Εκπτώσεις σε Ήρωες & Αμφιέσεις: 24.04 - 27.04

Από WizardCrab

Αρπάξτε αυτούς τους ήρωες και τις αμφιέσεις με έκπτωση 50% για περιορισμένο χρονικό διάστημα.


Εκπτώσεις σε αμφιέσεις

Δώστε στους ήρωές σας μία νέα εμφάνιση με αυτές τις αμφιέσεις:

Αντάρτισσα Τριστάνα

975 487 RP

Ζέραθ Γεννημένος από Ρούνους

750 375 RP

Βέιν η Εκδικητής

520 260 RP

Ηρωϊκές εκπτώσεις

Προσθέστε αυτούς τους ήρωες στο ρόστερ σας:

975 487 RP

 

Κόγκ'Μο

880 440 RP

 

Νάσους

585 292 RP

 


4 years ago


Σχετικό περιεχόμενο