Νέοι δωρεάν ήρωες: Βάρδος, Τζέις, Νίνταλι και άλλοι!

Από WizardCrab

Χαίρετε Επικαλεστές

Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας:

 

Βάρδος - ο Αλλόκοσμος Οδοιπόρος
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Υποστηρικτής
Δεύτερος Ρόλος Μάγος
Ελίζ - Η Βασίλισσα Αράχνη
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Μάγος
Δεύτερος Ρόλος Μαχητής
Έζρεαλ - ο Μάγος Εξερευνητής
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Σκοπευτής
Δεύτερος Ρόλος Μάγος
Φιόρα - η Ανίκητη Ξιφομάχος
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Μαχητής
Δεύτερος Ρόλος Δολοφόνος
Τζέις - ο Υπερασπιστής του Αύριο
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Μαχητής
Δεύτερος Ρόλος Σκοπευτής
Κάρμα - η Πεφωτισμένη
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Μάγος
Δεύτερος Ρόλος Υποστηρικτής
Κογκ'Μο - το Στόμα της Αβύσσου
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Σκοπευτής
Δεύτερος Ρόλος Μάγος
Νίνταλι - η Άγρια Κυνηγός
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Δολοφόνος
Δεύτερος Ρόλος Μαχητής
Βέιγκαρ - ο Μικροσκοπικός Άρχοντας του Κακού
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Μάγος
Βίκτορ - ο Προάγγελος της Μηχανής
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Μάγος
Ζιγκζ - ο Ειδικός των Μαγοτεχνικών Εκρηκτικών
Επίθεση
Άμυνα
Ικανότητα
Δυσκολία
Κύριος Ρόλος Μάγος

Ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα στις αρένες τις δικαιοσύνης.


3 years ago