LEAGUE OF LEGENDS®

Όροι Χρήσης

Τελευταία Τροποποίηση: 15 Ιουνίου 2018

Η παρούσα σύμβαση (η «Σύμβαση») παραθέτει τους όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Riot Games, Inc. και οι θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και της εξολοκλήρου ανήκουσας σε αυτήν θυγατρικής της εταιρείας Riot Games Limited, Ιρλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που διαχειρίζεται και δημοσιεύει το ηλεκτρονικό παιχνίδι League of Legends και παρέχει συναφείς υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και σε άλλες περιοχές παγκοσμίως (η «Riot Games»), σας προσφέρει πρόσβαση για χρήση και διασκέδαση στα παρακάτω:

 • Το ηλεκτρονικό μας παιχνίδι League of Legends (το «Παιχνίδι»)
 • Το λογισμικό που υποστηρίζει το Παιχνίδι (το «Λογισμικό»)
 • Τις ιστοσελίδες του League of Legends (http://euw.leagueoflegends.com/ και http://eune.leagueoflegends.com/el/) (κάθε μία η « Ιστοσελίδα ») και
 • Οποιαδήποτε άλλη από τις εφαρμογές, ιστοσελίδες, παιχνίδια, ή υπηρεσίες που συνδέονται με την παρούσα Σύμβαση, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά ή τα χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέσω κινητών συσκευών.

Κατά τη χρήση των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών (σωρευτικά οι «Υπηρεσίες Riot») ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες. Τις πληροφορίες αυτές τις διατηρούμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου (http://eune.leagueoflegends.com/el/legal/privacy) (η «Πολιτική Απορρήτου»).

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους της παρούσας Σύμβασης προσεκτικά. Κάνοντας κλικ στο πεδίο «Αποδοχή» κατωτέρω, ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες Riot, συμφωνείτε ότι η παρούσα Σύμβαση είναι εκτελεστή όπως οποιαδήποτε άλλη γραπτή σύμβαση που υπογράφετε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

1.1. Δικαιούμαι να χρησιμοποιήσω τις Υπηρεσίες Riot;

(Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Riot για εμπορικούς σκοπούς και να γίνει αποδεκτή η παρούσα Σύμβαση από ενήλικα.)

Μόνον άτομα ηλικίας 13 ετών ή μεγαλύτερα επιτρέπεται να δημιουργήσουν λογαριασμό και να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες Riot. Εάν είστε τουλάχιστον 13 ετών, αλλά νομικά δεν θεωρήστε «ενήλικος» στη χώρα που κατοικείτε, θα πρέπει να ζητήσετε από τους γονείς σας (ή άλλους νόμιμους κηδεμόνες) να διαβάσουν την παρούσα Σύμβαση και να την αποδεχθούν για λογαριασμό σας. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό ή να χρησιμοποιήσετε oποιαδήποτε άλλη από τις Υπηρεσίες Riot εκ μέρους νομικού προσώπου ή για εμπορικούς σκοπούς.

1.2. Δικαιούμαι! Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν λογαριασμό και να παίξω;

(Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα…)

Για να παίξετε το Παιχνίδι θα πρέπει να:

 1. διαβάσετε και αποδεχθείτε τους όρους της παρούσας Σύμβασης,
 2. κατεβάσετε και εγκαταστήσετε ένα έγκυρο αντίγραφο του Λογισμικού,
 3. εγγραφείτε στη δημιουργία λογαριασμού, και
 4. ικανοποιείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να αλλάξουν όσο εξελίσσεται το Παιχνίδι. Εσείς επιβαρύνεστε με τα έξοδα για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, τον εξοπλισμό, τη συνεχή λειτουργία και τυχόν δαπάνες επισκευής οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Παιχνίδι.

1.3. Πρέπει να δηλώσω το πραγματικό μου όνομα και στοιχεία;

(Ναι. Παρακαλούμε μην προσπαθήσετε να αστειευτείτε με ονόματα του τύπου “Δεν είναι ο Μπλίτζκρανκ” ή “Δεν είναι ο Ούντιρ”.)

Πρέπει πάντοτε να μας παρέχετε ακριβή και πλήρη στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου μας κοινοποιείτε όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση email ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

1.4. Μπορώ να κοινοποιήσω ή να πουλήσω τον λογαριασμό μου ή τα στοιχεία εισόδου;

(Όχι.)

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό με εμάς, σας ζητάμε να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (σωρευτικά, τα «Στοιχεία Εισόδου» σας), τα οποία θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά που μπαίνετε στο Παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται να μοιραστείτε τον λογαριασμό ή τα Στοιχεία Εισόδου σας με κανέναν. Δε μπορείτε να πουλήσετε, να μεταβιβάσετε ή να επιτρέψετε σε άλλο πρόσωπο να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό ή τα Στοιχεία Εισόδου σας, ή να προσφερθείτε να πράξετε κάτι από αυτά. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας αναφορικά με τα Στοιχεία Εισόδου σας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης διακοίνωσης των Στοιχείων Εισόδου σας.

2. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

2.1. Πώς μπορεί ο λογαριασμός μου να ανασταλεί ή να απενεργοποιηθεί;

(Εάν παραβείτε τους κανόνες τότε θα επιβληθεί στον λογαριασμό σας η Δικαιοσύνη των Ντεμασιανών!)

Τρία διαφορετικά φυσικά/νομικά πρόσωπα μπορούν να αναστείλουν ή απενεργοποιήσουν τον λογαριασμού σας:

2.1.1. Εσείς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή αναστείλετε τη λειτουργία του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο support@riotgames.com.

2.1.2. Εμείς. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας εάν διαπιστώσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι:

 1. έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης,
 2. έχουμε διακόψει την παροχή Υπηρεσιών Riot στην περιοχή σας, ή
 3. αυτό θα εξυπηρετούσε καλύτερα τα συμφέροντα της κοινότητάς μας, τις Υπηρεσίες Riot ή τα δικαιώματα τρίτων.

Στις ανωτέρω διαπιστώσεις μπορούμε να προβούμε, μεταξύ άλλων, μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων ή έξυπνων εργαλείων μηχανικής μάθησης.

2.1.3. Το Tribunal®. Το σύστημα Tribunal® (Δικαστήριο) επιτρέπει στην κοινότητα των χρηστών μας να επιβλέπουν τη συμμόρφωση των άλλων χρηστών με τον «Κώδικα Επικαλεστή» ο οποίος παραθέτει τις αρχές ιδανικής συμπεριφοράς κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, και την τήρηση των λοιπών κανόνων που εφαρμόζουμε. Τα μέλη της Κοινότητας, δηλαδή και εσείς, μπορούν να αναφέρουν συμπεριφορές και ενέργειες ορισμένων χρηστών εντός του Παιχνιδιού και να αποφασίζουν συλλογικά εάν ο συγκεκριμένος χρήστης ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες μας. Εάν το Δικαστήριο κρίνει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ότι έχετε παραβιάσει κάποιον κανόνα μας, μπορούμε να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας εκ μέρους της κοινότητας.

