Riot o rok později: Má úvaha


Do Riotu jsem přišla před šesti měsíci a musím říct, že to byla opravdu jízda. Přijít do společnosti uprostřed změny vedení, výrazného růstu a organizačních změn nikdy není snadné. A je to ještě těžší, když se tak děje pod dohledem veřejnosti.

Když jsem před tolika měsíci uvažovala nad prací v Riotu, moji kamarádi a kolegové se divili, proč bych vůbec chtěla na pracovní pohovor jít. V tu dobu se veřejně vědělo, že Riot čelí soudním přím, a všechno naznačovalo, že se topí v problémech. Ale já se výzvy nikdy nezaleknu, takže jsem na pracovní pohovor přesto šla, i kdyby jen ze zvědavosti. Po přečtení nechvalně známého článku z Kotaku jsem věděla, že v tuto chvíli se může situace buďto vyhrotit, nebo zklidnit. Zajímalo mě, jakou cestou se Riot vydá.

Rozhodovací proces trval čtyři intenzivní měsíce. Prošla jsem spoustou rozhovorů s vyšším managementem Riotu, kde jsme zcela vyložili karty na stůl a snažili se zjistit, jestli jsme pro sebe vzájemně tou správnou volbou. Netrvalo dlouho, než jsem dospěla k vlastnímu názoru na integritu společnosti, se kterou jsem jednala. Během této doby jsem stále více obdivovala jejich motivaci, vizi a upřímnou snahu vytvořit z Riotu lepší místo. Takové, na které by Rioteři mohli být hrdí. Jinými slovy – objevila jsem srdce Riotu a uchvátilo mě. Za ty měsíce, které předcházely mému nástupu, jsem byla už trochu ostřílená a věděla jsem, že Riot je připraven na změnu. I já byla připravená a těšila jsem se, že jim pomůžu této změny dosáhnout.

Krátce po mém nástupu do Riotu jsem vystoupila na prvním zaměstnaneckém setkání a v podstatě požádala Riotery, aby mi dali 90 dní. Potřebovala jsem si promluvit s každým Rioterem tváří v tvář a zrevidovat nastavené procesy a systémy. Dala jsem si za cíl vytvořit „kompas“ nebo vizi, která by naši snahu o rozmanitost a začlenění ukotvila. Chtěla jsem ale také položit pevné základy víceročního plánu s konkrétními kroky, odpovědností a prostředky pro sledování postupu.

Z příběhů a názorů Rioterů mi bylo jasné, že si těch posledních šest měsíců na všech vybralo daň. Rioteři se cítili ublíženi, konverzace byly někdy až nepřátelské a bylo cítit všeobecné napětí. Ale i uprostřed všeho Rioteři nepřestali svou společnost milovat a chtěli (vyžadovali), abychom dali věci do pořádku. Když jsme vytvořili naši dlouhodobou vizi a plán pro rozmanitost a začlenění, který jsme Rioterům představili minulý týden, měli jsme na paměti tuto náladu i zkušenosti Rioterů.

Rok opravdového, konkrétního postupu

Ve středu to bude rok, co článek od Kotaku pomohl Rioterům se semknout a dát si za cíl růst naší kultury. V uplynulém roce jsme podnikli řadu podstatných kroků. Ráda bych teď ocenila práci a odhodlání všech našich týmů. Postup v programu pro rozmanitost a začlenění je motivován snahou o smysluplnou změnu, ne jen „odškrtávání položek“. Rioteři za uplynulý rok prokázali fenomenální vášeň a odhodlání. Vše, co jsme dokázali, je působivé a poslouží nám jako základ, na kterém budeme nadále budovat.

Co jsme tedy reálně dokázali?

Přivedli jsme experty

 • Frances Frei, renomovaná expertka v oblasti rozmanitosti a začlenění, přišla do Riotu, aby nás pomohla navést na správnou cestu, jak pozvednout naši kulturu.
 • Youngme Moon se přidala ke správní radě a vytvořila komisi, jejímž účelem bylo vyvozovat zodpovědnost Riotu v oblasti rozmanitosti a začlenění.

