LEAGUE OF LEGENDS®

Használati feltételek

Legutóbbi módosítás: 2018. június 15.

A jelen szerződés (a „Szerződés”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alapján a Riot Games, Inc., és leányvállalatai, beleértve saját tulajdonú leányvállalatát, a Riot Games Limitedet is, amely egy Írországban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, – és amely az Európai Unióban, az Orosz Föderációban és más régiókban működik, kiadja a League of Legends számítógépes játékot és biztosítja az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat („Riot Games”) – használat és szórakozás céljából hozzáférést nyújt Önnek

 • a League of Legends számítógépes játékunkhoz (a „Játék”);
 • a Játékhoz szükséges alapszoftverhez (a „Szoftver”);
 • a League of Legends weboldalainkhoz (http://euw.leagueoflegends.com/ és http://eune.leagueoflegends.com/ ) (egyenként: „ Webhely ”); továbbá
 • A jelen Szerződéshez kapcsolódó alkalmazásainkhoz, webhelyeinkhez, játékainkhoz, ill. szolgáltatásainkhoz, függetlenül attól, hogy Ön hogyan éri el és használja ezeket (akár mobileszközökön keresztül is).

Előfordulhat, hogy a felsorolt termékek és szolgáltatások (együtt: a „Riot Szolgáltatások”) igénybevétele során személyes adatokat kérünk Öntől. Az ilyen adatokat Adatvédelmi szabályzatunkban (http://eune.leagueoflegends.com/hu/legal/privacy) (az „Adatvédelmi szabályzat”) ismertetett feltételeknek megfelelően tároljuk és használjuk fel.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Szerződést! Ön az alul található „Elfogadom” gombra kattintva, vagy bármely Riot szolgáltatás használatával elfogadja, hogy a jelen Szerződés ugyanúgy érvényesíthető Önnel szemben, mint bármely más, Ön által aláírt írásbeli szerződés.

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ ÖN FIÓKJA

1.1. Jogosult vagyok a Riot Szolgáltatások használatára?

(A Riot Szolgáltatásokat nem használhatod kereskedelmi célokra, továbbá nem lehetsz 13 évesnél fiatalabb, és a Szerződést csak nagykorú személy fogadhatja el).

Kizárólag 13. életévüket már betöltött személyek regisztrálhatnak a Riot Szolgáltatásokra, ill. vehetik igénybe azokat. Amennyiben Ön már legalább 13 éves, de országában még nem minősül nagykorúnak, meg kell kérnie valamelyik szülőjét (vagy törvényes képviselőjét), hogy olvassa el a Szerződést, és fogadja el az Ön nevében. Tilos jogi személy nevében vagy kereskedelmi célra fiókot létrehozni és használni, illetve bármelyik Riot Szolgáltatást használni.

1.2. Hurrá, jogosult vagyok a szolgáltatásokra! Hogyan regisztrálhatok és játszhatok?

(Kövesd a leírt lépéseket…)

A Játék használatához:

 1. olvassa el a jelen Szerződést, és fogadja el annak feltételeit;
 2. töltse le és telepítse a Szoftver egy jogtiszta példányát;
 3. regisztráljon felhasználói fiókot; és
 4. győződjön meg arról, hogy megfelel a jelzett minimális rendszerkövetelményeknek.

A rendszerkövetelmények idővel, a Játék továbbfejlesztése során változhatnak. A Játék használatához szükséges internetkapcsolat, berendezések, szerviz és javítások költsége Önt terheli.

1.3. Meg kell adnom a valódi nevemet és adataimat?

(Igen. Ne is próbálkozz olyasmivel, mint „Semmiképp sem Blitzcrank” vagy „Semmiképp sem Udyr”.)

Minden esetben pontos és hiánytalan adatokat kell megadnia, legyen szó a nevéről, a címéről, a születési dátumáról, az e-mail-címéről vagy a hitelkártya-adatairól. Ezeket az adatokat az Adatvédelmi szabályzatunk betartásával használjuk fel.

1.4. Megoszthatom mással vagy eladhatom a felhasználói fiókomat vagy a bejelentkezési adataimat?

(Nem.)

