HASZNÁLATI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS (TOU)

LEAGUE OF LEGENDS®

 

Utolsó módosítás 2012.10.23

 

A League of Legends® szabadon, munkamenet alapon, több játékossal játszható, online, küzdőarénás, számítógépes játék, amelyet a Riot Games, Inc., egy Delaware-i vállalat fejlesztett ki („Játék”). 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Riot Games Limited, amely egy ír korlátolt felelősségű társaság, üzemelteti és jelenteti meg a játékot az Európai Unióban, az Orosz Föderációban és más nemzetközi területeken, egyszersmind biztosítva ezzel a kapcsolódó szolgáltatásokat. (Az alább meghatározottak szerint) Jelen Szerződésben a „Riot Games” értelemszerűen a Riot Games Limitedetés annak licencbirtokosait, az „ön” és „öné” pedig annak a számítógépnek a felhasználóját jelenti, amelyre a játékot telepítik vagy telepítették, és aki ezért hozzájárulását adja a jelen Szerződéshez.

 

GONDOSAN OLVASSA EL JELEN, A HASZNÁLATI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉST (A JELEN „SZERZŐDÉS”). HA RÁKATTINT A LENTI „ELFOGADOM” GOMBRA, VAGY RÉSZT VESZ A JÁTÉKBAN, ILLETVE IGÉNYBE VESZI A RIOT GAMES KÜLÖNBÖZŐ WEBOLDALAIT, AMELYEKEN A JELEN SZERZŐDÉS SZEREPEL, BELEÉRTVE – A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL – A KÖVETKEZŐ URL CÍMEKET: HTTP://EUW.LEAGUEOFLEGENDS.COM, HTTP://EUNE.LEAGUEOFLEGENDS.COM ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ WEBOLDALAKAT (KÜLÖN-KÜLÖN ÉS EGYÜTTESEN: „WEBOLDAL”), AKKOR BELEEGYEZIK, HOGY A JELEN SZERZŐDÉS UGYANÚGY ÉRVÉNYESÍTHETŐ, MINT AZ ÖN ÁLTAL ALÁÍRT BÁRMELY, ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁS. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN SZERZŐDÉS MINDEN FELTÉTELÉVEL, KATTINTSON ARRA A GOMBRA, AMELY AZT JELZI, HOGY ÖN NEM EGYEZIK BELE A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁBA, ÉS NEM VESZ RÉSZT A SZOFTVER TELJES TELEPÍTÉSÉBEN.


Vegye figyelembe, hogy a Weboldal és/vagy a Játék igénybevételekor lehet, hogy meg kell adnia a Riot Games-nek bizonyos, személyazonosításra alkalmas adatokat, amelyek megőrzésére és felhasználására a Riot Games Adatvédelmi szabályzatának megfelelően kerül sor, és amely egyébként a Weboldal honlapjának alján olvasható, és amely hivatkozással épül be a jelen Szerződésbe („Adatvédelmi szabályzat”). A Weboldal és/vagy a Játék igénybevételével jelzi, hogy elolvasta, megértette és egyetért a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeivel.

 

I. KORLÁTOZOTT HASZNÁLATI LICENC

A Weboldal és a Játék csak a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően engedélyezett végfelhasználók által történő igénybevétel céljából elérhető. A jelen Szerződésen felül, önnek a Játék részét képező szoftver („Szoftver”) használatához fűződő jogát a Játékra érvényes Végfelhasználói licencszerződés feltételei határozzák meg, illetve az említett jog az említett feltételektől függ, amely szerződés a Weboldal honlapjának alján látható, és hivatkozással épül be a jelen szerződésbe („EULA”). A Weboldalt, a Játékot, a Szoftvert és a „rajongói készleteket”, ha ezek bármelyike elérhető (együttesen: „Vagyontárgyak”), kizárólag az ön egyéni, nem kereskedelmi jellegű szórakozása céljából biztosítjuk. A Riot Games által esetleg kifejezetten engedélyezettek kivételével, ön semmit, amit a Vagyontárgyakból másol, illetve származtat, nem adhat el, másolhat át, cserélhet, adhat át, publikálhat, engedhet át, illetve más módon sem nem forgalmazhat.

 

II. KÖVETELMÉNYEK

A Szoftver telepítésekor a Weboldal igénybevétele és/vagy az „Elfogadomra” kattintás során elismeri, hogy a jelen Szerződés feltételeit elolvasta, megértette és azokkal egyetért. Ahhoz, hogy a Játékban részt vehessen, még: (i) el kell olvasnia, meg kell értenie és el kell fogadnia az EULÁ-t; (ii) telepítenie kell a Szoftver egy érvényes példányát; (iii) regisztrálnia kell egy a Játékban alkalmazandó fiók végett („Fiók”); és (iv) meg kell felelnie a Weboldalon közölt hardver- és csatlakozási feltételeknek is. Ezek a követelmények a játék fejlesztésével változhatnak. Ön felelős teljes körűen – a Játékhoz való hozzáféréshez szükséges összes berendezés-, szervizelési, javítási költséggel egyetemben – az internetkapcsolattal összefüggésben felmerülő minden díjért.

 

III. FIÓKADATOK

A. Általános. Míg a Weboldal néhány eleme a nyilvánosság számára általában hozzáférhető, a Weboldal bizonyos jellege (pl. valaminek az alább definiáltak szerinti felküldése a Fórumokra), valamint a részvétel a Játékban megköveteli öntől, hogy bizonyos személyes adatoknak, közelebbről e-mail címének és születési dátumának a Riot Games számára történő megadásával Fiókot hozzon létre. Beleegyezik, hogy pontos és teljes adatokat közöl a Riot Games-szel, és hogy azok változását követően az említett adatokat haladéktalanul frissíti. Az ön által a Riot Games-nek megadott minden adat tekintetében a jelen Szerződés és az Adatvédelmi szabályzat az irányadó. Az adatokat a Riot Games sokféle belső célra használja, beleértve – korlátozás nélkül – a Fiók karbantartását, annak biztosítását, hogy Fiókja egyedi legyen, a biztonsági, hibakeresési és technikai tanácsadási problémák megoldását, valamint a fizetéssel kapcsolatos esetleges problémákat. Elismeri, hogy amennyiben az ön által megadott bármely adat valótlan, pontatlan, nem aktuális, illetve nem hiánytalan, a Riot Games fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szerződést felmondja, az ön Fiókját és/vagy a Játéknak az ön részéről történő igénybevételét pedig megszüntesse. Vegye figyelembe, hogy a Weboldal (pl. árucikkek megvásárlása) vagy a Játék (pl. Riot-pontok megvásárlása (az alább meghatározottak szerint)) bizonyos területeinek a használata során további adatokat pl. neve, teljes címe, telefonszáma, hitelkártyaadatai vagy – a fizetés kiválasztott módjától függően – egyéb, a fizetéssel kapcsolatos adatokat kell megadnia.

 

B. Jogosultság. Szemben a jogi személyek bármely típusával (pl. vállalatok, korlátolt felelősségű társaságok és/vagy személyegyesítő társaságok) kizárólag „természetes személyek” számára biztosított a Fiók létrehozásának előjoga. A jelen Szerződés megkötésével és Fiók létrehozásával kijelenti, hogy felnőtt, egyszersmind jogképes, hogy a lakóhelye szerinti területi illetőségű szerződést megkösse. Beleegyezik, hogy – a maga és belátása szerint bármely olyan kiskorú gyermek nevében, akinek szülője vagy törvényes gyámja, és akinek a Játék játszását az ön Fiókja használatával engedélyezte – a jelen Szerződést betartja. Továbbá belegyezik, hogy egyrészt teljes egészében felelős anyagilag a Fiókján keresztül folytatott minden tevékenységért, másrészt felelős annak ellenőrzésért is, hogy ön és/vagy gyermeke ismeri, megérti és betartja a jelen Szerződés feltételeit, valamint a Riot Games minden egyéb szabályát, szabályzatát, figyelmeztetését és/vagy megállapodását.

 

A WEBOLDALT ÉS A JÁTÉKOT NEM 13 ÉVESNÉL FIATALABB GYERMEKNEK SZÁNJUK, UGYANAKKOR A RIOT GAMES NEM GYŰJT TUDATOSAN ADATOKAT 13 ÉV ALATTI GYERMEKEKRŐL. HA ÖN 13 ÉVESNÉL FIATALABB, NE KÜLDJÖN SEMMILYEN, SZEMÉLYAZONOSÍTÁSRA ALKALMAS ADATOT A RIOT GAMES-NEK.

 

C. Bejelentkezési adatok. Fiók előállításakor egyedi felhasználónevet és jelszót kell választania (együttesen: „Bejelentkezési adatok”), amelyeket a Játékba való minden egyes bejelentkezéskor használni fog. Nem oszthatja meg Fiókját senki mással a jelen Szerződésben kifejezetten rögzített személyeken kívül, ugyanakkor ön felelős teljes egészében a Bejelentkezési adatainak titkosságáért és a Fiókján keresztül folytatott minden tevékenységért (értelemszerűen beleértve a vásárlásokat és költségeket is). Azonnal értesítse a Riot Games-t, ha tudomást szerez a biztonság megsértéséről, beleértve Bejelentkezési adatainak bárminemű elvesztését, ellopását vagy jogosulatlan felfedését.

