Poznámky k aktualizaci 9.5

By Aether, shio shoujo

Hoj, pařani! Přivítejme aktualizované duo andělských sester – Kayle a Morganu!

Namísto hromady bláznivých novinek se v této verzi zaměřujeme na dodatečné ladění úprav u šampionů jako Akali a Sylas a také na vyvážení Dobyvatele. Dále též podáváme pomocnou pěst Vi a přinášíme změny u Skarnerových věží. V současné době monitorujeme několik šampionů kvůli jejich závislosti na Dobyvateli, ovšem dokud se neusadí zvířený prach po nedávných úpravách, nebudeme unáhleně zasahovat. (A také pak ve verzi 9.6 oslabíme Ezreala. Jestli to bude přes dvojitou Slzu, nebo přímo přes jeho sadu, to se teprve uvidí, ale tak nebo tak se oslabení nevyhne.)

Pojďme se na to mrknout.
Paul „Aether“ Perscheid Hanna „shio shoujo“ Woo

Zpět nahoru

Dodatečné úpravy

11. 3. 2019 – Aktualizace vyváženosti

Neeko

Ubíráme Neeko základní sílu, aby její nově objevená varianta soustřeďující se na zásahové poškození nepůsobila v porovnání s ostatními možnostmi tak drtivě.
ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI ÚTOKU ZA ÚROVEŇ 3,5 % 1,5 %
ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ ZA ÚROVEŇ 3 2
BONUSOVÉ MAGICKÉ POŠKOZENÍ Z W – ROZDĚLENÍ TĚLA 50/80/110/140/170 50/70/90/110/130


Změny ve vyvážení NURFu


CAMILLE + 10 % k poškození a - 10 % obdrženého poškození
LEBLANC + 10 % k poškození
MORGANA - 8 % k poškození

Zpět nahoru

Hlavní body aktualizace

Zpět nahoru

Šampioni

Kayle a Morgana

Kayle a Morgana jsou připraveny zlikvidovat všechny provinilce. Obě sestry začnou nadělovat spravedlnost v aktualizaci 9.5!
 • Trailer k šampionkám Kayle a Morgana
 • Odhalení Kayle a Morgany
 • Představení šampionky Kayle
 • Představení šampionky Morgany
 • Kaylin příběh
 • Morganin příběh
 • Kayliny a Morganiny aktualizované hlavní obrázky v plném rozlišení jsou k dispozici v aplikaci League Displays!

  Akali

  Bonusy k rychlosti pohybu z kruhu působí déle. Neviditelnost před věžemi byla upravena. E způsobuje vyšší poškození. R má kratší přebíjecí dobu.

  Když jsme ve verzi 9.3 oslabovali Akali, vzali jsme si nemilosrdně do parády ty části její sady, které její soupeře nejvíc frustrovaly a jež způsobovaly problémy na konkrétních dovednostních úrovních. To ji sice oslabilo až příliš, museli jsme však mít jistotu, že zdrojem oněch potíží byly opravdu ony mechanismy, o něž jsme Akali připravili. Vzhledem k míře úprav z aktualizace 9.3 (změny v mechanismech mají větší dopady než prosté zvyšování či snižování poškození) reálně hrozilo, že kdybychom se snažili zachovat Akaliinu celkovou sílu nedotknutou, mohla by si zachovat dřívější dominanci. My bychom pak jen stěží zjišťovali, čeho (a zda vůbec něčeho) naše zásahy dosáhly.

  Po uplynutí dvou aktualizací teď můžeme s jistotou potvrdit, že díky odstranění léčení z Q a maskování před věžemi pomocí W je teď její herní systém nesrovnatelně zdravější, takže nám nic nebrání ji opět opatrně posilovat.

  Pasivní schopnost – Značka zabijáka

  TRVÁNÍ BONUSU K RYCHLOSTI POHYBU K OKRAJI KRUHU 1,25 sekundy 2 sekundy
  TRVÁNÍ BONUSU K RYCHLOSTI POHYBU MIMO KRUH 1,25 sekundy 2 sekundy

  W – Háv soumraku

  NEVIDITELNOST PŘED VĚŽEMI Věž nyní Akali odhalí, jen když se nachází v dosahu jejích útoků, ne v oblasti jejího výhledu.
  HRA NA SCHOVÁVANOU Pokud chce Akali prodloužit trvání Hávu o maximální dobu 3 sekund, stačí jí ho opustit a znovu do něj vejít jen jednou, místo aby ho prodlužovala šestkrát o 0,5 sekundy.

