területeket kell még tökéletesítenünk. Böngészője beállításainak megváltoztatásával választhat, elfogadja-e a cookie-kat. Ha azonban úgy dönt, letiltja ezt a funkciót, a Weboldalon tapasztalható élménye csökkenhet, és előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem az elképzeléseink szerint működnek.

(3) ADATGYŰJTŐ JELEK. Weboldalaink adatgyűjtő jeleknek nevezett elektronikus képeket (néha egypixeles GIF-eknek is nevezik őket) tartalmaznak, amelyeket a cookie-kkal együtt alkalmazunk összesített statisztika összeállítására annak elemzése céljából, hogyan használják Weboldalunkat, és miként lehet a Weboldalt bizonyos e-mailjeinkben, valamint online reklám keretében abból a célból alkalmaznunk, hogy megtudhassuk, mely e-maileket és hivatkozásokat nyitották meg a címzettek. Így felmérhetjük ügyfeleink kommunikációjának és marketingkampányainak a hatékonyságát.

 

C. Mit tesz a Riot Games az összegyűjtött adatokkal?

(1) SZEMÉLYES ADATOK. Személyes adatait hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg semmilyen kívülállóval, kivéve, ha ez ahhoz szükséges, hogy önnek az általunk kínált szolgáltatásokat biztosítsuk, valamint hogy a jogszabályoknak, illetve a jelen szabályzatban ismertetetteknek megfeleljünk. Személyes adatait felhasználhatjuk személyazonosságának vagy egyéb adatainak ellenőrzésére, önnek a Weboldalt vagy a Játékot érintő bármely változásról történő értesítésére, illetve arra, hogy további adatokat küldjünk önnek a Riot Games-szel kapcsolatban. Ezenkívül adatait az önnel való kapcsolatfelvételre is felhasználhatjuk, ha úgy véljük, ön megsérti a  Használati feltételekre vonatkozó szerződést („Használati feltételek”) vagy a Végfelhasználói licencszerződést („EULA”).

(2) NÉVTELEN ADATOK. A névtelen adatokat a Weboldal forgalmának elemzésére használjuk, viszont nem vizsgáljuk ezeket az adatokat egyéni személyazonosítás céljára. Ezenkívül a névtelen IP-címeket felhasználhatjuk még a szervereinknél fellépő problémák diagnosztizálásának elősegítésére, a Weboldal felügyeletére vagy a tartalomnak az ön felhasználói beállításai szerinti megjelenítésére. A forgalmi és tranzakciós adatokat összesítetten és névtelenül üzleti partnereinkkel és hirdetőinkkel is megoszthatjuk.

(3) COOKIE-K HASZNÁLATA. A cookie-kat az önt kifejezetten érdeklő tartalom eljuttatására, jelszavának elmentésére – hogy ne kelljen azt minden egyes alkalommal újra beírnia, amikor a Weboldalt felkeresi –, illetve egyéb célokra használhatjuk. A Weboldalon megjelenített promóciók vagy reklámok cookie-kat tartalmazhatnak. Nincs hozzáférésünk vagy ellenőrzésünk a külső hirdetők által a Weboldalon gyűjtött adatok fölött.

(4) SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. Nyilvánosságra hozhatunk személyes adatokat, ha ezt jogszabály tőlünk megköveteli, vagy ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy az említett intézkedés szükséges (a) a jogszabályi követelmények betartásához, illetve a Riot Games vagy anya-, leányvállalatai, vagy kapcsolt vállalkozásai ellen indított jogi eljárásnak való megfeleléshez; (b) a Riot Games jogainak vagy tulajdonának, illetve a Weboldal vagy a Játék felhasználóinak a védelmére vagy megóvására; illetve azért, hogy (c) – a Weboldal vagy a Játék nyilvánosságának vagy felhasználóinak a biztonsága védelme céljából – szokatlan, rendkívüli vagy vészhelyzeti körülmények között intézkedhessünk.