 

D. Fiókok értékesítése. Az önnek biztosított Fiók személyesen az öné, és a Riot Games nem ismeri el, valamint kifejezetten tiltja a felhasználói Fiókok átruházását. Nem vehet, adhat el, ajándékozhat vagy kereskedhet egyetlen Fiókkal sem, illetve nem tehet ilyen ajánlatot, sőt, minden efféle próbálkozás semmis. Fiókjának és/vagy Bejelentkezési adatainak az ön által történő bárminemű forgalmazása (a jelen Szerződésben kifejezetten előírtak vagy egyébként a Riot Games által kifejezetten jóváhagyottak kivételével) Fiókjának a felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezethet.

 

E. Felfüggesztés/megszüntetés.

 

(1)     A Riot Games részéről.A RIOT GAMES AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY – AZ ÖN ÉRTESÍTÉSE MELLETT, VAGY A NÉLKÜL, ILLETVE ÖN FELÉ BÁRMIFÉLE ANYAGI FELELŐSSÉG VÁLLALÁSA NÉLKÜL – AZ ÖN FIÓKJÁT BÁRMIKOR, BÁRMILYEN INDOKKAL VAGY INDOKLÁS NÉLKÜL FELFÜGGESSZE, MEGSZÜNTESSE, MÓDOSÍTSA VAGY TÖRÖLJE. Ezenkívül a Riot Games bármikor felhagyhat a Játék kínálásával és/vagy támogatásával. Magyarázat és nem korlátozás céljából: a legtöbb Fiók felfüggesztése, megszüntetése és/vagy törlése a jelen Szerződésben, az EULÁ-ban, az Adatvédelmi szabályzatban vagy az Idézői viselkedési kódexben foglaltak megsértésének a következménye (ezek meghatározása lentebb található). A Riot Games által megszüntetett fiókok semmilyen körülmények között nem állíthatók vissza.

 

(2)     Az ön részéről.Fiókját bármikor, bármilyen indokkal vagy indoklás nélkül megszüntetheti, ha e-mailt küld a Riot Games-nek a következő e-mail címre: support@riotgames.com.

 

(3)     A Közösség részéről, crowdsourcing révén. A Riot Games felhatalmazta felhasználói közösségét („Közösség”), hogy felügyelje a többi felhasználó részéről az „Idézők kódexe” betartását, amely a játék játszásakor tanúsított ideális viselkedést körvonalazza, és amely a Weboldalon, valamint a Riot Games egyéb szabályzataiban egyaránt megtalálható. Ezenkívül, a Közösség tagjai, beleértve önt is, mint felhasználót, elküldhetik bizonyos felhasználók a Játék keretein belül történt tevékenységének és intézkedéseinek az ismertetését, ugyanakkor közösen eldönthetik, hogy a szóban forgó felhasználó betartotta-e a Riot Games-nek a felhasználói viselkedésre vonatkozó szabályzatát, beleértve – a teljesség igénye nélkül – az Idézők kódexét, valamint az (alábbiakban meghatározott) Viselkedési kódexet. E rendszert, amelynek segítségével a Közösség ellenőrizheti a felhasználói viselkedést a Játék során, Törvényszéknek nevezzük. Amennyiben a Törvényszék úgy dönt, hogy ön viselkedésével a Riot Games valamelyik szabályzatában foglaltakat megszegte, a Riot Games, egyedüli és kizárólagos megítélése alapján, megtilthatja a Játék használatát az ön részéről, egyszersmind felfüggesztheti, megszüntetheti és/vagy törölheti az ön Fiókját. A Törvényszékre vonatkozó útmutatás a Weboldalon található.

 

IV. TULAJDONJOG

 

A. Szellemi tulajdon. A Vagyontárgyakhoz fűződő minden jog és jogcím, valamint az említettek összes tartalma (beleértve – korlátozás nélkül – a Fiókokat, számítógépes kódokat, címeket, objektumokat, köztes szoftvertermékeket, karaktereket, karakterneveket, helyszíneket, helyszínneveket, történeteket, cselekményeket, dialógusokat, szlogeneket, illusztrációkat, grafikákat, strukturális és tájképtervezéseket, animációkat, hangeffektusokat, zenei kompozíciókat és -felvételeket, a Riotnál szerzett (alább meghatározott) pontokat, audiovizuális effekteket, karakterekhasonmásokat és hatásmódokat, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, kereskedelmi neveket, logókat, tartományneveket, jelmondatokat, szabadalmakat, találmányokat, használati mintákat, know-how-t és minden egyéb szellemi tulajdont) a Riot Games-et, illetve annak licenciaadóit illeti meg. A Vagyontárgyakat, valamint azok összes tartalmát (értelemszerűen) az írországi, egyesült államokbeli és más nemzetközi, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védik. A Riot Games és licenciaadói minden jogot fenntartanak a Vagyontárgyakkal kapcsolatban, korlátozás nélkül beleértve az azokból származtatott szoftvertermékek előállításához fűződő kizárólagos jogot is. Egyetért azzal, hogy – a Riot Games által kifejezetten engedélyezettek kivételével – a Vagyontárgyak alapján nem hoz létre semmilyen szerzői művet. Ezenkívül a jelen IV. A. cikkelyben másként rögzítettek kivételével, a Riot Games – írásos licencszerződés hiányában – semmilyen körülmények között nem engedélyezi a Riot Games bármely védjegyének, szolgáltatási védjegyének, kereskedelmi nevének, logójának, tartománynevének, jelmondatának és/vagy kereskedelmi kialakításának (együtt: „Riot Games-védjegyek”) az ön által való használatát. A jogszabályok kifejezetten tiltják a Vagyontárgyak bármely sokszorosítását, újraelosztását vagy módosítását, illetve a Vagyontárgyaknak nem az EULÁ-val vagy a jelen Szerződéssel összhangban történő alkalmazását, és a felsoroltak bármelyike súlyos polgár-, valamint büntetőjogi következményekkel járhat.

 

A fentiektől függetlenül, a Riot Games „rajongói készletet” bocsáthat az ön rendelkezésére (ami egyébként a Weboldalon található), ennek pedig része egy a bizonyos Riot Games-védjegyek és más védjegyzett anyagok használatára vonatkozó korlátozott licenc. A „rajongói készlettel” együtt kifejezetten biztosított licenc kivételével, a Riot Games fenntart a Riot Games-védjegyekhez és minden egyéb szellem tulajdonhoz fűződő minden jogot, jogcímet és érdeket, egyszersmind nem engedélyezi önnek az említettek bármely módon történő megjelenítését, illetve használatát, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a weboldalakon, blogokon, fórumokon, aláírásokban, termékeken vagy nyomtatott, illetve elektronikus kiadványokban történő alkalmazást.

 

B. Játékeszközök, Riot-pontok és Virtuális elemek. A Játék használata közben a Játék során alkalmazandó, a Fiókjához tartozó eszközöket gyűjthet, korlátozás nélkül beleértve az objektumokat, köztes szoftvertermékeket, pénzt, árucikkeket, felszerelést és/vagy egyéb értéket, illetve állapotjelzőket („Játékeszközök”), amelyek a Riot Games által üzemeltetett szervereken adatként vannak jelen. Elismeri, és beleegyezik, hogy az említett Játékeszközöket Fiókja részeként gyűjti, ezért sem tulajdonjoga, sem más vagyoni érdeke nem fűződik az említett Játékeszközök egyikéhez sem. Továbbá elismeri, és beleegyezik, hogy a Riot Games joga, de nem kötelessége – teljes egészében vagy részben, bármikor és bármilyen indokkal, az ön értesítése mellett, illetve a nélkül, egyszersmind ön felé bármilyen anyagi felelősség felmerülése nélkül – bármely vagy az összes Játékeszközt törölni, megváltoztatni, mozgatni, eltávolítani vagy áthelyezni. A Riot Games nem szolgáltat vagy garantál, és kifejezetten lemond a Riot Games által üzemeltetett szervereken található bármely adatnak tulajdonítható értékről, készpénzről, illetve egyébről, korlátozás nélkül beleértve az ön Fiókjához tartozó Játékeszközöket is.

