Poznámky k aktualizaci 11.1

Autořimom cat, shio shoujo
 • Zkopírováno do schránky

A-a-a jsme zase zpátky! Nový rok, nová sezóna a s nimi staří dobří my s posledním kolem úprav, než se znovu naplno rozjede hodnocený režim. Připomínáme, že první várku změn jsme provedli ještě před svátky v aktualizaci 10.25b, takže tato už není tak veliká.

Kromě šampionů a předmětů se zaměřujeme na srozumitelnost léčení útoky (hledejte žlutý mečík!), zvyšujeme napínavost zpřístupňování velmistrovské a vyzyvatelské úrovně a přejeme vám vše nejlepší při hladkém průchodu rozřazovacími zápasy.

Tento portál vás zavede k posledním poznámkám k aktualizaci pro TFT před zahájením Festivalu zvířat!
Tricia „mom cat“ Tan Hanna „shio shoujo“ Woo

Dodatečné úpravy

8. 1. 2021 – Opravy chyb u Seraphine a Ornna

Ornn

PASIVNÍ SCHOPNOST – ŽIVOUCÍ KOVÁRNA: OPRAVA CHYBY Opravili jsme chybu, kvůli které neměla pasivní schopnost Ornnovy Syzygie žádnou přebíjecí dobu.

Seraphine

Q – VYSOKÁ NOTA: OPRAVA CHYBY Seraphine nyní může prostřednictvím této schopnosti správně střádat stupně Zvyšování many ze Slzy bohyně a Andělské náruče.

7. 1. 2021 – Oprava chyby u Udyra

Udyr

OPRAVA CHYBY U VYVOLÁVAČOVÝCH KOUZEL Opravili jsme chybu, kvůli které se Udyrovu vyvolávačově kouzlu na pozici D spustila 2sekundová přebíjecí doba, kdykoliv použil nějakou schopnost.

6. 1. 2021 – Balanční změny a opravy chyb

Graves

ZÁKLADNÍ ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 68 66

Ivern

Q – ZAKOŘENIT: PŘEBÍJECÍ DOBA 12/11/10/9/8 sekund 14/13/12/11/10 sekund

Malphite

W – HROMOVÝ ÚDER: BONUSOVÉ POŠKOZENÍ PRVNÍM ZÁSAHEM 30/45/60/75/90 (+ 20 % síly schopností) (+ 15 % brnění) 30/45/60/75/90 (+ 20 % síly schopností) (+ 10 % brnění)
E – ZEMĚTŘAS: POŠKOZENÍ 60/95/130/165/200 (+ 60 % síly schopností) (+ 40 % brnění) 60/95/130/165/200 (+ 60 % síly schopností) (+ 30 % brnění)

Sivir

ZÁKLADNÍ MANA 284 325
Q – BUMERANGOVÉ OSTŘÍ: OPRAVA CHYBY Snížení způsobovaného poškození se při návratu bumerangu správně resetuje.

Sylas

R – KRÁDEŽ KOUZLA: OPRAVA CHYBY Když Sylas ukradne Ekkovo R – Chronopauza, nemůže ho už okamžitě použít dvakrát.

Taliyah

PASIVNÍ SCHOPNOST – JÍZDA NA BALVANU: RYCHLOST POHYBU 20–45 % 12–40 %

Rell

E – MAGNETICKÉ POUTO: OPRAVA CHYBY Rellin propojený spojenec si nyní správně ponechá bonusové atributy z Magnetického pouta, i když této schopnosti právě běží přebíjecí doba.

Varus

Q – PRŮBOJNÝ ŠÍP: CENA 70/75/80/85/90 many 65/70/75/80/85 many
Q – PRŮBOJNÝ ŠÍP: PŘEBÍJECÍ DOBA 18/16/14/12/10 sekund 16 / 14,5 / 13 / 11,5 / 10 sekund

Hlavní body aktualizace

Žoldnéř Kled, Žoldnéřka Kalista, Žoldnéř Xin Zhao, Inkvizitorka Quinn a Inkvizitor Gragas budou k dispozici od 7. ledna 2021.