  E – Hod šurikenem

  POŠKOZENÍ PŘI PRVNÍM SESLÁNÍ 60/90/120/150/180 70/105/140/175/210
  POŠKOZENÍ PŘI DRUHÉM SESLÁNÍ 60/90/120/150/180 50/80/110/140/170

  R – Dokonalá poprava

  PŘEBÍJECÍ DOBA 120/100/80 sekund 100/85/70 sekund

  Neeko

  Trvání znehybnění z E bylo upraveno.

  Podmínky pro Neečino znehybnění byly trochu překombinované, takže je zjednodušujeme. Nyní by tak znehybnění mělo být spolehlivější, a to především během týmových bojů.

  E – Svazující ostny

  TRVÁNÍ ZNEHYBNĚNÍ 0,5 sekundy, platí pro všechny nepřátele s výjimkou posledního zasaženého šampiona; 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,3 / 1,5 sekundy v případě posledního zasaženého šampiona, tato hodnota se zvyšuje na 1,8 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3 sekundy, pokud Svazující ostny zasáhnou alespoň dva nepřátele 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,3 / 1,5 sekundy v případě prvního zasaženého nepřítele, 1,8 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3 sekundy u všech ostatních zasažených nepřátel
  OPRAVA CHYBY Schopnost již protivníky neodzbrojuje.

  Rakan

  W způsobuje vyšší poškození a přeběh je rychlejší.

  Oslabení Rakanova Velkolepého nástupu z aktualizace 9.2 výrazně omezilo jeho schopnost zakládat herní akce. Vracíme mu tedy část dřívější rychlosti, aby mohl pomáhat svému lajnovému parťákovi v oslabování soupeřů na dálku nebo asistovat zbytku týmu v bláznivých bojích, aniž by se přitom jeho zahajování pomocí R+W utrhlo ze řetězu.

  W – Velkolepý nástup

  POŠKOZENÍ 70/115/160/205/250 (+ 0,7 síly schopností) 70/120/170/220/270 (+ 0,7 síly schopností)
  RYCHLOST PŘEBĚHU 1400/1445/1480 (v závislosti na typu bot) 1500

  Skarner

  Okruh kolem věží je větší. Věž u červeného buffu nyní na obou stranách mapy pokrývá i kameňáky a raptory. Věže se již nezobrazují na minimapě.

  Přesunuli jsme Skarnerovu věž u červeného buffu tak, aby byla v dosahu kameňáků i raptorů. To mu poskytne víc možností při volbě cesty džunglí a zároveň mu to pomůže při vymetání všech těchto tří táborů. A jelikož je nyní věž blíže kameňákům a raptorům (a tedy hlouběji v džungli), bude pro soupeře obtížnější mu ji uzmout.

  Také jsme odstranili věže z minimapy, aby jeho výpady do nepřátelské části džungle nebyly pro druhý tým tak očividné.

  Pasivní schopnost – Krystalové věže

  odstraněnoUPOZORNĚNÍ NA VETŘELCE Věže se již nezobrazují na minimapě.
  OKRUH KOLEM VĚŽÍ 1150 1600
  aktualizovánoA PROČ NE MY? Věž u červeného buffu je nyní v dosahu kameňáků i raptorů.

  Vi

  Zvyšování rychlosti útoků je méně výrazné. Pasivní schopnost má delší přebíjecí dobu, W ji však zkracuje. Q má nižší závislost a při průchodu jednotkou už nezpůsobuje snížené poškození. W poskytuje vyšší bonus k rychlosti útoků. Plošný efekt z E může nyní způsobit kritický zásah. R vzrostly hodnoty přebíjecí doby, poškození a doby vyhození do vzduchu / odhození a už nezpůsobuje snížené poškození při průchodu jednotkou.

  Co se týče výběru šampionů do džungle, Vi hraje už delší dobu druhé housle. Nebo třetí. Abychom jí pomohli srovnat krok s ostatními, upravujeme její Q a R (nyní způsobuje stejné poškození všem zasaženým cílům), zvyšujeme její sílu v týmových bojích a zrychlujeme její vymetání džungle. V zájmu zachování rovnováhy ji naopak v některých jiných ohledech oslabujeme, ale celkově by Vi měla být silnější než dříve a její vliv na hru by měl vzrůst.