 

Ha érvényes, aktív Fiókja van, részt vehet a Riot-pontok elnevezésű szolgáltatásunk kínálásában, amely egy a visszaválthatóságon alapuló pontrendszer, és amely virtuális pénzként működik („Riot-pontok”); ezt a virtuális pénzt bizonyos Játékeszközök használatának engedélyezésére használják, ami aztán a Játék játszása során felhasználható, korlátozás nélkül beleértve a különleges bajnokokat, a bajnokok „kinézetét” és a fejlesztéseket („Virtuális elemek”). A Riot-pontok online megvásárolhatók a Játék részét képező boltban, illetve – kiskereskedelmi forgalomban – az előre kifizetett Riot Games játékkártya formájában. Vegye figyelembe, hogy Riot Games játékkártyáját regisztrálnia kell a Játék részét képező boltban, ha a kártyán lévő Riot-pontokhoz hozzá kíván férni. Riot-pontokat – promóció részeként vagy más módon, pl. a Játék során bizonyos küldetések vagy eredmények teljesítésekor, illetve elérésekor vagy a Riot által szponzorált versenyek, illetve nyereményjátékok segítségével – a Riot Games is biztosíthat önnek. Beleegyezik, hogy kizárólag ön felelős a Riot-pontok megszerzése, igénybevétele vagy elérése miatt kivethető bármely adó befizetésért. A Riot-pontokat csomagban árusítják, illetve hozzák forgalomba, és az ár változhat az ön által megvásárolt összegtől, valamint attól függően, hol vásárolta. Amint a Riot Games szükségesnek érzi, a Riot Games, egyedüli és kizárólagos megítélése szerint, korlátozhatja a bármikor megvásárolható Riot-pontok végösszegét, és/vagy korlátozhatja azon összes Riot-pont végösszegét, amelyet összesen a Fiókjában birtokolhat. A Riot Games értesíti abban az esetben, ha ön bármely ilyen határértéket megközelít. Ezenkívül a Riot-pontok és/vagy Virtuális elemek ára és elérhetősége értesítés nélkül változhat.

Kizárólag ön felelős annak ellenőrzéséért, hogy a megfelelő összegű Riot-pontot adták-e hozzá, illetve vonták-e le Fiókjából bármely adott tranzakció során, tehát azonnal értesítse a Riot Games-t, amennyiben úgy véli, Riot-pontjainak egyenlege tekintetében tévedés történt. A Riot Games kivizsgálja felszólamlását, közben pedig bizonyos további adatokat és/vagy dokumentációt kérhet az ön felszólamlásának ellenőrzése végett. A Riot Games majd értesíti a vizsgálat eredményéről, ön azonban elismeri és beleegyezik, hogy a Riot Games-é az egyedüli és kizárólagos megítélés joga annak meghatározásakor, hogy egyrészt vajon az ön felszólamlása érvényes-e, másrészt pedig, hogy ha igen, akkor mi a megfelelő jogorvoslat.

TOVÁBBÁ ELISMERI ÉS BELEEGYEZIK, HOGY A RIOT-PONTRENDSZERÉNEK ÉS AZ ÖN ÁLTAL MEGSZERZETT VIRTUÁLIS ELEMEKNEK NINCS PÉNZBENI ÉRTÉKE, ÉS NEM IS VÁLTHATÓK BE KÉSZPÉNZRE. A RIOT-PONTOK MEGVÁSÁRLÁSA, ILLETVE A RIOT-PONTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL SZERZETT VIRTUÁLIS ELEMEK TEKINTETÉBEN SEMMILYEN VISSZATÉRÍTÉSRE NINCS LEHETŐSÉG. Önnek a kilépéssel kapcsolatos, jogszabályban megállapított jogai változatlanok. Bizonyos megszerzett Virtuális elemeknek lehet, hogy van lejárati ideje, míg másoknak nincs, és minden egyes, a Riot-pontok segítségével megszerzett Virtuális elem a szóban forgó Virtuális elem lejárati idejéig vagy az ön Fiókjának lejárati vagy megszűnési dátumáig, illetve addig a napig szerepel a Fiókjában, amikor a Riot Games felhagy a Játék kínálásával vagy támogatásával.

A Virtuális elemeknek vagy a Riot-pontoknak a felhasználók közötti eladása vagy átruházása csak a Riot Games által jóváhagyott és nyújtott szolgáltatásokon keresztül történhet (ha van ilyen), a Riot Games pedig bármely Fiókot megszüntethet, amely a jelen tiltást megszegi.

 

FÜGGETLENÜL A JELEN SZERZŐDÉS EZZEL ELLENTÉTES BÁRMELY KITÉTELÉTŐL, ÖN ELISMERI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY SEMMILYEN TULAJDONJOGA, SEM MÁS VAGYONI ÉRDEKE NEM FŰZŐDIK A FIÓKHOZ, TOVÁBBÁ ELISMERI, ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY A FIÓKHOZ FŰZŐDŐ MINDEN JOG A RIOT GAMES-É, ÉS ANNAK JAVÁRA KELETKEZIK, EGYSZERSMIND ÖRÖKRE A RIOT GAMES-É IS MARAD, ÉS MINDIG IS ANNAK JAVÁRA KELETKEZIK. ELISMERI, ÉS BELEEGYEZIK, HOGY – TEKINTET NÉLKÜL A RIOT-PONTOKÉRT VAGY A VIRTUÁLIS ELEMEKÉRT CSERÉBE FELKÍNÁLT VAGY KIFIZETETT ELLENTÉTELEZÉSRE – ÖNNEK SEMMILYEN KÖVETELÉSE, JOGA, JOGCÍME, TULAJDONJOGA, ILLETVE EGYÉB TULAJDONOSI ÉRDEKE NEM FŰZŐDIK AZ ÖN ÁLTAL MEGSZERZETT JÁTÉKESZKÖZÖKHÖZ, VIRTUÁLIS ELEMEKHEZ, ILLETVE RIOT-PONTOKHOZ. TOVÁBBÁ A RIOT GAMES AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG SEMMILYEN MÓDON NEM FELELŐS ANYAGILAG A JÁTÉKESZKÖZÖK, VIRTUÁLIS ELEMEK VAGY RIOT-PONTOK MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT, MÓDOSÍTÁSÁÉRT, RONGÁLÓDÁSÁÉRT, „HEKKELÉSÉÉRT” VAGY A FELSOROLTAKAT ÉRŐ BÁRMELY KÁRÉRT, ILLETVE VESZTESÉGÉRT, BELEÉRTVE – A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL – A JÁTÉKESZKÖZÖK, VIRTUÁLIS ELEMEK VAGY RIOT-PONTOK AZ ÖN FIÓKJÁNAK MEGSZŰNÉSEKOR TÖRTÉNŐ TÖRLÉSÉT IS.

 

C. Ötletek kéretlen benyújtása. A Riot Games értékeli a szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos visszajelzéseket, de kérjük, ne nyújtson be semmilyen kreatív ötletet, javaslatot, illetve anyagot. Sem a Riot Games, sem annak bármelyik alkalmazottja és/vagy vállalkozója nem fogad el vagy vesz figyelembe kéretlen ötleteket, eredeti kreatív grafikai vagy más munkákat, korlátozás nélkül beleértve az új vagy tökéletesített játékokra, illetve technológiákra, játék- vagy termékfejlesztésekre, marketingtervekre vagy az új játékok elnevezésére vonatkozó ötleteket, illetve javaslatokat is (együtt: „Kéretlen ötletek”). Ne küldje el Kéretlen ötleteit a Riot Games-nek vagy alkalmazottainak és/vagy vállalkozóinak. Ez az intézkedés az esetleges félreértések vagy viták megelőzését célozza, ha esetleg a Riot Games termékei vagy szolgáltatásai hasonlóságot mutatnának a beküldött Kéretlen ötletekkel. Ha ezen intézkedés dacára mégis beküldi Kéretlen ötleteit a Riot Games-nek vagy a Riot Games bármely alkalmazottjának és/vagy vállalkozójának, akkor elismeri, és beleegyezik, hogy a továbbítás vagy feladás időpontjától a Riot Games-nek és megbízottjainak örökös, visszavonhatatlan, allicencbe adható, átruházható, engedményezhető, nem kizárólagos és jogdíjmentes jogot, valamint licencet biztosít világszerte, hogy az ön Kéretlen ötleteit – korlátozás nélkül beleértve minden szerzői jogot, védjegyet, kereskedelmi titkot, szabadalmat, iparjogot, valamint minden egyéb, azokhoz fűződő szellemitulajdon- és tulajdonosi jogot – bármely, jelenleg ismert vagy a későbbiekben kifejlesztett adathordozón, bármely, kereskedelmi vagy egyéb célra – korlátozás nélkül beleértve a Kéretlen ötletek másoknak való átadását is – az ön javára történő bármely kompenzáció nélkül felhasználhassa, sokszorosíthassa, forgalmazhassa, adaptálhassa, módosíthassa, lefordíthassa, belőlük származtatott munkát állíthasson elő, azokat nyilvánosan alkalmazhassa, nyilvánosan megjeleníthesse, digitálisan alkalmazhassa, előállíthassa, előállíttathassa, értékesítse, eladásra kínálja, vagy importálja. A szükséges mértékig beleegyezik, hogy vállalja minden olyan dokumentum aláírását és átadását, illetve minden olyan intézkedést megtételét, amely annak biztosításához szükséges és kívánatos, hogy a Riot Games-nek a fentebb előírtak szerint átengedett Kéretlen ötletek felhasználásához fűződő jogok érvényesek, ténylegesek és érvényesíthetők legyenek. Szintén az ön esetében érvényes joghatóság jogszabályai által megengedett maximális mértékig lemond minden követelésről, amely szerint az ön Kéretlen ötleteinek a Riot Games és/vagy licencbirtokosai által történő felhasználása sérti az ön bármely jogát, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a személyhez fűződő jogokat, a személyiségi jogokat, a nyilvánossághoz való jogokat, a tulajdonosi vagy egyéb jogokat és/vagy azokat a jogokat, hogy hitelt adjon az abban előadott anyagnak, illetve ötleteknek. Felhatalmazza a Riot Games-t és annak megbízottait, engedményeseit, valamint licencbirtokosait, hogy (1) az ő egyedüli megítélésük szerint eldöntsék, vajon az ön valódi nevét használják-e vagy sem, amikor a Kéretlen ötleteket felhasználják, (2) a Kéretlen ötleteket nyilvánosságra hozzák-e, (3) – az ő egyedüli megítélésük szerint – a Kéretlen ötleteket önnek, mint szerzőnek a neve feltüntetésével felhasználják-e vagy sem, (4) a Kéretlen ötleteket a Riot Games-nek és megbízottainak, engedményeseinek, valamint licencbirtokosainak az egyedüli megítélése szerint kiegészítsék, megváltoztassák, lerövidítsék és más módon átdolgozzák, valamint módosítsák.