Šampioni

Fiddlesticks

W má delší přebíjecí dobu.

Fiddlesticksovy žně jsou v nové džungli až příliš bohaté.

W – Bohaté žně

PŘEBÍJECÍ DOBA 9 / 8,5 / 8 / 7,5 / 7 sekund 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 sekund

Gnar

Mega Gnarovo Q způsobuje vyšší základní poškození a zpomalení. Mini Gnarovo E poskytuje delší bonus k rychlosti útoků. Mega Gnarovo E má delší dosah.

Poskytujeme Gnarovi lepší přístup k jeho cílům a zvyšujeme sílu jeho Mega podoby, aby měla i jiné využití, než jen přiskočit k nepříteli a seslat ultimátku.

Q – Hod balvanem

ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ 5/45/85/125/165 25/70/115/160/205
ZPOMALENÍ 15/20/25/30/35 % na 2 sekundy 30/35/40/45/50 % na 2 sekundy

E – Lámání kostí

DOSAH 600 675

E – Přeskok

TRVÁNÍ BONUSU K RYCHLOSTI ÚTOKŮ 4 sekundy 6 sekund

Karma

Síla štítu z E je na pozdějších stupních vyšší.

Karma po předsezónních změnách trochu zeslábla, takže zvyšujeme její odolnost.

E – Povzbuzení

ŠTÍT 80/110/140/170/200 (+ 50 % síly schopností) 80/120/160/200/240 (+ 50 % síly schopností)

Mistr Yi

Q má na pozdějších stupních delší přebíjecí dobu.

Mistr Yi je na průměrné úrovni žebříčku až příliš silný, takže omezujeme jeho přístup k nezranitelnosti během týmových bojů.

Q – Alfa úder

PŘEBÍJECÍ DOBA 18/17/16/15/14 sekund 18 / 17,5 / 17 / 16,5 / 16 sekund

Pantheon

Základní regenerace zdraví se snížila. Zvýšení útočného poškození z posíleného W je méně výrazné.

Provedli jsme u Pantheona jednoduchou úpravu, protože byl celkově příliš silný.

Základní atributy

REGENERACE ZDRAVÍ 10 9

W – Výpad štítem

ZVÝŠENÍ ÚTOČNÉHO POŠKOZENÍ S POSÍLENOU SCHOPNOSTÍ 135–165 % 120–165 %

Qiyana

Hodnoty zvyšování základní regenerace zdraví a útočného poškození se zvýšily.

Pro všechny hráče s výjimkou těch nejzdatnějších je Qiyana příliš slabá. Zvyšujeme jí tedy celkovou sílu, kterou využije v případech, kdy není schopná vytěžit z toulek po mapě.

Základní atributy

REGENERACE ZDRAVÍ 8,5 (+ 0,65 za každou úroveň) 9 (+ 0,9 za každou úroveň)
ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 64 66

Ryze

Cena Q se nyní odvíjí od stupně schopnosti.

Ryze se ve všech svých rolích potýká s problémy, tak mu vracíme část jeho many.

Q – Přesycení

CENA 40 many 40/38/36/34/32 many

Xayah

E má kratší přebíjecí dobu a nižší cenu.

Xayah rozhodně nemá na pírkách ustláno. A jelikož už pro ni není Lovec esence ve srovnání s mytickými předměty tak lákavou první volbou, umožňujeme jí, aby se dostávala ke své hlavní schopnosti rychleji a dříve i bez jeho pomoci.

E – Svolání čepelí

PŘEBÍJECÍ DOBA 12/11/10/9/8 sekund 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 sekund
CENA 40 many 30 many

Yasuo

Zvyšování základního útočného poškození je méně výrazné. Pasivní schopnosti se zvýšil bonus k šanci na kritický zásah, převodní poměr přebytečné šance na kritický zásah do útočného poškození je slabší.

