Acord de licenţă pentru utilizatorul final (EULA)

LEAGUE OF LEGENDS®

Data ultimei modificări: 23 octombrie, 2012

League of Legends® (“Jocul”) este un joc pe computer ce implică participarea mai multor jucători şi se desfăşoară într-un câmp de luptă virtual, pe mai multe sesiuni şi care este dezvoltat şi oferit online în mod gratuit de către Riot Games Inc., o societate cu sediul în Delaware. Riot Games Limited, o companie irlandeză cu răspundere limitată, deţinută integral de Riot Games Inc., operează şi pune Jocul la dispoziţia publicului din Uniunea Europeană, din Federaţia Rusă şi din alte teritorii internaţionale, oferind de asemenea şi servicii conexe. În prezentul Acord de Licenţă (cum este acesta definit mai jos), „Riot Games” înseamnă societatea Riot Games Limited, împreună cu beneficiarii de licenţe, după caz; „dvs.” înseamnă utilizatorul computerului pe care Jocul a fost sau urmează să fie instalat şi care este de acord cu prevederile prezentului Acord de Licenţă.

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE PREZENTUL ACORD DE LICENŢĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL (DENUMIT „EULA” SAU „ACORD DE LICENŢĂ). PRIN APĂSAREA BUTONULUI „ACCEPTARE” DE MAI JOS, SAU PRIN UTILIZAREA JOCULUI SAU INSTALAREA SOFTWARE-ULUI CLIENT AL JOCULUI („SOFTWARE-UL”), SUNTEŢI DE ACORD CĂ PREZENTUL ACORD DE LICENŢĂ ESTE VALABIL CA ORICE CONTRACT SCRIS SEMNAT DE DVS. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU TOATE CONDIŢIILE PREZENTULUI ACORD DE LICENŢĂ, APĂSAŢI BUTONUL CARE INDICĂ FAPTUL CĂ NU DORIŢI SĂ ACCEPTAŢI CONDIŢIILE PREZENTULUI ACORD DE LICENŢĂ ŞI NU DORIŢI FINALIZAREA INSTALĂRII SOFTWARE-ULUI. PRIN ACCEPTAREA PREZENTULUI ACORD DE LICENŢĂ, DECLARAŢI CĂ SUNTEŢI ADULT ŞI CĂ AVEŢI CAPACITATEA LEGALĂ DE A ÎNCHEIA CONTRACTE ÎN ŢARA ÎN CARE LOCUIŢI.

 

I. LICENŢĂ CU UTILIZARE LIMITATĂ

Conform condiţiilor prezentului Acord de Licenţă şi sub rezerva acceptării acestora de către dvs., Riot Games vă acordă, iar dvs. acceptaţi, pentru o perioadă de timp până când dvs. sau Riot Games reziliază acest Acord de Licenţă, o licenţă limitată, neexclusivă şi netransferabilă pentru instalarea locală şi utilizarea ca şi componentă a Jocului a: (i) Software-ului şi materialelor explicative aferente („Documentaţia”) şi (ii) oricăror upgrade-uri, patch-uri, versiuni ulterioare şi actualizări ale Software-ului (denumite colectiv „Actualizările”), care vă sunt oferite sub licenţă de către Riot Games. Software-ul şi Jocul vă sunt furnizate exclusiv pentru uzul propriu, în scopuri nelucrative şi de divertisment, fiind interzisă utilizarea acestora pentru orice alt scop sau în orice alt mod. Cu excepţia cazurilor în care aveţi permisiunea expresă a Riot Games, nu aveţi dreptul să vindeţi, să copiaţi, să schimbaţi, să transferaţi, să publicaţi, să cesionaţi sau să distribuiţi în alt mod nicio copie sau produs derivat al Software-ului sau al Jocului. Licenţa oferită prin prezentul acord este gratuită, cu excepţia faptului că dreptul de a acorda licenţă asupra anumitor Bunuri Acumulate în Joc (astfel cum sunt acestea definite în Condiţiile de Utilizare) poate fi obţinut exclusiv prin achiziţionarea şi răscumpărarea de Riot Points.

II. CERINŢE

Prin faptul că instalaţi şi utilizaţi Software-ul şi jucaţi Jocul, confirmaţi că aţi citit, că aţi înţeles şi că sunteţi de acord cu condiţiile prezentului Acord de Licenţă. De asemenea, trebuie: (i) să citiţi, să înţelegeţi şi să acceptaţi Condiţiile de Utilizare ale Riot Games, („Condiţiile de Utilizare”), care se regăsesc în partea de jos a Site-ului, acestea fiind încorporate în prezentul Acord de Licenţă prin referinţă; (ii) să vă înregistraţi pentru a obţine un cont de acces la Joc („Contul”) (conform explicaţiilor suplimentare prevăzute în Condiţiile de Utilizare); şi (iii) să îndepliniţi cerinţele privind echipamentul hardware şi conexiunea la internet prevăzute pe diverse site-uri Web ale Riot Games (inclusiv, dar fără a se limita la http://euw.leagueoflegends.com şi http://eune.leagueoflegends.com şi paginile Web aferente acestora, toate acestea fiind denumite în continuare, în mod individual şi colectiv, „Site-ul”). Aceste cerinţe se pot modifica pe măsură ce Jocul este îmbunătăţit. Dvs. aveţi responsabilitatea exclusivă pentru plata tuturor taxelor de conectare la Internet, precum şi pentru achitarea tuturor echipamentelor, service-ului şi reparaţiilor necesare pentru a vă permite accesul la Joc.