 

V. VISELKEDÉSI KÓDEX

Beleegyezik, hogy a Vagyontárgyak használata során betartja az összes alkalmazandó törvényi előírást, rendelkezést és szabályt. Abba is beleegyezik, hogy betart bizonyos további szabályokat, amelyek a Vagyontárgyak ön által történő használatát szabályozzák („Viselkedési kódex”). A Viselkedési kódex nem teljes, és a Riot Games fenntartja magának a jogot, hogy a Viselkedési kódexet bármikor módosítsa, valamint hogy a helyénvaló büntetőintézkedéseket megtegye, beleértve a Fiók megszüntetését és törlését is, hogy a Vagyontárgyak integritását és szellemét arra való tekintet nélkül megóvhassa, hogy egy adott viselkedés fel van-e itt tiltottként sorolva vagy sem. A jelen Viselkedési kódexen túlmenően, olvassa el az Idézők kódexét, ami a játék játszása során tanúsított irányadó viselkedést illeti. Alább következnek a példák a büntetőintézkedést garantáló viselkedésre:

 

A. Ha valaki valamely természetes személynek, üzleti vállalkozásnak vagy jogi személynek adja ki magát, beleértve a Riot Games alkalmazottját is, illetve ha valaki bármely olyan módon kommunikál, hogy úgy tűnjön, a közlés a Riot Games-től származik;

 

B. Ha a saját maga vagy bármely más felhasználó azonosítására alkalmas adatokat küld fel a Weboldalra, illetve a Játék keretében;

 

C. Ha bármely más felhasználót a Játék során zaklat, háborgat vagy fenyeget;

 

D. Ha a Riot Games-nek a Weboldalhoz, a Játékhoz és/vagy a Szoftverhez fűződő bármely szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát vagy az annak egyéb tulajdonosi jogaira vonatkozó figyelmeztetéseket eltávolítja, megváltoztatja vagy elrejti. Ezenkívül nem továbbíthat olyan tartalmat sem, amely sérti vagy csorbítja mások jogait, beleértve – korlátozás nélkül – a szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat, szerzői jogokat, nyilvánosságot, személyiségi jogokat vagy egyéb tulajdonosi, illetve nem tulajdonosi jogokat is;

 

E. Ha bármely olyan tartalmat továbbít vagy kommunikál, amelyet – a Riot Games egyedüli és kizárólagos mérlegelése alapján – sértőnek tekintenek, beleértve – a teljesség igénye nélkül – olyan nyelvezet alkalmazását, amely jogellenes, fenyegető, becsmérlő, zaklató, gyalázkodó, közönséges, obszcén, pornográf vagy a különböző embertípusok szempontjából, etnikailag, illetve más módon kifogásolható;

 

F. Ha bármely olyan tartalmat továbbít, vagy továbbítását megkönnyíti, amely vírust, sérült adatot, trójait, billentyűleütés-naplózó robotprogramot, programférget, időzített bombát, cenzorobotot vagy más olyan számítógépes programozási rutint tartalmaz, amelyet bármely rendszer-, adat- vagy személyi információ károsítására, hátrányos megzavarására, titokban történő elfogására vagy adatbányászatára, eltávolítására vagy kisajátítására szántak és/vagy amelyek a felsoroltakat ténylegesen végre is hajtják;

 

G. Ha – akár személyes, akár kereskedelmi célból – „chat spamminget” alkalmaz azáltal, hogy a társalgás menetét hasonló természetű anyag ismételt felküldésével megszakítja;

 

H. Ha részt vesz bármely cselekményben, amely – a Riot Games egyedüli és kizárólagos megítélése szerint – a többi felhasználóval szemben méltánytalan előny biztosítása érdekében „kihasználja” a Játék valamely dokumentálatlan jellegét;

 

I. Ha részt vesz bármely cselekményben, amellyel – a Riot Games egyedüli és kizárólagos megítélése szerint – becsapja a Játék bármely más felhasználóját, beleértve – a teljesség igénye nélkül – azt is, ha az „átejtéssel” vagy „személyes ráhatással” történik;

 

J. Ha harmadik féltől származó, illetéktelen programokat használ, beleértve – a teljesség igénye nélkül – a „mod”, „hacker”, „cheat”, „script”, „bot”, „trainer”, illetve automatizáló programokat, amelyek bármilyen célból, bármely módon kapcsolatban vannak a Szoftverrel, korlátozás nélkül beleértve bármely, harmadik féltől származó, illetéktelen programot, amely a Szoftver és a Riot Games közötti bármely kommunikációt elfogja, emulálja vagy átirányítja, illetve bármely, harmadik féltől származó, illetéktelen programot, amely a Szoftver által a Játékkal kapcsolatos adatok tárolására használt memóriaterületek kiolvasásával a játékról információt gyűjt;

 

K. Ha a Játék olyan területeihez vagy -szervereihez fér hozzá, vagy próbál hozzáférni, amelyek még nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára;

 

L. Ha az Idézőnek olyan nevet választ, amely tévesen utal a Riot Games-szel való társításra, a személyazonosításra alkalmas adatokat tartalmaz, sérti harmadik fél tulajdonosi vagy nem tulajdonosi jogait, illetve sértő, gyalázkodó, közönséges, obszcén, pornográf vagy a különböző embertípusok szempontjából, etnikailag, illetve más módon kifogásolható. Nem használhat helytelenül írt szavakat vagy alternatív helyesírást az Idéző nevével kapcsolatban felmerülő választási lehetőségekre vonatkozó korlátozások megkerülésére. A Riot Games az önnek szóló minden további értesítés nélkül módosíthat bármely nevet, amely – a Riot Games egyedüli és kizárólagos megítélése szerint – sérti a jelen rendelkezést, ugyanakkor további büntetőintézkedéseket is tehet, beleértve a Fiók megszüntetését, amennyiben ismételt jogsértésekre kerül sor; vagy

 

M. Ha élesben történő játék játszása során kijelentkezik vagy kilép a Játékból. A Riot Games automatizált Leaverbuster® rendszere idővel nyomon követi ezeket az adatokat, és ideiglenesen kitiltja azt a felhasználót, aki eltökélten túl sokszor kilépett játék közben. Ha egy adott Fiók az élesben történő játék alatt továbbra is a kilépést választja, az ideiglenes kitiltás időtartama idővel megnő.

 

VI. FELHASZNÁLÓI TARTALOM

A. Tulajdonjog. A „Tartalom” jelent bármely kommunikációt, képet, hangot és minden olyan anyagot, amelyet ön a Weboldalon vagy a Játékon keresztül feltölt vagy továbbít, illetve amelyet más felhasználók feltöltenek vagy továbbítanak, korlátozás nélkül beleértve a (az alábbiakban meghatározott) Fórumra történő bármely felküldést és/vagy a Játék közben alkalmazott, valós idejű, interaktív csevegés szövegét („Csevegés”).

 