  Základní atributy

  ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTI ÚTOKŮ 2,5 % 2 %

  Pasivní schopnost – Ochranný štít

  PŘEBÍJECÍ DOBA 12–8 sekund (na úrovních 1–9) 16–12 sekund (na úrovních 1–9) (viz níže uvedené Průbojné údery)
  ZÁVISLOST ŠTÍTU 10 % maximálního zdraví 15 % maximálního zdraví

  Q – Drtivý úder

  odstraněnoNEDOCHŮDČE Jiným jednotkám než šampionům už není způsobováno o 25 % nižší poškození.
  ZÁVISLOST 1,6 bonusového útočného poškození 1,4 bonusového útočného poškození

  W – Průbojné údery

  RYCHLOST ÚTOKŮ 30/35/40/45/50 % 30 / 37,5 / 45 / 52,5 / 60 %
  novinkaPŘEBÍJECÍ DOBA PASIVNÍ SCHOPNOSTI Při každé aktivaci efektu Průbojných úderů se přebíjecí doba Ochranného štítu zkrátí o 3 sekundy.

  E – Přehnaná síla

  KRITICKÁ VÝSEČ Poškození ve výseči nyní může způsobit kritický zásah.
  ZÁVISLOST 1,15 celkového útočného poškození + 0,7 síly schopností 1,1 celkového útočného poškození + 0,9 síly schopností

  R – Napadení

  PŘEBÍJECÍ DOBA 110/85/60 sekund 120/100/80 sekund
  POŠKOZENÍ 150/300/450 (+ 1,4 bonusového útočného poškození) 150/325/500 (+ 1,1 bonusového útočného poškození)
  odstraněnoNEDOCHŮDČE Sekundárním cílům už není způsobováno o 25 % nižší poškození.
  ODHOZENÍ SEKUNDÁRNÍCH CÍLŮ Nepřátelé, kterými Vi projde, budou odhozeni o 250 jednotek, které urazí za 0,25 sekundy o 350 jednotek, které urazí za 0,75 sekundy

  Aktualizace Lucianových zvukových efektů

  Pročistili jsme zvukové efekty některých Lucianových schopností, aby byly srozumitelnější.
  VÝSTŘELY U základního Luciana a Útočníka Luciana byl zvýrazněn zvukový efekt zásahů základních útoků, útoků posílených pasivní schopností a schopnosti Zrno od plev.
  ŽHNOUCÍ PLAMEN Zvuk sesílání je mihotavější, hluboké tóny při přesunu byly omezeny a přibyl zvuk při zasažení cíle. Změny se týkají všech skinů s výjimkou Nesmiřitelného Luciana, u kterého byly implementovány již dříve (zásahový zvukový efekt Amorka Luciana zůstal beze změn).
  NEÚNAVNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ Základní Lucian a Útočník Lucian mají zřetelnější zvukový efekt přeběhu.

  Zpět nahoru

  Předměty

  Řada Památného štítu

  Léčení je méně účinné.

  Omezili jsme podpůrným tankům schopnost léčit si poškození způsobené postupným napadáním, aby s nimi mohly držet krok i ostatní typy podpor. Výrazně se to projeví především na vyšších herních úrovních, kde se hráči ve spodní lajně víc soustředí na to, aby měli neustále co nejvíc zdraví.
  LÉČENÍ U PAMÁTNÉHO ŠTÍTU 15 (+2 % chybějícího zdraví cíle) 5–30 při
  0–100 % chybějícího zdraví cíle
  LÉČENÍ U NÁRUČE TARGONU 40 (+2 % chybějícího zdraví cíle) 10–60 při
  0–100 % chybějícího zdraví cíle
  LÉČENÍ U POZŮSTATKU ASPEKTU 50 (+2 % chybějícího zdraví cíle) 15–90 při
  0–100 % chybějícího zdraví cíle

  Ostří bouře

  Když jsme přeměnili Ostří bouře z co nejdříve pořizovaného předmětu na výbavu do závěru hry, dopustili jsme se chyby – ve snaze zajistit, aby nikoho nelákalo pořídit si jej hned v úvodu utkání, jsme jeho sílu podstřelili. Jenže je kvůli tomu příliš slabé, a tak mu nyní trochu síly vracíme.
  ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 55 60
  RYCHLOST ÚTOKŮ 25 % 30 %

  Zpět nahoru

  Runy

  Následný otřes

  Opravili jsme trvání odolností z Následného otřesu, aby působily tak dlouho, jak tvrdí popisek.
  TRVÁNÍ ODOLNOSTÍ 3 sekundy 2,5 sekundy

