Poznámky k aktualizaci 8.24b

By Aether

Veselý advent! Tato technicky-vzato-ne-tak-docela-aktualizace (neobsahuje totiž žádné nové skiny ani funkce) přináší ještě jedno kolo balančních změn, které vám tímto nadělujeme pod stromeček. Jak si jistě všimnete, kontextové poznámky jsou tentokrát poměrně stručné, jelikož většina změn spadá do kategorií „prostý buff“ nebo „prostý nerf“ – to jsou případy, kdy jsme chtěli šampiona či předmět posílit nebo naopak oslabit, aniž bychom nějak výrazně zasahovali do procesu rozhodování. Dvojici výjimek tvoří akorát Pyke a Akali, a tak jsme je posunuli pěkně nahoru.

Jelikož je tato aktualizace malá, dáme vám v rychlosti nahlédnout také na verzi 9.1, tedy první aktualizaci nového roku. Můžete se těšit na několik buffů pro vybrané střelce a také výraznější změny u Ornna a Sejuani. Těmito změnami chceme zmenšit propast mezi výkony, které ti dva podávají v běžných zápasech a na profesionální scéně. Dále navážeme na úpravy run, které přinesla předsezóna.

A to je vše! Celý tým, který pro vás připravuje poznámky k aktualizacím, vám přeje šťastné Sněhové klání a děkujeme vám za přečtení oněch více než 72 000 slov, které letošní poznámky k aktualizacím obsahovaly. Uvidíme se v roce 2019!
Paul „Aether“ Perscheid

Zpět nahoru

Nexus Blitz

Pokud jste si toho nevšimli, minulý týden jsme vydali velkou balanční aktualizaci. Podrobnosti najdete zde!

Zpět nahoru

Akali a Pyke

Akali

Když se Akali vynoří ze svého Hávu, je protiútok proti ní efektivnější než dříve. Zkrácení trvání Hávu z aktualizace 8.24 byl zrušen.

Našim cílem pro tuto aktualizaci je poskytnout nepřátelům reálnou šanci provést protiútok ve chvílích, kdy se Akali objeví, aby mohla udeřit, namísto aby v bezpečné vzdálenosti čekali, až jí Háv skončí. I nadále se neobejdou bez hbitých prstů a jasného plánu, ale už aspoň nebudou úplně bezradní. Automaticky mířené schopnosti se dokončí, i když se Akali během jejich sesílání znovu zamaskuje. Používání ručně zaměřovaných střel je jednodušší. A šampioni používající základní útoky mají trochu delší interval pro uštědření zásahu, než bude opět nezaměřitelná. A jelikož je teď pro Akali odmaskování riskantnější, rušíme zkrácení trvání Hávu z aktualizace 8.24, protože nepřátelé jí teď mohou rány snadněji vracet.

W – Háv soumraku

novinkaPŘED ZAMASKOVÁNÍM Akali nyní před úvodním či opětovným zamaskováním krátce zprůhlední (protivníci chvíli vidí její obrys, ale nemohou ji zaměřit). A to i v případech, kdy na danou oblast nemá nepřátelský tým pravé vidění.
novinkaAŽ DO KONCE Automaticky mířené schopnosti a nezrušitelné základní útoky (např. Nasusovo Q – Vysávající úder) se už nezruší, když se Akali nově nebo opětovně zamaskuje.
ČAS OPĚTOVNÉHO ZAMASKOVÁNÍ 0,9 / 0,8 / 0,725 / 0,625 sekundy na úrovních 1/6/9/12 1 / 0,9 / 0,825 / 0,725 / 0,625 sekundy v 1./8./11./20./30. minutě
ZRUŠENO Vzhledem k výše uvedeným změnám bylo oslabení z aktualizace 8.24 zrušeno. Trvání se vrátilo na 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 sekund (prodloužení max. o 2 sekundy) 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 sekundy (prodloužení max. o 3 sekundy).

Pyke

Hodnota zvyšování odolnosti vůči magii se snížila. Q způsobuje při probodnutí nižší poškození poskokům a příšerám. Hranice pro popravení pomocí R je na pozdějších úrovních nižší.

Podpůrný zabiják z LoL způsobuje problémy ve středové lajně, byť ve spodní lajně podává relativně rozumné výkony. Níže uvedená oslabení jsou navržená tak, aby tvrdě dopadla především na Pykea ve středové lajně. Ať už jde o silné stránky, které středoví lajnaři potřebují (ochrana před nárazovým magickým poškozením, likvidace vln), nebo o výhody, k nimž se Pyke snáze dostává právě uprostřed mapy (posilování v závislosti na úrovních).