Elismeri, és beleegyezik, hogy továbbra is maradéktalanul ön a felelős minden Tartalomért, amelynek egyébként tulajdonosa is. Ön viszont a Tartalom feltöltésének vagy továbbításának időpontjától nem kizárólagosan, idő-, illetve térbeli korlátozás nélkül (vagy a védelem legfeljebb az alkalmazandó jogszabályokban engedélyezett időtartamára) biztosít a Riot Games-nek minden, most ismert vagy a későbbiekben létező szerzői jogot, valamint az összes egyéb szellemitulajdon-jogot az összes, bármilyen típusú vagy természetű tartalomhoz fűződően, ugyanakkor a jövőbeni jogok jelenlegi, nem kizárólagos licenceként, az ön által birtokolt mértékig biztosít a Riot Games-nek minden ilyen szellemitulajdon-jogot. Abban az esetben, ha a Tartalom bármely része nem licencképes, ön – anélkül, hogy bármilyen kompenzációban részesülne – a Riot Games-nek és licenciaadóinak, korlátozás nélkül beleértve annak jogutódjait és engedményeseit, örökös, visszavonhatatlan, allicencbe adható, átruházható, az egész világra kiterjedő, már kifizetett jogot biztosít az említett Tartalom, valamint minden módosított, abból származtatott munka sokszorosítására, rögzítésére, adaptálására, módosítására, lefordítására, újraformázására, továbbítására vagy elektronikus hozzáférhetőségének biztosítására, sugárzására, a nyilvánosság felé távközlés útján történő kommunikálására, megjelenítésére, kifejtésére, számítógép memóriájába való bevitelére, valamint felhasználására és alkalmazására. A szükséges mértékig beleegyezik, hogy vállalja minden olyan dokumentum aláírását és átadását, illetve minden olyan intézkedést megtételét, amely annak biztosításához szükséges és kívánatos, hogy a Riot Games-nek a fentebb előírtak szerint átengedett Tartalom felhasználásához fűződő jogok érvényesek, ténylegesek és érvényesíthetők legyenek. Ugyanakkor az ön országa szerinti joghatóság jogszabályai értelmében megengedett maximális mértékig lemond minden, személyhez fűződő jogról, amellyel az említett Tartalom tekintetében esetleg rendelkezik. Kijelenti, garantálja, és beleegyezik, hogy a Tartalom egyetlen része sem esik a Riot Games részéről semmilyen kötelezettség hatálya alá, legyen az titoktartással, felróhatósággal vagy egyébbel kapcsolatos, a Riot Games pedig anyagilag nem felelős semmilyen Tartalom bárminemű felhasználásért vagy nyilvánosságra hozataláért. Továbbá elismeri, és beleegyezik, hogy a Weboldalon vagy a Játékon keresztül nem tölt fel, illetve más módon sem továbbít semmilyen Tartalmat, amely valamely harmadik fél jogainak hatálya alá tartozik. Felhatalmazza a Riot Games-t és annak megbízottait, engedményeseit, valamint licencbirtokosait, hogy (1) az ő egyedüli megítélésük szerint eldöntsék, vajon az ön valódi nevét használják-e vagy sem, amikor a Tartalmat felhasználják, (2) a Tartalmat nyilvánosságra hozzák-e, (3) – az ő egyedüli megítélésük szerint – a Tartalmat önnek, mint szerzőnek a neve feltüntetésével felhasználják-e vagy sem, (4) a Tartalmat a Riot Games-nek és megbízottainak, engedményeseinek, valamint licencbirtokosainak az egyedüli megítélése szerint kiegészítsék, megváltoztassák, lerövidítsék és más módon átdolgozzák, valamint módosítsák.

 

 

B. Beleegyezés a megfigyelésbe. A Riot Games nem végez, és nem is végezhet előzetes szűrést, illetve megfigyelést bármely Tartalom esetében. Képviselői azonban figyelhetik és/vagy rögzíthetik az ön a Játék játszása vagy a Weboldal használata közbeni kommunikációját (korlátozás nélkül beleértve a Fórumra felküldött anyagokat és/vagy a Csevegést), ön pedig visszavonhatatlanul beleegyezik az említett figyelésbe és rögzítésbe. Elismeri, és beleegyezik, hogy semmilyen adatvédelmi elvárása nincs bármely Tartalom elküldésével kapcsolatban, továbbá elismeri, és beleegyezik, hogy Csevegése a Törvényszék, közelebbről az alábbi VI.C. cikkelyben megállapított eljárásának részeként felhasználható. A Riot Games semmilyen anyagi, illetve bármilyen felelősséget nem vállal a Tartalomért, amelyet a Weboldal és/vagy a Játék felhasználói generálnak. A Riot Games-nek, egyedüli megítélése alapján, joga, de nem kötelessége a Tartalom szerkesztése vagy eltávolítása. Továbbá a Riot Games, mindvégig és egyedüli megítélése szerint, szintén fenntartja magának a jogot, hogy bármely Tartalmat nyilvánosságra hozzon bármilyen indokkal, korlátozás nélkül beleértve (i) bármely alkalmazandó jogszabály, rendelkezés, jogi eljárás vagy kormányzati kérés betartását; (ii) a jelen Szerződés vagy bármely más szerződés feltételeinek érvényesítését; (iii) a Riot Games törvényes jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek a védelmét; (iv) azokat a körülményeket, amelyek lehet, hogy valakinek az egészségét vagy biztonságát fenyegetik; (v) a bűncselekmények vagy más sértő viselkedés bejelentését; illetve (vi) ha az része a Törvényszék eljárásának. Ügyeljen arra, hogy a Csevegés során vagy a Fórumokon ne adjon meg semmilyen, személyazonosításra alkalmas adatot, illetve tartsa be a Viselkedési kódexet, annak egyidejű tudomásulvételével, hogy egyrészt nincs semmilyen adatvédelmi elvárása az ön által a Csevegés során vagy a Fórumokon eljuttatott Tartalommal kapcsolatban, másrészt hogy lehet, a Riot Games és a Közösség tagjai – azokat nem számítva, akikkel közvetlenül együtt vagy ellen ön a Játék során játszik – bármikor hozzáférhetnek az említett adatokhoz a Csevegés során vagy a Fórumokon.

 

C. A Tribunal. A Riot Games minden Csevegést rögzít, és – kizárólagos megítélése alapján – az általa meghatározott ideig tárol, amely időtartamot a Riot Games a Törvényszék szabályzatának feltételeivel összhangban időről időre megváltoztathatja. Amennyiben másik felhasználó bejelentése szerint az ön Játék közbeni cselekedetei vagy viselkedése sérti az Idézők kódexét, a jelen Szerződést, vagy kívül esik a Riot Games bármely szabályzatában megfogalmazottakon, és amennyiben az ön ügye a Törvényszék elé kerül, a Játék szóban forgó, a bejelentésben szereplő munkamenetéről készült teljes Csevegési napló része lesz a Törvényszék jelentésének, és megtekinthető a Közösség azon, találomra kiválasztott tagjai által, akik alkalmasak és hajlandók is részt venni a Törvényszék munkájában.

 

D. Fórumok. Ha érvényes és aktív Fiókja van, kommunikációt és egyéb tartalmat küldhet fel a Weboldal „fórumok” részére („Fórumok”). Beleegyezik, hogy – amikor a Fórumok résztvevője – betartja a Viselkedési kódexet, valamint az (alább látható) Hivatkozásokra vonatkozó szabályzatot. Megérti, hogy a Fórumokon szereplő adatok java része olyan játékosoktól származik, akik nem a Riot Games alkalmazottai, és nem is ellenőrizhetők a részéről. Továbbá elismeri egyrészt, hogy nagy mennyiségű a hozzáférhető adat a Fórumokon, másrészt lehet, hogy az említett Fórumokon résztvevők alkalmanként – akár szándékosan, akár akaratlanul – olyan üzeneteket küldhetnek, illetve olyan kijelentéseket fogalmazhatnak meg, amelyek pontatlanok, félrevezetők, megtévesztők, gyalázkodók vagy éppen jogellenesek. A Riot Games sem nem helyesli, sem nem felelős az említett üzenetekért vagy kijelentésekért, illetve a Fórumokon ön vagy a más felhasználók által tett vagy megjelenített véleményekért, tanácsokért, adatokért vagy más megnyilatkozásokért. A Fórumokon kifejtett vélemények kizárólag az ön és/vagy más felhasználók véleményét, és lehet, hogy nem a Riot Games véleményét tükrözik. A Riot Games nem felelős a felküldések során jelentkező bármely hibáért vagy mulasztásért, az üzenetekbe beágyazott hiperhivatkozásokért, illetve a Fórumokon megjelenő adatok felhasználásával kapott bármely eredményért. A Riot Games semmilyen körülmények között nem felelős anyagilag semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet az okozott, hogy ön a Fórumokon lévő adatokra hagyatkozott, illetve hogy ön a Fórumokat igénybe vette. Tudatában kell lennie, hogy amikor saját magával kapcsolatos adatokat hoz nyilvánosságra valamelyik Fórumon, az említett adatok nyilvánosan hozzáférhetők, és azokat a többi felhasználó gyűjtheti, valamint felhasználhatja. Amikor valamilyen adatot hoz nyilvánosságra valamelyik Fórumon, azt saját felelősségére teszi. A Riot Games fenntartja magának a jogot, de nem kötelessége figyelni a Fórumokat, illetve bármely felküldött vagy egyéb anyagot, amelyet ön vagy más játékosok továbbítanak vagy küldenek fel a Fórumokra, illetve nyilvánosságra hozni az említett anyagokat és azoknak a bármely harmadik félhez történő továbbítását övező feltételeket azzal a céllal, hogy a Weboldalt megfelelően üzemeltethessék, illetve a törvényes kötelezettségeknek vagy a kormányzati kéréseknek megfelelhessenek.

 

VII. FRISSÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

A. Szerződés. A Riot Games fenntartja magának a jogot, hogy – a Vagyontárgyak fejlesztésével – saját egyedüli és kizárólagos mérlegelése alapján felülvizsgálja, frissítse, megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse, bővítse vagy törölje a jelen Szerződés bizonyos feltételeit; feltéve azonban, hogy a jelen Szerződésen végrehajtott jelentős változtatásokat nem alkalmazzák visszamenőlegesen. Az említett változtatások akkor lépnek életbe, amikor ön azokat elfogadta. Ha a jelen Szerződés bármely jövőbeni változtatása önnek elfogadhatatlan, vagy önt arra készteti, hogy a továbbiakban ne értsen egyet a jelen Szerződéssel, akkor a Riot Games fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szerződést a XVI. cikkelyből fakadó felmondási jog értelmében felmondja. A jelen Szerződés legfrissebb változatának megtekintéséhez kattintson a „Használati feltételek” hivatkozásra a Weboldal alján. Ön felelős a jelen Szerződés változtatásainak az időnkénti ellenőrzéséért. Vegye figyelembe, hogy a Riot Games bármikor felülvizsgálhatja a többi szabályzatot, beleértve az EULÁ-t és az Adatvédelmi szabályzatot, az új változatok pedig a Weboldalon elérhetők.