  Dobyvatel

  V průběhu minulé aktualizace jsme narychlo upravili Dobyvatele – zkrátili jsme trvání stupňů získaných bojem na dálku a snížili množství adaptivní síly za každý stupeň. Přesto je i nadále příliš silný, zvlášť ve střední až závěrečné fázi utkání. V novém modelu nasčítávání získávají šampioni atributy, což pak vede k aktivaci efektu. Tento efekt se ke konci hry teď spouští ještě dříve než u předchozích verzí této runy. Snižujeme tedy Dobyvateli sílu v závěru utkání, hlavní mechanismus v podobě přeměny na přímé poškození a léčení však necháváme beze změn.
  ADAPTIVNÍ SÍLA 2–10 za každý stupeň (10–50 při maximálním počtu stupňů) 2–6 za každý stupeň (10–30 při maximálním počtu stupňů)

  Dodatečné úpravy z verze 9.4

  (Připomenutí: Tyto změny jsou ve hře již nějakou dobu.)

  ADAPTIVNÍ SÍLA 3–15 za každý stupeň (max. 15–75) 2–10 za každý stupeň (max. 10–50). Výše uvedený řádek tuto změnu nahrazuje.
  TRVÁNÍ STUPNĚ U ŠAMPIONŮ BOJUJÍCÍCH NA DÁLKU 3 sekundy 2 sekundy (u kontaktních šampionů zůstává 8 sekund)

  Podseknutí

  Upravujeme runu tak, aby mohla lépe konkurovat Ráně z milosti a Poslednímu vzdoru.
  BONUSOVÉ POŠKOZENÍ 4–10 % 5–12 % (i nadále proti cílům, které mají o 10–100 % více maximálního zdraví než vy)

  Zpět nahoru

  Prosté změny

  Cho'Gath

  E způsobuje vyšší poškození.

  Drobná pomoc v úvodu zápasu by Cho'Gathovi rozhodně neuškodila. Při investování bodů do E teď budou jeho výměny úderů smysluplnější.

  E – Vorpálové bodáky

  POŠKOZENÍ 20/30/40/50/60 22/34/46/58/70

  Dr. Mundo

  E poskytuje vyšší bonus k odolnosti vůči magii.

  Trošku jsme starého dobrého doktůrka posílili. Pokud tak někdo touží po svalovci, který je zároveň odolný proti magickému poškození, může bez obav sáhnout po fialovém obříkovi.

  E – Masochismus

  ODOLNOST VŮČI MAGII 2 % za každý stupeň, maximálně 6/12/18/24/30 % 3 % za každý stupeň, maximálně 6/15/24/33/42 %

  Gangplank

  E způsobuje vyšší bonusové poškození šampionům. R se zvýšilo poškození způsobované jednotlivými salvami.

  Zvyšujeme výbušnou sílu Gangplankova střelného prachu, aby mohl lépe bojovat proti suchozemským krysám v horní lajně a aby jeho dělové koule kdekoliv na mapě dopadaly s ničivější silou.

  E – Soudek s prachem

  BONUSOVÉ POŠKOZENÍ ŠAMPIONŮM 60/90/120/150/180 80/105/130/155/180

  R – Kanonová salva

  MAGICKÉ POŠKOZENÍ KAŽDOU SALVOU 35/60/85 (+ 0,1 síly schopností) 40/70/100 (+ 0,1 síly schopností)
  MAXIMÁLNÍ POŠKOZENÍ 420/720/1020 (+ 1,2 síly schopností) 480/840/1200 (+ 1,2 síly schopností)

  Graves

  Základní útočné poškození se zvýšilo.

  Změny, které jsme provedli u džungle v aktualizaci 9.2, dopadly na postupně zesilující šampiony jako Graves obzvlášť tvrdě a úprava Ostří bouře z verze 9.3 mu také zrovna dvakrát nepřidala. Vzhledem k tomu, jak účinně dokázalo Psance v závěru minulé sezóny oslabit snížení útočného poškození o 3 body, přidání 3 bodů by ho teď zase mohlo postavit zpátky na nohy.

  Základní atributy

  ÚTOČNÉ POŠKOZENÍ 63 66

  Jhin

  Q se zvýšila závislost na útočném poškození.

  Přidáváme Tančícímu granátu trochu fortissima, protože tvoří nedílnou součást Jhinovy útočné kombinace.