Ha felhasználói fiókot hoz létre nálunk, saját felhasználói nevet és jelszót kell megadnia (együtt: az Ön „Bejelentkezési adatai”), ezekkel tud bejelentkezni, valahányszor a Játékot használja. Fiókadatait, ill. Bejelentkezési adatait senki mással nem oszthatja meg. Fiókját, ill. Bejelentkezési adatait nem adhatja el, nem ruházhatja át másra, és nem engedélyezheti a hozzáférést ezekhez, továbbá nem tehet ilyen jellegű ajánlatot. Ön teljes körűen felelős azért, hogy gondoskodjon Bejelentkezési adatainak titkosságáról. Kérjük, hogy amennyiben Bejelentkezési adataival kapcsolatban bármilyen, az adatbiztonságot érintő probléma jut a tudomására – ideértve az adatok elvesztését, ellopását, vagy engedély nélküli közzétételét –, erről haladéktalanul értesítsen bennünket.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK MEGSZÜNTETÉSE

2.1. Mikor szüntethetik meg vagy szüneteltethetik a felhasználói fiókomat?

(Ha nem tartod be a szabályokat, Demacia igazsága lesújt a fiókodra!)

Három olyan személy van, aki szüneteltetheti vagy megszüntetheti az Ön fiókját:

2.1.1. Ön. Bármikor szüneteltetheti vagy megszüntetheti fiókját – ehhez csak fel kell vennie velünk a kapcsolatot a support@riotgames.com címen .

2.1.2. Mi. Bármikor szüneteltethetjük vagy megszüntethetjük az Ön fiókját, ha ésszerű megfontolás alapján megállapítjuk, hogy:

 1. Ön nem tett eleget a jelen Szerződés valamely rendelkezésének;
 2. beszüntettük a Riot Szolgáltatásokat az Ön térségében; vagy
 3. ez szolgálja legjobban a közösségünk, a Riot Szolgáltatások vagy valamely harmadik fél érdekeit.

Ennek eldöntéséhez többek között automatizált rendszereket vagy gépi tanuláson alapuló eszközöket is igénybe vehetünk.

2.1.3. Törvényszék®. A Törvényszék® rendszer lehetővé teszi felhasználóink közössége számára, hogy rendet tartson tagjai között, ellenőrizze, hogy minden felhasználó betartja-e az „Idézők Kódexét”. A Kódex tartalmazza az ideális játékhoz szükséges magatartás elveit, valamint egyéb szabályainkat. A közösség tagjai – Önt is ideértve – bejelenthetik egyes felhasználók viselkedését, tevékenységét, amelynek leírása alapján a játékosok közösen eldönthetik, hogy az illető a szabályoknak megfelelően járt-e el. Ha a Törvényszék saját hatáskörében úgy dönt, hogy Ön megsértette valamelyik szabályunkat, akkor a közösség nevében jogunk van szüneteltetni vagy megszüntetni az Ön fiókját.

2.2. Mi történik, ha megszüntetik a fiókomat?

(Nincs több LoL!)

Ha fiókja a 2.1. pontban ismertetett valamelyik okból szűnik meg, többé nem férhet hozzá a fiókhoz, sem az ahhoz tartozó adatokhoz, ill. tartalomhoz (pl. hősök, hőskinézetek, Riot Pontok stb.). Ha jogosan szüntetjük meg a regisztrációt, például azért, mert Ön megszegte a jelen Szerződést, abban az esetben Ön nem jogosult pénzvisszatérítésre, és semmilyen kártérítési kötelezettséget nem vállalunk. Arra is fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által nálunk esetleg létrehozott más fiókokat, valamint az egyéb Riot Szolgáltatásokhoz való hozzáférését is megszüntessünk (ilyen esetben sem áll fenn pénzvisszafizetési vagy kártérítési kötelezettségünk).

Tisztában kell lennie azzal, és el kell fogadnia, hogy a Riot Szolgáltatások használata azzal a kockázattal jár, hogy a fiókját szüneteltethetjük vagy megszüntethetjük. Amikor a Riot Szolgáltatásokat használja, legyen tudatában ennek a lehetőségnek, és ennek megfelelően viselkedjen.

3. KORLÁTOZOTT HASZNÁLATI JOG

3.1. Mire használhatom a Riot Szolgáltatásokat?

(A Riot Szolgáltatásokat saját, személyes céljaidra használhatod, üzleti célból nem.)

Korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, visszavonható használati jogot biztosítunk Önnek arra, hogy kizárólag saját, személyes, szórakozási, nem üzleti céljaira igénybe vegye és élvezze a Riot Szolgáltatásokat, amelyek használatának kifejezett feltétele a jelen Szerződés betartása. Külön, kifejezett, írásbeli és aláírással hitelesített hozzájárulásunk nélkül Ön nem adhatja el, nem másolhatja le, nem cserélheti el, nem adhatja kölcsön, nem fordíthatja vissza, nem fejtheti vissza a forráskódjára, nem fordíthatja le, nem adhatja bérbe, nem ajánlhatja fel hitelbiztosítékként, nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem engedményezheti és egyéb módon sem forgalmazhatja a Riot Szolgáltatásokat, sem a Riot Games bármely szellemi tulajdonát, ideértve az azokhoz kapcsolódó számítógépes programkódokat.

3.2. Készíthetek saját dolgokat a Riot szellemi tulajdona alapján?

(A szellemi tulajdonunkhoz fűződő minden jogunkat fenntartjuk magunknak, de van lehetőség bizonyos, nem üzleti célú felhasználásra, mint amilyenek például a rajongói alkotások.)

Licencadóinkkal együtt mi rendelkezünk összes szellemi tulajdonjogunkkal, és ezeket fenntartjuk magunknak, ahogy a Riot Szolgáltatások tulajdonjogát és egyéb jogokat is, valamint a hozzájuk tartozó minden adatot és tartalmat, ideértve a felhasználói programkódokat, címeket, (játékbeli) tárgyakat, varázstárgyakat, karaktereket, karakterneveket, chatnaplókat, rögzített játékmeneteket és közvetítéseket, helyszíneket, helyszínek nevét, történeteket, párbeszédeket, szlogeneket, képeket, grafikákat, épületek vagy tájak terveit, animációkat, hanghatásokat, zenéket és zenei felvételeket, Riot Pontokat (meghatározását lásd alább), Kék esszenciát (meghatározását lásd alább), Hextech tárgyakat (meghatározását lásd alább), Virtuális tárgyakat (meghatározását lásd alább), audiovizuális effektusokat, karakterhasonmásokat, hatásmódokat és játékmenetet (együtt: „Játéktartalom”). Ön kizárólag a mi kifejezett engedélyünkkel hozhat létre a Játéktartalomra vagy a Riot Szolgáltatásokra épülő alkotást. Legal Jibber Jabber (http://www.riotgames.com/legal-jibber-jabber) szabályzatunkból részletesebben is tájékozódhat arról, milyen használatot engedélyezünk jelenleg.

Elfogadja ezenkívül azt is, hogy védjegyeinket, szolgáltatási védjegyeinket, kereskedelmi neveinket, logóinkat, domainneveinket, mottóinkat és kereskedelmi megjelenésünket nem használhatja anélkül, hogy ezek használatát írásbeli szerződés formájában engedélyeznénk. A Riot Szolgáltatások másolása, továbbadása, ill. módosítása, vagy a Riot Szolgáltatásoknak a jelen Szerződésben előírtaktól eltérő használata kifejezetten tilos, és súlyos polgári jogi és/vagy büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

4. VIRTUÁLIS TÁRGYAK

4.1. Milyen „virtuális tárgyakhoz” férhetek hozzá a Játékban?

(Szerezhetsz hősöket, hőskinézeteket, hangulatjeleket, kiegészítőket stb.)

A Játék használata során „feloldhat” és megszerezhet a Játékban használatos, különféle virtuális tárgyakat („Virtuális tárgyak”), amelyeket a felhasználói fiókjához rendelhet hozzá. A következők tartoznak ide:

 • Hősök;
 • Kinézetek;
 • Hangulatjelek;
 • Kiegészítők.

Ezekhez a Virtuális tárgyakhoz háromféle módon juthat hozzá:

4.1.1. Kék esszenciáért. A Játék használata közben lehetősége lesz „Kék esszencia” megszerzésére. A Kék esszenciával Virtuális javakat (pl. új hősöket) lehet feloldani és megszerezni.

4.1.2. Riot Pontokért. Minden érvényes, aktív fiókkal rendelkező játékos részt vehet „Riot Pont” programunkban, amely virtuális „pénzként” használt, beváltható pontokra épülő rendszer. Riot Pontok vásárolhatók online a Játékon belüli áruházban, vagy a „Riot Games Game Card” feltöltőkártya segítségével. Figyelem! A Riot Games Game Card feltöltőkártyáját regisztrálnia kell a Játékon belüli, virtuális áruházban, hogy megkaphassa a kártyán elérhető Riot Pontokat. Riot Pontokat a Riot Gamestől is kaphat különféle promóciók keretében, vagy egyéb módon, például küldetések teljesítéséért, a Játékban elért egyéb eredményekért, vagy a Riot Games által szponzorált versenyeken, ill. nyereményjátékokon. Riot Pontokért zárolt Virtuális tárgyakat (pl. boostokat, hőskinézeteket, őrszemkinézeteket és új hősöket) lehet feloldani és megszerezni.