 

B. Vagyontárgyak. A Vagyontárgyak tökéletesítése végett, ön beleegyezik, hogy a Riot Games értesítés, illetve az ön felé való anyagi kötelezettség nélkül bármikor megváltoztathatja, módosítja, frissítheti, felfüggesztheti, „nerfelheti”, illetve korlátozhatja a hozzáférést a Vagyontárgyak bármely funkciójához, illetve részéhez, egyszersmind megkövetelheti a Szoftver frissítéseinek a letöltését és telepítését. Ugyanakkor megértette, és beleegyezik, hogy a Vagyontárgyak minden ilyen változtatása vagy frissítése megváltoztathatja a Játék játszásához szükséges rendszerspecifikációt, ilyen esetben pedig ön és nem a Riot Games felelős minden, ahhoz szükséges, további szoftver és/vagy hardver beszerzéséért, hogy a Játék hozzáférhető és játszható legyen.

 

VIII. HIVATKOZÁSOK

A Weboldalon a mások által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozások is lehetnek. A Riot Games ezeket a hivatkozásokat kényelmi megfontolásból biztosítja, illetve előfordulhat, hogy más felhasználók a felhasználó által kínált Tartalomként helyezik el ezeket a hivatkozásokat. Ezeknek a hivatkozásoknak és a külső weboldalaknak a használata saját kockázatra történik. A hivatkozott weboldalak felett nincs ellenőrzése a Riot Games-nek, a Riot Games pedig nem felelős a más weboldalakon elérhető tartalomért. Az említett hivatkozások nem jelentik a Riot Games részéről a bármely más weboldalon található adat vagy anyag jóváhagyását, a Riot Games pedig az említett weboldalaknak az ön részéről történő elérhetősége és használata szempontjából kizár minden anyagi felelősséget.

Amennyiben úgy dönt, hogy a Weboldalon vagy a Játék keretében (pl. a Fórumokon vagy a Csevegés révén) külső weboldalra történő hivatkozást helyez el, hacsak az ön és a Riot Games között létrejött írásos szerződés másként elő nem írja, elismeri, és beleegyezik a következőkbe: (i) a hivatkozás megjelenése, helyzete vagy egyéb jellege nem lehet olyan, hogy rontsa vagy csökkentse a Riot Games és/vagy licenciaadói nevéhez és védjegyéhez kötődő eszmei értéket; (ii) a hivatkozás megjelenése, helyzete vagy egyéb jellege nem alakíthat ki olyan, hamis képet, hogy az önhöz köthető szervezetet vagy jogi személyt a Riot Games szponzorálja, az a Riot Games leányvállalata vagy ahhoz köthető; (iii) ha a felhasználó választja ki a hivatkozást, annak a hivatkozó Weboldalon teljes képernyőn, és nem „keretben” kell a külső weboldalt megjelenítenie; valamint (iv) a Riot Games fenntartja magának a jogot, hogy a hivatkozáshoz való hozzájárulását bármikor és egyedüli megítélése alapján visszavonhassa.

 

IX. DÍJAK

A Játék bizonyos jellege megkövetelheti öntől a díjfizetést, ön pedig beleegyezik, hogy pontos és hiánytalan adatokat szolgáltat a Riot Games által alkalmazott, harmadik félnek minősülő fizetésszolgáltatónak. Továbbá beleegyezik, hogy az ön és bárki, aki az önre regisztrált Fiókot használja, oldaláról felmerülő minden díjat és kivetendő adót megfizeti. A Riot Games bármikor és az alkalmazandó jogszabályokban megengedett mértékig felülvizsgálhatja a Játékra vagy bármely, ahhoz tartozó elemre érvényes árképzést. Minden díj és költség befizetése a díj vagy a költség esedékessé és befizetendővé válásának időpontjában érvényes fizetési feltételeknek megfelelően teljesítendő. A Riot Games időről időre módosíthatja, kiegészítheti vagy bővítheti a díjait és díjszámlázási módszereit, az említett változtatások pedig a jelen Szerződésben, illetve a Weboldalon vagy a Játék során másutt történő megjelenésekor azonnal érvényesek. Ha vitára kerül sor a díjak a Riot Games-nek történő megfizetésével kapcsolatban, az ön Fiókját – a Riot Games egyedüli megítélése alapján –– figyelmeztetés vagy értesítés nélkül megszüntetheti.

ELISMERI, ÉS BELEEGYEZIK, HOGY MINDEN, A DÍJALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A RIOT-PONTOKAT IS) FELSZÁMÍTANDÓ DÍJ ÉS EGYÉB KÖLTSÉG ELŐRE FIZETENDŐ, ÉS SEM TELJES EGÉSZÉBEN, SEM RÉSZBEN NEM VISSZATÉRÍTHETŐ. TELJES EGÉSZÉBEN ÖN FELELŐS ANYAGILAG A FIÓKJÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ MINDEN KÖLTSÉGÉRT, BELEÉRTVE AZ ÖSSZES JOGOSULATLAN KÖLTSÉGET IS.

 

X. SZERZŐI JOG BITORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS ÉS ELJÁRÁS

Ha ön a jogtulajdonos, különösen pedig a szerzői jog tulajdonosa vagy annak képviselője, és úgy véli, hogy a Riot Games által a Weboldalon elhelyezett tartalom bitorolja az ön jogait, különösen pedig a szerzői jogait, vagy úgy véli, hogy a Riot Games által a Weboldalon elhelyezett tartalom bármely okból jogellenes, (ír állampolgárok esetében: a módosított 2000. évi, a szerzői jogra és a szomszédos jogokra vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően) küldjön értesítést a Riot Games a szerzői jog és a tartalom szempontjából való megfelelést kezelő megbízottjának a következő információval: 


A. A szerzői jog vagy az érintett jog tulajdonosának a nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;

B. Annak a szerzői joggal védett munkának vagy jogi helyzetnek az ismertetése, amelyet az ön igénybejelentése szerint bitorolnak;

C. A Riot Games Weboldalán annak az helynek az URL címe, amely az ön igénybejelentése szerint a jogbitorlást megvalósító anyagot tartalmazza;

D. Az ön címe, telefonszáma és e-mail címe;

E. Az ön nyilatkozata, hogy jóhiszeműen jár el, amikor a vitatott felhasználást nem engedélyezi a szerzői jog tulajdonosa vagy a jogtulajdonos, annak megbízottja vagy a jogszabályok; valamint

F. Az ön büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata, hogy az értesítésben szereplő fenti információ pontos, és hogy ön a szerzői jog tulajdonosa, a jogtulajdonos, vagy hogy felhatalmazták, hogy a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárjon.

 

A Riot Games-nek a szerzői jog és a tartalom szempontjából való megfelelést kezelő megbízottjával felvehető a kapcsolat postai úton a következő címen: Riot Games, Inc., 10736 Jefferson Blvd #622, Culver City, Kalifornia, 90230, Copyright and Content Compliance Agent; vagy e-mailben itt: copyright@riotgames.com. Ez az e-mail cím kizárólag az említett értesítések, és nem a Riot Games-szel kapcsolatos általános tudakozódás vagy kérések fogadására szolgál. Biztonsági megfontolásból csatolmányokat ezen az e-mail címen nem fogadhatunk. Ennek megfelelően, a bitorlással kapcsolatos, csatolmánnyal együtt, elektronikus úton eljuttatott értesítéseket nem fogadjuk, és nem is dolgozzuk fel. Vegye figyelembe, hogy ezek az értesítések jogszerű értesítések („vélelmezett tudomásulvétel”), és hogy a Riot Games – saját megítélése szerint vagy a jogszabályban előírtaknak megfelelően, a jogvita résztvevőinek vagy kívülálló feleknek – eljuttathatja az említett értesítések másolatát. Az Adatvédelmi szabályzat nem védi az ezekben az értesítésekben szereplő információt.

 

XI. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A VAGYONTÁRGYAKAT „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” ÉS „AMÍG A KÉSZLET TART” ALAPON, BÁRMIFÉLE – AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS – BIZTOSÍTÉKOK ÉS GARANCIÁK NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK ÖNNEK. A RIOT GAMES AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG KIZÁR MINDEN – AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS – GARANCIÁT, AMELY A VAGYONTÁRGYAKRA VONATKOZHATNA, BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A JOGCÍMRE, A JOGSÉRTÉSEK ELKERÜLÉSÉRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT, MINDEN OLYAN GARANCIÁT, AMELY AZ ÜGYLET VAGY A TELJESÍTÉS FOLYAMATÁBÓL, ILLETVE A KERESKEDELMI HASZNÁLATBÓL FAKADHAT VAGY A VAGYONTÁRGYAKHOZ TARTOZÓ BÁRMELY TARTALOM VAGY ADAT PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, ILLETVE MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A RIOT GAMES NEM GARANTÁLJA A VAGYONTÁRGYAK FOLYAMATOSSÁGÁT VAGY HIBAMENTESSÉGÉT, HOGY A HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK, ILLETVE HOGY A VAGYONTÁRGYAK VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS KOMPONENSEKTŐL MENTES LESZ. ÖN VÁLLAL MINDEN FELELŐSSÉGET A VAGYONTÁRGYAKNAK A TERVEZETT EREDMÉNYEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ KIVÁLASZTÁSÁÉRT, VALAMINT A VAGYONTÁRGYAK TELEPÍTÉSÉÉRT, HASZNÁLATÁÉRT ÉS AZ EZEKKEL ELÉRT EREDMÉNYEKÉRT.

