Το Δικαστήριο

Εξέταση υπόθεσης Δικαστηρίου
Οι παίκτες με δικαίωμα συμμετοχής ψηφίζουν σε υποθέσεις που βασίζονται σε αναφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν στη διάρκεια του παιχνιδιού, και οι πλειοψηφικές αποφάσεις οδηγούν είτε σε απονομή χάρης είτε σε καταδίκη.
Ανασκόπηση δικαιοσύνης
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις ανακοινώνονται στους παίκτες που συμμετέχουν