2.2. Τι θα συμβεί εάν ο λογαριασμός μου απενεργοποιηθεί;

(Όχι LoL για σας.)

Εάν ο λογαριασμός σας απενεργοποιηθεί για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτόν, ούτε σε οποιαδήποτε από τα συνδεδεμένα δεδομένα και περιεχόμενο (π.χ. ήρωες, αμφιέσεις, Riot Points κ.λπ.). Σε περίπτωση που εμείς απενεργοποιήσουμε τον Λογαριασμό σας για δίκαιο λόγο, για παράδειγμα επειδή έχετε παραβιάσει την παρούσα Σύμβαση, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε επιστροφή και εμείς δεν θα υπέχουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας. Επιπλέον διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς έχετε τυχόν δημιουργήσει, καθώς και όποια άλλη Υπηρεσία Riot (αντίστοιχα χωρίς οποιαδήποτε επιστροφή ή ευθύνη προς εσάς).

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών Riot συνεπάγεται τον κίνδυνο ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί ή να ανασταλεί και ότι πρέπει να έχετε υπόψη σας αυτόν τον κίνδυνο και να συμπεριφέρεστε κατάλληλα όποτε χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Riot.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

3.1. Τι μπορώ να κάνω με τις Υπηρεσίες Riot;

(Μπορείτε να απολαμβάνετε τις Υπηρεσίες Riot κάνοντας ιδιωτική, προσωπική και μη εμπορική χρήση.)

Χορηγούμε σε εσάς μία περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε τις Υπηρεσίες Riot αποκλειστικά για προσωπικούς, μη εμπορικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, με τη ρητή επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Με την επιφύλαξη ρητής, έγγραφης και ενυπόγραφης εξουσιοδότησης εκ μέρους μας, δεν επιτρέπεται να πωλήσετε, αντιγράψετε, ανταλλάξετε, δανείσετε, εφαρμόσετε αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολογήσετε, εξάγετε πηγαίο κώδικα, μεταφράσετε, μισθώσετε, ασφαλίσετε, μεταβιβάσετε, δημοσιεύσετε, εκχωρήσετε ή άλλως διανείμετε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες Riot ή οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Riot Games, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπολογιστικού κώδικα συνδέεται με τα παραπάνω.

3.2. Μπορώ να εκμεταλλευτώ δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Riot;

(Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που μας ανήκουν, ωστόσο επιτρέπουμε ορισμένες προσωπικές, μη εμπορικές χρήσεις όπως fan art.)

Εμείς (και όσοι έχουν την άδειά μας) διατηρούμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπά δικαιώματα και οφέλη επί των Υπηρεσιών Riot και επί όλων των δεδομένων και του περιεχομένου που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών χρηστών, υπολογιστικού κώδικα, τίτλων, αντικειμένων, έργων, χαρακτήρων, ονομάτων χαρακτήρων, αρχείων διαλόγων, μαγνητοσκοπήσεων και προβολών του Παιχνιδιού, τοποθεσιών, ονομάτων τοποθεσιών, ιστοριών, διαλόγων, χαρακτηριστικών φράσεων, καλλιτεχνικών έργων, γραφικών, δομικών και εικαστικών σχεδίων, κινούμενων εικόνων, ήχων, μουσικών συνθέσεων και ηχογραφήσεων, Riot Points (ορίζονται παρακάτω), Μπλε Βασική Ουσία (ορίζονται παρακάτω), Μαγοτεχνικών Ειδών (ορίζονται παρακάτω), Εικονικών Ειδών (ορίζονται παρακάτω), οπτικοακουστικών εφέ, εμφάνισης χαρακτήρων, μεθόδων λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνιδιού (σωρευτικά το «Περιεχόμενο Παιχνιδιού»). Δεν επιτρέπεται να παράγετε οποιοδήποτε δημιούργημα το οποίο βασίζεται στο Περιεχόμενο Παιχνιδιού ή στις Υπηρεσίες Riot, παρά μόνο με τη ρητή συναίνεσή μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιες χρήσεις επιτρέπουμε στην παρούσα φάση, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Νομικίστικου Μπλα-Μπλα (http://www.riotgames.com/legal-jibber-jabber).

Επιπλέον συμφωνείτε ότι, με την επιφύλαξη παροχής έγγραφης και υπογεγραμμένης άδειας εκ μέρους μας, δεν θα χρησιμοποιήσετε ποτέ οποιοδήποτε από τα εμπορικά μας σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα, ονόματα τομέα, συνθήματα ή διακριτικά σημάδια. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδιανομή, ή τροποποίηση των Υπηρεσιών Riot, ή χρήση των Υπηρεσιών Riot κατά παράβαση των όρων της παρούσας Σύμβασης, απαγορεύεται ρητώς και ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή σοβαρών αστικών ή/και ποινικών κυρώσεων.

4. ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

4.1. Τι είδους «εικονικά είδη» μπορώ να βρω στο Παιχνίδι;

(Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πρόσβαση σε ήρωες, αμφιέσεις, εκφράσεις, αξεσουάρ κ.λπ.)

Όταν κάνετε χρήση του Παιχνιδιού, μπορείτε να «ενεργοποιήσετε» και να κερδίσετε πρόσβαση σε διάφορα εικονικά είδη εντός του Παιχνιδιού («Εικονικά Είδη») που συνδέονται με τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων:

 • Ήρωες,
 • Αμφιέσεις,
 • Εκφράσεις, και
 • Αξεσουάρ.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα Εικονικά Είδη με τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους:

4.1.1. Με Μπλε Βασική Ουσία. Παίζοντας το Παιχνίδι, αποκτάτε σταδιακά «Μπλε Βασική Ουσία». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Μπλε Βασική Ουσία προκειμένου να ενεργοποιήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα Εικονικά Είδη (π.χ. νέους ήρωες).

4.1.2. Με Riot Points. Κάθε παίκτης με έγκυρο, ενεργό λογαριασμό μπορεί να συμμετάσχει στην υπηρεσία προσφοράς των «Riot Points», που είναι ένα σύστημα εξαργυρώσιμων πόντων που λειτουργεί σαν εικονικό νόμισμα. Τα Riot Points μπορούν να αγοραστούν ηλεκτρονικά μέσου του καταστήματος που λειτουργεί στο Παιχνίδι ή σε εμπορικά καταστήματα με τη μορφή προπληρωμένης «Κάρτας Παιχνιδιού Riot Games». Επισημαίνεται ότι πρέπει να καταχωρίσετε την Κάρτα Παιχνιδιού Riot Games στο κατάστημα εντός του Παιχνιδιού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στα Riot Points που περιέχονται στην κάρτα. Τα Riot Points μπορούν επίσης να σας παρασχεθούν από τη Riot Games στα πλαίσια προωθητικής ενέργειας ή με άλλους τρόπους, π.χ. με την επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων αποστολών ή δοκιμασιών στο Παιχνίδι, ή μέσω διαγωνισμών ή λαχνών που υποστηρίζονται από τη Riot Games. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Riot Points προκειμένου να ενεργοποιήσετε ή αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα Εικονικά Είδη (π.χ. αυξήσεις, αμφιέσεις ηρώων, αμφιέσεις ματιών και νέους ήρωες).