A BIZONYTALANSÁG ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A RIOT GAMES NEM ZÁRJA KI A SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGSZEGÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA NEM ÉRINTI AZ ALÁBB MEGÁLLAPÍTOTT ANYAGI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT.

Mivel bizonyos államok vagy joghatóságok nem engedik meg a hallgatólagos garanciák korlátozását, lehet, hogy az előbb említett korlátozás – akár teljes egészében, akár részben – nem vonatkozik önre.

 

XII. KÁR- ÉS PERMENTESÍTÉS

BELEEGYEZIK, HOGY A RIOT GAMES-T MINDEN OLYAN KÁRIGÉNY, PERES ELJÁRÁS, KÁRÖSSZEG, KÁRESEMÉNY, PÉNZBELI KÖTELEZETTSÉG ÉS KÖLTSÉG (BELEÉRTVE AZ ÜGYVÉDI TISZTELETDÍJAT IS) TEKINTETÉBEN KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI ÉS A FELELŐSSÉG ALÓL MENTESÍTI, AMELY KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE AZ ÖN MULASZTÁSÁNAK TUDHATÓ BE, ÉS AMELY A VAGYONTÁRGYAK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁBÓL VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A JELEN SZERZŐDÉS BÁRMELY RENDELKEZÉSÉNEK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ MEGSÉRTÉSÉBŐL FAKAD VAGY SZÁRMAZIK. A Riot Games fenntartja magának a jogot, hogy – saját költségére és egyedüli, valamint feltétlen megítélése alapján – vállalja a kizárólagos védelmet és irányítást minden olyan ügyben, amely egyébként az ön által történő kár- és permentesítések körébe tartozik, mely esetben ön minden, rendelkezésre álló védelem érvényre juttatásakor együttműködik a Riot Games-szel.

 

XIII. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

MÉG AKKOR IS, HA A RIOT GAMES TUDOTT, VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA AZ EMLÍTETT KÁRTÉRÍTÉSEK LEHETŐSÉGÉRŐL, A RIOT GAMES SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS SEMMILYEN JOGELMÉLET ÉRTELMÉBEN, SEM SZERZŐDÉSILEG, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (A GONDATLANSÁGOT IS BELEÉRTVE), KORLÁTLAN ANYAGI FELELŐSSÉG KERETÉBEN, ILLETVE MÁS MÓDON SEM FELELŐS ÖN VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMILYEN KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ, KÜLÖNLEGES, PÖNÁLÉ, ILLETVE BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉS TEKINTETÉBEN (BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ELMARADT ÜZLETI LEHETŐSÉG, ADATVESZTÉS, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSE VAGY AZ ELMARADT HASZON MIATTI KÁRTÉRÍTÉST), ILLETVE A BÁRMILYEN JELLEGŰ, SÚLYOS GONDATLANSÁG MIATTI KÁRTÉRÍTÉST (BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A MUNKABESZÜNTETÉS, A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA VAGY HIBÁS MŰKÖDÉSE, ILLETVE A BÁRMELY MÁS KERESKEDELMI KÁR VAGY VESZTESÉG MIATTI KÁRTÉRÍTÉST), AMELY A VAGYONTÁRGYAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNT HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL FAKAD. AZ ÖN RÉSZÉRŐL FELMERÜLŐ KERESETI JOGALAP KELETKEZÉSÉT MEGELŐZŐ HAT (6) HÓNAPBAN A RIOT GAMES SEMMI ESETRE SEM FELELŐS ANYAGILAG AZ ÖN ÁLTAL A RIOT GAMES-NEK A JÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ TRANZAKCIÓKÉRT (HA VOLT ILYEN) KIFIZETETT BÁRMELY ÖSSZEGET MEGHALADÓ KÁRÖSSZEG KIFIZETÉSÉÉRT.

Függetlenül a fent említett anyagifelelősség-korlátozástól, A JELEN SZERZŐDÉS EGYETLEN PONTJA SEM KORLÁTOZZA SEMMILYEN TEKINTETBEN A RIOT GAMES ANYAGI FELELŐSSÉGÉT (i) a Riot Games kötelezettségének a teljesítése érdekében alkalmazott jogi képviselő vagy személy által megvalósított gondatlan kötelességszegés, illetve szándékos vagy gondatlan kötelességszegés miatt bekövetkező, az életet, testet vagy egészséget károsító cselekményből származó károkozás, illetve (ii) a Riot Games súlyosan gondatlan kötelességszegéséből vagy a Riot Games kötelezettségének a teljesítése érdekében alkalmazott jogi képviselő, illetve személy által megvalósított szándékos vagy gondatlan kötelességszegésből származó egyéb károkozás; (iii) a szándékos kötelességmulasztás; (iv) a szerződésnek a Riot Games által a jellemző és várható mértékig történő teljesítése („Legfőbb kötelezettségek”) szempontjából lényeges gondatlan kötelességszegésből származó károkozás; (v) az önnek a Riot Games által biztosított bármely garancia; valamint (vi) minden olyan felelősség tekintetében, amely az adott joghatóság esetében a termékfelelősséggel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályokból fakad.

Mivel bizonyos államok, illetve joghatóságok nem engedélyezik a következményként fellépő vagy járulékos károk miatti anyagi felelősség kizárását vagy korlátozását az említett államokban, illetve az említett joghatóság keretei között, a Riot Games anyagi felelősségének korlátozása az alkalmazandó jogszabályokban engedélyezett mértékig terjed.

 

XIV. MÉLTÁNYOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a Riot Games helyrehozhatatlan kárt szenvedne, ha a jelen Szerződésnek nem szereznének kifejezetten érvényt. Következésképpen, egyszersmind túlmenően az említett, a jogszabályok szerint perelhető pénzbeni és egyéb vonatkozású jogorvoslaton, ön beleegyezik, hogy a Riot Games – a jelen Szerződés bárminemű megszegése vagy az azzal való fenyegetettség miatti jogorvoslatként – kötelezvény, egyéb biztosíték, illetve a kárösszeget igazoló bizonyíték nélkül joga van a meghatározott teljesítéshez vagy más ideiglenes jogorvoslathoz. Ezenkívül – abban az esetben, ha bármelyik szerződő fél a jelen Szerződéssel kapcsolatban, és az alábbi XV. cikkellyel összegyeztethetően bármilyen jogi vagy közigazgatási pert, illetve eljárást kezdeményez, az említett perben vagy eljárásban pernyertes félnek joga van a másik féltől behajtani a per vagy intézkedés következtében az említett pernyertes fél részéről felmerült minden költséget, ügyvédi tiszteletdíjat és egyéb kiadást.

 

XV. JOGVITÁK

A. Érdekegyeztetés. A jogviták mindkét fél számára költségesek és időigényesek lehetnek. Attól az igyekezettől vezérelve, hogy a viták megoldását felgyorsítsák, egyszersmind a jelen Szerződéssel összefüggő minden jogvita vagy -igény költségét csökkentsék („Kárigény”), ön és a Riot Games abban állapodik meg, hogy előbb legalább harminc (30) napig nem hivatalos tárgyalással próbálnak megvitatni minden Kárigényt (az alábbi XV. B. cikkelyben kifejezetten kizárt Kárigények kivételével). A Riot Games annak mértékéig küld értesítést a nyilvántartásában szereplő címre, amilyen mértékig ön további elérhetőségi adatokat is megadott a Riot Games-nek (pl. azáltal, hogy részt vett valamilyen promócióban vagy felmérésben, illetve kapcsolatba lépett az ügyfélszolgálat képviselőjével). Egyébként a Riot Games az értesítését az ön Fiókjához tartozó e-mail címre küldi el. Ön pedig a saját értesítését a következő címre küldje el: Riot Games, Ltd., P.O. Box 11989, Dublin 2, ÍRORSZÁG, A jogi osztály részére. Vegye figyelembe, hogy ez a nem hivatalos, a megoldást célzó eljárás nem jelenti semmilyen, a Kárigény bejelentésének kezdeményezése szempontjából alkalmazandó, jogszabályban megállapított korlátozási időszak felfüggesztését.