Dáváme oběma bratrům výraznější nárůst síly, kterého dosáhnou po zakoupení dvou předmětů. Získají tak onu 100% šanci na kritický zásah, na kterou byli zvyklí před přepracováním předmětů. Abychom vyvážili nárůst poškození v úvodní části hry, snižujeme jejich celkové způsobované poškození. A připomínáme, že jsme v aktualizaci 10.25 změnili způsob, jímž Guinsoova zuřivá čepel interaguje s Yasuovým a Yoneho pasivním Záměrem, což má také vliv na celkovou sílu jejich kritických zásahů. Převod přebytečné šance na kritický zásah do bonusového útočného poškození vysvětlujeme v popisku, aby bylo vše srozumitelnější.

Základní atributy

ZVYŠOVÁNÍ ÚTOČNÉHO POŠKOZENÍ 3,2 2,2

Pasivní schopnost – Poutníkova cesta

ZÁMĚR – BONUSOVÁ ŠANCE NA KRITICKÝ ZÁSAH 100 % 150 %
ZÁMĚR – PŘEVOD PŘEBYTKU NA ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 1 % šance na kritický zásah se převádí na 0,5 útočného poškození 1 % šance na kritický zásah se převádí na 0,4 útočného poškození

Yone

Zvyšování základního útočného poškození je méně výrazné. Pasivní schopnosti se zvýšil bonus k šanci na kritický zásah, převodní poměr přebytečné šance na kritický zásah do útočného poškození je slabší.

Bratři drží vždy pohromadě; podrobnosti najdete u Yasua.

Základní atributy

ZVYŠOVÁNÍ ÚTOČNÉHO POŠKOZENÍ 3 2

Pasivní schopnost – Cesta lovce

ZÁMĚR – BONUSOVÁ ŠANCE NA KRITICKÝ ZÁSAH 100 % 150 %
ZÁMĚR – PŘEVOD PŘEBYTKU NA ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 1 % šance na kritický zásah se převádí na 0,5 útočného poškození 1 % šance na kritický zásah se převádí na 0,4 útočného poškození

Zaokrouhlení základních atributů u šampionů

V průběhu let jsme zjednodušili základní atributy některých šampionů a nyní jsme provedli zaokrouhlení hodnot u zbývajících 99 postav.
ZÁKLADNÍ ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ, BRNĚNÍ, ODOLNOST VŮČI MAGII, MANA Zaokrouhleno na nejbližší 1.
ZÁKLADNÍ REGENERACE ZDRAVÍ A MANY Zaokrouhleno na nejbližší 0,1 nebo 0,25.
ZVYŠOVÁNÍ ÚTOČNÉHO POŠKOZENÍ / ODOLNOSTI VŮČI MAGII / BRNĚNÍ Zaokrouhleno na nejbližší 0,01. Výjimkou je Vel'Kozovo zvyšování útočného poškození, které má hodnotu 3,142.
ZVYŠOVÁNÍ REGENERACE MANY Zaokrouhleno na nejbližší 0,1.

Předměty

Archandělova hůl

Posílení, která dostala Slza v aktualizaci 10.24, šampionům závisejícím na tomto předmětu ve všech směrech pomohla, ale stále hledáme způsoby, jak tuto řadu předmětů hráčům zpříjemnit.
SLOŽENÍ Slza bohyně + Safírový krystal + Zbytečně dlouhá hůl + 1000 zlaťáků Slza bohyně + Zesilující kniha + Zbytečně dlouhá hůl + 915 zlaťáků
SÍLA SCHOPNOSTÍ 60 65 (tato změna se týká i Andělské náruče)
ÚŽAS – PROCENTO SÍLY SCHOPNOSTÍ Z MANY 3 % 2 %

Ionské boty jasnosti

Boty jasnosti byly během předsezóny slabší než ostatní obuv. Trochu je tedy posilujeme.
ZRYCHLENÍ SCHOPNOSTÍ 15 20