4.1.3. Hextech barkácsolás és zsákmányolás révén. A Játék használata közben lehetősége lesz arra, hogy hozzáférést szerezzen virtuális tárgyakhoz, például kulcsokhoz, ládákhoz, töredékekhez és esszenciákhoz („Hextech tárgyak”), amelyek segítségével Virtuális javakat oldhat fel és szerezhet meg. A „Hextech barkácsolás bolt” szolgáltatásunk használatával Riot Pontokért cserébe Hextech tárgyakat is feloldhat és megszerezhet.

4.2. Mik a feladataim a Riot Pontokkal kapcsolatban?

(Ellenőrizni, hogy a tranzakciók rendben lezajlottak stb.)

A Riot Pontokat csomagokban áruljuk, áruk a vásárolt mennyiségtől és a vásárlás helyétől függően változhat. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ha úgy látjuk jónak, korlátozzuk az egyszerre megvásárolható vagy az egy felhasználói fiókban összesen tárolható Riot Pontok számát. Ezenkívül a Riot Pontok és a Virtuális tárgyak ára és elérhetősége is külön értesítés nélkül módosulhat.

Az Ön kizárólagos felelőssége ellenőrizni, hogy egy adott ügylet során a megfelelő számú Riot Pontot adtuk hozzá az Ön fiókjához, vagy vontuk le onnan. Amennyiben Ön szerint hiba történt a Riot Pontjai számát illetően, erről haladéktalanul értesítsen bennünket. Ilyen esetben kivizsgáljuk az ügyet, és az ellenőrzéshez szükség szerint kiegészítő információkat is kérünk Öntől.

4.3. A feloldott Virtuális tárgyak ténylegesen a tulajdonomat képezik?

(Nem. Valójában nem magát a virtuális tárgyat szerzed meg, hanem jogot arra, hogy azt használd a Játékban.)

Ön nem rendelkezik a megszerzett Virtuális tárgyak tulajdonjogával, vagy egyéb tulajdonosi érdekeltséggel ezekben a tárgyakban, függetlenül attól, hogy a Virtuális tárgyhoz való hozzáférés jogát Riot Pontokon vagy Kék esszenciáért vásárolta, vagy Hextech barkácsolással szerezte meg. A Virtuális tárgyaknak nincs pénzben kifejezett értékük. Nem válthatók be pénzre. Ön a Riot Pontok vagy Virtuális tárgyak vásárlása esetén nem részesülhet pénzvisszatérítésben, kivéve abban az esetben, ha cégünk ehhez kifejezetten hozzájárul.

FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY A VÁSÁRLÁS MEGTÖRTÉNTÉT KÖVETŐEN AZONNAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTJUK A RIOT PONTOKAT, ÉS MEGKEZDJÜK A VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁT, TEHÁT AMINT AZ ÖN FELHASZNÁLÓI FIÓKJÁN JÓVÁÍRTUK A RIOT PONTOKAT, A SZERZŐDÉST RÉSZÜNKRŐL HIÁNYTALANUL TELJESÍTETTNEK TEKINTJÜK. ÖN EZÉRT KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, ELFOGADJA ÉS HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY AMINT A VÁSÁRLÁST LEBONYOLÍTOTTA, ELVESZÍTI AZT A JOGÁT, HOGY VISSZAVONJA A SZOLGÁLTATÁSUNK IGÉNYBEVÉTELÉT, AZAZ A RIOT PONTOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁT.

A jelenleg érvényben levő online pénzvisszatérítési szabályzatunkat itt találja: (https://support.riotgames.com/hc/hu/articles/201751864-Content-Refund-FAQ).

