POLITICA SI PROCEDURA PENTRU "TRIBUNAL"

Data ultimei modificari: 12 aprilie 2011

Pentru a se asigura ca toti utilizatorii jocului League of Legends ("Jocul") au o experienta placuta si sigura în cadrul Jocului, Riot Games, Inc. ("Riot Games") a creat "Tribunalul", prin care toti utilizatorii Jocului ("Comunitatea") sunt abilita?i sa dicteze ce comportament este considerat acceptabil în Joc si ce comportament este considerat necorespunzator de catre Comunitate. Acei membri ai comunitatii care se califica au optiunea de a participa în cadrul Tribunalului, prin evaluarea rapoartelor si a probelor anexate privind abaterea presupusa a altor utilizatori. Politica si procedura Tribunalului prezentate în continuare ("Politica") explica modul în care dvs. ca utilizator a?i putea fi raportat, modul de functionare a Tribunalului în evaluarea acestor rapoarte si ce se întâmpla atunci când Tribunalul alege sa pedepseasca actiunile unui utilizator. Prezenta Politica este guvernata si trebuie citita în coroborare cu Termenii de utilizare, EULA si Politica de confiden?ialitate ale Riot Games (denumite împreuna "Politicile legale ale Riot Games"), iar în cazul vreunei discrepan?e între prezenta Politica si Politicile legale ale Riot Games, termenii Politicilor legale ale Riot Games vor de?ine controlul si vor prevala.

Cum ajunge o cauza în fata Tribunalului?

La sfâr?itul oricarei sesiuni directe de Joc (fiecare în parte, o "Sesiune de joc"), fiecare utilizator poate raporta orice alt utilizator care a participat la acea Sesiune de joc dând clic pe semnul de exclamare rosu (!) care apare lânga numele de Invocator al acelui utilizator. Sunteti liber sa raporta?i orice utilizator(i) despre care sim?i?i ca a încalcat Codul Invocatorului, Politicile legale ale Riot Games sau care a afi?at, în general, o conduita nesportiva. Dupa selectarea op?iunii de a raporta un utilizator, vi se va cere sa alege?i dintre unu pâna la zece motive pre-definite pentru care actiunile utilizatorului respectiv au impus înaintarea raportului. De asemenea, veti avea op?iunea de a transmite ?i un scurt paragraf care descrie motivele raportarii. Acestea sunt rapoartele care pot ajunge în fata Tribunalului.

Nu to?i utilizatorii raporta?i vor ajunge în fa?a Tribunalului, existând mai multi factori care vor fi avu?i în vedere pentru fiecare utilizator raportat, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) de câte ori a fost raportat utilizatorul; (ii) frecventa la care este raportat utilizatorul; (iii) motivul(ele) pentru care este raportat utilizatorul; (iv) perioada de timp de când este înregistrat contul de Joc al utilizatorului (conturile noi fiind judecate mai strict decât cele mai vechi) si (v) reputatia utilizatorului(ilor) care a depus rapoartele. Acest lucru înseamna ca, în general, dar nu neaparat în toate cazurile, va trebui sa fi?i raportat de mai multe ori de mai mul?i utilizatori înainte de a fi judeca?i de Tribunal.

De ce probe dispune Tribunalul pentru a judeca o cauza?

Odata ce un utilizator este raportat de un numar suficient de ridicat pentru a merita un anun? public al rapoartelor împotriva lui, sistemul va crea automat o pagina de raport pentru sistemul Tribunalului, cu urmatoarele informatii (o "Pagina de raport"): (i) numele de Invocator al utilizatorului raportat; (ii) statisticile din cadrul Jocului pentru Sesiunea(ile) de joc pentru care a fost raportat utilizatorul; (iii) motivul(ele) furnizat(e) de utilizatorul(ii) care a(u) raportat; (iv) orice comentarii suplimentare furnizate de utilizatorul(ii) care a(u) raportat si (v) întregul log de Chat din cadrul Jocului pentru Sesiunea(ile) de joc. Pagina de raport va contine ?i o bara de meniu navigabila care permite membrilor Tribunalului care fac revizuirea sa evalueze probele de la fiecare Sesiune de joc pentru care utilizatorul a fost raportat (care apar ca pagina de raport proprie).

Un membru al Tribunalului nu va da individual câte un vot pe fiecare Sesiune de joc raportata, ci va vota utilizatorul, pe baza istoricului general al acestuia, astfel cum este prevazut de Tribunal, si astfel, revizuirea individuala a fiecarei Sesiuni de joc îl va ajuta pe fiecare membru al Tribunalului sa înteleaga mai bine istoricul de raportare al utilizatorului pârât si sa ia o decizie echilibrata si exacta de actiune disciplinara. Pentru fiecare cauza revizuita de un membru al Tribunalului, acesta nu va putea sa voteze timp de saizeci (60) de secunde pentru a ajuta la asigurarea ca acesta petrece o cantitate adecvata de timp pentru a revizui elementele de proba înainte de a acorda un vot.