4.1.3. Με Μαγοτεχνικά Αντικείμενα και Λάφυρα. Παίζοντας το Παιχνίδι, αποκτάτε σταδιακά εικονικά είδη όπως, κλειδιά, σεντούκια, θραύσματα, ή/και ουσίες («Μαγοτεχνικά Είδη») τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορα Εικονικά Είδη. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα Μαγοτεχνικά Είδη χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του «Καταστήματος Μαγοτεχνικών Αντικειμένων» εξαργυρώνοντας Riot Points.

4.2. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου σχετικά με τα Riot Points;

(Να ελέγχετε ότι όλες οι συναλλαγές μαζί μας είναι σωστές κ.λπ.)

Τα Riot Points πωλούνται και εκδίδονται σε πακέτα, η δε τιμή τους ενδέχεται να ποικίλλει αναλόγως του ποσού που αγοράζετε και του μέρους απ’ όπου τους αγοράζετε. Εφόσον το κρίνουμε απαραίτητο, ενδέχεται να περιορίσουμε τον συνολικό αριθμό των Riot Points που μπορούν να αγοραστούν σε δεδομένη στιγμή ή μπορούν να διατηρούνται στον λογαριασμό σας συνολικά. Επιπροσθέτως, η τιμή και η διαθεσιμότητα των Riot Points και των Εικονικών Ειδών υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο της σωστής ποσότητας Riot Points έχει προστεθεί ή αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας μετά από κάθε συναλλαγή. Παρακαλούμε ειδοποιήστε μας αμέσως εάν πιστεύετε ότι έχει γίνει λάθος στο υπόλοιπο των Riot Points που έχετε. Θα ερευνήσουμε το αίτημά σας και για τον σκοπό αυτό μπορεί να ζητήσουμε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες για επαλήθευση.

4.3. Τα Εικονικά Είδη που ενεργοποιώ μου «ανήκουν»;

(Όχι. Αυτό που «ενεργοποιείτε» δεν είναι το ίδιο το εικονικό είδος, αλλά ένα προσφερόμενο δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε στο Παιχνίδι.)

Δεν έχετε κυριότητα ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε από τα Εικονικά Είδη που ενεργοποιείτε, ανεξαρτήτως του εάν έχετε αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα Εικονικά Είδη χρησιμοποιώντας Riot Points, Μπλε Βασική Ουσία ή Μαγοτεχνικά Αντικείμενα. Τα Εικονικά Είδη δεν έχουν χρηματική αξία. Δεν μπορείτε να τα εξαργυρώσετε σε μετρητά. Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε οποιαδήποτε επιστροφή αγοράς Riot Points ή Εικονικών Ειδών, εκτός όταν ρητώς επιτρέπουμε κάτι τέτοιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ RIOT POINTS ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ RIOT POINTS ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ, Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΩΣ, ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΟΛΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ RIOT POINTS ΑΠΟ ΕΜΑΣ.

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα πολιτική επιστροφών που εφαρμόζουμε στο: (https://support.riotgames.com/hc/el/articles/201751864).

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε, τροποποιήσουμε, μετακινήσουμε, αφαιρέσουμε ή μεταβιβάσουμε οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Περιεχόμενου Παιχνιδιού – συμπεριλαμβανομένων των Εικονικών Ειδών – εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή ακόμη και χωρίς λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, χωρίς να φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας. Δεν παρέχουμε ούτε εγγυόμαστε και ρητώς αποποιούμαστε οποιαδήποτε αξία, χρηματική ή άλλη, που μπορεί να αποδοθεί σε οποιαδήποτε δεδομένα που βρίσκονται σε διακομιστές τους οποίους λειτουργούμε ή ελέγχουμε, συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε Περιεχομένου Παιχνιδιού που αντιστοιχεί στον λογαριασμό σας. Η πώληση ή μεταβίβαση του δικαιώματός σας να αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένα Εικονικά Είδη, Μπλε Βασική Ουσία, Riot Points ή Μαγοτεχνικά Είδη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω υπηρεσιών που εγκρίνονται ή παρέχονται από εμάς, εφόσον υφίστανται.

4.4. Για μία ακόμη φορά: Δεν μου ανήκουν τα Εικονικά Είδη;

(«Όχι!» φώναξαν όλοι οι δικηγόροι.)

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ Ή ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ RIOT GAMES. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΤΙΤΛΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕ Ή ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ Ή ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ RIOT POINTS Ή ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, Η RIOT GAMES ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘ’ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ Ή ΣΤΑ RIOT POINTS, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ RIOT POINTS ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ.

4.5. Μπορώ να υποβάλω ιδέες προς τη Riot για τη βελτίωση του Παιχνιδιού;

(Παρακαλούμε μην το κάνετε. Εάν παρ’ όλα αυτά το κάνετε, θα έχουμε το απόλυτο δικαίωμα χρήσης τους στο διηνεκές.)

Εκτιμούμε τις απόψεις σας σχετικά με τις Υπηρεσίες Riot, αλλά παρακαλούμε μην υποβάλλετε οποιεσδήποτε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις ή υλικό προς εμάς (σωρευτικά, «Προτάσεις Κατ’ Ιδία Πρωτοβουλία»). Η πολιτική αυτή στοχεύει στην αποφυγή παρεξηγήσεων ή διαφορών στις περιπτώσεις που οι Υπηρεσίες Riot ενδέχεται να φέρουν ομοιότητες με Μη Ζητηθείσες Ιδέες που υποβάλλονται από το κοινό.

