Přeskočit na obsah
Kliknutím odhalíš šampiona
Rakan
Miláček publika
Xayah
Rebelka
„Povídá se, že nevím, kdy přestat.
Jako by to byla slabina.“
„Magie by měla bejt děsivá. Láska by měla bolet. Extáze potřebuje špetku strachu.“

Xayah se hrbila u stolu v rohu a předstírala, že píše poznámky do nějakých starých map. Vastajský tanečník na druhé straně baru upoutal pozornost celého sálu svým velkolepým vystoupením a navodil v publiku povznesenou náladu. Xayah se střetla pohledem s vastajem a kývla směrem k ionskému vojákovi, jenž seděl v zadní řadě. Je čas dát se do díla. Tanečníkovi přeběhl po tváři souhlasný úsměv, přiskočil k ozbrojenci a vší silou jej odkopl stranou. Zatímco se návštěvníci nálevny odtahovali od rvačky, aby nepřišli k úhoně, vrhla Xayah přes celou místnost bouři per. Voják se zhroutil k zemi, rebelčina práce byla hotova.

Všichni v baru byli Rakanovým výkonem ohromeni – všichni až na jedinou osobu. U zadní stěny spoře osvětlené nálevny stála vastajská žena v šatu z hedvábného peří a zcela ignorujíc okolní ruch soustředěně hleděla do štosu map. Se zavířením pírek zvedla oči a střetla se s jeho pohledem. Kývla směrem k ionskému vojákovi v zadní řadě a Rakan se usmál. Nadešel čas skutečně si vysloužit pozornost publika. Vrhl se z pódia dolů a sklouzl po barovém pultu až k ozbrojenci. Teprve s omračujícím kopem, jenž překvapeného muže odhodil přes tři stoly, byla práce Miláčka publika hotova.

SCHOPNOSTI

Pasivní schopnost: Čisté řezy

Poté, co Xayah sešle nějakou schopnost, projde několik jejích dalších základních útoků skrz všechny nepřátele, kteří jim stojí v cestě (všem cílům s výjimkou prvního je způsobováno snížené poškození). Na místě dopadu projektilu navíc zůstane ležet pírko. Pírka na svých pozicích vydrží středně dlouhou dobu.

Q: Dvojité dýky

Xayah hodí zvoleným směrem dvě dýky, které způsobí poškození všem zasaženým nepřátelům. Na místě, kam zbraně dopadnou, zůstane ležet pírko.

W: Smrtící pera

Xayah vyvolá kroužící ostrá pera, která zvýší sílu a rychlost jejích několika následujících základních útoků. Pokud Xayah zaútočí na nepřátelského šampiona v okamžiku, kdy ji posilují Smrtící pera, získá krátký bonus k rychlosti pohybu.

Jestliže je v okamžiku aktivace Smrtících per v Xayině blízkosti také Rakan, působí tato schopnost i na něj.

E: Svolání čepelí

Xayah k sobě přivolá všechna pírka, jež způsobí poškození všem nepřátelům, kterými cestou ke Xaye proletí. Pokud nějaký cíl zasáhne více pírek najednou, bude na krátkou dobu znehybněn.

R: Bouře perutí

Xayah vyskočí do vzduchu a na chvíli ji nelze zaměřit. Po krátké prodlevě vyšle ve zvolené výseči bouři čepelí, z nichž každá způsobí poškození zasaženým nepřátelům a zanechá po sobě na zemi pírko. Xayah se může během letu pohybovat.

VÝJIMEČNÝ NÁVRAT: Skok milenců

Pokud Xayah nebo Rakan sesílá Návrat, druhý z milenců se může ke svému partnerovi připojit, aby se společně s dokonalou synchronizací vrátili na základnu.

Pasivní schopnost: Načepýřená pírka

Rakanův plášť občas vytvoří štít, a to dokonce i v boji. Rakan může zkrátit přebíjecí dobu této schopnosti útočením na nepřátelské šampiony.