III. LIMITĂRI SUPLIMENTARE ALE LICENŢEI

 

Licenţa limitată care vă este acordată conform Secţiunii I face obiectul limitărilor suplimentare prevăzute mai jos, în cadrul prezentei Secţiuni III. Orice utilizare a Software-ului prin care se încalcă limitările prevăzute mai jos reprezintă o utilizare neautorizată a Software-ului, ce excede dreptului de licenţă acordat prin Secţiunea I şi va fi considerată o încălcare a drepturilor de autor deţinute de Riot Games sau de licenţiatorii acestuia asupra Software-ului şi a Jocului. Vă obligaţi că, în nicio situaţie nu veţi:

A. Vinde, închiria, împrumuta sau înstrăina în alt mod Software-ul, nu veţi constitui o garanţie asupra Software-ului sau Jocului şi nu veţi transmite reproduceri ale acestora către terţi;

B. Copia, fotocopia, reproduce, traduce, supune procesului de inginerie inversă, decompila, reconstitui codul sursă sau dezasambla, total sau parţial, Software-ul sau Jocul şi nu veţi crea lucrări derivate având la bază Jocul, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat (i) să realizaţi o (1) copie a Software-ului şi a Documentaţiei exclusiv pentru arhiva personală; şi (ii) să utilizaţi software-uri de capturare de imagini şi secvenţe video ale unor terţi pentru a obţine capturi, sub formă de fişiere audio, video şi/sau imagini statice, în timpul rulării Software-ului pentru uz personal şi nu în scop de profit, potrivit Condiţiile de Utilizare şi a tuturor politicilor relevante ale Riot Games cu privire la crearea de materiale audio sau video;

C. Fără autorizarea expresă a Riot Games, nu veţi modifica sau determina modificarea, în orice mod, a fişierelor care compun Software-ul;

D. Folosi sau determina o altă persoană sau entitate să folosească Software-ul sau Jocul în vreun scop comercial, inclusiv dar fără a se limita la: (i) participarea la Joc în schimbul unei renumeraţii (de exemplu, servicii de „aducere la nivel”) sau (ii) vânzarea în afara Jocului a bunurilor acumulate în timpul Jocului sau a Contului de Joc, cu excepţia cazului în care aceste tranzacţii sunt autorizate de Riot Games şi sunt efectuate prin intermediul serviciilor furnizate de Riot Games; sau

E. Utiliza un program furnizat de o terţă parte şi neautorizat care interacţionează cu Software-ul în orice mod, inclusiv dar fără limitare la, „mod-uri”, „hack-uri”, „cheat-uri”, „script-uri”, „boţi”, „traineri” sau programe de automatizare şi, de asemenea, nu veţi utiliza programe terţe care interceptează, emulează sau redirecţionează orice comunicare dintre Software şi Riot Games sau care colectează informaţii despre Joc prin citirea unor părţi de memorie utilizate de Software pentru a stoca informaţii referitoare la Joc.

IV. DREPTUL DE PROPRIETATE

 

Dreptul de proprietate, precum şi orice alte drepturi asupra Software-ului şi Jocului, precum şi asupra conţinutului acestora (inclusiv, dar fără a se limita la, Conturi, codul pentru computer, denumiri, obiecte, artefacte, personaje, nume de personaje, locuri, nume de locuri, naraţiuni, scenarii, dialoguri, expresii consacrate, lucrări de artă, grafică, design-uri de structură sau peisaj, animaţii, sunete, compoziţii şi înregistrări muzicale, Riot Points, lucrări audio-vizuale, identităţi atribuite personajelor şi metode de operare) sunt deţinute de Riot Games sau de licenţiatorii săi. Software-ul şi Jocul, precum şi conţinutul acestora sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală aplicabilă în Irlanda, în Statele Unite, precum şi la nivel internaţional. Riot Games şi licenţiatorii săi îşi rezervă toate drepturile în legătură cu Software-ul şi cu Jocul, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul exclusiv de a crea lucrări derivate din acestea, iar dvs. vă angajaţi să nu creaţi pe baza Jocului lucrări protejate de drepturi de autor, cu excepţia cazurilor în care aveţi permisiunea expresă în acest sens din partea Riot Games. Confirmaţi şi sunteţi de acord că nu deţineţi niciun drept sau interes, fie de natură pecuniară sau de altă natură, în legătură cu oricare dintre caracteristicile sau cu conţinutul Jocului. De asemenea, confirmaţi şi sunteţi de acord că nu veţi deţine drepturi de proprietate sau orice alte drepturi sau interese conexe asupra Contului dvs. şi că toate drepturile asupra Contului sunt şi vor fi deţinute în orice moment de către Riot Games şi se vor naşte şi vor produce efecte în favoarea Riot Games. Vă rugăm să citiţi Condiţiile de Utilizare pentru a vă forma o imagine completă asupra tuturor drepturilor de proprietate deţinute de Riot Games.