Εάν παρ’ όλα αυτά υποβάλετε Προτάσεις Κατ’ Ιδία Πρωτοβουλία, τότε χορηγείτε σε εμάς παγκόσμιο, διαρκές, ανέκκλητο, περαιτέρω εκχωρητό, μεταβιβάσιμο, εκχωρητέο, μη αποκλειστικό και χωρίς δικαιώματα τρίτων δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιούμε, αναπαράγουμε, διανέμουμε, προσαρμόζουμε, τροποποιούμε, μεταφράζουμε, δημιουργούμε παράγωγα έργα, εκτελούμε δημόσια, προβάλλουμε δημόσια, εκτελούμε ψηφιακά, διαθέτουμε στο κοινό, επικοινωνούμε στο κοινό, πωλούμε, προσφέρουμε προς πώληση, και εισάγουμε τις Προτάσεις Κατ’ Ιδία Πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων, βιομηχανικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτές, σε οποιοδήποτε μέσο που είναι γνωστό σήμερα ή πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον, για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των Προτάσεων Κατ’ Ιδία Πρωτοβουλία σε τρίτους, χωρίς καμία αποζημίωση προς εσάς. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο, συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε να υπογράψετε και παραδώσετε οποιαδήποτε και όλα τα σχετικά έγγραφα και να προβείτε σε οποιεσδήποτε και όλες τις απαραίτητες ή επιθυμητές ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα χρήσης των Προτάσεων Κατ’ Ιδία Πρωτοβουλία που μας χορηγούνται όπως προβλέπεται παραπάνω είναι έγκυρα, ισχυρά και εκτελεστά. Επιπλέον παραιτείστε του δικαιώματος να επικαλεστείτε ότι η χρήση εκ μέρους μας ή εκ μέρους όσων έχουν την άδειά μας των Προτάσεων Κατ’ Ιδία Πρωτοβουλία παραβιάζει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή, δικαιωμάτων στη δημόσια προβολή, ιδιοκτησιακών ή άλλων δικαιωμάτων, και δικαιωμάτων στην αναγνώριση για τα υλικό ή τις ιδέες που περιλαμβάνονται σε αυτές.

5. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

5.1. Μπορώ να κοροϊδέψω, να προκαλέσω, να απειλήσω ή να παρενοχλήσω άλλα πρόσωπα ενώ χρησιμοποιώ τις Υπηρεσίες Riot;

(Όχι. Εάν το κάνετε, μπορεί να αποκλειστείτε.)

Όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Riot, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα που διαμένετε. Πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με ορισμένους πρόσθετους κανόνες που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών Riot από εσάς (τον «Κώδικα Συμπεριφοράς»). Ο Κώδικας Συμπεριφοράς δεν εξαντλεί όλα τα σχετικά ζητήματα και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να τον τροποποιήσουμε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καθώς και να λάβουμε κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης και της διαγραφής λογαριασμού προκειμένου να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και το πνεύμα των Υπηρεσιών Riot, ανεξαρτήτως εάν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει καταχωρηθεί στη σχετική πολιτική ως μη αρμόζουσα. Επιπρόσθετα του Κώδικα Συμπεριφοράς, παρακαλούμε διαβάστε τον Κώδικα του Επικαλεστή (https://eune.leagueoflegends.com/el/featured/summoners-code) για περαιτέρω καθοδήγηση ως προς την υποδειγματική συμπεριφορά κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Ακολουθούν παραδείγματα συμπεριφοράς που δικαιολογούν τη λήψη πειθαρχικών μέτρων:

 1. Παριστάνετε ότι είστε πρόσωπο, επιχείρηση ή εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου και υπαλλήλου της Riot Games, ή επικοινωνείτε κατά τρόπο που αφήνει να εννοηθεί ότι η επικοινωνία προέρχεται από τη Riot Games.
 2. Αναρτάτε πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση με το πρόσωπό σας ή με άλλους χρήστες στο Διαδίκτυο ή στο Παιχνίδι.
 3. Παρενοχλείτε, παρακολουθείτε, ή απειλείτε άλλους χρήστες όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Riot.
 4. Αφαιρείτε, αλλοιώνετε ή αποκρύπτετε οποιαδήποτε ενημέρωση της Riot Games περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, ευρεσιτεχνία ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που περιέχεται στο Διαδίκτυο, στο Παιχνίδι ή/και στο Λογισμικό. Επίσης δεν επιτρέπεται να μεταδίδετε περιεχόμενο που παραβιάζει ή καταπατά τα δικαιώματα άλλων, συμπεριλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών, σημάτων, εμπορικών μυστικών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δημόσιας προβολής, προσωπικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων.
 5. Μεταδίδετε ή επικοινωνείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο που θεωρείται προσβλητικό, συμπεριλαμβανομένων και εκφράσεων που είναι παράνομες, βλαπτικές, απειλητικές, υβριστικές, παρενοχλητικές, δυσφημιστικές, χυδαίες, άσεμνες, σεξιστικές ή με αποδοκιμαστέο περιεχόμενο λόγω ρατσισμού ή διακρίσεων.
 6. Μεταδίδετε ή διευκολύνετε τη μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που μεταφέρει ιούς, επικίνδυνα αρχεία, trojan horse, bot keystroke logger, worm, time bomb, cancelbot ή άλλες τεχνικές προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν ως στόχο ή/και πράγματι προκαλούν ζημία, παρεμβαίνουν αρνητικά, θέτουν προσκόμματα, φθείρουν ή καταστρέφουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένο ή προσωπική πληροφορία.
 7. Διοχετεύετε ανεπιθύμητες πληροφορίες, είτε για προσωπικούς είτε για εμπορικούς σκοπούς, με τη διάσπαση της ροής συζητήσεων μέσω πολλαπλών αναρτήσεων.
 8. Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που εξαπατά οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών παραπλάνησης ή χειραγώγησης.
 9. Χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων mods, hacks, cheats, scripts, bots, trainers και αυτοματοποιημένων προγραμμάτων που αλληλεπιδρούν με το Λογισμικό καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων τρίτου τα οποία παρεμποδίζουν, αλλοιώνουν ή ανακατευθύνουν οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ του Λογισμικού και της Riot Games και οποιωνδήποτε μη εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων τρίτων τα οποία συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με το Παιχνίδι με το να διαβάζουν περιοχές της μνήμης που χρησιμοποιούνται από το Λογισμικό για την αποθήκευση πληροφοριών.
 10. Προσεγγίζετε ή προσπαθείτε να προσεγγίσετε περιοχές του Παιχνιδιού ή των διακομιστών του Παιχνιδιού τα οποία δεν έχουν τεθεί στη διάθεση του κοινού.
 11. Επιλέγετε ένα όνομα Επικαλεστή που υποδηλώνει παραπλανητικά κάποια σχέση με τη Riot Games, περιέχει πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπου ή είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, σεξιστικό, ή αποδοκιμαστέο λόγω ρατσιστικών αναφορών ή διακρίσεων. Δεν επιτρέπεται να αλλάζετε την ορθογραφία ή να επιλέγετε εναλλακτική ορθογραφία προκειμένου να παρακάμψετε αυτόν τον περιορισμό σχετικά με την επιλογή ονόματος Επικαλεστή. Η Riot Games δύναται να τροποποιήσει οποιοδήποτε όνομα παραβιάζει την παρούσα διάταξη, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς και να λάβει επιπλέον πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης λογαριασμού σε περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων.
 12. Τερματίζετε τη σύνδεση ή βγαίνετε από το Παιχνίδι κατά τη διάρκεια ζωντανής διεξαγωγής παιχνιδιού. Το αυτοματοποιημένο σύστημα Leaverbuster® της Riot Games ανιχνεύει τα δεδομένα αυτά διαχρονικά και επιβάλει έναν προσωρινό αποκλεισμό όταν διαπιστωθεί ότι ένας χρήστης έχει εγκαταλείψει το παιχνίδι κατά τη διάρκειά του υπερβολικά πολλές φορές. Η διάρκεια του προσωρινού αποκλεισμού θα αυξάνεται διαδοχικά εάν ένας συγκεκριμένος λογαριασμός εμφανίζει συνεχιζόμενες αποχωρήσεις από ζωντανή διεξαγωγή παιχνιδιού.
 13. Παίζετε μέσω του λογαριασμού άλλου προσώπου προκειμένου να ενισχύσετε την επίδοση ή κατάταξη αυτού του λογαριασμού.
 14. Προτρέπετε ή ενθαρρύνετε άλλους να παραβιάσουν αυτόν τον Κώδικα Συμπεριφοράς ή τους όρους αυτής της Σύμβασης.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ

6.1. Ευθύνομαι για το περιεχόμενο που αναρτώ στις Υπηρεσίες Riot;

(Ναι, και εμείς έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιούμε ό,τι αναρτάτε.)

