Περιγραφή Ικανοτήτων - Ρελ

Ανάλυση Ήρωα

Βιογραφία Ήρωα

«Το Ρόδο ήθελε να γίνω όπλο. Ορίστε, λοιπόν».

Επιτεθείτε με τη Ρελ από την ενημέρωση 10.25!