 

V. CODUL DE CONDUITĂ

Pe durata utilizării Software-ului şi a Jocului, vă angajaţi să respectaţi toate legile, regulile şi reglementările aplicabile. De asemenea, vă angajaţi să respectaţi şi anumite reguli suplimentare care guvernează utilizarea Jocului („Codul de Conduită”). Codul de Conduită nu are caracter exhaustiv, iar Riot Games îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Cod de Conduită în orice moment, precum şi de a lua orice măsuri disciplinare adecvate, inclusiv anularea şi ştergerea Contului, în vederea protejării integrităţii şi spiritului Jocului, indiferent dacă un anumit comportament este sau nu menţionat ca fiind interzis. În plus faţă de prezentul Cod de Conduită, pentru instrucţiuni suplimentare privind comportamentul exemplar de joc, vă rugăm să citiţi Codul Invocatorului. Vă prezentăm în cele ce urmează exemple de conduită care cu certitudine atrag măsuri disciplinare:

A. Asumarea identităţii oricărei persoane, întreprinderi sau entităţi, inclusiv a unui angajat al Riot Games sau comunicarea într-o manieră care creează impresia că mesajul provine de la Riot Games;

B. Publicarea, în cadrul Jocului, a unor informaţii care permit identificarea dvs. sau a altui utilizator;

C. Hărţuirea, urmărirea sau ameninţarea oricărui utilizator, în cadrul Jocului;

D. Eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror notificări cuprinse în conţinutul Jocului şi/sau al Software-ului privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Riot Games. De asemenea, nu aveţi dreptul să transmiteţi informaţii care încalcă drepturile altor persoane, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile asupra brevetelor, mărcilor comerciale şi secretelor comerciale, drepturile de autor, drepturile de publicitate, drepturile personale sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau de altă natură;

E. Transmiterea sau comunicarea de informaţii considerate în opinia discreţionară și exclusivă a Riot Games ca fiind ofensatoare, inclusiv, dar fără a se limita la, limbaj ilegal, supărător, ameninţător, abuziv, hărţuitor, defăimător, vulgar, obscen, cu conţinut sexual explicit sau criticabil din punct de vedere rasial, etnic sau criticabil din orice alt punct de vedere;

F. Transmiterea sau facilitarea transmiterii de date care conţin viruşi, de date corupte, de cai troieni, bot-uri de înregistrare a apăsărilor de taste, viermi informatici, programe tip „time bomb“, cancelbot-uri sau alte rutine de programare care au drept scop şi/sau efect producerea de prejudicii, afectarea, interceptarea clandestină, explorarea, extragerea sau exproprierea neautorizată a unui sistem sau a datelor şi informaţiilor cu caracter personal;

G. Trimiterea de mesaje nesolicitate (spam) în chat, în scopuri personale sau comerciale, întrerupând astfel cursul conversaţiei cu publicări similare repetate;

H. Participarea la orice acţiune care, în opinia discreționară și exclusivă a Riot Games, „exploatează” un aspect nedocumentat al Jocului pentru a asigura un avantaj incorect faţă de alţi utilizatori;

I. Participarea la orice acţiune frauduloasă care, în opinia discreționară și exclusivă a Riot Games, aduce prejudicii oricărui alt utilizator al Jocului, inclusiv, dar fără limitare la, „înşelăciuni” sau „inginerii sociale”;

J. Accesarea sau tentativa de accesare a unor părţi ale Jocului sau ale serverelor Jocului care nu au fost puse la dispoziţia publicului;

K. Închiderea sesiunii, deconectarea sau părăsirea Jocului în timpul sesiunilor de joc derulate în timp real. Sistemul automat Leaverbuster® al Riot Games urmăreşte aceste date şi poate emite interdicţii temporare pentru utilizatorii care părăsesc frecvent Jocul în timpul sesiunilor de joc derulate în timp real. Durata interdicţiei temporare pentru un Cont va creşte de-a lungul timpului, dacă utilizatorul continuă să părăsească Jocul in timpul sesiunilor de joc derulate in timp real; sau

L. Alegerea unui nume de Invocator care indică în mod fals o asociere cu Riot Games, conţine informaţii care permit identificarea persoanei, încalcă drepturile de proprietate intelectuală şi orice drepturi ale terţilor sau are caracter ofensator, defăimător, vulgar, obscen, are conţinut sexual explicit sau este criticabil din punct de vedere rasial, etnic sau criticabil din alt punct de vedere. Nu puteţi utiliza o ortografie greşită sau alternativă pentru a eluda restricţia referitoare la alegerea numelui Invocatorului. Riot Games poate modifica, fără a vă înştiinţa, orice nume care, în opinia discreționară și exclusivă a Riot Games, încalcă această prevedere şi în cazul unor încălcări repetate poate de asemenea lua măsuri disciplinare suplimentare, inclusiv anularea Contului.