Q: Zářivý brk

Rakan vrhne očarované pero. Pokud zasáhne nějakého nepřátelského šampiona nebo epickou příšeru, způsobí tomuto cíli poškození a Rakanův plášť se nasytí magickou energií. Po krátké prodlevě Rakan vyléčí spojenecké jednotky ve svém okolí. Jestliže se Rakan dotkne nějakého spojence, aktivuje se léčení okamžitě.

W: Velkolepý nástup

Rakan skočí vpřed a dopadne (stylově) na zvolenou pozici. Po dramatické pauze vyskočí do výšky a vyhodí do vzduchu okolní nepřátele.

E: Bojový tanec

Rakan přiskočí ke spojenci a ochrání jej před poškozením. Po dobu několika sekund může seslat Bojový tanec znovu, a to i na tentýž cíl. Je-li zvoleným cílem Xayah, může jí Rakan přispěchat na pomoc z větší dálky.

R: Poslední valčík

Rakan se prudce rozeběhne, očaruje svůj plášť a zcela ohromí své publikum. Dokud Poslední valčík působí, Rakan okouzlí všechny nepřátele, kterých se dotkne, a způsobí jim poškození (každého šampiona lze tímto způsobem ovlivnit jen jednou). První šampion, jehož se dotkne, mu poskytne výrazný krátkodobý bonus k rychlosti pohybu.

VÝJIMEČNÝ NÁVRAT: Skok milenců

Pokud Xayah nebo Rakan sesílá Návrat, druhý z milenců se může ke svému partnerovi připojit, aby se společně s dokonalou synchronizací vrátili na základnu.

„Přímým pronásledováním Xayi si útočník vysloveně koleduje o pořádnou kanonádu ze Svolání čepelí.“
„Nejvíc mu vyhovuje, když může elegantně odvádět pozornost nepřátel a vést jejich kroky ve smrtícím tanci.“

HRANÍ ZA XAYU

Někteří ADC se mohou vrhnout přímo do boje a ihned začít s rozséváním zkázy, ale Xaye vyhovuje, když si může vše předem trochu naplánovat. Chytří hráči pomocí vln poskoků rozmístí pole pírek a pokusí se do něj vlákat nepřítele. Jakmile bitva započne, poletuje Rebelka ladně kolem bojiště, porcuje cíle svými Dvojitými dýkami a pomocí pírek účinně zónuje.


Dojde-li do tuhého, Bouře perutí může Xayu zachránit před nejhorším nebo zmasakrovat soupeře. Ti nejlepší vyvolávači dosáhnou s její ultimátkou obou těchto efektů naráz – krátkodobou nezaměřitelností se vyhnou působení nepřátelské ultimátky a zároveň vrhnou na své protivníky záplavu nožů a pírek. Pokud je Xayah dobrá, vůbec si jí nevšimnete – dokud si nepřijde v plné parádě pro zářez.

HRANÍ ZA RAKANA

Rakan je extrémně pohyblivá podpora, bleskově se vrhá do nebezpečí a zase zpět, narušuje nepřátelské akce a buffuje spojence bohatou škálou svých štítů a léčení. Nejvíc mu vyhovuje, když může elegantně odvádět pozornost nepřátel a vést jejich kroky ve smrtícím tanci.


Hráči, kteří se pro Rakana rozhodnou, by měli sdílet jeho vášeň pro světla reflektorů a připravit se na to, že dokonalé ovládnutí jeho okouzlení, léčení, vyhazování do vzduchu a používání štítů je z pohledu herních mechanik velice náročné. Každý střet je novým laškováním s nebezpečím a nikdo jej nebere na lehčí váhu než Rakan.

Přednosti

Xayah se může rychle prosekat Čistými řezy skrz celé vlny poskoků a zmasakrovat je jediným automatickým útokem. Naprosto stejně pak tato schopnost funguje i během týmových bojů, při nichž Xayah dokáže svými opeřenými šrapnely citelně ublížit soupeřům v zadním voji, zatímco se její hlavní pozornost soustředí na dotírající tanky.