Základní atributy

ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI VŮČI MAGII 2 1,5

Q – Kostěná harpuna

POŠKOZENÍ POSKOKŮM A PŘÍŠERÁM 50 % sekundárním cílům 30 % sekundárním cílům (popisek bude aktualizován ve verzi 9.1)

R – Smrt z hlubin

Připomenutí: Nepřátelé, kteří mají více životů, než je hranice pro popravení, utrpí fyzické poškození ve výši této hranice.

HRANICE PRO POPRAVENÍ, ÚROVNĚ 6–9 250/290/330/370 (nezměněno)
HRANICE PRO POPRAVENÍ, ÚROVNĚ 10–13 410/450/475/500 400/430/450/470
HRANICE PRO POPRAVENÍ, ÚROVNĚ 14–18 525/550/575/590/605 490/510/530/540/550

Zpět nahoru

Prosté buffy

Caitlyn

Q způsobuje vyšší základní poškození, poškození následujícím cílům se snížilo. R má delší dosah.

Dáváme více síly do prvního zásahu Caitlynina Piltoverského uklidňovače, která se jí bude při hře v lajně hodit. Zvyšujeme také unikátní sílu, kterou do šerifčina arzenálu přináší Eso v rukávu.

Q – Piltoverský uklidňovač

ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ 30/70/110/150/190 50/90/130/170/210
ZÁVISLOST 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,7 celkového útočného poškození (nezměněno)
POŠKOZENÍ NÁSLEDUJÍCÍM CÍLŮM 67 % 60 %

R – Eso v rukávu

DOSAH 2000/2500/3000 3500 na všech stupních

Corki

R způsobuje vyšší poškození.

Zvyšujeme Corkiho poškození při napadání z dálky.

R – Raketová salva

ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ 75/100/125 90/115/140
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ VELKÉ RAKETY 150/200/250 180/230/280

Singed

Více základního zdraví. Schopnost Přehodit způsobuje na úvodních stupních vyšší poškození.

Tyto změny by měly Singedovi pomoci prosazovat svou vůli při úvodních střetech v lajně.

Základní atributy

ZÁKLADNÍ ZDRAVÍ 580 610

E – Přehodit

POŠKOZENÍ 4/5/6/7/8 % maximálního zdraví cíle 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 % maximálního zdraví cíle

Tristana

E způsobuje vyšší poškození.

Vylepšujeme Tristaninu schopnost vyhazovat protivníky do povětří ve střední fázi utkání.

E – Explozivní nálož

ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ 60/70/80/90/100 70/80/90/100/110
ZÁVISLOST 0,5 / 0,65 / 0,8 / 0,95 / 1,1 bonusového útočného poškození 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,3 bonusového útočného poškození
MAXIMÁLNÍ POŠKOZENÍ 132/154/176/198/220 (+ 1,1 / 1,43 / 1,76 / 2,09 / 2,42 bonusového útočného poškození) 154/176/198/220/242 (+ 1,1 / 1,54 / 1,98 / 2,42 / 2,86 bonusového útočného poškození)

Varus

Q posílené prostřednictvím W způsobuje na pozdějších stupních vyšší poškození. R způsobuje na nižších stupních vyšší poškození.

Zvyšujeme Varusovu efektivitu při jeho nárůstech síly v úvodní a střední fázi hry.

W – Morový toulec

NENABITÉ AKTIVOVATELNÉ POŠKOZENÍ 6/7/8/9/10 % chybějícího zdraví cíle (na úrovních 1/4/7/10/13) 6/8/10/12/14 % chybějícího zdraví cíle (na úrovních 1/4/7/10/13)
PLNĚ NABITÉ AKTIVOVATELNÉ POŠKOZENÍ 9 / 10,5 / 12 / 13,5 / 15 % chybějícího zdraví cíle (na úrovních 1/4/7/10/13) 9/12/15/18/21 % chybějícího zdraví cíle (na úrovních 1/4/7/10/13)

R – Řetěz zamoření

POŠKOZENÍ 100/175/250 (+ 1,0 síly schopností) 150/200/250 (+ 1,0 síly schopností)

Warwick

Základní útočné poškození se zvýšilo.

Dáváme Warwickovým čelistem trochu silnější stisk.

Základní atributy

ZÁKLADNÍ ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 63 65

Řada Zapovězené modly

Zapovězená modla poskytuje výraznější zkrácení přebíjecích dob. Vylepšené verze výrazněji umocňují účinnost léčení a štítů.