VI. ACORD SĂ MONITORIZARE

 

Pe durata utilizării Software-ului, acesta poate monitoriza memoria cu acces aleator (RAM) a computerului dvs. pentru a detecta programe terţe neautorizate, interzise conform Secţiunii III litera E, care interacţionează cu Software-ul şi/sau cu Jocul. În cazul în care Software-ul detectează un astfel de program terţ neautorizat, acesta poate transmite, cu sau fără înştiinţarea dvs. prealabilă, informaţii către Riot Games, respectiv poate transmite numele Contului dvs., adresa dvs. de protocol internet (IP), detalii referitoare la programul terţ neautorizat detectat, precum şi ora şi data detectării programului terţ neautorizat, împreună cu specificaţiile hardware şi caracteristicile de performanţă ale computerului dvs. Nicio altă informaţie despre dvs. sau despre computerul dvs. nu va fi transmisă către Riot Games prin intermediul Software-ului. În cazul în care Software-ul detectează utilizarea unui program terţ neautorizat, accesul dvs. la Joc poate fi suprimat, cu sau fără înştiinţarea dvs. prealabilă.

 

VII. ACTUALIZĂRI ŞI MODIFICĂRI

 

A. Software-ul şi Jocul. Riot Games poate pune la dispoziţie Actualizări ale Software-ului care trebuie instalate pentru a putea continua utilizarea Jocului. Prin prezentul Acord, vă daţi consimţământul ca, de fiecare dată când porniţi Software-ul pentru a utiliza Jocul, Riot Games să instaleze de la distanţă, cu sau fără înştiinţarea dvs. prealabilă, orice Actualizări ale Software-ului existent pe computerul dvs.

 

B. Acordul de Licenţă. Riot Games îşi rezervă dreptul de a revizui, actualiza, schimba, modifica, adăuga, completa, suplimenta sau suprima, în mod absolut discreţionar, unele condiţii din prezentul Acord de Licenţă, pe măsură ce Jocul sau legislația aplicabilă evoluează sau se modifică, cu mențiunea că modificările semnificative aduse prezentului Acord de Licenţă nu se vor aplica retroactiv. Asemenea modificări semnificative vor produce efecte de la momentul la care sunt acceptate de dvs. În cazul în care o modificare viitoare a prezentului Acord de Licenţă este inacceptabilă pentru dvs. sau conduce la situația în care dvs. nu mai sunteţi de acord cu prevederile prezentului Acord de Licenţă sau nu le mai puteţi respecta sau dacă, la un moment dat, nu mai sunteţi de acord cu oricare dintre prevederile prezentului Acord de Licenţă valabil la momentul respectiv, în temeiul dreptului nostru de reziliere stipulat la clauza VIII, ne rezervăm dreptul să reziliem prezentul Acord de Licenţă. Puteţi accesa versiunea cea mai recentă a prezentului Acord de Licenţă dând clic pe legătura „Acord de Licență pentru Utilizatorul Final”, aflată în partea de jos a Site-ului. În cazul în care Software-ul necesită o Actualizare la momentul la care lansaţi în execuţie Software-ul pentru a accesa Jocul, veţi avea posibilitatea să consultaţi şi, după caz, să acceptaţi sau să respingeţi, versiunea în vigoare a prezentului Acord de Licenţă.

VIII. REZILIEREA ACORDULUI DE LICENŢĂ

 

Prezentul Acord de Licenţă rămâne în vigoare până la data rezilierii sale. Puteţi rezilia prezentul Acord de Licenţă în orice moment şi din orice motiv, printr-o înştiinţare adresată Riot Games referitoare la intenţia dvs. de reziliere. Riot Games poate rezilia prezentul Acord de Licenţă în orice moment, cu sau fără motiv. Rezilierea de către Riot Games a Acordului de Licență va produce efecte de la data la care veţi primi o înştiinţare în acest sens, de la data anulării sau suprimării Contului dvs. sau de la data la care Riot Games decide să întrerupă definitiv furnizarea Jocului şi/sau a asistenţei aferente. Ca urmare a rezilierii Acordului de Licenţă, fie de către dvs., fie de către Riot Games, licenţa acordată dvs. conform Secţiunii I este anulată cu efect imediat, iar dvs. aveţi obligaţia să ştergeţi imediat și în mod definitiv, Software-ul din memoria permanentă a computerul dvs. şi să distrugeţi orice copii ale Software-ului aflate în posesia dvs.