Manamune

Manamune a Muramana začaly výrazně ovlivňovat výběr výbavy mezi střelci. Její hodnota ve vztahu k relativní ceně z ní činila téměř pokaždé optimální druhý předmět a občas dokonce ohrožovala i mytické předměty jakožto první zakoupený kus vybavení. Upravujeme proto cenu Manamune tak, aby se rozšířil prostor pro rozhodování při pořizování legendárních předmětů s útočným poškozením.
CELKOVÁ CENA 2600 zlaťáků 2900 zlaťáků
SLOŽENÍ Slza bohyně + Caulfieldovo válečné kladivo + Safírový krystal Slza bohyně + Caulfieldovo válečné kladivo + Dlouhý meč (atributy se nezměnily)
ÚŽAS – PROCENTO ÚTOČNÉHO POŠKOZENÍ Z MANY 2 % 2,5 % (přenáší se do Muramany)

Muramana

Pokračování změn z předchozí sekce! V aktualizaci 10.25 jsme omezili efekt Muramany, aby se spouštěl pouze kouzly, která způsobují fyzické poškození. Cílem bylo udržet tento předmět dál od mágů se silou schopností. Jenže Ezreal a Corki to nesli velmi špatně. Věříme, že v kombinaci s dalšími změnami, které jsme provedli ve verzi 11.1 u Andělské náruče, můžeme toto omezení zrušit a snížit sílu pasivního efektu Šok, který mágy tolik lákal.
ŠOK – PROCENTO ÚTOČNÉHO POŠKOZENÍ Z MANY 4 % 2,5 %
odstraněnoTOHLE MŮŽE BÝT ŠOK Šok už není omezený na kouzla způsobující fyzické poškození.

Runaanin hurikán

Doufali jsme, že větší a dražší Hurikán osloví více střelců jako čtvrtý nebo pátý předmět. Jenže to tak docela nevyšlo a šampioni, kteří jej chtějí jako druhý předmět, trpí kvůli vysoké ceně jejich základní výbavy v podobě mytického předmětu + Hurikánu + Ostří. Upravujeme tedy vyvážení Hurikánu tak, aby působil lépe jako druhý zakoupený předmět.
ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ Odstraněno
BĚSNĚNÍ VĚTRU – POŠKOZENÍ ŠIPKOU 40–70 % celkového útočného poškození (na úrovních 1–18) 40 % celkového útočného poškození
SLOŽENÍ Krumpáč + Horlivost + Dýka + 1025 zlaťáků Dýka + Horlivost + Dýka + 850 zlaťáků
CELKOVÁ CENA 3400 zlaťáků 2500 zlaťáků

Shurelyina bitevní píseň

Shurelya se dočkala nižší obliby než ostatní mytické předměty se srovnatelnou cenou (Rozkaz, Medailónek, Obnovovač). A jelikož si její konkurenti vedou lépe, podáváme jí pomocnou ruku, aby se s nimi mohla měřit.
RYCHLOST POHYBU 40 % (bonus odeznívá během 4 sekund) 60 % (bonus odeznívá během 4 sekund)

Předměty s nárazovým poškozením

Vyslyšeli jsme připomínky hráčů, že jsme do nových předmětů zakomponovali příliš mnoho nárazového poškození, a to především do těch mytických. Speciálně u nich tedy řadíme zpátečku, protože opravdu byly místem, kde přibylo hodně systémového poškození. Snažíme se ovšem ponechat jejich celkovou sílu na současné úrovni, takže měníme okamžité nárazové poškození na zvýšení atributů.

Soumračná čepel Draktharru

NOČNÍ LOVEC – POŠKOZENÍ 100 (+ 30 % bonusového útočného poškození) 65 (+ 25 % bonusového útočného poškození)
ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 55 60
Stínový řez Draktharru (Ornnovo vylepšení) – ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 70 75

Lovcův dráp

PÍSEČNÁ BOUŘE – POŠKOZENÍ 100 (+ 30 % bonusového útočného poškození) 65 (+ 25 % bonusového útočného poškození)
ZRYCHLENÍ SCHOPNOSTÍ 10 20
Spár písečného pěvce (Ornnovo vylepšení) – zrychlení schopností 15 25
Spár písečného pěvce (Ornnovo vylepšení) – útočné poškození 80 75 (tento předmět nesprávně přidával o 5 bodů útočného poškození více, než měl, takže upravujeme jeho sílu na stejnou úroveň jako ostatní Ornnova vylepšení)