Ευθύνεστε για όλες τις επικοινωνίες, εικόνες, ήχους και λοιπό υλικό και πληροφορίες που μεταφορτώνετε ή μεταδίδετε μέσω των Υπηρεσιών Riot («Περιεχόμενό Σας»).

Δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κανένα Περιεχόμενό Σας δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας, απόδοσης ή άλλη εκ μέρους της Riot Games, η δε Riot Games δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση ή κοινοποίηση του Περιεχομένου Σας. Επίσης δηλώνετε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενό Σας δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

7. ΕΛΕΓΧΟΣ

7.1. Η Riot με παρακολουθεί καθώς κάνω χρήση των Υπηρεσιών Riot;

(Ναι. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.)

Παρακολουθούμε τη χρήση των Υπηρεσιών Riot για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων για την αποτροπή αθέμιτων μεθόδων παιχνιδιού και ηλεκτρονικής πειρατείας, τη μείωση της τοξικής συμπεριφοράς παικτών και τη βελτίωση των Υπηρεσιών Riot. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να λάβετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν στην εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Riot.

8. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

8.1. Ενδέχεται η παρούσα Σύμβαση να τροποποιηθεί στο μέλλον;

(Ναι.)

Ενδέχεται (και είναι πολύ πιθανό) να προβούμε σε επικαιροποιήσεις της παρούσας Σύμβασης στο μέλλον, καθώς εξελίσσονται οι Υπηρεσίες Riot και η ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον αυτό συμβεί, θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με νέα σύμβαση, η οποία θα αντικαταστήσει και υπερισχύει της παρούσας. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να εξετάσετε τη νέα αυτή σύμβαση και να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να συμφωνήσετε με τους νέους όρους. Σε περίπτωση που συμφωνήσετε, θα μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών Riot.

8.2. Οι υπηρεσίες Riot θα παραμείνουν ως έχουν;

(Όχι. Όπως ο Κα'Ζιξ, και αυτές εξελίσσονται.)

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες Riot, συμφωνείτε ότι έχουμε δικαίωμα να μεταβάλλουμε, τροποποιήσουμε, επικαιροποιήσουμε, αναστείλουμε, περιορίσουμε ή απαγορεύσουμε την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε τμήμα ή λειτουργικότητα των Υπηρεσιών Riot, συμπεριλαμβανομένων των Εικονικών Ειδών, και να σας ζητήσουμε να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε επικαιροποιημένες εκδόσεις οποιουδήποτε λογισμικού το οποίο απαιτείται για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Riot, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη απέναντί σας. Κατανοείτε επίσης και συμφωνείτε ότι κάθε σχετική μεταβολή ή επικαιροποίηση των Υπηρεσιών Riot ενδέχεται να οδηγήσει σε μεταβολή των ελάχιστων προδιαγραφών συστήματος που απαιτούνται για να λειτουργεί το Παιχνίδι. Σε αυτή την περίπτωση, ευθύνεστε εσείς, και όχι η Riot Games, για την αγορά κάθε πρόσθετου λογισμικού ή εξοπλισμού που απαιτείται προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση και να παίξετε το Παιχνίδι. Επιπρόσθετα, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να προβούμε σε αποκατάσταση φόντου (background patching) για την αυτόματη αναβάθμιση του Παιχνιδιού και του Λογισμικού κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

9. ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

9.1. Μπορώ να χρησιμοποιώ τα φόρουμ;

(Εφόσον έχετε έγκυρο λογαριασμό και συμπεριφέρεστε ώριμα.)

Εάν έχετε έγκυρο και ενεργό λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα φόρουμ της σελίδας («Φόρουμ»), υπό τον όρο ότι τηρείτε τον Κώδικα Συμπεριφοράς και τους λοιπούς αναρτημένους κανόνες. Ενδέχεται να ανακαλέσουμε την πρόσβασή σας στα φόρουμ οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Χρησιμοποιείτε τα φόρουμ με δική σας ευθύνη. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, χωρίς να έχουμε σχετική υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τα φόρουμ. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των φόρουμ. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία την οποία ενδέχεται να υποστείτε κάνοντας χρήση των φόρουμ.

9.2. Τι ισχύει για τους συνδέσμους των Υπηρεσιών Riot; Είναι Ασφαλείς;

(Όπως τα μαγικά ταξίδια του Βάρδου, ενδέχεται να υπάρχει κάτι επικίνδυνο για εσάς στην άλλη πλευρά. Προχωρήστε με προσοχή…)

Οι Υπηρεσίες Riot ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτοι. Αντίστοιχα, δεν έχουμε δικαίωμα κυριότητας ή λειτουργίας των εξωτερικών αυτών ιστότοπων. Οι σύνδεσμοί αυτοί παρέχονται σε εσάς για λόγους ευκολίας ή ενδέχεται άλλοι χρήστες να αναρτούν αυτούς ως περιεχόμενο χρήστη. Χρησιμοποιείτε τους συνδέσμους αυτούς και τους αντίστοιχους εξωτερικούς ιστότοπους με δική σας ευθύνη. Εμείς δεν ασκούμε έλεγχο επί των συνδεδεμένων ιστότοπων και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς. Η ύπαρξη των σχετικών συνδέσμων δεν αποτελεί σιωπηρή εκ μέρους μας έγκριση των πληροφοριών ή του περιεχομένου που περιέχονται σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη σε σχέση με την πρόσβασή σας ή χρήση των εν λόγω συνδεδεμένων ιστότοπων.

10. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

10.1. Ό,τι σχετίζεται με το Παιχνίδι είναι δωρεάν;

(Όχι.)

