ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ"

Τελευταία Τροποποίηση: 18 Οκτωβρίου 2016

Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες του League of Legends (το "Παιχνίδι") έχουν μια διασκεδαστική και ασφαλή εμπειρία από το Παιχνίδι, η Riot Games Inc. ("Riot Games") δημιούργησε το "Δικαστήριο", όπου όλοι οι χρήστες του Παιχνιδιού ("Κοινότητα") έχουν τη δυνατότητα να υπαγορεύσουν ποια συμπεριφορά θεωρούν αποδεκτή μέσα στο Παιχνίδι, και ποια συμπεριφορά η Κοινότητα θεωρεί ακατάλληλη. Εκείνα τα μέλη της Κοινότητας, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Δικαστήριο, αξιολογώντας εκθέσεις και συνημμένα στοιχεία σχετικά με την υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά των άλλων χρηστών. Η ακόλουθη Πολιτική και Διαδικασία για το Δικαστήριο ("Πολιτική") εξηγεί πώς μπορείτε ως χρήστης να αναφερθείτε, πως το Δικαστήριο εργάζεται για να αξιολογήσει τις αναφορές αυτές, και τι συμβαίνει όταν το Δικαστήριο επιλέγει να τιμωρήσει τις ενέργειες ενός χρήστη. Αυτή η Πολιτική διέπεται από και θα πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τους Όρους Χρήσης της Riot Games, την EULA, και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (από κοινού, "Νομικές Πολιτικές της Riot Games"), και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας μεταξύ αυτής της Πολιτικής και των Νομικών Πολιτικών της Riot Games, υπερισχύουν και επικρατούν οι Νομικές Πολιτικές της Riot Games.

Πώς έρχεται μια υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου;

Στο τέλος κάθε ζωντανού κύκλου του Παιχνιδιού (έκαστος, "Κύκλος Παιχνιδιού"), κάθε χρήστης μπορεί να αναφέρει οποιονδήποτε άλλο χρήστη που συμμετείχε στον Κύκλο Παιχνιδιού, πατώντας το κόκκινο θαυμαστικό (!) που εμφανίζεται δίπλα στο όνομα Καλούντος αυτού του χρήστη. Είστε ελεύθεροι να αναφέρετε κάθε χρήστης (ες) που αισθάνεστε ότι έχει παραβιάσει τον κώδικα των Επικαλεστών, τις Νομικές Πολιτικές της Riot Games ή που γενικά εμφανίζει αντιαθλητική συμπεριφορά. Αφού επιλέξετε να αναφέρετε ένα χρήστη, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε από έναν μέχρι δέκα προεπιλεγμένους λόγους, για τους οποίους οι ενέργειες αυτού του χρήστη επέβαλαν την υποβολή της αναφοράς. Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να παράσχετε μια σύντομη παράγραφο όπου περιγράφονται περαιτέρω οι λόγοι για την αναφορά. Αυτές οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στο Δικαστήριο.

Δεν θα παραπεμφθούν στο Δικαστήριο όλοι οι χρήστες εναντίον των οποίων υποβάλλονται αναφορές, αλλά διάφοροι παράγοντες θα ληφθούν υπόψη για κάθε αναφερόμενο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, μεταξύ άλλων: (i) του αριθμού των φορών που υπεβλήθη αναφορά εναντίον του χρήστη, (ii) της συχνότητας με την οποία υποβάλλονται αναφορές εναντίον του χρήστη, (iii) του λόγου/ων για τους οποίους υπεβλήθησαν οι αναφορές εναντίον του χρήστη, (iv) του χρονικού διαστήματος από την καταχώρηση του λογαριασμού του χρήστη (με τους νεότερους Λογαριασμούς κρίνονται αυστηρότερα από ό,τι οι παλαιότεροι) και (v) της φήμης του χρήστη/ ών που υποβάλουν τις αναφορές. Αυτό σημαίνει ότι, γενικά, αλλά όχι απαραίτητα σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει ένας χρήστης να αναφερθεί πολλές φορές από τους άλλους, πριν να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο.

