Teamfight Tactics – poznámky k aktualizaci 10.24

AutorRiot Beernana
 • Zkopírováno do schránky

Vítejte, Osvícení!

Tato aktualizace přináší množství systémových změn, jejichž cílem je otřást metou. Během několika posledních aktualizací sklouzlo hraní TFT do ustálených kolejí. Konkrétně klíčoví šampioni 4. úrovně zasahují do zápasů příliš brzy, takže šampioni 2. a 3. úrovně mají jen velmi málo prostoru na prokázání svých kvalit. Níže uvedené změny by tedy měly dát zelenou i jiným strategiím, než prostě dosprintovat na 7. úroveň a vytvořit si sestavu pro závěrečnou fázi utkání. Docílit toho chceme tím, že šanci na šampiony a Vyvolené 4. úrovně přesouváme až na 8. úroveň.

Nezapomeňte se také seznámit s úpravami u Warwicka, Jinx, Lulu a Yoneho, jelikož se dočkali výrazných změn, které budou mít vliv na způsob, jakým s nimi hrajete.
Blake „Riot Beernana“ Edwards

Dodatečné úpravy

1. 12. 2020 – Změny ve vyvážení

Vlastnosti

 • Galio – násobitel hvězd: 12 % ⇒ 14 %
 • Galio – základní zdraví: 1000/1650/2250 ⇒ 800/1400/2000
 • Galio – základní útočné poškození: 85/180/320 ⇒ 75/160/280
 • Opatrovník – síla štítu: 175/250/350 ⇒ 150/225/350
 • Opatrovník – trvání štítu: 8/10/14 sekund ⇒ 8/10/12 sekund

Šampioni a předměty

 • Zed – rychlost útoků: 0,8 ⇒ 0,75
 • Zed – ukradené útočné poškození Opovržením slabými: 30/35/40 % ⇒ 25/30/35 %
 • Yone – celková mana: 50 ⇒ 60
 • Yone – snížení brnění a odolnosti vůči magii Zpečetěným osudem: 90 % ⇒ 60 %
 • Runaanin hurikán – násobitel útočného poškození: 100 % ⇒ 90 %

24. 11. 2020 – Oprava chyby u Ashe

 • Opravili jsme chybu, kvůli které se Ashiny zásahové efekty aktivovaly během Loveckého soustředění častěji, než bylo zamýšleno.

Hlavní body aktualizace

Systémy

 • Základní poškození hráčů v jednotlivých fázích: 0/0/1/2/5/10/15 ⇒ 0/0/2/3/5/8/15
 • Mírně se zvýšila základní šance na získání Vyvoleného.

Šance na získání Vyvoleného

 • 4. úroveň: 40/60/0/0/0 ⇒ 60/40/0/0/0
 • 5. úroveň: 20/50/30/0/0 ⇒ 40/55/5/0/0
 • 6. úroveň: 10/45/45/0/0 ⇒ 15/45/40/0/0
 • 7. úroveň: 0/30/40/30/0 ⇒ 0/40/55/5/0
 • 8. úroveň: 0/20/40/40/0 ⇒ 0/15/45/40/0
 • 9. úroveň: 0/0/30/40/30 ⇒ 0/0/15/45/40

Šance na získání běžných šampionů

 • 5. úroveň: 45/30/20/5/0 ⇒ 45/33/20/2/0
 • 6. úroveň: 30/35/25/10/0 ⇒ 35/35/25/5/0
 • 7. úroveň: 19/35/30/15/1 ⇒ 24/35/30/10/1
 • 8. úroveň: 14/25/35/20/6 ⇒ 15/25/35/20/5

Rozdělení kořisti

 • Snížila se variabilita úvodní kořisti z fáze 1, čímž se celková kořist mírně zvýšila.
 • Snížila se extrémní variabilita v rozdělování předmětů, takže by již neměly nastávat hraniční případy, kdy se během celého zápasu objevují podobné předměty.
 • Průměrná hodnota šedých ok se velice mírně zvýšila, šance na získání Neečiny pomoci je u nich ale nižší než dříve.

Vlastnosti a Vyvolený

Vyvolený

 • Vyvolený – bonus k útočnému poškození: 30 ⇒ 20
 • Tato změna se týká Yasua, Aphelia, Zeda, Xin Zhaa, Ashe, Jhina, Talona a Warwicka.

Vlastnosti

 • Kultický: Vyvolený Kultický nyní poskytuje pouze +1 ke Galiově úrovni hvězd namísto dvojnásobku své vlastní úrovně hvězd.
 • Vylepšení Galia Vyvoleným Kultickým se 2 hvězdami: + 4 ⇒ + 3
 • Vylepšení Galia Vyvoleným Kultickým se 3 hvězdami: + 6 ⇒ + 4
 • Štěstí: Opravili jsme problém, kvůli kterému měla jedna kořist za 11 proher nižší hodnotu.
 • Štěstí: V tabulce kořisti za 6 šampionů Štěstí jsme mírně snížili pravděpodobnost získání Neečiny pomoci.