  Q – Tančící granát

  ZÁVISLOST 0,4 / 0,475 / 0,55 / 0,625 / 0,7 celkového útočného poškození 0,45 / 0,525 / 0,6 / 0,675 / 0,75 celkového útočného poškození

  Nunu a Willump

  Méně zdraví. Léčení z Q je méně účinné.

  Rozhodli jsme se sněžnému tandemu mírně snížit životaschopnost oříznutím základních atributů a léčení v závěrečné fázi hry.

  Základní atributy

  ZDRAVÍ 590 570

  Q – Sežrat

  LÉČENÍ 75/120/165/210/255 75/110/145/180/215

  Tryndamere

  Pasivní schopnost má na pozdějších úrovních vyšší strop pro šanci na kritický zásah.

  Řešíme Tryndamerovo dlouhodobé dilema ohledně šance na kritické zásahy: pokud chce dosáhnout 100 %, musí v současnosti jít se šancí nad běžný strop, ale už ne o víc než dva předměty.

  Pasivní schopnost – Bojový hněv

  MAXIMÁLNÍ ŠANCE NA KRITICKÝ ZÁSAH Z HNĚVU Až 35 % 35/40/45/50 % na úrovních 1/6/11/16

  Sylas

  Léčení z W je na úvodních stupních účinnější, později pak slabší. Závislost léčení i poškození se zvýšila.

  Bereme si na mušku Sylase v roli tanka.

  W – Královrah

  LÉČENÍ 50/80/110/140/170 (+ 0,35 síly schopností) 60/80/100/120/140 (+ 0,45 síly schopností)
  ZÁVISLOST POŠKOZENÍ 0,55 síly schopností 0,65 síly schopností

  Yorick

  Panna a aktivace znamení způsobují nižší poškození.

  Yorick a jeho překrásná panna tvoří od aktualizace 9.2 nerozlučný pár a jejich souhrnné poškození přidělává všem ostatním vrásky na čele. Trochu tedy panně přistřiháváme drápky, aby byli společně trochu slabší než dosud.

  R – Žalozpěv za Ostrovy

  POŠKOZENÍ PANNOU 10/20/40 (+ 0,5 Yorickova celkového útočného poškození) 0/10/40 (+ 0,5 Yorickova celkového útočného poškození)
  POŠKOZENÍ ZNAMENÍM 5 / 7,5 / 10 % maximálního zdraví cíle 3/6/9 % maximálního zdraví cíle

  Rek'Sai

  Byla opravena chyba, kvůli které R mohlo způsobit poškození dvakrát po sobě.

  Kombinací Dobyvatele a změn, které jsme u Rek'Sai provedli v minulé aktualizaci, vznikl mix, ze kterého vstávají hrůzou vlasy na hlavě. Ovšem než se pustíme do přímého snižování její síly, podíváme se, jak si povede po oslabení Dobyvatele z této aktualizace. Připomínáme také úpravu, kterou jsme provedli v průběhu aktualizace 9.4.

  Dodatečné úpravy z verze 9.4

  Připomínka: Tato změna je nějakou dobu již ve hře.

  OPRAVA CHYBY Opravili jsme chybu, při které R – Příval z Prázdnoty mohlo způsobit poškození dvakrát, pokud Rek'Sain cíl použil Skok ve chvíli, kdy mu bylo způsobeno poškození Přívalem z Prázdnoty.

  Zpět nahoru

  NURF

  Překvápko – prodloužili jsme NURF na dobu dvou dalších aktualizací! Jelikož nás čeká další měsíc ultra rychlopalného fofrování, přinášíme ve verzi 9.5 také hromadu balančních změn. Patříte-li mezi členy Klubu zlaté obracečky, budete se moci ze svých výhod těšit po celý prodloužený termín.
  Začněme s buffy:

  Aatrox

  BUFF Buff + 15 % k poškození byl navýšen na + 20 %.

  Akali

  BUFF + 15 % k poškození, - 10 % k utrpěnému poškození.

  Alistar

  BUFF + 5 % k poškození, - 10 % k utrpěnému poškození.

  Anivia

  BUFF + 15 % k poškození.

  Aurelion Sol

  BUFF Buff + 5 % k poškození byl navýšen na + 10 %.

  Bard

  BUFF Buff + 15 % k poškození byl navýšen na + 20 %.

  Braum

  BUFF Buff - 5 % k utrpěnému poškození byl navýšen na - 10 %.

  Darius

  BUFF Buff + 5 % k poškození byl navýšen na + 10 %.

  Elise

  BUFF + 10 % k poškození, - 10 % k utrpěnému poškození.