Ορισμένες λειτουργικότητες του Παιχνιδιού ενδέχεται να προϋποθέτουν την καταβολή αντιτίμου. Συμφωνείτε ότι θα παρέχετε ακριβή και πλήρη στοιχεία πληρωμής σε εμάς ή στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Συμφωνείτε επίσης να καταβάλλετε όλους τους φόρους και τις χρεώσεις που βαρύνουν εσάς ή οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας. Ενδέχεται να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές του Παιχνιδιού ή οποιουδήποτε αντικειμένου συνδέεται με το Παιχνίδι, οποτεδήποτε. Όλες οι χρεώσεις και επιβαρύνσεις είναι καταβλητέες σύμφωνα με τους όρους πληρωμής που ισχύουν κατά τον χρόνο στον οποίο αυτές καθίστανται πληρωτέες και απαιτητές. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία διαμένετε, ενδέχεται να παρέχονται περισσότερες δυνατότητες πληρωμής. Θα σας υποδειχθεί να επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής που επιθυμείτε και να εισάγετε τα σχετικά στοιχεία πληρωμής. Η συναλλαγή σας ολοκληρώνεται με την εκ μέρους σας αποδοχή των όρων πληρωμής (όπου ισχύει) και κάνοντας κλικ στο πεδίο «Πληρωμή», οπότε σας αποστέλλεται επιβεβαιωτικό email. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, ενδέχεται να αναδρομολογηθείτε σε ιστότοπο πληρωμών τρίτου παρόχου, οπότε η συναλλαγή σας θα υπόκειται στους κανόνες και διαδικασίες πληρωμών του εν λόγω τρίτου. Ενδέχεται κατά καιρούς να μεταβάλουμε, τροποποιήσουμε ή συμπληρώσουμε τις χρεώσεις μας ή τις διαδικασίες τιμολόγησης που εφαρμόζουμε, στην οποία περίπτωση οι σχετικές μεταβολές θα ισχύουν από και δια της ανάρτησής τους στην παρούσα Σύμβαση ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του Ιστότοπου ή του Παιχνιδιού. Η Riot Games μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τηρεί αρχείο των σχετικών συναλλαγών για όσο χρονικό διάστημα θεωρεί η ίδια απαραίτητο για τη διεξαγωγή της δραστηριότητάς της.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡ. ΤΩΝ RIOT POINTS) ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ. ΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ.

11. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (DMCA)

11.1. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που τρίτος παραβιάσει έργο μου στον Ιστότοπο το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

(Αποστείλετε σε εμάς κοινοποίηση παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.)

Εάν είστε ο δικαιούχος ή εκπρόσωπος δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και θεωρείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών Riot παραβιάζει τα δικαιώματά σας πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε προβείτε σε σχετική κοινοποίηση προς τον Υπεύθυνο Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Riot Games (στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας), η οποία θα περιλαμβάνει:

 1. Ηλεκτρονική ή ιδιόχειρη υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 2. Περιγραφή του έργου το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το οποίο διατείνεστε ότι παραβιάζεται.
 3. Το URL της τοποθεσίας στον Ιστότοπο (ή άλλης τοποθεσίας εντός των Υπηρεσιών Riot) όπου περιέχεται το υλικό το οποίο διατείνεστε ότι αποτελεί την παραβίαση.
 4. Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
 5. Δήλωσή σας ότι θεωρείτε καλόπιστα ότι η εν λόγω χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή τον εκπρόσωπό του ή ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο.
 6. Δήλωσή σας – ανακρίβεια της οποίας τιμωρείται με την ποινή της ψευδορκίας – ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην κοινοποίησή σας είναι ακριβή και ότι είστε ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του.

Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Riot Games μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Riot Games, Inc. 12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles CA 90064 ATTN: Copyright Agent, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: copyright@riotgames.com. Η ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποστολή κοινοποιήσεων που αφορούν σε παραβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι για την αποστολή ερωτήσεων ή αιτημάτων γενικού περιεχομένου προς τη Riot Games. Συνημμένα έγγραφα δεν θα γίνονται δεκτά για λόγους ασφαλείας. Αντίστοιχα, κοινοποίηση παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά και περιέχει συνημμένο έγγραφο δεν θα λαμβάνεται και δεν θα επεξεργάζεται. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω κοινοποιήσεις αποτελούν νομικές κοινοποιήσεις και ότι η Riot Games μπορεί να παράσχει αντίγραφα αυτών στα εμπλεκόμενα μέρη ή σε τρίτους, κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πληροφορίες που περιέχονται στις αντίστοιχες κοινοποιήσεις.

12. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1. Η Riot παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες Riot;

(Όχι. Φωνάζουν και πάλι οι δικηγόροι! Ισχύουν εξαιρέσεις σε ορισμένες χώρες.)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RIOT ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η RIOT GAMES ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RIOT, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ή ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RIOT. Η RIOT GAMES ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RIOT ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RIOT ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RIOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RIOT ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ, Η RIOT GAMES ΔΕΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ.

Δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η δήλωση αποποίησης ευθύνης, η ανωτέρω δήλωση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς εν όλω ή εν μέρει.

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

13.1. Εάν ασκηθεί αγωγή κατά της Riot λόγω της εκ μέρους μου χρήσης ή κακής χρήσης των Υπηρεσιών Riot, θα έχω υποχρέωση να καταβάλω τα νομικά έξοδα της Riot;

(Ναι.)

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗ RIOT GAMES ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΑΓΩΓΗ, ΖΗΜΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΞΟΔΑ (ΣΥΜΠΕΡ. ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ή ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η Riot Games διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει με δικά της αποκλειστικά έξοδα και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια την αντίκρουση κάθε σχετικής αξίωσης κ.λπ. ή τη διαχείριση οποιουδήποτε ζητήματος σε σχέση με το οποίο εσείς φέρετε υποχρέωση αποζημίωσης, στην οποία περίπτωση οφείλετε να συνεργαστείτε με τη Riot Games προς το σκοπό αυτό.

Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Riot στα πλαίσια εμπορικής δραστηριότητας (το οποίο απαγορεύεται) και ασκηθεί αγωγή εναντίον μας εξ αυτού του λόγου, εσείς οφείλετε να μας υπερασπιστείτε στο δικαστήριο και να καταβάλλετε όλες τις σχετικές αποζημιώσεις.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

14.1. Ισχύει κάποιο όριο σε ενδεχόμενη ευθύνη της Riot δυνάμει της παρούσας Σύμβασης;

(Ναι.)