(5) ADATÉRTÉKESÍTÉS. Az üzleti tevékenységünkben jelentkező változásokhoz való alkalmazkodás érdekében értékesíthetjük vagy megvásárolhatjuk egyes részeit a vállalatunknak vagy más vállalatoknak, illetve eszközöknek, beleértve a Weboldalon keresztül, illetve a Játékkal kapcsolatban más módon gyűjtött adatokat is. Ha a Riot Games-t vagy lényegében véve annak teljes vagyonát megvásárolják, az ügyféltájékoztatás és a személyes adatok majd egyikét képezik a megszerző számára átadott eszközöknek. Amennyiben ilyen esemény fordul elő, ésszerű eszközök alkalmazásával értesítjük vagy e-mailben és/vagy a Weboldalon elhelyezett szembetűnő értesítés útján.

(6) HOZZÁFÉRÉS AZ INFORMÁCIÓHOZ. A Weboldalon itt tekintheti át, illetve kérheti a Fiókjára vonatkozó információ változásait, illetve megváltoztatását: http://www.leagueoflegends.com/account. Sajnos, nem biztosítunk hasonló eljárásokat a Játékhoz tartozó szoftver esetében, hanem önnek kell az említett intézkedések végett ellátogatnia a Weboldalra. Ha az alábbi VIII. A. cikkelynek megfelelően kapcsolatba lép velünk, azt is kérheti, hogy minden információt távolítsunk el az adatbázisunkból.

D. Gyermekekkel kapcsolatos figyelmeztetés

ÜGYELJEN RÁ, HOGY: Korhatár nélküli weboldal vagyunk, és a weboldal tartalma semmilyen tekintetben sem célozza meg kifejezetten a 13 év alatti gyermekeket. A Weboldalt és a Játékot nem 13 év alatti gyermekeknek szánjuk. Megértjük, és aziránt vagyunk elkötelezettek, hogy tiszteletben tartsuk a gyermekekkel kapcsolatos, online körülmények közötti adatvédelem kényes természetét, és mint ilyenek, tudatosan nem is gyűjtünk semmilyen személyes adatot egyetlen, 13 évesnél fiatalabb gyermekről. Ha úgy értesülünk, vagy okunk van arra gyanakodni, hogy a Weboldal vagy a Játék valamelyik felhasználója 13 évesnél fiatalabb, azonnal törlünk az ahhoz a felhasználói Fiókhoz tartozó minden személyes adatot.

II. BIZTONSÁG

A Weboldalon és a Játék esetében egyaránt biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, amelyek segítik megóvni az öntől kapott adatokat az adatvesztéstől, a visszaélésektől, valamint a megváltoztatástól. Személyes adatait szervereinken tároljuk, amelyeket korlátozott hozzáférésű, biztonságos létesítményekben helyeztünk el, és amelyeket az említett adatok biztonságának a védelmére tervezett protokollok, valamint eljárások védelmeznek. Ezenkívül a személyes adatokhoz való hozzáférést a Riot Games alkalmazottaira, független vállalkozóira és ügynökeire korlátozzuk, akiknek ismerniük kell az említett adatokat, hogy a Weboldalt és a Játékot fejleszthessék, üzemeltethessék, valamint karbantarthassák. A Riot Games teljes személyzetét, amelynek hozzáférése van ezekhez az adatokhoz, az említett adatok karbantartása és biztonsága szempontjából kiképeztük. Azonban egyetlen szerver, számítógép vagy kommunikációs hálózat, illetve rendszer vagy internetes adatátvitel sem lehet garantáltan 100%-osan biztonságos. Következésképpen, miközben arra törekszünk, hogy védjük a felhasználói adatokat, biztosítani vagy garantálni nem tudjuk semmilyen adat biztonságát, amelyet ön nekünk a Játék vagy a Weboldal használatával eljuttatott, ugyanakkor semmilyen biztosítékot nem adunk arra nézve, hogy meg tudjuk akadályozni az önt vagy a harmadik felet érintő bármely adatvesztést vagy az adatokkal való visszaélést. Elismeri, és beleegyezik, hogy az említett adatokat átadja, ugyanakkor hogy az adatok említett továbbítását saját kockázatára hajtja végre.

Ha érzékeny adatokat (pl. hitelkártyaszám) ír be megrendelőlapunkra, „secure socket layer” (SSL) (biztonságos csatlakozási réteg) segítségével titkosítjuk az említett adatok továbbítását.