IX. ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIILOR PENTRU JOC

 

Jocul este un joc „on-line” care poate fi jucat doar pe internet prin intermediul unui serviciu furnizat de către sau în numele Riot Games. Sunteți de acord şi confirmați că Riot Games poate, în mod absolut discreţionar, să sisteze în orice moment serviciile de asistenţă sau acces la Joc, cu sau fără motiv. De asemenea, sunteţi de acord ca Riot Games să schimbe, să modifice, să suspende, să „termine”, să întrerupă sau să restricţioneze accesul dvs. la oricare dintre caracteristicile sau părţile Jocului, în orice moment, fără a vă înştiinţa şi fără a avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră. Conform Condiţiile de Utilizare, confirmați prin prezentul Acord de Licență că nu aveţi niciun drept sau interes, pecuniar sau de altă natură, în legătură cu caracteristicile sau cu conţinutul Software-ului sau Jocului.

 

X. CONTROALE LA EXPORT

 

Software-ul este supus tuturor restricţiilor la export aplicabile. Trebuie să respectaţi întreaga legislaţie privind exportul şi importul, precum şi restricţiile şi reglementările oricărei agenţii sau autorităţi din Irlanda, Statele Unite sau din alt stat, în legătură cu Software-ul şi cu utilizarea acestuia. Software-ul nu poate fi reexportat, descărcat sau exportat în alt mod şi nu poate fi descărcat sau instalat de către un cetăţean sau rezident al unei ţări care face obiectul unui embargo asupra schimburilor comerciale impus de Irlanda sau Statele Unite, sau de către orice persoană aflată pe lista cetăţenilor cu drepturi interzise a Departamentului de Trezorerie al SUA [en: U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals] sau a Departamentului de Comerţ al SUA [en: U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders]. Prin prezentul Acord de Licență declaraţi şi garantaţi că nu vă aflaţi, că nu sunteţi sub controlul şi că nu sunteţi cetăţean sau rezident al niciunei astfel de ţări, precum şi că nu vă aflaţi pe niciuna dintre listele menţionate mai sus.

XI. EXCLUDEREA ORICĂREI GARANŢII

JOCUL (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, SOFTWARE-UL ŞI DOCUMENTAŢIA AFERENTĂ) VĂ ESTE FURNIZAT DE RIOT GAMES CA ATARE („AS IS”) ŞI ÎN LIMITA DISPONIBILITĂŢII („AS AVAILABLE”), FĂRĂ GARANȚII SAU DECLARAȚII DE ORICE NATURĂ, EXPRESE SAU IMPLICITE. ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGEA ÎN VIGOARE PERMITE, RIOT GAMES ÎŞI DECLINĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU JOCUL SAU CU SOFTWARE-UL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, RESPECTAREA DREPTURILOR TERŢILOR, VANDABILITATEA, POTRIVIREA PENTRU O ANUMITĂ UTILIZARE, ORICE GARANŢII CARE POT DECURGE DIN PRACTICA COMERCIALĂ A PĂRŢILOR, DIN EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE SAU UZANȚELE COMERCIALE, PRECUM ŞI PENTRU ORICE GARANŢII PRIVIND ACURATEŢEA, ÎNCREDEREA ÎN SAU CALITATEA CONŢINUTULUI SAU A INFORMAŢIILOR CUPRINSE ÎN CADRUL JOCULUI ŞI/SAU SOFTWARE-ULUI. RIOT GAMES NU GARANTEAZĂ CĂ JOCUL ŞI/SAU SOFTWARE-UL VOR FI DISPONIBILE ÎN MOD NEÎNTRERUPT SAU CĂ VOR FI LIPSITE DE ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI REMEDIATE SAU CĂ SOFTWARE-UL NU CONŢINE VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE NOCIVE. DVS. VĂ ASUMAŢI ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PENTRU FAPTUL CĂ AŢI ALES SĂ UTILIZAŢI JOCUL ŞI/SAU SOFTWARE-UL ÎN VEDEREA OBŢINERII REZULTATELOR URMĂRITE DE DVS., PRECUM ŞI PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA ŞI PENTRU REZULTATELE OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL ACESTORA.

PENTRU EVITAREA ORICĂRUI DUBIU, RIOT GAMES NU ÎŞI DECLINĂ RĂSPUNDEREA PENTRU GARANŢIILE CARE DECURG DIN ÎNCĂLCAREA CU INTENȚIE A OBLIGAŢIILOR SALE. EXCLUDEREA GARANŢIILOR NU AFECTEAZĂ CONDIŢIILE DE LIMITARE A RĂSPUNDERII PREVĂZUTE MAI JOS.