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η RIOT GAMES ΕΝΑΝΤΙ ΥΜΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ [ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΣΥΜΠΕΡ. ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΩΣ], ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (Π.Χ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ), Ή ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (Π.Χ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΒΛΑΒΗ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Υ Ή ΑΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Η RIOT ΓΝΩΡΙΖΕ Ή ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η RIOT GAMES ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΖΗΜΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περιορισμών ευθύνης, ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ RIOT GAMES (i) για ζημία η οποία απορρέει από σωματική βλάβη ή θάνατο ως αποτέλεσμα της εξ αμελείας αθέτησης υποχρέωσης ή της με πρόθεση ή εξ αμελείας αθέτησης υποχρέωσης νόμιμου εκπροσώπου ή προστηθέντος της Riot Games ή (ii) για οποιαδήποτε άλλη ζημία η οποία οφείλεται στην από βαριά αμέλεια αθέτηση υποχρέωσης της Riot Games ή στη με πρόθεση ή εξ αμελείας αθέτηση υποχρέωσης νόμιμου εκπροσώπου ή προστηθέντος της Riot Games, (iii) για ζημία που απορρέει από με πρόθεση τελούμενη αθέτηση, (iv) για ζημία η οποία απορρέει από εξ αμελείας αθέτηση υποχρέωσης η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης από τη Riot Games («Βασικές Υποχρεώσεις»), στο μέτρο που είναι συνήθεις και προβλεπόμενες, (v) για οποιαδήποτε εγγυητική ευθύνη την οποία έχει αναλάβει η Riot Games έναντι υμών, και (vi) για οποιαδήποτε ευθύνη η οποία απορρέει από τη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας η οποία διέπει την ευθύνη για προϊόντα.

Δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται ο περιορισμός ευθύνης σε σχέση με συγκεκριμένα είδη ζημίας, η ευθύνη της Riot Games στα εν λόγω κράτη ή δικαιοδοσίες θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

15.1. Ποια νομοθεσία εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ μας;

(Το ιρλανδικό δίκαιο.)

Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της παρούσας, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης δικαίου. Η εφαρμογή της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Εμπορευμάτων αποκλείεται ρητά. Εάν αποκτάτε πρόσβαση στο Παιχνίδι από χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή διαμένετε σε αντίστοιχη χώρα και είστε καταναλωτής, ενδέχεται να σας παρέχονται από τον νόμο πρόσθετα δικαιώματα ή νομικές δυνατότητες, όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση.

15.2. Επομένως ισχύει η ιρλανδική νομοθεσία σε περίπτωση διαφοράς. Μπορούμε αντ’ αυτού να εισέλθουμε σε διαδικασία «ένας εναντίον ενός»;

(Όχι, οφείλουμε πρώτα να διαπραγματευτούμε.)

Οι νομικές διαφορές μπορεί να είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες και χρονοβόρες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (η δικαιοσύνη δεν εμφανίζεται με φτερά έξω από το Βάλοραν). Σε μια προσπάθεια να επισπεύσουμε την επίλυση της διαφοράς και να μειώσουμε τα έξοδα της διαδικασίας που συνδέεται με αξίωση από την παρούσα Σύμβαση (η «Διαφορά»), η Riot Games και εσείς συμφωνείτε να επιχειρήσετε πρώτα μια φιλική επίλυση της Διαφοράς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών (με εξαίρεση τις Διαφορές που εξαιρούνται ρητά δυνάμει του Άρθρου 15.4 κατωτέρω). Το νόμιμο δικαίωμά σας να προσφύγετε στα δικαστήρια σε περίπτωση μη φιλικής επίλυσης της διαφοράς, δεν θίγεται.

15.3. Πώς αρχίζει η διαπραγμάτευση;

(Ένας από εμάς προβαίνει σε έγγραφη κοινοποίηση προς τον άλλο της διαφοράς και του αιτήματός του.)

Η Riot Games θα αποστείλει σε εσάς σχετική κοινοποίηση στην καταχωρημένη σας διεύθυνση, εφόσον έχετε δηλώσει πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. συμμετέχοντας σε διαφημιστική ενέργεια ή έρευνα ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών). Σε αντίθετη περίπτωση, η Riot Games θα αποστείλει τη σχετική κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τον Λογαριασμό σας. Εσείς μπορείτε να αποστείλετε σχετική κοινοποίηση στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: Riot Games Limited, P.O. Box 11989, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal Department. Επισημαίνεται ότι αυτή η διαδικασία φιλικής επίλυσης της διαφοράς δεν διακόπτει την αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση αγωγής.

15.4. Ποιες διαφορές συμφωνούμε ότι υπάγονται σε διαπραγμάτευση;

(Εξαρτάται από το είδος της διαφοράς.)

Στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων σας να προσφύγετε στη δικαιοσύνη, η Riot Games και εσείς συμφωνείτε ότι οι κατωτέρω Διαφορές δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις περί διαπραγμάτευσης: (i) Διαφορές σχετικά με την άσκηση, προστασία ή εγκυρότητα οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Riot Games ή δικού σας (ii) Διαφορές που σχετίζονται με ή απορρέουν από ισχυρισμούς περί κλοπής, πειρατείας, παραβίασης της ιδιωτικής ζωής ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, και (iii) Μη χρηματικές διαφορές. Πέραν των ανωτέρω, κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να απευθυνθεί στα δικαστήρια μικροδιαφορών για αξιώσεις που εμπίπτουν στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων αυτών, αντί της έναρξης τακτικής δικαστικής διαδικασίας.

15.5. Ποια νομικά δικαιώματα παρέχονται στη Riot Games σε περίπτωση που αθετήσω την παρούσα Σύμβαση;

(Δικαίωμα να απαιτήσουμε διακοπή ή αποκατάσταση της παράβασης.)

Δια της παρούσας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Riot Games θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης. Κατά συνέπεια, πέραν του δικαιώματος να απαιτήσει χρηματική αποζημίωση ή άλλη θεραπεία σύμφωνα με τον νόμο, συμφωνείτε ότι η Riot Games θα έχει δικαίωμα να αξιώσει την εκτέλεση της Σύμβασης ή να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς εγγύηση, άλλη ασφάλεια ή απόδειξη ζημίας, ως αποκατάσταση της αθέτησης ή επαπειλούμενης αθέτησης των όρων της παρούσας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση επίσπευσης νομικής ή διοικητικής διαδικασίας εκ μέρους οποιουδήποτε συμβαλλομένου σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, ο συμβαλλόμενος που θα δικαιωθεί στην εν λόγω διαδικασία θα έχει δικαίωμα να ανακτήσει από τον αντισυμβαλλόμενο όλα τα έξοδα, αμοιβές δικηγόρων και λοιπές δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί ως αποτέλεσμα της διαδικασίας.

16. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

16.1. Τι μπορώ να κάνω εάν έχω απορίες σχετικά με το Παιχνίδι ή την παρούσα Σύμβαση;

(Ωσότου δημιουργήσουμε τηλεφωνικό κέντρο με Γιόρντλ, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.)

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Riot Games στη διεύθυνση support@riotgames.com ή εισέλθετε στο πεδίο «υποστήριξη» του Ιστότοπου.

16.2. Επιτρέπεται η εκχώρηση της παρούσας Σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο;

(Μόνο από εμάς.)

Η Riot Games μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση εν μέρει ή στο σύνολό της, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ή χωρίς τη συναίνεσή σας. Εσείς δεν έχετε δικαίωμα να εκχωρήσετε την παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Riot Games, η δε μη εξουσιοδοτημένη εκχώρηση της παρούσας εκ μέρους σας θα είναι άκυρη.

16.3. Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία;

(Ναι, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών Πολιτικών οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω.)