B. Kivételek az Érdekegyeztetés alól. Ön és a Riot Games abban állapodnak meg, hogy az alábbi Kárigények az alkalmazandó jogszabályok értelmében megengedett maximális mértékig nem esnek az érdekegyeztetéssel kapcsolatos fenti rendelkezések hatálya alá: (i) minden olyan Kárigény, amely az ön vagy a Riot Games bármely szellemitulajdon-jogának az érvényesítését vagy védelmét szorgalmazza, illetve az ön bármely említett tulajdonjogának az érvényességével kapcsolatos; (ii) minden, a lopást, a szoftverkalózkodást, a személyes adatok bitorlását vagy a jogosulatlan használatot érintő állítással összefüggő vagy abból származó Kárigény; valamint (iii) a méltányos jogorvoslatra vonatkozó minden kárigény. Továbbá ön, az alkalmazandó mértékig, beleegyezik, hogy képviselői vagy osztálytag alapon, illetve megbízásból cselekvő személyként nem kezdeményez Kárigényt. Az előzőkben említetteken túlmenően, a felek bármelyike – pereskedés helyett – külön pert indíthat a bagatell követeléseket elbíráló bíróságokon azon Kárigények érvényesítése végett, amelyek az említett bíróságok hatáskörébe tartoznak.

C. Alkalmazandó jog. A jelen Szerződésben másként előírtak kivételével, a jelen Szerződés szempontjából – tekintet nélkül a jogelvek ellentmondására – az írországi jogszabályok az irányadók, és a jelen Szerződést az említett jogszabályok szerint is értelmezik. A nemzetközi árueladással kapcsolatos szerződésekre vonatkozó ENSZ-egyezmény alkalmazása kifejezetten ki van zárva. Egyes jogszabályok is érvényesek, ha úgy dönt, hogy a Játékhoz Írországon kívülről kíván hozzáférni. Ilyen esetben azok a helyi jogszabályok a jelen Szerződést csak az említett joghatóságban szükséges mértékig érintik, ugyanakkor a jelen Szerződést úgy értelmezendő, hogy maximális érvényességet biztosítsanak a jelen Szerződésben foglalt feltételeknek. Ön felelős minden helyi jogszabály betartásáért, ha és amennyire a helyi jogszabályok alkalmazandók. Az 1993. évi, a fogyasztói garanciákra vonatkozó új-zélandi törvény („Törvény”) akkor lehet érvényes a játékra, ha ön a Játékhoz Új-Zélandról kíván hozzáférni, illetve ha ön új-zélandi lakos. Függetlenül bármitől, ami ellentétes a jelen Szerződésben említettekkel, amennyiben az említett törvény alkalmazandó, akkor önnek az említett Törvényben rögzített egyéb jogai vagy jogorvoslati lehetőségei is lehetnek, amelyek esetleg a jelen Szerződésben rögzítetteken túlmenően vagy azok helyett alkalmazandók. Ha ön a Játékhoz az Európai Unió területéről kíván hozzáférni, vagy ha ön az Európai Unió állampolgára, ugyanakkor fogyasztó, lehet, hogy az ön számára a jelen Szerződésben rögzített jogszabályok szerinti egyéb vagy további kötelező jogok, illetve jogorvoslati lehetőségek is léteznek.

 

XVI. MEGSZŰNÉS

A jelen Szerződés (és minden későbbi módosítása, ha van egyáltalán) megszűnéséig van érvényben. Mind ön, mind a Riot Games bármikor, bármilyen indokkal, illetve indoklás nélkül felmondhatja a jelen Szerződést. A Riot Games részéről történő felmondás az önnek szóló értesítéssel, Fiókjának felmondásával vagy törlésével, illetve a cég a Játék felkínálásának és/vagy támogatásának a végleges megszüntetésére irányuló döntésével lép érvénybe, amely döntését mindvégig egyedüli megítélése alapján hozza meg. A jelen Szerződést bármikor felmondhatja azzal, hogy egyszerűen nem veszi igénybe a Weboldalt vagy a Játékot. Ha azonban Fiókját kívánja megszüntetni, helybenhagyólag kell azt megtennie oly módon, hogy a fentebb közöltek szerint értesítést küld a Riot Games-nek a következő e-mail címre: support@riotgames.com. A jelen Szerződés megszűnésekor önnek a Vagyontárgyak használatához fűződő joga azonnal megszűnik.

 

XVII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A. Jogátruházás. A Riot Games – az ön beleegyezésével vagy a nélkül – teljes egészében vagy részben bármely természetes vagy jogi személyre bármikor átruházhatja a jelen Szerződést. Ön – a Riot Games előzetes, írásos beleegyezése nélkül – nem ruházhatja át a Szerződést, és minden, az ön részéről történt, jogosulatlan átruházás semmis.

 

B. Ügyfélszolgálat. Ha az említett feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy ha bármely más okból kapcsolatba szeretne lépni a Riot Games-szel, forduljon a Riot Games ügyfélszolgálatához a következő e-mail címen: support@riotgames.com, vagy keresse meg az „ügyfélszolgálat” fület a Weboldalon.

 

C. Mellékmegállapodások kizárása. A Weboldal, a Játék és a Szerződés tárgya tekintetében ez a Szerződés képviseli az ön és a Riot Games közötti teljes megállapodást, ugyanakkor helyébe lép az ön és a Riot Games között létrejött minden korábbi vagy egyidejű megállapodásnak; feltéve azonban, hogy a jelen Szerződés együtt létezik az EULÁ-val vagy az Adatvédelmi szabályzattal, és nem lép azok helyébe.

 

D. Erőhatalom. A Riot Games anyagilag nem felelős a Riot Games ésszerű hatáskörén kívül eső okokból származó bármely késedelemért vagy nemteljesítésért, korlátozás nélkül beleértve a Riot Games hatáskörén kívül eső, előre nem látható körülmények vagy okok – pl. erőhatalom, háború, terrorizmus, zendülés, embargó, a polgári vagy katonai hatóságok intézkedései, tűz, árvíz, baleset, munkabeszüntetés vagy a szállítási eszközök, üzemanyag, energia, munkaerő hiánya, illetve az anyaghiány – miatt a jelen Szerződés értelmében történő teljesítés elmulasztását.

 

E. Helyszín. A Weboldalt és a Játékot az írországi Riot Games üzemelteti. Azok, akik a Weboldalhoz és a Játékhoz az Írországon kívüli helyekről történő hozzáférést választották, ezt saját kezdeményezésükből teszik, ugyanakkor ők felelősek az alkalmazandó helyi jogszabályok betartásáért. A Szoftver az Egyesült Államokban érvényes, az EULÁ-ban előírt kiviteli korlátozások hatálya alá tartozik.

 

F. Személyegyesítő társaságok kizárása. Beleegyezik, hogy a jelen Szerződés eredményeként, illetve a Weboldal vagy a Játék ön által való igénybevételének következtében semmilyen vegyes vállalati, személyegyesítő társasági, foglalkoztatottsági vagy képviseleti viszony nem áll fenn ön és a Riot Games között. 

 

G. A jogérvényesítésről való lemondás tilalma. A Riot Games részéről a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvényesítésének az elmulasztása nem értelmezendő az említett rendelkezéstől való jelenlegi vagy jövőbeni eltekintésként, ugyanakkor az említett mulasztás semmilyen módon nem érinti a továbbiakban bármelyik szerződő fél azon jogát, hogy minden egyes ilyen rendelkezésnek érvényt szerezzen. A Riot Games részéről a jogérvényesítésről való kifejezett lemondás a jelen Szerződés bármely rendelkezése, feltétele vagy előírása tekintetében nem jelenti a bármely jövőbeni azon kötelezettség érvényesítéséről való lemondást, hogy az említett rendelkezést, feltételt vagy előírást betartsák. 

 

H. Értesítések. A jelen Szerződésben egyébként kifejezetten előírtak kivételével, minden, ön által teljesített vagy a jelen Szerződés alapján megkövetelt értesítés írásos legyen, és a következő címre küldendő: Riot Games, Ltd., Postafiók 11989, Dublin 2, ÍRORSZÁG

 

I. Átalakítás és elválaszthatóság. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezését bármely okból érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tartják, a szóban forgó rendelkezést annak a maximálisan megengedhető mértékig érvényesíthetővé tételéhez szükséges mértékig alakítják át, hogy a szerződő felek szándékát befolyásolja, a jelen Szerződés megmaradó része pedig továbbra is maradéktalanul érvényben marad. Ha azonban úgy döntenek, hogy az említett rendelkezés nem alakítható át, akkor a szóban forgó rendelkezést az említett kifejezésektől elválaszthatónak ítélik, egyszersmind az említett rendelkezés nem fogja érinteni semmilyen megmaradó rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét.

 

J. A cikkelyek címe. A jelen Szerződésben használt cikkelycímek csak kényelmi szempontokat szolgálnak, és nem befolyásolják a jelen Szerződés értelmezését, illetve nincs semmilyen más joghatásuk.

 

K. Megszűnés utáni érvényesség. A IV., VI. A., IX., XI.- XV. és XVII. cikkely rendelkezései a jelen Szerződés bárminemű megszűnése után is érvényben maradnak.

 

ELISMERI, HOGY A MÁR EMLÍTETT, A HASZNÁLATI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉST ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE, EGYSZERSMIND BELEEGYEZIK, HOGY A LENTI „ELFOGADOM” GOMB KIJELÖLÉSÉVEL ÉS/VAGY AZZAL, HOGY A VAGYONTÁRGYAK BÁRMELYIKÉT IGÉNYBE VESZI, ELISMERI, HOGY BELEEGYEZÉSE A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ÉRTELMÉBEN KÖTELEZI ÖNT.