III. A WEBOLDAL ÁLTALUNK NEM ELLENŐRIZHETŐ RÉSZEI

A. Nyilvános fórumok és a Játék során alkalmazott csevegőszöveg

A Weboldalnak van egy üzenőtáblák formájában alkalmazott része az interaktív „fórumok” („Fórumok””) számára, ahová a Fiókkal és az Idézőnek a Játékon belül alkalmazott nevével rendelkező felhasználók üzeneteket küldhetnek fel. Ezen túlmenően, a Játék keretein belül, részt vehet a valós idejű, interaktív csevegésben („Csevegés”) más játékosokkal. Ne feledje, hogy minden, a Fórumokon vagy a Csevegés során nyilvánosságra került információ nyilvános, amely tekintetében ön lemond minden adatvédelmi elvárásról. Ne feledje, a Riot Games megkéri, hogy a Fórumokra vagy a Csevegés során történő felküldés során ne közöljön semmilyen személyes adatot, annak eldöntésekor pedig, milyen adatokat kíván másokkal megosztani, legyen óvatos. Fenntartjuk magunknak a jogot, de nem vagyunk kötelesek folyamatosan figyelni, hogy miként használja a Fórumokat vagy a Csevegést. Ha személyes adatainak a blogunkról vagy közösségi fórumunkról való eltávolítását kéri, ide küldjön e-mailt: privacy@riotgames.com. Bizonyos esetekben lehet, hogy személyes adatait nem tudjuk eltávolítani, ez esetben majd értesítjük, ha a kérés nem teljesíthető, és azt is közöljük, miért nem.

B. Harmadik félhez tartozó weboldalak

A Weboldal más weboldalakra történő hivatkozásokat tartalmaz. Ha más weboldalak meglátogatása mellett dönt, nem vagyunk felelősek az említett más weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért, ugyanakkor az ön feladata áttekinteni az említett weboldalak adatvédelmi szabályzatát, hogy megerősíthesse, érti, és egyet is ért az említett szabályzattal.

IV. SZOLGÁLTATÓK

Személyi adatait megoszthatjuk azokkal a szolgáltatókkal, amelyekkel a mi és az ön nevében történő információfeldolgozás céljából kapcsolatban állunk, pl. a termékek megrendelése, a számlázási adatok gyűjtése, valamint a befizetések feldolgozása végett. Ezek a vállalatok, miközben szolgáltatást nyújtanak nekünk, hozzáférhetnek az ön személyes adataihoz.

Ezektől a jogi személyektől az alkalmazandó mértékig megköveteljük, hogy tartsák magukat ehhez a Szabályzathoz, valamint a titoktartásra és a biztonságra vonatkozó intézkedésekhez. A Weboldal bizonyos oldalai maszkolási technikákat alkalmaznak arra a célra, hogy – miközben Weboldalunk megjelenését és az általa közvetített érzést fenntartják – partnereinktől az igényelt tartalmat közvetítsék önnek. Legyen tudatában, hogy személyes adatait adja meg ezeknek a kívülállóknak (harmadik fél), és ilyenkor ön az érintett harmadik fél adatvédelmi szabályzata szerint jár el.

V. A TÖRVÉNYSZÉK

A Riot Games felhatalmazza felhasználóinak közösségét („Közösség”), hogy felügyeljék a többi felhasználó részéről a Riot Games szabályzatának betartását, mivel az a Játék közbeni viselkedésre vonatkozik. A Közösség tagjai, beleértve önt is, mint felhasználót, bejelentést tehetnek a játékosokról, illetve elküldhetik bizonyos felhasználók a Játék keretein belül történt tevékenységének és intézkedéseinek az ismertetését, ugyanakkor közösen eldönthetik, vajon a szóban forgó felhasználó betartotta-e a Riot Games a felhasználói viselkedésre vonatkozó összes szabályzatát.