Τι στοιχεία διαθέτει το Δικαστήριο για να κρίνει την υπόθεση;

Μόλις ένας χρήστης αναφερθεί αρκετές φορές για να αξίζει μια δημοσιοποίηση των αναφορών εναντίον του, το σύστημα θα δημιουργήσει αυτόματα μια σελίδα αναφοράς για το σύστημα του Δικαστηρίου, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες ("Σελίδα Αναφοράς"): (i) το όνομα Παίκτη του αναφερόμενου χρήστη, (ii) στατιστικά Παιχνιδιού από το συγκεκριμένο κύκλο/ους Παιχνιδιού για τον οποίο υπεβλήθη η αναφορά κατά του χρήστη, (iii) το λόγο/ ους που έδωσε ο χρήστης που υπέβαλε την αναφορά, (iv) τυχόν πρόσθετα σχόλια που παρέχει ο χρήστης που υπέβαλε την αναφορά και (v) ολόκληρη η καταγραφή συνομιλίας του Παιχνιδιού για τον εν λόγω Κύκλο Παιχνιδιού. Η Σελίδα Αναφοράς θα περιέχει επίσης ένα αναδιπλούμενο μενού που επιτρέπει στο μέλος του Δικαστηρίου που εξετάζει την υπόθεση να αξιολογήσει τα στοιχεία από κάθε Κύκλο Παιχνιδιού για το οποίο υπεβλήθη αναφορά εναντίον του χρήστη (που εμφανίζεται ως δική του Σελίδα Αναφοράς). Το μέλος του Δικαστηρίου δεν θα δώσει μία ψήφο για κάθε αναφορά για Κύκλο Παιχνιδιού μεμονωμένα, αλλά θα ψηφίσει για το χρήστη με βάση το γενικό ιστορικό του, όπως προβλέπεται από το δικαστήριο, και εξετάζοντας έτσι κάθε Κύκλο του Παιχνιδιού μεμονωμένα θα βοηθήσει ένα μέλος του Δικαστηρίου να κατανοήσει καλύτερα το ιστορικό αναφορών του χρήστη που προέβη στο παράπτωμα και θα εκφράσει μια ισορροπημένη και ακριβή απόφαση σχετικά με πειθαρχικά μέτρα. Για κάθε υπόθεση που εξετάζει ένα μέλος του Δικαστηρίου, το μέλος του Δικαστηρίου δεν θα μπορεί να ψηφίσει για αυτή την υπόθεση για εξήντα (60) δευτερόλεπτα, προκειμένου να είναι βέβαιο ότι το μέλος αυτό αφιερώνει επαρκή χρόνο στην εξέταση των στοιχείων πριν από την ψήφο.

Εξαίρεση Καταγραφής Ιδιωτικών Συνομιλιών: Εάν συμμετέχετε σε ένα προσαρμοσμένο παιχνίδι 3x3 ή 5x5, στο οποίο όλα τα μέλη στην ομάδα σας είναι προεπιλεγμένα (με άλλα λόγια, έχετε επιλέξει να παίξετε μόνο με τους φίλους σας και να μην βάλετε αγνώστους στην ομάδα σας), τότε κάθε κείμενο συνομιλίας που υποβάλλεται στην ομαδική συνομιλία (σε αντίθεση με τις δημόσιες συνομιλίες του παιχνιδιού μέσω του καναλιού "/all") ("Ιδιωτική Συνομιλία") θα συνταχθεί από την καταγραφή συνομιλίας στη Σελίδα Αναφοράς. Για λόγους αποσαφήνισης, αυτή η σύνταξη θα συμβεί μόνο όταν οι ομάδες έχουν πλήρως προαποφασισμένη σύνθεση και ισχύει μόνο για την Ιδιωτική Συνομιλία. Το περιεχόμενο οποιασδήποτε δημόσιας συνομιλίας ή συνομιλίας με "όλους" που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια ενός Κύκλου Παιχνιδιού υπόκειται σε επανεξέταση από το Δικαστήριο.

Οι Σελίδες Αναφοράς ανατίθενται στο Δικαστήριο - κανένα μέλος του Δικαστηρίου δεν μπορεί να διαλέγει με ποιες υποθέσεις θέλει να ασχοληθεί. Παρότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ανατεθεί σε ένα μέλος του Δικαστηρίου μία Σελίδα Αναφοράς για ένα χρήστη για τον οποίο είχε υποβάλει ο ίδιος αναφορά, κανένα μέλος του Δικαστηρίου δεν επιτρέπεται να ψηφίσει μία Σελίδα Αναφοράς που δημιουργήθηκε για λογαριασμό του.

Πώς διεξάγεται η ψηφοφορία;