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ σας και της Riot Games σχετικά με τις Υπηρεσίες Riot και υπερισχύει κάθε προηγούμενης ή σύγχρονης συμφωνίας μεταξύ σας και της Riot Games, υπό τον όρο ότι η παρούσα Σύμβαση συνυπάρχει και δεν υπερισχύει οποιασδήποτε πολιτικής της Riot Games η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα δια παραπομπής.

16.4. Τι θα συμβεί σε περίπτωση φυσικής καταστροφής που δυσχεραίνει τη χρήση του Παιχνιδιού;

(Δεν ευθύνεται η Riot.)

Η Riot Games δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών Riot, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή αιτιών που εκφεύγουν του ελέγχου της Riot Games, όπως θεομηνία, πόλεμος, τρομοκρατία, ηλεκτρονική πειρατεία, διαδικτυακές επιθέσεις, απειλή τοποθέτησης βόμβας, αλλοίωση/απώλεια δεδομένων, ταραχές, εμπάργκο, ενέργειες των πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, πυρκαγιά, πλημμύρα, ατύχημα, απεργία, παρακώλυση συγκοινωνιών, έλλειψη καυσίμων, ενέργειας ή υλικών και επίσχεση εργασίας.

16.5. Από ποιον τόπο παρέχονται οι Υπηρεσίες Riot;

(Ιρλανδία.)

Οι Υπηρεσίες Riot παρέχονται από τη Riot Games στην Ιρλανδία.

16.6. Η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης σημαίνει ότι είμαστε εταίροι;

(Όχι με τη νομική έννοια του όρου.)

Συμφωνείτε ότι η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και η χρήση των Υπηρεσιών Riot δεν συνεπάγονται την ίδρυση οποιασδήποτε σχέσης κοινοπραξίας, εταιρίας, εργασίας ή αντιπροσωπείας μεταξύ σας και της Riot Games.

16.7. Εάν αθετήσω την παρούσα Σύμβαση και η Riot δεν αντιδράσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό σημαίνει ότι τη γλύτωσα;

(Όχι. Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματος.)

Τυχόν παράλειψη της Riot Games να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της από την παρούσα Σύμβαση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύεται ως παραίτηση από το σχετικό δικαίωμα για το παρόν ή το μέλλον, ούτε θίγει με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα οποιουδήποτε συμβαλλομένου να ασκήσει κάθε σχετική διάταξη στο μέλλον. Παραίτηση της Riot Games από οποιαδήποτε διάταξη, όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Σύμβασης δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση τήρησης της εν λόγω διάταξης, όρου ή προϋπόθεσης.

16.8. Εάν θελήσω να απευθύνω νομική κοινοποίηση προς τη Riot, πού την απευθύνω;

(Ελπίζουμε να μη χρειαστεί ποτέ, ωστόσο εάν παραστεί ανάγκη…)

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται εδώ, όλες οι υπόλοιπες κοινοποιήσεις που στέλνονται από εσάς ή που απαιτούνται από αυτή τη Συμφωνία θα στέλνονται γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: Riot Games Limited, PO Box 11989, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal Department.

16.9. Μπορώ να παίξω το Παιχνίδι σε περίπτωση που η κυβέρνηση των ΗΠΑ με θεωρήσει ύποπτο τρομοκρατικής ενέργειας ή αν ζω σε χώρα η οποία τελεί σε εμπορικό αποκλεισμό;

(Όχι.)

Το Παιχνίδι και το Λογισμικό έχουν δημιουργηθεί στις ΗΠΑ, και συνεπώς δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Riot εάν: (1) Θεωρείστε από την Υπηρεσία Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων Αλλοδαπών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ως υπήκοος ειδικού καθεστώτος ή απαγορευμένο πρόσωπο, (2) Συγκαταλέγεστε στον κατάλογο απαγορευμένων προσώπων ή στους καταλόγους προσώπων ειδικού ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, ή (3) Συγκαταλέγεστε σε αντίστοιχο κατάλογο οποιασδήποτε επίσημης υπηρεσίας ή διεύθυνσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δεσμεύεστε και εγγυάστε ότι δεν διαμένετε, τελείτε υπό τον έλεγχο ή είστε υπήκοος ή κάτοικος χώρας η οποία τελεί σε εμπορικό αποκλεισμό.

16.10. Σε περίπτωση που ένα τμήμα της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρο, τι ισχύει για τις υπόλοιπες διατάξεις της;

(Όπως ο Ζακ, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να χάσει ένα ή δύο μέρη της, όμως ό,τι απομένει συνεχίζει να υπάρχει.)

Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της παρούσας, σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή θα αναθεωρηθεί στο μέτρο που απαιτείται για να ισχύει στον βαθμό που επιτρέπεται, ούτως ώστε να αντανακλά τις προθέσεις των μερών, οι δε λοιπές διατάξεις της παρούσας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Εάν, ωστόσο, κριθεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν μπορεί να εκτελεστεί, αυτή θα θεωρείται διαγραφείσα και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων της παρούσας.

16.11. Αυτοί οι ανόητοι τίτλοι των άρθρων της Σύμβασης είναι νομικά δεσμευτικοί;

(Όχι. Οι τίτλοι είναι απλώς μια προσπάθεια των δικηγόρων μας να κρατήσουν το ενδιαφέρον σας με χιούμορ. Άλλοι δικηγόροι τους βρίσκουν όντως ενδιαφέροντες και αστείους.)

Οι τίτλοι και οι επεξηγήσεις εντός παρενθέσεων που παρατίθενται στην παρούσα Σύμβαση τίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Δεν έχουν οποιαδήποτε νομική ισχύ.

16.12. Πόσο διαρκεί αυτή η Σύμβαση;

(Για όσο χρόνο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Riot ή ωσότου απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας. Ορισμένες διατάξεις, ωστόσο, ισχύουν για πάντα.)

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από τον χρόνο αποδοχής της από εσάς και για όσο χρόνο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Riot, κατά τα ανωτέρω. Έχετε δικαίωμα να την καταγγείλετε οποτεδήποτε διακόπτοντας απλώς τη χρήση των Υπηρεσιών Riot. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τον Λογαριασμό σας, θα πρέπει να το πράξετε ενημερώνοντας θετικά τη Riot Games στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@riotgames.com. Με την καταγγελία της παρούσας, παύει άμεσα το δικαίωμά σας να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών Riot. Ωστόσο, τα Άρθρα 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 10 και 12 έως και 16 της παρούσας θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά από τη λύση της παρούσας Σύμβασης.

16.13 Ο όρος «συμπεριλαμβανομένου» εισάγει περιοριστική αρίθμηση;

(Όχι.)

Όπου στην παρούσα Σύμβαση εμφανίζεται ο όρος «συμπεριλαμβανομένου», εννοούμε «χωρίς περιορισμό».

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΠΟΔΟΧΗ» Ή ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΩΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RIOT ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.