Tribunalul

Analizarea şi judecarea dosarelor de Tribunal
Jucătorii eligibili votează în cazul dosarelor construite din rapoartele din cadrul jocului, iar deciziile majoritare conduc la verdicte de iertare sau pedepsire.
Analiza echităţii
Rezultatele votării şi eficacitatea acesteia sunt furnizate jucătorilor care contribuie la administrarea sistemului