Shurima

Shurima bývala mocnou říší, jež se rozkládala na vzdáleném jižním konci rozlehlého kontinentu. Po celém věku růstu a blahobytu byl poslední shurimský císař zrazen svým nejbližším přítelem a říše tak byla odsouzena k zániku. Její zářící hlavní město téměř celé zničilo hrozivé zemětřesení, říše zůstala v troskách a shurimský lid se rozptýlil po poušti, neboť domovy lidí v mocných městech pohltil rozpálený písek. Shurima je nyní pouhou pustinou, nemilosrdnou pouští, kde přežijí jen ti nejsilnější. Její obyvatelé se drží v několika posledních oázách a úzkém pásu úrodného území podél pobřeží.

Za tisíciletí od pádu Shurimy se příběhy o zářivém Slunečním kotouči staly pouhými legendami či vymírajícím náboženstvím mezi potomky lidí, kteří pád slavné říše přežili. Většina shurimských obyvatel nyní obývá kmenové enklávy poblíž zdrojů pitné vody nebo žijí v táborech vybudovaných na troskách padlých měst, kde ctí dny slávy doby dávno minulé. Někteří v troskách říše pátrají po pokladech a zajišťují si tak živobytí, jiní se živí jako nájemní žoldáci, kteří své služby poskytují bohatým kupcům, načež se po odvedené práci vrátí zpět do nekonečné pouště. Další se snaží zapomenout na minulost, vzhlíží k budoucnosti a hledají za oceánem nové obchodní partnery.

Starověké legendy Shurimy však nespí klidným spánkem a znovu se probouzejí k životu. Šeptající vítr ze samotného srdce pouště vypráví o mocných městech, jež znovu povstala z hlubin, a o zlatém válečníkovi pochodujícím v čele písečné armády. Množí se povídačky o znovuzrození starobylých hrdinů a o válce mezi bohy, která otřese samými základy země.

Velké město Shurima povstalo a nic už nebude jako dřív.

Pokrevní linie