Întrucât unele state sau jurisdicţii nu permit excluderea garanţiilor implicite, este posibil ca prevederile de mai sus privind excluderea garanţiilor să nu vă fie aplicabile, fie în totalitate, fie parțial.

 

XII. DESPĂGUBIRI

PRIN PREZENTUL ACORD DE LICENŢĂ VĂ ANGAJAŢI SĂ DESPĂGUBIŢI, SĂ PROTEJAŢI ŞI SĂ EXONERAȚI RIOT GAMES DE RĂSPUNDERE ÎN LEGĂTURĂ CU ORICARE ŞI TOATE PRETENȚIILE, ACŢIUNILE ÎN INSTANŢĂ, PREJUDICIILE, PIERDERILE, RĂSPUNDERILE ŞI COSTURILE (INCLUSIV ONORARIILE AVOCAŢILOR), CARE VĂ SUNT IMPUTABILE, ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT, SAU CARE SURVIN SAU REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU UTILIZAREA INCORECTĂ DE CĂTRE DVS. A JOCULUI ȘI/SAU A SOFTWARE-ULUI SAU DIN ORICE ÎNCĂLCARE DE CĂTRE DVS. A ORICĂREI PREVEDERI DIN PREZENTUL ACORD DE LICENŢĂ. Riot Games îşi rezervă dreptul, ca pe propria cheltuială şi în mod absolut discreţionar, să intervină și să preia, în mod exclusiv, apărarea şi controlul privind orice chestiuni care presupun plata de despăgubiri de către dvs., caz în care vă obligați să cooperați cu Riot Games în susţinerea oricăror mijloace de apărare disponibile.

 

XIII. LIMITAREA RĂSPUNDERII

RIOT GAMES NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE DVS. SAU FAŢĂ DE ALTĂ PERSOANĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE ŞI POTRIVIT NICIUNEI DOCTRINE JURIDICE, FIE CĂ ACEASTA PRIVEŞTE NORMELE DE DREPT CONTRACTUAL, DE RĂSPUNDERE DELICTUALĂ (INCLUSIV PENTRU NEGLIJENŢĂ), DE RĂSPUNDERE CIVILĂ SAU ALTE NORME, PENTRU PREJUDICII INDIRECTE, ACCIDENTALE, CONSECVENŢIALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU PUNITIVE DE ORICE NATURĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PREJUDICII SUFERITE CA URMARE A PIERDERII UNOR OPORTUNITĂŢI DE AFACERI, PIERDEREA DATELOR, PIERDEREA CLIENTELEI SAU NEREALIZAREA DE PROFIT) SAU PENTRU ORICE PREJUDICII SUFERITE CA URMARE A NEGLIJENŢEI GRAVE DE ORICE NATURĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PREJUDICII CAUZATE DE ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, OPRIREA SAU DEFECTAREA COMPUTERELOR SAU ORICE ALTE PREJUDICII SAU PIERDERI DE NATURĂ COMERCIALĂ) REZULTATE ÎN URMA UTILIZĂRII SAU A UTILIZĂRII GREŞITE DE CĂTRE DVS. A JOCULUI ŞI/SAU A SOFTWARE-ULUI, CHIAR DACĂ RIOT GAMES AVEA CUNOŞTINŢĂ SAU AR FI TREBUIT SĂ AIBĂ CUNOŞTINŢĂ DE POSIBILITATEA SURVENIRII ACESTOR PREJUDICII. DE ASEMENEA, RIOT GAMES NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN FEL PENTRU PIERDERILE SAU DAUNELE CAUZATE PERSONAJELOR SAU BUNURILOR VIRTUALE ALE JUCĂTORULUI (DE EXEMPLU, ARME, VRĂJI, ARMURĂ, ASPECTE (SKIN-URI) ETC.) SAU MONEDEI VIRTUALE, RIOT POINTS, CONTURILOR, STATISTICILOR SAU POZIŢIEI ȘI RANGULUI DEȚINUT DE UTILIZATOR SAU INFORMAŢIILOR DE PROFIL STOCATE DE JOC. RIOT GAMES NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO ÎNTRERUPERE A FURNIZĂRII JOCULUI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ÎNTRERUPEREA FURNIZĂRII SERVICIULUI DE INTERNET, DEFECȚIUNI ALE SOFTWARE-ULUI SAU ALE ECHIPAMENTELOR HARDWARE SAU ORICE ALT EVENIMENT CARE POATE DETERMINA PIERDEREA DE DATE SAU ÎNTRERUPEREA FURNIZĂRII JOCULUI. ÎN NICIUN CAZ RIOT GAMES NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU PLATA DE DAUNE ÎNTR-UN CUANTUM CE DEPĂȘEȘTE SUMELE PLĂTITE, DACĂ ESTE CAZUL, DE DVS. CĂTRE RIOT GAMES ÎN CONTUL TRANZACŢIILOR AFERENTE JOCULUI, PE PARCURSUL CELOR 6 (ŞASE) LUNI CARE PRECED DATA LA CARE S-A PRODUS FAPTA CARE A DETERMINAT NAȘTEREA PRETENȚIEI.