A Riot Games Törvényszéki szabályzatának feltételeivel összhangban a Riot Games minden Csevegést rögzít, és – kizárólagos megítélése szerint – az általa meghatározott ideig tárol, amely időtartam időről időre változhat. Amennyiben az ön Játék közbeni tevékenységével kapcsolatban egy másik felhasználó bejelentést tesz, és amennyiben az ön ügye a Törvényszék elé kerül, a Csevegésnek a Játék adott, a bejelentésben szereplő munkamenetétől számított teljes naplója automatikusan bekerül a Törvényszék jelentésébe, és a Közösség találomra kiválasztott azon tagjai számára meg is tekinthető, akik részt vesznek a Törvényszéken. A fentieknek megfelelően ügyeljen rá, nehogy a Csevegés során megadjon a személyazonosításra alkalmas bármely adatot, miközben belátja, hogy a Csevegés nyilvános adatközlés is egyben, amely tekintetében nem várható el az adatvédelem. A fentiektől függetlenül a Riot Games nem használ fel semmilyen, személyazonosításra alkalmas adatot, amely – a Csevegés naplójának a Törvényszéki jelentésbe történő automatikus felküldésén túl – a Csevegés során bármilyen célból esetleg megjelenik.

VI. VITÁK ELDÖNTÉSE

A. Viták eldöntése az Európai Unión kívül

Ha ön olyan ország állandó lakosa, amely jelenleg nem tagja az Európai Uniónak, beleegyezik, hogy amennyiben ebből a Szabályzatból fakadóan vagy azzal kapcsolatban bármilyen jogvitára kerülne sor, vagy bármilyen kárigény („Kárigény”) keletkezne, megpróbálja közvetlenül velünk és jóhiszeműen megvitatni a Kárigény írásos eldöntését. Beleegyezik, hogy ha az ügy megoldatlan marad az attól számított harminc (30) napig, hogy az egyik szerződő fél a másik szerződő felet írásban értesítette a Kárigényről, akkor az összes szerződő fél – a jogvita megoldására irányuló próbálkozás keretében, valamint kölcsönösen megállapodott közvetítő bevonásával – kapcsolatba lép a Los Angeles-i (Kalifornia állam) közvetítőszolgálattal. Ha ön anélkül jelent be – hivatalosan – választott bírósági kárigényt, illetve bármely közigazgatási eljárást vagy pert, hogy előbb közvetítő útján megpróbálná megoldani az ügyet, akkor belegyezik, hogy még akkor sincs joga visszakapni az ügyvédi tiszteletdíjat, ha egyébként jogosult lenne rá.

A Riot Games annak mértékéig küld értesítést a mi nyilvántartásunkban szereplő címre, amilyen mértékig ön további elérhetőségi adatokat is megadott nekünk (pl. azáltal, hogy részt vett valamilyen promócióban vagy felmérésben, illetve kapcsolatba lépett az ügyfélszolgálat képviselőjével). Egyébként mi az értesítésünket az ön Fiókjához tartozó e-mail címre küldjük el. Saját értesítését ide küldheti el: Riot Games, Inc., 10736 Jefferson Blvd #622, Culver City, Kalifornia, 90230,  A jogi osztály részére. Vegye figyelembe, hogy ez a nem hivatalos, a megoldást célzó eljárás nem jelenti semmilyen, a Kárigény bejelentésének kezdeményezése szempontjából alkalmazandó, jogszabályban megállapított korlátozási időszak felfüggesztését.

B. EU OFFLINE a jogviták eldöntésére

Ha ön olyan ország állandó lakosa, amely jelenleg tagja az Európai Uniónak, és kérdése vagy aggálya van ezzel a Szabályzattal kapcsolatban, előbb vegye fel a kapcsolatot postai úton a Riot Games-szel a következő címen: 10736 Jefferson Blvd., #622, Culver City, CA 90230, vagy küldjön e-mailt ide: privacy@riotgames.com. Ha a velünk való kapcsolatfelvétellel panasza nem rendeződik, panaszát felvetheti interneten a TRUSTe-nál a következő URL címen: http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php, vagy postai úton ezen a címen: WatchDog Complaints, TRUSTe, 55 Second Street, 2nd Floor, San Francisco, CA, USA 94105, illetve telefonon, ha felhívja a következő számot: 415-520-3400, végül pedig faxon is, mégpedig ezen a számon: 415-520-3420.  Ha panasz benyújtása végett ír a TRUSTe-nak, a következő adatokat kell feltüntetnie: a vállalat neve, az adatvédelem vélelmezett megsértése, az ön elérhetősége, valamint az, hogy szeretné-e a vállalattal megosztani  panaszának részleteit. Ami a TRUSTe-val vagy a TRUSTe-nál a viták eldöntését célzó eljárás működésével kapcsolatos információt illeti, lásd a következő URL címet: http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php , illetve ezt az információt lekérheti a TRUSTe-tól a fentebb felsorolt címek bármelyikén. A TRUSTe-nál a viták eldöntését célzó eljárás angol nyelvű.