Magitechnický raketový pás

SÍLA SCHOPNOSTÍ 80 90
ZDRAVÍ 250 350
NADZVUKOVÁ STŘELA – POŠKOZENÍ 175–250 125
Vylepšený letecký batoh (Ornnovo vylepšení) – síla schopností 110 120
Vylepšený letecký batoh (Ornnovo vylepšení) – zdraví 350 450

Noční sklízeč

SÍLA SCHOPNOSTÍ 80 90
ZDRAVÍ 250 300
ROZERVÁNÍ DUŠE – POŠKOZENÍ 125–200 125
Příchod soumraku (Ornnovo vylepšení) – síla schopností 110 120
Příchod soumraku (Ornnovo vylepšení) – zdraví 350 400

Trojsíla

ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 35 25
ZRYCHLENÍ SCHOPNOSTÍ 10 20
Síla nekonečna (Ornnovo vylepšení) – útočné poškození 45 35
Síla nekonečna (Ornnovo vylepšení) – zrychlení schopností 15 25

Krvavá lázeň

ŽÍZNIVÝ SEK – POŠKOZENÍ 110 % útočného poškození 100 % útočného poškození
ŽÍZNIVÝ SEK – LÉČENÍ 20 % útočného poškození (+ 12 % chybějícího zdraví) 25 % útočného poškození (+ 12 % chybějícího zdraví) (léčení je nyní vypočítáváno postupně za každého zasaženého šampiona, což znamená, že při zasažení více šampionů se účinnost léčení průběžně snižuje)

Krokolam

ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 50 45
ZRYCHLENÍ SCHOPNOSTÍ 10 20
ZASTAVUJÍCÍ SEK – POŠKOZENÍ 110 % útočného poškození 100 % útočného poškození
Ničitel snů (Ornnovo vylepšení) – útočné poškození 60 55
Ničitel snů (Ornnovo vylepšení) – zrychlení schopností 15 25

Vážné rány

Všimli jsme si, že zdroje systémového léčení jsou poněkud silnější, než je záhodno. Zatáhli jsme tedy za páku systémové obrany proti léčení.
TRVÁNÍ VÁŽNÝCH RAN ZPŮSOBOVANÝCH VŠEMI PŘEDMĚTY 2 sekundy 3 sekundy

Upřesnění pro léčení útoky

V poznámkách k aktualizaci 10.23 jsme nesprávně uvedli, že léčení útoky nyní funguje u zásahových efektů způsobujících fyzické poškození. Abychom to uvedli na pravou míru: Co se týče zvýšeného poškození u útoků, aplikuje se léčení útoky na všechny efekty označené jako zásahové (v popisku jsou zvýrazněné žlutým mečem). V současné době se tento typ efektu nachází jen u předmětů, a ne v sadách šampionů.

Aktualizace herního chatu / obchodu

Pokračujeme v ladění obchodu a herního chatu. Nedokážeme přestat. A ani nechceme.
 • Vylepšili jsme a sjednotili úpravu textů v celém obchodě a chatu, takže věci jako CTRL+A pro označení všeho a funkce Vyjmout, Kopírovat a Vložit v nich fungují, jak se od nich očekává.
 • Úprava textů se provádí kliknutím myši (umístění kurzoru) a přetažením (výběr).
 • Předměty zobrazené v obchodě ve stromu sestavení jsou nyní vertikálně vycentrované.
 • Při prodeji předmětů, kterých lze mít v inventáři víc na jedné pozici (například lektvar nebo totem), zůstane tato sada označená a prodá se jen jeden kus.
 • Současným stisknutím kláves O a P se už obchod a výsledková tabulka nepřekrývají.
 • Opravili jsme mnoho chyb a provedli různá vylepšení výkonu.

