Trybunału Przywoływaczy

Przegląd sprawy z Trybunału
Gracze wchodzą w skład ławy przysięgłych w sprawach dotyczących zgłoszeń w grze, a ich decyzje prowadzą do przeprosin lub wymierzania kar.
Przegląd sprawiedliwych
Wyniki głosowania i dalsze postępowanie udostępniane jest graczom biorącym udział w osądzie.