Prin derogare de la prevederile de mai sus referitoare la limitarea răspunderii, nicio prevedere din prezentul acord nu va limita răspunderea Riot Games (i) pentru prejudicii care aduc atingere vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, cauzate de încălcarea din neglijență a obligaţiilor de către Riot Games sau de încălcarea intenţionată sau din neglijență a obligaţiilor Riot Games de către un reprezentant legal sau de către o persoană desemnată să îndeplinească o obligaţie pe seama Riot Games sau (ii) pentru prejudiciile cauzate de încălcarea, ca urmare a unui act de neglijenţă gravă, a obligaţiilor de către Riot Games sau de încălcarea intenţionată sau din neglijență a obligaţiilor Riot Games de către un reprezentant legal sau de către o persoană desemnată să îndeplinească o obligaţie pe seama Riot Games; (iii) pentru conduită ilicită intenţionată; (iv) pentru prejudiciile cauzate de încălcarea din neglijență a unei obligaţii esenţiale pentru executarea contractului de către Riot Games („Obligaţii Esențiale”), în măsura în care acestea sunt uzuale şi pot fi prevăzute; (v) pentru orice garanţie acordată dvs. de Riot Games; şi (vi) pentru orice prejudicii prevăzute de legislaţia unei jurisdicţii privind răspunderea pentru produse.

Având în vedere că în anumite state sau jurisdicţii nu este permisă excluderea sau limitarea răspunderii, în asemenea cazuri, răspunderea Riot Games va fi redusă până la limitele maxime permise de legea aplicabilă.

 

XIV. REMEDII ECHITABILE

Prin prezenta, admiteţi şi acceptaţi că Riot Games ar suferi prejudicii ireparabile în cazul în care prezentul Acord de Licenţă nu ar fi pus în aplicare în conformitate cu prevederile sale. În consecinţă, pe lângă daunele pecuniare şi de altă natură care pot fi acordate în baza legii, sunteți de acord, că Riot Games va fi îndreptăţită, ca și măsură reparatorie pentru orice încălcare efectivă sau iminentă a prezentului Acord de Licenţă, să solicite executarea în natură a obligațiilor sau dispunerea unor măsuri provizorii, fără a depune cauţiuni, alte garanţii şi fără a face dovada existenţei vreunui prejudiciu. De asemenea, în cazul în care oricare din părţi iniţiază o acţiune în justiție sau o procedură juridică sau administrativă în legătură cu prezentul Acord, în condiţiile prevăzute la Secţiunea XV de mai jos, partea care obţine câştig de cauză va fi îndreptăţită să recupereze de la cealaltă parte toate costurile, onorariile avocaţiale şi alte cheltuieli suportate de partea respectivă în legătură cu acţiunea sau procedura iniţiată.

XV. NEGOCIERI

 

A. Negocieri. Disputele pot fi costisitoare pentru ambele părţi şi necesită timp pentru a fi soluţionate. Pentru a accelera soluţionarea şi pentru a reduce costul unei dispute sau pretenții în legătură cu prezentul Acord („Pretenție”), dvs. şi Riot Games conveniţi să depuneţi eforturi pentru a încerca o soluţionare amiabilă a Pretenției, pe o perioadă de cel puţin 30 (treizeci) de zile (cu excepţia Pretențiilor excluse în mod expres prin Secţiunea XV.B de mai jos). Riot Games va transmite notificarea sa la adresa pe care o are în arhivele sale ca urmare a furnizării de către dvs. a unor date de contact suplimentare (de exemplu, în urma participării la o promoţie sau la un sondaj sau a contactării unui reprezentant al serviciului pentru relații cu clienţi). În lipsa unor astfel de date, Riot Games va transmite notificarea sa la adresa de e-mail asociată Contului dvs. Dvs. veţi transmite notificarea dvs. către Riot Games, Ltd., la adresa P.O. Box 11989, Dublin 2, IRLANDA, în atenţia Departamentului Juridic. Reţineţi că această procedură informală de soluţionarea disputelor nu suspendă niciun termen de prescripţie aplicabil Pretenţiei formulate.

B. Excepţii privind Negocierile. În măsura permisă de legislația în vigoare, dvs. şi Riot Games sunteţi de acord că următoarele Pretenții nu fac obiectul prevederilor de mai sus referitoare la negocieri: (i) orice Pretenții care au ca obiect aplicarea, protejarea sau valabilitatea drepturilor de proprietate intelectuală ale dvs. sau ale Riot Games; (ii) orice Pretenții în legătură cu acuzaţii de furt, piraterie, încălcarea dreptului la viaţa privată sau utilizarea neautorizată şi (iii) orice cerere privind dispunerea unor remedii echitabile. În măsura în care este posibil, vă angajaţi, de asemenea, să nu introduceţi Pretenții în cadrul unei acţiuni colective sau într-o acțiune pentru apărarea unui interes public. Pe lângă prevederile menţionate anterior, fiecare dintre părţi poate introduce o acţiune individuală în faţa instanțelor competente să soluționeze cereri cu valoare redusă, în locul iniţierii unui litigiu.