Zahájení hodnocené sezóny 2021 ve Vyvolávačově žlebu

Hodnocený režim je zpět! V níže uvedeném seznamu vyhledejte svůj region, ať nemarníte čas a můžete do Žlebu vtrhnout mezi prvními.
 • OCE – 8. ledna 2021 ve 4:00 AEDT
 • JP – 8. ledna 2021 ve 4:00 JST
 • KR – 8. ledna 2021 ve 4:00 KST
 • RU – 8. ledna 2021 ve 4:00 MSK
 • TR – 8. ledna 2021 ve 4:00 GMT+3
 • EUNE – 8. ledna 2021 ve 4:00 SEČ
 • EUW – 8. ledna 2021 ve 4:00 GMT
 • BR – 8. ledna 2021 ve 4:00 GMT-3
 • LAN – 8. ledna 2021 ve 4:00 CST
 • LAS – 8. ledna 2021 ve 4:00 GMT-3
 • NA – 8. ledna 2021 ve 4:00 PST
 • PH – 8. ledna 2021 ve 4:00 PST
 • SG – 8. ledna 2021 ve 4:00 GMT+8
 • TW – 8. ledna 2021 ve 4:00 GMT+8
 • TH – 8. ledna 2021 ve 4:00 GMT+7
 • VN – 8. ledna 2021 ve 4:00 GMT+7
 • CN – 8. ledna 2021 ve 4:00 GMT+8

Zpřístupnění velmistrovské a vyzyvatelské úrovně

Abychom učinili závod o prvního velmistra či vyzyvatele zajímavějším, změnili jsme proces zpřístupnění. Velmistrovská a vyzyvatelská úroveň jsou i nadále vyhrazené pro pár set nejlepších účtů na daném serveru, ale hráči navíc musejí mít alespoň 200 LB v mistrovské, aby postoupili na velmistrovskou, a přinejmenším 500 LB ve velmistrovské, aby se probojovali mezi vyzyvatele. Velmistrovská a mistrovská úroveň už nebudou na začátku sezóny zamčené, takže závod o to, kdo se do nich probojuje jako první, začíná hned se spuštěním sezóny!

Balanční úpravy pro ARAM

Posílení z verze 11.1

Amumu - 5 % k poškození Normální
Hecarim - 10 % k utrpěnému poškození + 5 % k poškození a - 10 % k utrpěnému poškození
Kayle - 5 % k poškození a + 6 % k utrpěnému poškození - 5 % k poškození a + 3 % k utrpěnému poškození
Kha'Zix + 8 % k poškození a - 8 % k utrpěnému poškození + 8 % k poškození a - 10 % k utrpěnému poškození
Kled - 5 % k utrpěnému poškození + 5 % k poškození a - 5 % k utrpěnému poškození
Qiyana + 10 % k poškození a - 10 % k utrpěnému poškození + 10 % k poškození a - 15 % k utrpěnému poškození
Rumble Normální - 5 % k utrpěnému poškození
Ryze + 3 % k poškození a + 5 % k utrpěnému poškození + 5 % k poškození a - 10 % k utrpěnému poškození
Sejuani - 8 % k utrpěnému poškození + 5 % k poškození a - 8 % k utrpěnému poškození
Shaco Normální + 5 % k poškození
Sion - 8 % k poškození a + 8 % k utrpěnému poškození - 8 % k poškození a + 5 % k utrpěnému poškození
Tahm Kench - 5 % k utrpěnému poškození + 5 % k poškození a - 5 % k utrpěnému poškození
Teemo - 15 % k poškození a + 10 % k utrpěnému poškození - 10 % k poškození a + 10 % k utrpěnému poškození
Veigar - 8 % k poškození a + 5 % k utrpěnému poškození - 5 % k poškození a + 5 % k utrpěnému poškození
Volibear Normální - 5 % k utrpěnému poškození