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen indokkal vagy indoklás nélkül bármely Játéktartalmat – ideértve a Virtuális tárgyakat is – részben vagy egészen töröljünk, módosítsunk, áthelyezzünk, eltávolítsuk vagy átruházzunk, anélkül, hogy erről Önt külön értesítenénk, vagy bármilyen kötelezettségünk állna fel ezzel kapcsolatban Ön felé. Nem fizetünk és nem garantálunk semmilyen pénzben kifejezett vagy egyéb értéket az általunk működtetett vagy irányított szervereken tárolt adatokkal kapcsolatban – az Ön felhasználói fiókjához tartozó Játéktartalmakat is ideértve –, és minden ilyen jellegű szavatosságot kifejezetten kizárunk. Ön kizárólag az általunk jóváhagyott vagy nyújtott szolgáltatások igénybevételével (ha van ilyen szolgáltatás) jogosult bizonyos Virtuális tárgyakhoz, Kék esszenciához, Riot Pontokhoz vagy Hextech tárgyakhoz fűződő jogait eladni vagy átruházni.

4.4. Újra megkérdem: akkor tehát ezek a Virtuális tárgyak nincsenek a tulajdonomban?

(„Nincsenek!” – kiáltják egyszerre a jogászok.)

A JELEN DOKUMENTUM BÁRMELY ETTŐL ELTÉRŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSÉTŐL FÜGGETLENÜL ÖN KÖTELES TUDOMÁSUL VENNI ÉS ELFOGADNI, HOGY NEM ÁLL FENN TULAJDONJOGA VAGY EGYÉB TULAJDONOSI ÉRDEKELTSÉGE A FELHASZNÁLÓI FIÓKJA VONATKOZÁSÁBAN, EZENKÍVÜL A FIÓKJÁBAN FENNÁLLÓ, ARRA VONATKOZÓ MINDEN JOG A RIOT GAMEST ILLETI MEG, ÉS A RIOT GAMES EZEN JOGOK TULAJDONOSA. EZENKÍVÜL ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A FELOLDOTT VAGY FELHALMOZOTT JÁTÉKTARTALMAKAT ILLETŐEN SEMMILYEN KÖVETELÉSE, JOGA, JOGCÍME, TULAJDONJOGA VAGY EGYÉB TULAJDONOSI ÉRDEKELTSÉGE NEM ÁLL FENN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY FIZETETT VAGY AJÁNLOTT-E FEL ELLENÉRTÉKET A RIOT PONTOKÉRT VAGY VIRTUÁLIS TÁRGYAKÉRT. A RIOT GAMES NEM VÁLLAL TOVÁBBÁ FELELŐSSÉGET A JÁTÉKTARTALOM, A VIRTUÁLIS TÁRGYAK VAGY A RIOT-PONTOK MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT, TÖRLÉSÉÉRT, MÓDOSULÁSÁÉRT, KÁROSODÁSÁÉRT, FELTÖRÉSÉÉRT VAGY BÁRMILYEN EGYÉB KÁRÁÉRT VAGY VESZTESÉGÉÉRT, IDEÉRTVE A JÁTÉKTARTALOMNAK, A VIRTUÁLIS TÁRGYAKNAK VAGY A RIOT-PONTOKNAK AZ ÖN FIÓKJA MEGSZŰNÉSEKOR VAGY LEJÁRTAKOR TÖRTÉNŐ TÖRLÉSÉT IS.

4.5. Küldhetek be ötleteket a Riotnak arra vonatkozóan, hogyan tehetnék jobbá a Játékot?

(Inkább ne! Ha mégis küldesz, azt jogunk van korlátozás nélkül felhasználni az idők végezetéig.)

Nagyra értékeljük a Riot Szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzéseit, de kérjük, ne küldjön be nekünk kreatív ötleteket, javaslatokat, anyagokat (együtt: „Kéretlen ötletek”). A jelen szabállyal elejét szeretnénk venni az esetleges félreértéseknek vagy vitáknak az olyan esetekben, amelyekben úgy tűnik, hogy a Riot Szolgáltatások a felhasználók kéretlen ötleteihez hasonló megoldást alkalmazott.