  Evelynn

  BUFF Buff + 10 % k poškození byl navýšen na + 20 %.

  Gangplank

  BUFF Buff + 10 % k poškození byl navýšen na + 15 %.

  Gnar

  BUFF Buff + 5 % k poškození byl navýšen na + 10 %.

  Ivern

  BUFF + 10 % k poškození, - 15 % k utrpěnému poškození.

  Jhin

  BUFF + 20 % k poškození.

  Katarina

  BUFF + 15 % k poškození, - 10 % k utrpěnému poškození.

  Quinn

  BUFF + 15 % k poškození.

  Sion

  BUFF + 10 % poškození.

  Sona

  BUFF Nerf - 5 % k poškození byl odstraněn.

  Tahm Kench

  BUFF Buff - 20 % k utrpěnému poškození byl navýšen na - 25 %.

  Taliyah

  BUFF + 15 % k poškození.

  Thresh

  BUFF Buff + 5 % k poškození byl navýšen na + 10 %, buff - 5 % k utrpěnému poškození byl navýšen na - 10 %.

  Udyr

  BUFF + 10 % k poškození, - 15 % k utrpěnému poškození.

  Urgot

  BUFF Buff + 5 % k poškození byl navýšen na + 15 %.

  Yasuo

  BUFF Buff + 10 % k poškození byl navýšen na + 15 %, buff - 5 % k utrpěnému poškození byl navýšen na - 10 %.

  Zac

  BUFF Buff - 10 % k utrpěnému poškození byl navýšen na - 15 %.

  Zilean

  BUFF Buff + 10 % k poškození byl navýšen na + 20 %.

  Zoe

  BUFF + 10 % poškození.  A nesmíme zapomenout na pár nerfů:

  Ahri

  NERF Nerf - 5 % k poškození byl navýšen na - 8 %.

  Fizz

  NERF - 5 % k poškození.

  Garen

  NERF Nerf - 5 % k poškození byl navýšen na - 10 %.

  Heimerdinger

  NERF - 5 % k poškození.

  Jayce

  NERF - 5 % k poškození.

  Nocturne

  NERF - 5 % k poškození.

  Sivir

  NERF Nerf - 5 % k poškození byl navýšen na - 8 %.

  Syndra

  NERF - 5 % k poškození.

  Vladimir

  NERF - 8 % k poškození.

  První starší drak

  NERF Poškození hořením bylo sníženo ze 141 bodů během 3 sekund na 90 bodů během 3 sekund.

  Druhý starší drak

  NERF Poškození hořením bylo sníženo z 255 bodů během 3 sekund na 210 bodů během 3 sekund.

  Třetí starší drak

  NERF Poškození hořením bylo sníženo z 315 bodů během 3 sekund na 270 bodů během 3 sekund.

  Zpět nahoru

  Opravy chyb

  • Runa Rychlost nyní správně zvyšuje bonusovou rychlost pohybu z Nápoje zakřivení času.
  • Opravili jsme chybu, kvůli které někteří šampioni občas nečinně stáli, místo aby používali automatické útoky.
  • Dabing Zombie Branda se už nepřehrává po celé mapě, pokud Branda někdo z týmu vidí.
  • Textury Měsíční císařovny Lux se už po její smrti nerozpadnou.
  • Dariův základní skin už nepoužívá hlášky z E – Zadržet Božského krále Daria.
  • Při Návratu Papírové Anivie se opět přehrává zvukový efekt přistání.
  • Když nějaký šampion umístí na Papírovou Anivii štít nebo pouto během pasivní schopnosti – Znovuzrození, je velikost efektu stejná jako u základního modelu.
  • Ukazatel pravého vidění z Rengarova R – Vzrušení z lovu se u Hvězdného strážce Ezreala nyní zobrazuje na správném místě.
  • U Udyrova Q – Postoj tygra se nyní při vylepšení na novou úroveň zobrazuje popisek.
  • Přesunutí souborů se záznamem na spustitelný soubor LoL nyní funguje ve všech regionech.
  • Opravili jsme chybu, kvůli které se v hodnocené frontě nezobrazovala během fáze výběrů/zákazů možnost „Bez zákazu“.

  Zpět nahoru

  Připravované skiny a chroma skiny

  V této aktualizaci budou vydány následující skiny. Hlavní obrázky v plném rozlišení najdete v aplikaci League Displays!

  V této aktualizaci budou vydány následující chroma skiny:

  Zpět nahoru


  2 weeks ago

  Tagged with: 
  Patch Notes