Όταν ένα μέλος του Δικαστηρίου εξετάσει τη Σελίδα Αναφοράς, έχει την ευκαιρία να ψηφίσει για δοθεί "χάρη", να επιβληθεί "τιμωρία" ή να "παρακαμφθεί" η υπόθεση. Κάθε Σελίδα Αναφοράς θα εξεταστεί και θα ψηφιστεί από τουλάχιστον είκοσι (20) διαφορετικά μέλη του Δικαστηρίου, πριν αναληφθεί οποιαδήποτε δράση. Παρόλο που ο αριθμός αυτός υπόκειται σε αλλαγή στην απόλυτη κρίση της Riot Games, ο παραβατικός χρήστης πρέπει να λαμβάνει πάντα μία συντριπτική πλειοψηφία ψήφων για "τιμωρία", προκειμένου να του επιβληθεί κάποια μορφή τιμωρίας από τη Riot Games.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Δικαστηρίου λειτουργούν σε ένα διαβαθμισμένο σύστημα, επιφέροντας σταδιακά αυστηρότερες ποινές για τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες. Σε όλες σχεδόν τις υποθέσεις, κάποιος που σημειώνει παράβαση για πρώτη φορά θα λάβει μια προειδοποίηση, η οποία εξηγεί ότι το Δικαστήριο αποφάσισε ότι κάποιες από τις δραστηριότητες του στο Παιχνίδι είναι άξιες τιμωρίας και ενθαρρύνει το χρήστη να τηρεί τον Κώδικα των Επικαλεστών. Ανάλογα με τη συχνότητα της επιβολής τιμωριών από το Δικαστήριο και τη φύση των παραπτωμάτων του χρήστη, η τιμωρίες θα γίνουν σταδιακά πιο σκληρές, με αποτέλεσμα την απαγόρευση που κυμαίνεται από μία ημέρα έως μερικές εβδομάδες. Σε ένα μέλος της ομάδας υποστήριξης της Riot Games ανατεθεί ο έλεγχος του συστήματος του Δικαστηρίου και θα είναι υπεύθυνο για την εξέταση των μεμονωμένων περιπτώσεων που αξίζουν πιο ακραία τιμωρία (γενικά, οτιδήποτε σκληρότερο από την ημερήσια απαγόρευση). Το μέλος του προσωπικού της Riot Games θα είναι τελικά υπεύθυνο για τη μη αυτόματη έγκριση της κατάλληλης τιμωρίας, αποδίδοντας ένα λιγότερο αυστηρό επίπεδο τιμωρίας, ή συγχωρώντας το χρήστη που προβαίνει στο παράπτωμα, τα οποία ο υπάλληλος υποχρεούται να εφαρμόσει κατά την απόλυτη κρίση της Riot Games.

Ενώ δεν θα ειδοποιείστε κάθε φορά που κάποιος άλλος χρήστης υποβάλλει αναφορά για εσάς ή όταν μία Σελίδα Αναφοράς έρχεται ενώπιον του Δικαστηρίου, θα ειδοποιείστε μέσω e-mail κάθε φορά που η απόφαση του Δικαστηρίου για τη Σελίδα Αναφοράς σας είναι "τιμωρία". Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβετε θα σας ενημερώνει και για τα πειθαρχικά μέτρα που ενέκρινε εναντίον σας η Riot Games.

Επιλεξιμότητα και συμμετοχή / Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο Δικαστήριο;

Μόνο οι συχνοί χρήστες του Παιχνιδιού, των οποίων ο Λογαριασμός έχει φτάσει σε επίπεδο τριάντα (30) και οι οποίοι δεν έχουν με άλλο τρόπο απαγορευτεί από τη συμμετοχή, δικαιούνται να εμφανίζονται ως μέλος του Δικαστηρίου, αν και η Riot Games διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να επιτρέψει πρόσβαση στο Δικαστήριο σε οποιονδήποτε χρήστη ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Όσοι δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να συνδεθούν στο Δικαστήριο στην Ιστοσελίδα του League of Legends, στο eune.leagueoflegends.com/el/legal/tribunal και να διαβάσουν και να συμφωνήσουν με την παρούσα Πολιτική.

Η απόδοσή σας στο Δικαστήριο

Κάθε μέλος έχει αρχικά την ευκαιρία να ψηφίσει μέχρι και τριάντα (30) υποθέσεις την ημέρα (ο αριθμός αυτός μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της Riot Games).

Η απόδοσή σας ως μέλος του Δικαστηρίου αξιολογείται αυτόματα καθώς συμμετέχετε στο Δικαστήριο και ψηφίζετε σχετικά με τις Σελίδες Αναφοράς που σας ανατίθενται. Αν έχετε συχνά επιτυχία στη ψηφοφορία με την πλειοψηφία στο Δικαστήριο, με την πάροδο του χρόνου, θα μπορείτε επίσης σιγά-σιγά να πάρετε τη δυνατότητα επανεξέτασης και ψήφου περισσότερων Σελίδων Αναφορών ανά ημέρα. Εάν, ωστόσο, συχνά και με συνέπεια ψηφίζετε αντίθετα από την πλειοψηφία, ή με άλλο τρόπο διακόπτετε ή να παρεμποδίζετε τη διαδικασία του Δικαστηρίου, θα έχετε πρόσβαση σε όλο και λιγότερες Σελίδες Αναφοράς, και τελικά ο Λογαριασμός σας μπορεί να αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα από μελλοντική συμμετοχή στο Δικαστήριο, κατά την απόλυτη κρίση της Riot Games.