Oslabení z verze 11.1

Anivia - 5 % k utrpěnému poškození Normální
Ashe - 5 % k poškození - 5 % k poškození a + 5 % k utrpěnému poškození
Ivern Normální - 5 % k poškození
Janna + 5 % k utrpěnému poškození, - 10 % k léčení a - 10 % k síle štítů - 5 % k poškození, + 5 % k utrpěnému poškození, - 10 % k léčení a - 10 % k síle štítů
Kindred + 10 % k poškození a - 5 % k utrpěnému poškození + 5 % k poškození a - 5 % k utrpěnému poškození
Lucian + 5 % k poškození + 3 % k poškození
Miss Fortune - 8 % k poškození a + 5 % k utrpěnému poškození - 8 % k poškození a + 8 % k utrpěnému poškození
Pantheon + 5 % k poškození Normální
Rek'Sai + 10 % k poškození a - 15 % k utrpěnému poškození + 10 % k poškození a - 12 % k utrpěnému poškození
Rengar + 5 % k poškození a - 10 % k utrpěnému poškození + 5 % k poškození a - 8 % k utrpěnému poškození
Shyvana + 5 % k poškození a - 5 % k utrpěnému poškození - 5 % k utrpěnému poškození
Tristana + 5 % k poškození Normální
Warwick + 5 % k poškození a - 8 % k utrpěnému poškození + 5 % k poškození a - 5 % k utrpěnému poškození
Yone + 5 % k poškození a - 5 % k utrpěnému poškození + 3 % k poškození a - 5 % k utrpěnému poškození
Yuumi + 5 % k poškození + 3 % k poškození

Opravy chyb / funkční vylepšení

 • KLIENT LOL: Byly opraveny úniky časovače Emberu v profilech a na přihlašovací obrazovce.
 • KLIENT LOL: Zvýšila se spolehlivost výběru šampionů, pozápasové obrazovky, poct a seznamu přátel.
 • KLIENT LOL: Byl opraven únik paměti na panelu gest.
 • KLIENT LOL: Byla opravena vizuální chyba u nákupu chroma skinů na obrazovce s výběrem šampionů.
 • KLIENT LOL: Opravili jsme problém, kvůli kterému se mohl zablokovat editor runových stránek.
 • KLIENT LOL: Byl opraven únik paměti při oslavách splnění mise.
 • Aphelios už nezískává bonusovou manu při výměně zbraní.
 • Kaylino E – Meč hvězdného ohně už neaktivuje Zvyšování many ze Slzy bohyně dvakrát po sobě.
 • Přebíjecí doby pasivních efektů Závoje Paní smrti, Zatmění, Ludenovy bouře a Přelomu noci už neignorují zrychlení z Brilantního lovce.
 • Přebíjecí doby pasivních efektů Krvavé lázně a Krokolamu už neignorují zrychlení schopností.
 • Gnarovy základní útoky nyní správně aplikují stupně schopnosti W – Hyper, i když má zaplněný ukazatel zuřivosti.
 • Zoeino E – Zívací bublina nyní správně aktivuje Soustředěnou palbu z Říšského rozkazu.
 • Morganino W – Trýzněný stín nyní správně způsobuje dodatečné poškození malým příšerám v džungli.
 • Pokud má Talon Slzu bohyně, jeho Q – Noxijská diplomacie mu nyní správně poskytuje Zvyšování many.
 • Poškození Šokem z Ezrealova Q – Mystická střela posíleného Muramanou nyní správně zasáhne nepřátele jen jednou.
 • Když si Taric pořídí Měsíční obnovovač, správně nyní během boje vyléčí spojenecké šampiony jen jednou za útok nebo seslání schopnosti.
 • Brandovo E – Požár se nyní správně zruší, pokud nepřítel během sesílání této schopnosti zemře.
 • Ornnovu R – Volání kovářského boha se už nezačne počítat celá přebíjecí doba, pokud Ornn zemře ještě před zjevením elementála.

Připravované skiny a chroma skiny

V této aktualizaci budou vydány následující skiny.

V této aktualizaci budou vydány následující chroma skiny: • Zkopírováno do schránky