Exceptia privind log-ul de Chat privat: În cazul în care participa?i la un joc prestabilit de 3v3 sau 5v5 în care toti membrii din echipa ta sunt pre-selecta?i (cu alte cuvinte, a?i ales sa juca?i doar cu prietenii dumneavoastra si nu juca?i cu vreun strain în echipa dvs.), atunci orice text de chat care este prezentat în chat-ul de echipa (spre deosebire de chat-ul de joc public prin canalul "/all") ("Chat privat") va fi suprimat din log-ul de chat de pe Pagina de raport. Din motive de claritate, aceasta suprimare are loc doar atunci când echipele sunt complet pre-stabilite si se aplica doar Chat-ului privat. Orice con?inut de chat public prezentat în timpul unei Sesiuni de joc este supus controlului Tribunalului.

Paginile de raport sunt atribuite în mod aleator în cadrul Tribunalului - un membru al Tribunalului nu poate alege si selecta ce cazuri vrea sa analizeze. Desi exista o sansa redusa ca unui membru al Tribunalului sa i se atribuie o pagina de raport pentru un utilizator pe care chiar acesta sau aceasta l-a raportat, niciunui membru al Tribunalului nu i se va permite sa voteze pe o pagina de raport creata pentru contul sau propriu.

Cum func?ioneaza votarea?

Odata ce un membru al Tribunalului a revizuit pagina de raport, acesta poate vota "iertarea", "pedepsirea" sau "ignorarea" cauzei. Fiecare pagina de raport va fi revizuita si votata de cel putin douazeci (20) de membri diferiti ai Tribunalului înainte de întreprinderea unei actiuni. În timp ce acest numar poate fi schimbat la discretia absoluta a Riot Games, utilizatorul pârât trebuie sa primeasca întotdeauna o majoritate covâr?itoare de voturi de "pedepsire" pentru a putea fi supus unei forme de pedeapsa de catre Riot Games.

Sanctiunile impuse ca urmare a deciziilor Tribunalului func?ioneaza într-un sistem gradat, care prevede progresiv sanctiuni mai severe pentru recidivi?ti. În aproape toate cazurile, un pârât va primi un avertisment la prima abatere, în care se explica ca Tribunalul a stabilit ca anumite activita?i din cadrul Jocului ale respectivului pârât merita o pedeapsa si utilizatorul este încurajat sa respecte Codul Invocatorului. În functie de frecventa abaterilor disciplinare trimise Tribunalului si de natura actiunilor ofensatoare ale utilizatorului, pedeapsa va deveni treptat mai dura, ducând la o interzicere de la o zi pâna la câteva saptamâni. Un membru al echipei de asisten?a a Riot Games va fi însarcinat cu auditarea sistemului Tribunalului si va fi responsabil de analizarea individuala a cazurilor care merita o pedeapsa mai extrema (în general, orice mai dur decât o interdictie de o zi). În cele din urma, un membru al personalului Riot Games va fi responsabil de aprobarea manuala a pedepsei corespunzatoare, de aplicarea unui nivel de pedeapsa mai putin sever sau de iertarea utilizatorului pârât, toate acestea fiind puse în aplicare de membrul personalului Riot Games la discretia absoluta a Riot Games.

Daca nu ve?i fi notificat de fiecare data când va raporteaza un alt utilizator sau când ajunge în fata Tribunalului o Pagina de raport privitoare la dvs., ve?i fi notificat prin e-mail de fiecare data când verdictul Tribunalului de pe pagina dvs. de raport este de "pedepsire". E-mail-ul pe care îl ve?i primi va va notifica ?i cu privire la actiunea disciplinara pe care Riot Games a considerat potrivit sa o ia împotriva contului dvs.

Eligibilitate si participare / Cine este eligibil pentru a participa în cadrul Tribunalului?

Numai utilizatorii frecven?i ai Jocului al caror cont a atins un nivel de treizeci (30) si carora nu li s-a interzis în vreun alt fel participarea sunt eligibili sa actioneze ca membri ai Tribunalului, de?i Riot Games îsi rezerva dreptul de a suspenda sau de a acorda accesul la Tribunal oricarui utilizator în orice moment si pentru orice motiv. Persoanele eligibile si care doresc sa participe trebuie sa se conecteze la pagina Tribunalului de pe site-ul League of Legends, la adresa www.leagueoflegends.com/tribunal si sa citeasca si sa accepte prezenta Politica.

Activitatea dvs. în cadrul Tribunalului

Fiecare membru are initial oportunitatea de a vota pentru pâna la treizeci (30) de cauze pe zi (acest numar se poate schimba în orice moment la discretia absoluta a Riot Games).

Activitatea dvs. în calitate de membru al Tribunalului este evaluata în mod automat pe masura ce participa?i în cadrul Tribunalului si acorda?i voturi pe paginile de raport care ajung la dvs. Daca reu?i?i frecvent sa vota?i conform majorita?ii în cadrul Tribunalului, ?i în acest caz, în timp, vi se va acorda încetul cu încetul capacitatea de a revizui si de a vota mai multe pagini de raport pe zi. Daca, dimpotriva, în mod frecvent si constant, vota?i contrar majoritatii sau întrerupe?i ori împiedica?i altfel procesul Tribunalului, veti avea acces la din ce în ce mai putine pagini de raport si, în cele din urma, este posibil sa se interzica, temporar sau definitiv, contului dvs. sa mai participe în cadrul Tribunalului, la discretia Riot Games.