VII. ELÉRHETŐSÉG ÉS A SZABÁLYZAT FRISSÍTÉSE

A. A velünk való kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van egyrészt ezzel a Szabályzattal, másrészt önnek a Weboldalra vagy a Játékra vonatkozó személyes adatait érintő gyakorlatunkkal kapcsolatban, illetve amennyiben szeretné, ha eltávolítanánk az ön adatait az adatbázisunkból, és Fiókját inaktiválnánk, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: privacy@riotgames.com.

 

Ha az ön személyazonosításra alkalmas adatai megváltoznak, vagy ha a továbbiakban nem igényli szolgáltatásunkat, említett adatait helyesbítheti, frissítheti, illetve módosíthatja, amennyiben a változtatást a tagok adatait tartalmazó oldalunkon alkalmazza, amely itt található: www.leagueoflegends.com/account, vagy küldjön e-mailt adatvédelmi ügyfélszolgálatunknak a következő e-mail címre: privacy@riotgames.com, illetve postai úton forduljon hozzánk az alább felsorolt elérhetőségünkön. 30 napon belül válaszolunk a hozzáféréssel kapcsolatos kérésére.

Vegye figyelembe, hogy adatainak törlése Fiókjának és az alkalmazható szolgáltatásoknak a megszűnését eredményezi. Vegye azonban azt is figyelembe, hogy amikor Fiókját megszünteti, utána – a belső számlavezetés és a csalásmegelőzés érdekében – Fiókjának adatait ésszerű ideig még megőrizhetjük.

 

Hírlevél

Ha fel kíván iratkozni hírlevelünkre (hírleveleinkre), Idézőnevét és az e-mail címét felhasználva fogjuk eljuttatni önnek a hírlevelet. Dönthet úgy, hogy a továbbiakban már nem szeretné megkapni hírlevelünket vagy marketingcélú e-mailjeinket, mégpedig úgy, hogy az említett e-mailek részét képező leiratkozási utasításokat követi; hozzánk fordulhat a következő e-mail címen is: privacy@riotgames.com.

B. Frissítések és változások

Ez az adatvédelmi nyilatkozat esetleg frissülhet, hogy tükrözze a tájékoztatási gyakorlatunkban alkalmazott változásokat. Ha bármilyen jelentős változtatást alkalmazunk, e-mailben (amelyet az ön fiókjánál meghatározott e-mail címre küldünk) vagy az ezen a Weboldalon elhelyezett értesítés segítségével értesítjük majd, még mielőtt a változás életbe lépne. Arra buzdítjuk, időnként tekintse át ezt az oldalt, nincs-e valamilyen friss információ az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban.

A WEBOLDAL ÉS/VAGY A JÁTÉK IGÉNYBEVÉTELÉVEL JELZI, HOGY ELOLVASTA, MEGÉRTETTE ÉS EGYETÉRT A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FELTÉTELEIVEL. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZATTAL, NE VEGYE IGÉNYBE A WEBOLDALT, ILLETVE A JÁTÉKOT.

 

C. További jogi irányelvek

A Riot Games-nél további jogi irányelvekkel is rendelkezünk, amelyek a Weboldal és a Játék ön által történő igénybevételét szabályozzák. Szánjon rá időt, és tekintse át, valamint ismerkedjen is meg mind a Használati feltételekkel, mind pedig az EULÁ-val.

 

Riot Games: 10736 Jefferson Blvd., #622, Culver City, CA 90230, illetve e-mail címünk a következő: privacy@riotgames.com


TRUSTe Privacy Certification