Rozšířili jsme náš tým vedoucích

 • Ve výkonném týmu vedoucích, pod vedením generálního ředitele Nicola Laurenta, zasedají vedoucí našich nejdůležitějších strategických cílů. V tomto týmu jsou z 28 % ženy a z 45 % zástupci minorit.
 • Najali jsme Emily Winkle na pozici personální ředitelky. Jak já, tak Emily jsme součástí výkonného týmu vedoucích.
 • Spustili jsme iniciativu rozmanitosti, abychom navýšili počet žen a nedostatečně zastoupených minorit v přijímacích pohovorech na vedoucí pozice. Pohovory s kandidáty na vedoucí pozice vede personální ředitelka nebo ředitelka diverzity.
 • Ženy jsou na nejvyšších pozicích pro některé klíčové iniciativy v Riotu, jako třeba kmenový tým Riotu, League of Legends, naše umělecké oddělení nebo i některé z našich nejzajímavějších projektů ve vývoji.

Zjednodušili jsme externí partnerství

a zaměřili se na budoucí pracovní sílu
 • Minulý týden jsme pořádali absolventský ceremoniál pro náš první letní intenzivní kurz programování pro dívky – Girls Who Code.
 • Spojili jsme se s programem Reboot Representation Coalition Melindy Gates, který si dal za cíl zdvojnásobit do roku 2025 počet žen tmavé pleti, které v US vystudují informatické obory.
 • Také jsme rozšířili náš dosah a spojili se s Hampton University a Anitou Borg, abychom navýšili počet žen mezi našimi stážisty a seznamy kandidátů (33 % stážistů z ročníku 2019 jsou ženy).

Začlenili jsme rozmanitost a zahrnutí do personálních procesů a systémů

 • Vyladili jsme náš systém odměn a provedli důkladnou analýzu rovnosti platů. Pokračujeme a budeme pravidelně pokračovat v revizi našeho systému odměn, abychom zajistili jeho spravedlivost. Pokud v některé oblasti budou nutné úpravy, přistoupíme k nim.
 • Najali jsme vedoucí pro odměny: Hollie Downs má přes deset let zkušeností s vývojem, zaváděním a vyhodnocováním úspěšných strategií a řešení v oblasti odměnové politiky.
 • Zrevidovali jsme všechny aspekty našeho náborového procesu (od toho, jak inzerujeme volné pozice, přes strategii získávání zdrojů po pracovní pohovory a nabídky), abychom zajistili, že dokážeme zaujmout talenty z různých prostředí a s různými přístupy.
  • Zavedli jsme proces, v rámci kterého jsme zrevidovali všechny pracovní inzeráty a ujistili se, že používáme jazyk, který dokáže zaujmout co nejrozmanitější kandidáty.
  • Podpořili jsme naše náborové snahy tím, že jsme vytvořili pozici pro nábor rozmanitých kandidátů.
  • Zavedli jsme povinné školení pro manažery a všechny, kdo se účastní pracovních pohovorů s kandidáty.
  • Spustili jsme interní nabídku pozic, díky které Rioteři, kteří chtějí růst a budovat své kariéry, mají lepší přehled a přístup k dalším možnostem.
 • Zahrnuli jsme Riotery do procesu vytváření nové verze našeho pracovního řádu a do posílení našeho závazku zajistit, že Riot je pro všechny zaměstnance bezpečným místem. V důsledku jsme pak dále vyjasnili, jaké chování považujeme za přijatelné a nepřijatelné, kdy jsme upravili firemní politiku v oblasti romantických vztahů, kreativního obsahu a dalších.

Nadále rozvíjíme firemní kulturu

  k
 • Upravili jsme naše hodnoty: V roce 2018 jsme vedli rozhovory s více než 1700 Riotery, kteří nám řekli, že si musíme nastavit hodnoty tak, aby odrážely směr, kterým chceme směřovat. Na konci roku 2018 jsme Rioterům představili tyto nové hodnoty, které ovlivňují, jak pracujeme a jak plníme nesplnitelné sny hráčů po celém světě. Tyto hodnoty jsme zahrnuli do našich náborů a procesů řízení výkonnosti.
 • Rozšířili jsme a urychlili školení a výukové programy napříč všemi úrovněmi Riotu: 2500 Rioterů se účastnilo přes 12 000 hodin školení, která jim pomohla zvýšit jejich informovanost, způsobilost a zodpovědnost za vytvoření bezpečného a inkluzivního pracovního prostředí.
 • Vytvořili jsme platformy, které Rioterům pomáhají navazovat vztahy, zapojovat se a ovlivňovat svoje prostředí. Spustili jsme skupiny totožnosti (RIG – Rioter Identity Groups, což je naše verze skupin pro zaměstnance se sdílenými zážitky, zkráceně ERG). Tyto skupiny by měly nejen v Rioterech podpořit pocit sounáležitosti a komunity, ale také nám poskytnou perspektivu a vhled do výzev a možností v rámci rozmanitosti a zahrnutí:
  • Rad-Gender (gender a nebinární)
  • Riot Noir (Afroameričani a lidé tmavé pleti)
  • Duhoví Rioteři (LGBTQ+)
  • Veteráni
  • Filipínci v Riotu