Dříve během této sezóny zastiňovali tzv. „posilovači“ své protějšky z řad mágů a podpůrných tanků, takže jsme oslabili řadu Modly a trvání jednotlivých štítů. Od té doby se ale hodně změnilo a nyní to jsou právě posilovači, kdo jen s obtížemi zasahuje do vývoje zápasu, a to i v metě zaměřené na poškození, která by jim měla hrát do noty. Rušíme tedy téměř polovinu dřívějších změn a vracíme řadě Modly většinu původní síly. Oslabení trvání štítů ovšem ponecháváme, aby byla hra proti silným štítům o něco férovější.

Zapovězená modla

ZKRÁCENÍ PŘEBÍJECÍCH DOB 5 % 10 %

Žhnoucí kadidelnice

SÍLA LÉČENÍ A ŠTÍTŮ + 8 % + 10 %

Mikaelův tyglík

SÍLA LÉČENÍ A ŠTÍTŮ + 15 % + 20 %

Odplata

SÍLA LÉČENÍ A ŠTÍTŮ + 8 % + 10 %


Známá chyba – Popisky ve hře tyto změny nezobrazují, ale můžou za to ty popisky! Proto žádné strachy. Hodnota vašeho léčení a štítů bude vyšší.

Zpět nahoru

Prosté nerfy

Alistar

Zadupání způsobuje na úvodních stupních nižší poškození.

Snižujeme Alistarův úvodní tlak v lajně, aby jedna dobrá výměna úderů automaticky neznamenala, že vyhrál celou počáteční fázi zápasu.

E – Zadupání

ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ 100/125/150/175/200 během 5 sekund 80/110/140/170/200 během 5 sekund
BONUSOVÉ POŠKOZENÍ POSÍLENÝM ÚTOKEM 55–310 (na úrovních 1–18)
35–290 (na úrovních 1–18)

Cassiopeia

Q způsobuje na pozdějších stupních nižší poškození, cena je na pozdějších stupních vyšší.

Snižujeme sílu plně vylepšeného Otráveného útoku, protože rychlá investice do Q je v současné době zcela dominantní strategií.

Q – Otrávený útok

CENA 50/55/60/65/70 many 50/60/70/80/90 many
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ 75/125/175/225/275 75/120/165/210/255

Kassadin

Nižší regenerace zdraví.

Kassadinovu schopnost přežít v úvodní fázi utkání více navazujeme na jeho štít z Q.

Základní atributy

ZÁKLADNÍ REGENERACE ZDRAVÍ 8 6

Neeko

Q způsobuje nižší poškození.

Hráči si postupně zvykají na to, jak si s nimi Neeko pohrává díky své pasivní schopností a sesíláním W, čímž se její síla dostává na celkem rozumnou úroveň. Jen tedy mírně snižujeme její schopnost úvodního tlaku a kontroly nad lajnou, nic dalšího by teď nemělo být zapotřebí. Přes svátky však budeme dál monitorovat, jak si povede.

Q – Výbušný rozkvět

ÚVODNÍ ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ 80/125/170/215/260 70/115/160/205/250
ZÁKLADNÍ POŠKOZENÍ PŘI ODRAZU 40/60/80/100/120 35/55/75/95/115

Tiamat

Vyšší cena.

Zvyšujeme investici potřebnou pro získání výhod, které Tiamat přináší do soubojů a likvidace vln v případech, kdy si ho šampioni rozhodnou ponechat, místo aby jej rychle vylepšili na některou z Hyder.
CENA 1200 zlaťáků 1325 zlaťáků
VYLEPŠENÍ Vylepšení Hladové hydry a Titánské hydry stojí o 125 zlaťáků méně, celková cena zůstala nezměněna.

Zekeovo provázání

Hoření způsobené spojencovým základním útokem je slabší.

Snižujeme Zekeovy útočné efekty, aby se ke slovu dostávaly i ostatní předměty pro podpůrné tanky.
SPOJENÍ Základní útoky tvého propojeného spojence nepřátele zapálí a způsobí 50 % 30 % bonusového magického poškození rozloženého do 2 sekund.

Zpět nahoru

Vnější věže

Odolnosti po zmizení plátování jsou vyšší.

Plátování věží odvádí dobrou práci při prodlužování fáze hry v lajně, pokud se týmy snaží věže co nejrychleji zlikvidovat. Ovšem jakmile plátování zmizí, je následné ničení věží v dříve klidných lajnách až příliš snadné. Nyní si věže ponechají základní odolnosti, které měly na začátku zápasu, a zmizení plátování odstraní pouze odolnosti, které přibyly zničením jednotlivých plátů.
BRNĚNÍ A ODOLNOST VŮČI MAGII PO ZMIZENÍ PLÁTOVÁNÍ 0 40

Zpět nahoru


6 months ago

Tagged with: 
Patch Notes

Související obsah