Když jde Xaye po krku nějaký protivník a ona si aktivuje Smrtící pera, stane se nezpochybnitelnou královnou vláčení. Jelikož její základní útoky po sobě zanechávají pírka, jejím přímým pronásledováním si útočník vysloveně koleduje o pořádnou kanonádu ze Svolání čepelí. A pokud protivníka ani poté nepřejde chuť na kuřecí křidýlka, bude ještě muset přestát běsnící Bouři perutí, než bude moci napíchnout Rebelku na rožeň.

Rakan je ve svém živlu, když se ocitne ve spodní lajně po boku střelce. Jeho obratnost neposkytne nepřátelům ani chvilku odpočinku a soustavně je znejisťuje, zatímco se připravuje na další krok. Rakan dokáže ostřelovat nepřátele z dálky svým Zářivým brkem, ze všeho nejvíc však touží provést Velkolepý nástup, při kterém se vrhne mezi nepřátele a vyhodí je do vzduchu. Dlouho se tam ovšem nedrží, jelikož bleskurychle seslaný Bojový tanec jej dostane zpět dřív, než stačí padouši dopadnout na zem. Vybavení, které zvyšuje rychlost pohybu (jako například Amulet Vyzdvižení), umocňuje Rakanovy přirozené přednosti a jeden či dva tankovací předměty mu během jeho eskapád pomohou při útěku.


Rakan si uvědomuje, že neexistuje nic jako „elegantní zpoždění“, pouze „elegantní příchod“. Podobně jako zabijáci čeká Rakan na ideální okamžik, načež vtrhne na scénu a svým okouzlením si zcela podmaní nepřátelský tým. Jeho nejčistším kombem je vrhnout se do vřavy Velkolepým nástupem, míhat se po bojišti pomocí Posledního valčíku a okouzlováním nepřátel čistit cestu hlavním útočníkům svého týmu, kteří se postarají o zbytek. Rakan může svůj scénář i otočit a aktivovat svou ultimátku ještě předtím, než naběhne do protivníků, a nalákat tak soupeře přímo do vyhození do vzduchu ze svého Velkolepého nástupu.

„Pro Xayu je ideální, když může operovat z bezpečí za zády Rakana (nebo jiného podpůrného šampiona), který na sebe bude poutat nežádoucí pozornost nepřátel.“
„Podobně jako zabijáci čeká Rakan na ideální okamžik, načež vtrhne na scénu a svým okouzlením si zcela podmaní nepřátelský tým.“

Slabiny

Jelikož příprava jejích pastí z pírek nějakou dobu trvá, nedokáže Xayah trestat soupeřovy chyby tak rychle jako ostatní ADC, ani zaskočit protivníka nepřipraveného hned svým prvním útokem. Místo toho dává přednost rozsévání pírek po lajně a vyčkávání, až se nepřítel odhodlá k prvnímu kroku.


Vzhledem k tomu, že nemá žádné pohybové schopnosti, musí se při své obraně spoléhat jen na Svolání čepelí, a pokud se nějaký soupeř dokáže vyhnout omráčení, snadno si udrží Xayu u těla. Pro Rebelku je ideální, když může operovat z bezpečí za zády Rakana (nebo jiného podpůrného šampiona), který na sebe bude poutat nežádoucí pozornost nepřátel.

Podobně jako většina podpor se Rakan soustředí spíš na narušování nepřátelských akcí než na způsobování poškození, a má-li vyhrát nějaký boj, neobejde se bez pomoci ostatních. I tak ale jeho mocná ultimátka vyžaduje, aby naběhl přímo do nepřátelského týmu, a pokud tuto ošemetnou piruetu nezvládne naprosto dokonale, nemusí ji přežít.


A opět pro něj stejně jako pro zabijáky platí, že pokud jej nepřátelé spoutají silnými omezujícími efekty, má velký problém. Navíc mu jeho taneční pořadník bude k ničemu, pokud nemá ve své blízkosti nikoho dalšího, pak se totiž nebude moci od soupeřů vzdálit svým Bojovým tancem. To bude ostatně hlavní zkouškou dovedností všech Rakanů: vtrhnout do mely jako velká voda totiž umí každý, ovšem jen skutečný miláček publika z ní pak dokáže elegantně vytančit zpátky do bezpečí.

VIDEA ZE HRY