Dosáhli jsme našich 30, 60 a 90denních závazků

Když jsem vytvářela svůj 90denní plán, Riotu chybělo právě 90 dní do jednoročního milníku, do kterého jsme hráčům a Rioterům slíbili změnit naši firemní kulturu. Taky to byl čas, kdy Rioteři v reakci na arbitráž oznámili, že mají v úmyslu protestovat. Přestože jsme se v průběhu soudního řízení nemohli ke změnám této politiky zavázat, našli jsme jiné oblasti, kde jsme mohli náš postup urychlit. Naše 30, 60 a 90denní závazky tak byly způsobem, jak mohla veřejnost dohlížet na naše snahy a také jak se zodpovídat za sliby, které před rokem zazněly.

Když jsme na tuto cestu v Riotu nastoupili, byl to návrh – ve smyslu načasování a měřítka –, kterému by se většina společností vysmála. Ale když jsme to s Emily Winkle (jedna z našich partnerek pro transformaci a personální ředitelka) navrhli vedení, otázka nebyla, kolik to bude stát nebo jak je to reálné. Otázka byla, jestli to může být rychleji nebo v ještě větším měřítku.

Dnes mohu hrdě oznámit, že jsme splnili všechny naše 30, 60 a 90denní cíle. A přestože tato cesta není o odškrtávání políček ani o vyzdvihování našich strategií, tato snaha položila základ tomu, aby se všichni Rioteři cítili v práci ceněni, zahrnuti a schopni odvádět skvělou práci.

Do budoucna... společně

Našim cílem je dosáhnout pracovního prostředí, ve kterém je rozmanitost považována za sílu. Kde Rioteři mají všechny možnosti, jsou hrdí na svou práci a neopouští je vášeň pro naše hráče i pro sebe navzájem. Abychom toho dosáhli, vytvořili jsme rámec s 5 ústředními body. Tyto pilíře nám pomohou spojit naši práci s měřítky a prostředky pro vyvozování zodpovědnosti. Do budoucna se budeme snažit soustředit na následující: lidi, procesy, firemní kulturu, zodpovědnost a průmysl.

Rok 2019–2020 – co očekávat

Budeme navazovat na pevné základy, které jsme v roce 2019 položili. Tady je několik příkladů, co chystáme:

 • Vytvořit a zavést strategie, které pomohou zvýšit zastoupení žen a nedostatečně zastoupených minorit.
 • Zajistit, že jsou praktiky rozmanitosti integrovány do všech personálních procesů.
 • Trvat na radě Riotu a skupinách totožnosti, aby odhalily a doporučily řešení problémů a příležitostí spojených s rozmanitostí a zahrnutím.
 • Podporovat změny v chování, aby ztělesňovalo naše hodnoty a pomáhalo udržet skvělé pracovní prostředí pro všechny Riotery.
 • Zavést opatření a procesy, aby byli vedoucí zodpovědní za výsledky.
 • Podpořit schopnost našich manažerů vést rozmanité týmy.
 • Vytvořit externí partnerství a poradenskou radu, které zajistí strategické rady.

Pár myšlenek na závěr

Uvědomuji si, že spousta lidí bude zpochybňovat, jestli opravdu došlo ke změně. Můžu říct jediné: změna není nikdy snadná a tato cesta nebude bezchybná. Budeme vám ale dál naslouchat, pokračovat vpřed a budeme dělat vše pro to, abychom byli společností, na kterou by současní a budoucí Rioteři mohli být hrdí. Každý den se rozhodujeme, že budeme lepší než den předtím.

Uzavřu to tím, že nemůže být Riot bez Rioterů. Nikdy bychom nedošli tak daleko, pokud by Rioteři nevěřili v nás a sami v sebe. Je bez debat, že před sebou máme ještě spoustu práce. Ale je to právě kuráž a odhodlání Rioterů, co mě naplňuje bezedným optimismem, že dosáhneme všech našich cílů. Těšíme se, až pro vás budeme mít další zprávy. Pokud máte nějaké otázky, prostě mi napište.

#togetherweareriot

Děkuji, že jste si tento článek přečetli. Děkuji, že hrajete. A děkuji, že v nás věříte.

S pozdravem,

Angela Roseboro
Ředitelka diverzity
Riot Games


1 week ago


Související obsah