C. Legislaţia aplicabilă. Exceptând cazurile în care se prevede altfel în prezentul Acord de Licenţă, prezentul Acord de Licenţă va fi guvernat şi va fi interpretat conform legilor din Irlanda dar fără aplicarea regulilor privind conflictul de legi. Se exclude în mod expres aplicarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri. Pot fi aplicabile şi alte legi în cazul în care alegeţi să accesaţi Jocul din afara Irlandei. În acest caz, asemenea legi locale se vor aplica prezentului Acord de Licenţă doar în limita impusă de legislaţia jurisdicţiei respective, iar prezentul Acord de Licenţă va fi interpretat astfel încât să se acorde un efect maxim prevederilor sale. Dacă şi în măsura în care sunt aplicabile legi locale, sunteţi responsabil de respectarea tuturor acelor legilor locale. Legea din Noua Zeelandă privind garanţiile acordate consumatorului, adoptată în 1993 („Legea”) poate fi aplicabilă Jocului, dacă accesaţi Jocul din Noua Zeelandă şi dacă sunteţi rezident în Noua Zeelandă. Prin derogare de la orice prevedere contrară din prezentul Acord de Licenţă, dacă Legea vă este aplicabilă, puteţi beneficia, în temeiul acestea, şi de alte drepturi şi remedii, care se pot aplica suplimentar sau în locul celor prevăzute în prezentul Acord de Licenţă. În cazul în care accesaţi Jocul din Comunitatea Europeană și sunteţi rezident al Comunității Europene, având calitatea de consumator, puteţi beneficia, prin lege, de alte drepturi sau de drepturi și remedii imperative suplimentare, conform prezentului Acord.

XVI. PREVEDERI DIVERSE

Prezentul Acord de Licenţă reprezintă înţelegerea definitivă dintre dvs. şi Riot Games cu privire la obiectul acestuia şi înlocuieşte orice acorduri anterioare sau actuale între dvs. şi Riot Games; cu toate acestea, prezentul Acord de Licenţă va coexista şi nu va înlocui Condiţiile de Utilizare sau Politica de Confidenţialitate. În măsura în care prevederile din prezentul Acord de Licenţă sunt în contradicţie cu Condiţiile de Utilizare, vor prevala prevederile din Condiţiile de Utilizare. Jocul este operat de Riot Games în Irlanda. Persoanele care aleg să acceseze Jocul din afara Irlandei, o fac din proprie iniţiativă şi sunt responsabile pentru respectarea legislaţiei locale aplicabile. Neaplicarea de către Riot Games a unei prevederi a prezentului Acord de Licenţă nu va fi interpretată în nicio situaţie drept o renunţare prezentă sau viitoare la prevederea respectivă şi nu va afecta dreptul oricărei părţi de a aplica prevederea respectivă la un moment ulterior. Renunţarea expresă de către Riot Games la aplicarea oricărei prevederi, condiţii sau cerinţe din prezentul Acord de Licenţă nu va constitui o renunţare la nicio obligaţie viitoare de a respecta prevederea, condiţia sau cerinţa respectivă. În cazul în care o prevedere a prezentului Acord de Licenţă este declarată nevalabilă sau neaplicabilă din orice motiv, prevederea respectivă va fi reformulată astfel încât aceasta să devină aplicabilă în limitele maxime permise, astfel încât să servească intenţiei părţilor, restul prevederilor prezentului Acord de Licenţă rămânând în vigoare și nemodificate. Dacă, totuşi, se stabileşte că prevederea respectivă nu poate fi reformulată, aceasta va fi eliminată şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi. Prevederile Secţiunilor IV şi ale Secțiunilor X - XVI vor rămâne în vigoare şi după încetarea prezentului Acord de Licenţă. Dacă aveţi întrebări referitoare la aceste condiţii sau dacă doriţi să contactaţi Riot Games pentru orice alt motiv, vă rugăm să vă adresați echipei de asistenţă Riot Games la adresa support@riotgames.com.

 

 

PRIN PREZENTUL CONFIRMAȚI CĂ AŢI CITIT ŞI CĂ AŢI ÎNŢELES ACORDUL DE LICENŢĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL DE MAI SUS ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE DAŢI CLIC PE BUTONUL „ACCEPTARE” ȘI/SAU ÎN CAZUL ÎN CARE INSTALAŢI SOFTWARE-UL ŞI UTILIZAŢI JOCUL, CONFIRMAȚI CĂ SUNTEȚI OBLIGAT SĂ RESPECTAŢI CONDIŢIILE PREZENTULUI ACORD DE LICENŢĂ.