Šampioni

1. úroveň

 • Diana – štít z Bledé kaskády: 200/300/450/650 ⇒ 200/300/400/500
 • Lissandra – poškození Tisíci dýkami: 350/450/600/900 ⇒ 350/450/600/800
 • Nami – počáteční/celková mana: 40/80 ⇒ 60/100
 • Yasuo – poškození Větrnou ocelí: 160/190/225 % ⇒ 180/200/225 %

2. úroveň

 • Aphelios – útočné poškození: 45 ⇒ 50
 • Aphelios – počáteční mana: 40 ⇒ 50
 • Lulu – trvání vyhození Rychlorůstem: 1,5 sekundy ⇒ 1 sekunda
 • Lulu – trvání Rychlorůstu: 6 sekund ⇒ do konce souboje
 • Obnovení Rychlorůstu na spojenci jej správně vyléčí s ohledem na získané bonusové zdraví a vyhodí nepřátele do vzduchu.
 • Jarvan IV. – trvání omráčení Dračím útokem: 2 sekundy ⇒ 1 sekunda
 • Jarvan IV. – počáteční/celková mana: 60/120 ⇒ 50/80
 • Pyke – poškození Přízračným protiproudem: 150/250/450 ⇒ 125/200/375
 • Zed – rychlost útoků: 0,75 ⇒ 0,8

3. úroveň

 • Akali – poškození kouzlem: 150/225/350 ⇒ 175/250/400
 • Jinx – bonusový atribut Vyvoleného: síla kouzel ⇒ mana
 • Jinx – počáteční/celková mana: 0/50 ⇒ 70/120
 • Jinx – omráčení Rakeťákem: Jinxin primární cíl ⇒ Všechny cíle zasažené výbuchem v okruhu 1 pole
 • Jinx – trvání omráčení Rakeťákem: 1,5 / 1,5 / 1,5 sekundy ⇒ 1,5 / 2 / 2,5 sekundy
 • Jinx – poškození Rakeťákem: 200/325/550 ⇒ 150/250/450
 • Xin Zhao – počáteční/celková mana: 40/80 ⇒ 30/60

4. úroveň

 • Cassiopeia – počáteční/celková mana: 60/120 ⇒ 80/150
 • Cassiopeia – zesílení poškození Kamenným pohledem: 10 % ⇒ 20 %
 • Jhin – útočné poškození: 85 ⇒ 100
 • Talonův Mistrovský zásah už při zabití jednotky nevrací spotřebovanou manu.
 • Talon – celková mana: 50 ⇒ 40
 • Opravili jsme chybu, kvůli které bonusové poškození z Mistrovského zásahu nemohlo způsobit kritický zásah.
 • Talon – bonusové poškození Mistrovským zásahem: 125/200/600 ⇒ 85/135/400
 • Talon už není během svého skoku nezranitelný (i nadále je nezastavitelný a nezaměřitelný).
 • Talonův skok je o něco rychlejší.
 • Warwick – útočné poškození: 70 ⇒ 85
 • Warwick – rychlost útoků: 0,9 ⇒ 0,8
 • Warwickovo zavytí při likvidaci už nezastrašuje okolní nepřátele. Místo toho jemu i všem spojencům, kteří s ním sdílejí některou vlastnost, poskytuje na 3 sekundy 60/75/200 % k rychlosti útoků.

5. úroveň

 • Azir – počáteční/celková mana: 50/125 ⇒ 75/150
 • Lee Sin – trvání primárního omráčení: 1,5 / 2 / 10 sekund ⇒ 2/3/10 sekund
 • Lee Sin – trvání sekundárního omráčení: 1,5 sekundy ⇒ 1 sekunda
 • Sett – počáteční mana: 70 ⇒ 100
 • Yone: Zpečetěný osud už nevyhazuje nepřátele do vzduchu.
 • Yone je nyní během svého sesílání nezaměřitelný.
 • Yone – poškození Zpečetěným osudem: 800/1300/9999 ⇒ 600/1200/9999
 • Yone – základní poškození Nezapomenutým: 250/400/1000 ⇒ 200/400/1000
 • Yone – snížení brnění a OVM Zpečetěným osudem: 60 % ⇒ 90 %
 • Yone – celková mana: 80 ⇒ 50
 • Opravili jsme chybu, kvůli které mohl Yone po seslání Zpečetěného osudu přestat reagovat.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které se Yoneho snížení odolností neaktualizovalo, pokud se cíli během působení této schopnosti změnila hodnota brnění nebo odolnosti vůči magii.

Předměty

 • Portál Zz'Rotu – útočné poškození konstruktu: 150 ⇒ 100

Opravy chyb

 • Opravili jsme problém, kdy armády duchů s vlastností Lovec občas aktivovaly útok Lovce okamžitě po zahájení boje.
 • Vlastnost Lovec už nevystřelí svůj první útok o jednu sekundu dříve.
 • Zilean nyní správně snižuje prioritu sesílání svého kouzla na vyvolané jednotky (např. Azirovy vojáky).
 • Následující útoky nyní mohou správně minout (oslepení) nebo jim mohou cíle uhnout: Talonův Mistrovský zásah, Yasuova Větrná ocel, Xin Zhaoův Obloukový kryt, Wukongova Drtivá rána a Ashino Lovecké soustředění.
 • Fioře se už nestává, že by po seslání svého kouzla samovolně změnila cíl.
 • Opravili jsme různé chyby související s pokusem o zakoupení Vyvoleného při kompletně zaplněné střídačce.


 • Zkopírováno do schránky