Ha Ön mégis küld be kéretlen ötletet, akkor azzal az egész világra érvényes, végleges, visszavonhatatlan, továbbengedélyezhető, átruházható, engedményezhető, nem kizárólagos, díjmentes jogot és engedélyt ad számunkra az Ön kéretlen ötletének bármilyen – kereskedelmi vagy egyéb – célra történő felhasználására, sokszorosítására, terjesztésére, átalakítására, módosítására, lefordítására, azon alapuló származékos művek létrehozására, nyilvános megvalósítására, nyilvános bemutatására, digitális megvalósítására, közzétételére, a nyilvánosságnak történő kiadására, értékesítésére, értékesítésre történő felajánlására és importálására – ideértve az ötlettel kapcsolatos minden szerzői jogot, védjegyet, üzleti titkot, szabadalmat, dizájnt, iparjogot, valamint minden egyéb szellemi és tulajdonjogot – bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztésre kerülő médiában, a kéretlen ötlet másoknak történő átadását is beleértve, anélkül, hogy ezért bármilyen ellenértéket fizetnénk Önnek. Ön a szükséges mértékben kötelezettséget vállal arra, hogy aláírja, és számunkra átadja mindazokat a dokumentumokat, továbbá megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek vagy elégségesek ahhoz, hogy a kéretlen ötletek felhasználására vonatkozóan számunkra biztosított jogok érvényesek, hatályosak és érvényesíthetők legyenek. Ön lemond továbbá arról a jogáról, hogy jogsértőnek minősítse azt, ha mi felhasználjuk, vagy a mi engedélyünkkel más fél felhasználja az Ön kéretlen ötleteit: a jogsértés vonatkozik itt a személyhez fűződő jogokra, adatvédelmi jogokra, a magánélet védelmének jogára, szerzői és egyéb jogokra, valamint arra a jogra, hogy a szóban forgó anyag vagy ötlet szerzőjeként feltüntessék.

5. MAGATARTÁSI KÓDEX

5.1. Trollkodhatok, flame-elhetek, provokálhatok, fenyegethetek, zaklathatok másokat a Riot Szolgáltatások használata során?

(Nem. Ha így teszel, az kitiltást vonhat maga után.)

A Riot Szolgáltatások használata során Ön köteles betartani a lakóhelye szerinti ország hatályos jogszabályait és előírásait. Ezenkívül a Riot Szolgáltatások használatára vonatkozó, egyéb szabályoknak is meg kell felelnie („Magatartási kódex”). A Magatartási Kódex szabályait a teljesség igénye nélkül állítottuk össze, és fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk őket, továbbá hogy a Riot Szolgáltatások integritásának és szellemének védelme érdekében megtegyük a szükséges büntetőintézkedéseket, ami a felhasználói fiók megszüntetését is magában foglalhatja, tekintet nélkül arra, hogy a kifogásolt magatartás konkrétan szerepel-e tiltottként a szabályzatban. Kérjük, hogy a Magatartási Kódex mellett az Idézők kódexét (https://eune.leagueoflegends.com/hu/featured/summoners-code/) is tanulmányozza át, mert ez további szabályokat fogalmaz meg a játék közbeni irányadó viselkedést illetően.

Példák a büntetőintézkedést maga után vonó magatartásra:

 1. Valaki olyan természetes személynek, üzleti vállalkozásnak vagy jogi személynek – beleértve a Riot Games alkalmazottját is – adja ki magát, vagy olyan módon kommunikál, hogy úgy tűnjön, mintha a Riot Games nevében nyilvánulna meg;
 2. Saját maga vagy más játékos azonosítására alkalmas adatokat oszt meg a Webhelyen, illetve a Játék során;
 3. Más felhasználót zaklat, háborgat vagy fenyeget a Riot Szolgáltatások használata során;
 4. A Riot Gamesnek a Webhelyhez, a Játékhoz és/vagy a Szoftverhez fűződő bármely szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát vagy az annak egyéb tulajdonosi jogaira vonatkozó figyelmeztetéseket eltávolítja, megváltoztatja vagy elrejti. Ezenkívül tilos az olyan tartalmak küldése is, amelyek sértik vagy csorbítják mások jogait, ideértve a szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat, szerzői jogokat, a magánélet védelmének jogát, személyiségi jogokat vagy egyéb jogokat is;
 5. Sértőnek minősíthető tartalmat továbbít vagy közöl, ideértve a jogellenes, bántó, fenyegető, becsmérlő, zaklató, gyalázkodó, közönséges, obszcén, pornográf, nyíltan szexuális tartalmú, vagy a különböző embertípusok szempontjából, etnikailag, illetve más módon kifogásolható nyelvezet alkalmazását;
 6. Olyan vírust, sérült adatot, trójait, billentyűleütés-naplózó robotprogramot, programférget, „időzített bombát”, törlőprogramot vagy más olyan számítógépes programozási rutint magában foglaló tartalmat továbbít, vagy ennek továbbítását megkönnyíti, amelyet rendszer-, adat- vagy személyi információ károsítására, hátrányos megzavarására, titokban történő elfogására vagy adatbányászatára, eltávolítására vagy kisajátítására szántak és/vagy amely ténylegesen végre is hajtja ezt a károkozást;
 7. Akár személyes, akár kereskedelmi célból kéretlen üzenetekkel zavarja a csevegőt azáltal, hogy a társalgás menetét a hozzászólásai ismétlésével megszakítja;
 8. Részt vesz olyan cselekményben, amellyel becsapja a Játék bármely más felhasználóját, ideértve a megtévesztést vagy pszichológiai manipulációt is;
 9. Külső fejlesztésű, illetéktelen programokat használ, úgymint pl. „mod”, „hack”, „cheat”, „script”, „bot”, „trainer”, illetve automatizáló programokat, amelyek bármilyen célból, bármely módon kapcsolatba lépnek a Szoftverrel, beleértve bármely idegen, illetéktelen programot, amely a Szoftver és a Riot Games közötti kommunikációt elfogja, emulálja vagy átirányítja, illetve bármely idegen fejlesztésű, illetéktelen programot, amely a Szoftver által a Játékkal kapcsolatos adatok tárolására használt memóriaterületek kiolvasásával a játékról információt gyűjt;
 10. Ha a Játék olyan területeihez vagy Játékszerverekhez fér hozzá, vagy próbál hozzáférni, amelyek még nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára;
 11. Idézőjének olyan nevet választ, amely megtévesztően azt sugallja, hogy kapcsolatban áll a Riot Gamesszel, a személyazonosításra alkalmas adatokat tartalmaz, vagy sértő, gyalázkodó, közönséges, obszcén, pornográf vagy a különböző embertípusok szempontjából, etnikailag, illetve más módon kifogásolható. Nem használhat helytelenül írt szavakat vagy alternatív helyesírást annak érdekében, hogy kijátszhassa az Idéző nevével kapcsolatos fenti korlátozást. A Riot Games az Ön értesítése nélkül módosíthatja a jelen rendelkezést sértő neveket, ugyanakkor további büntetőintézkedéseket is tehet, amely a szabályok ismételt megszegése esetén a fiók megszüntetését is magában foglalhatja;
 12. Éles játékmenet során kijelentkezik vagy kilép a Játékból. A Riot Games automata Leaverbuster® rendszere folyamatosan nyomon követi ezeket az adatokat, és ideiglenesen kitiltja azt a felhasználót, akinek az esetében úgy ítéli meg, hogy az illető túl sokszor lépett ki játék közben. Ha az adott fiók később továbbra is rendszeresen kilép az éles játékból, az ideiglenes kitiltás időtartama is hosszabb lesz; vagy
 13. Egy másik személy adataival jelentkezik be a Játékba, hogy „felturbózza” az illető státuszát vagy rangját.
 14. Másokat rávesz vagy biztat a jelen Magatartási kódex vagy a jelen Szerződés rendelkezéseinek megszegésére.

6. FELHASZNÁLÓI TARTALOM

6.1. Felelős vagyok a Riot Szolgáltatások használata során a hozzájuk kapcsolódó oldalakon általam megosztott tartalmakért?

(Igen, és felhasználhatjuk mindazt, amit ott megosztasz.)

Ön felelős a Riot Szolgáltatások keretében feltöltött, vagy azok igénybevételével továbbított közlésekért, képekért, hanganyagokért, ill. egyéb anyagokért és információkért (az „Ön Tartalmai”).

Tudomásul veszi, kijelenti és elfogadja, hogy a Riot Games az Ön Tartalmainak egyetlen részére vonatkozóan sem vállal semmilyen – titoktartással, felróhatósággal vagy egyebekkel – kapcsolatos kötelezettséget, továbbá a Riot Games nem vállal semmilyen felelősséget az Ön Tartalmai bármilyen felhasználásért vagy nyilvánosságra hozataláért. Ön kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a Tartalmai nem sértik harmadik felek jogait.

7. MEGFIGYELÉS

7.1. Megfigyel engem a Riot a Riot Szolgáltatások használata közben?

(Igen. Olvasd el az Adatvédelmi szabályzatunkat, hogy többet is megtudj erről.)

A Riot Szolgáltatások használatát számos különféle okból – így a csalások megelőzése, a játékosok ártalmas magatartásának kiszűrése, és a Riot Szolgáltatás fejlesztése céljából – megfigyeljük. Kérjük, feltétlenül olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, mert az fontos tudnivalókat tartalmaz arról, mit kezdünk a Riot Szolgáltatások használata során Önről szerzett adatokkal.

8. FRISSÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

8.1. Változhat ez a Szerződés a későbbiekben?

(Igen.)

A későbbiekben módosíthatjuk (és valószínűleg módosítani is fogjuk) a Szerződés jelen változatát, a Riot Szolgáltatások és a hatályos jogszabályok változásainak megfelelően. Ilyen esetben arra kérjük majd Önt, hogy fogadja el a jelen Szerződést érvénytelenítő és ennek helyébe lépő új szerződést. Ilyenkor lehetőséget biztosítunk arra, hogy tanulmányozza az Ön rendelkezésére bocsátott új szerződést, és eldöntse, hogy el kívánja-e fogadni az új, módosult feltételeket. Az új szerződés elfogadása esetén továbbra is igénybe veheti a Riot Szolgáltatásokat.

8.2. A Riot Szolgáltatások mindig ugyanazok maradnak?

(Nem. Fejlődnek, mint Kha’zix.)

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy fenntartjuk a jogot, hogy a Riot Szolgáltatások fejlesztése érdekében bármikor, külön értesítés nélkül – anélkül, hogy ebből bármilyen kötelezettségünk származna Ön felé – megváltoztassuk, módosítsuk, frissítsük, felfüggesszük vagy korlátozzuk az Ön hozzáférését a Riot Szolgáltatások bizonyos funkciói vagy részei tekintetében – a Virtuális tárgyakat is ideértve –, és előfordulhat, hogy Önnek frissítéseket kell letöltenie a Riot Szolgáltatásokat támogató szoftverekhez. Azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Riot Szolgáltatások ilyen jellegű módosításai vagy frissítései a Játék rendszerkövetelményeinek változásával is járhatnak, amely esetben az Ön – és nem a Riot Games – felelőssége beszerezni a Játékhoz való hozzáféréshez és a játszásához esetlegesen szükséges újabb szoftvert vagy hardvert. Tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy saját kizárólagos döntésünk szerint a háttérben javítóprogramokat futtassunk le a Játék és a Szoftver automatikus frissítése érdekében, anélkül, hogy erről feltétlenül értesítenénk Önt.

9. FÓRUMOK ÉS HIVATKOZÁSOK

9.1. Használhatom a fórumokat?

(Igen, ha van érvényes fiókod, és éretten viselkedsz.)

Amennyiben érvényes, aktív felhasználói fiókkal rendelkezik, használhatja a Weboldal fórumait (a „Fórumok”), de ehhez be kell tartania a Magatartási Kódexet és az esetlegesen közölt egyéb szabályokat. A Fórumokhoz való hozzáférésének jogát saját belátásunk szerint, bármikor visszavonhatjuk. A Fórumokat saját felelősségére veheti igénybe. Fenntartjuk a jogot a Fórumok megfigyelésére és ott a rend fenntartására, de ez nem kötelességünk. A Fórumokon közétett tartalmakért nem vállalunk felelősséget. Nem vállalunk Ön felé semmilyen felelősséget a Fórumok használatából származó bármilyen kára esetén.

9.2. Mi a helyzet a Riot Szolgáltatásokra mutató hivatkozásokkal (linkekkel)? Biztonságosak?

(Miként Bard varázsútjain, itt is leselkedhet egynémely veszedelem a túloldalon. Kellő óvatossággal merészkedj hát tovább!)

A Riot Szolgáltatások mások által működtetett webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. Ezek a webhelyek nem a mi tulajdonunkban vannak, és nem mi üzemeltetjük őket. A hivatkozásokat kényelmi megfontolásból adjuk meg, illetve előfordulhat, hogy más felhasználók saját tartalomként osztják meg ezeket a hivatkozásokat. A hivatkozások és a hozzájuk tartozó külső webhelyek használata saját kockázatra történik. A hivatkozott webhelyek felett nincs ellenőrzésünk, és nem vállalunk felelősséget a rajtuk elérhető tartalomért. Az említett hivatkozások megosztása nem jelenti azt, hogy jóváhagyjuk a más webhelyen található adatokat vagy anyagokat, és nem vállalunk semmilyen felelősséget azért, ha Ön felkeresi és használja a hivatkozott oldalakat.

10. DÍJSZABÁS

10.1. Minden szempontból ingyenes a Játék?

(Nem.)

A Játéknak vannak olyan részei, amelyekért fizetni kell; Ön köteles ilyen esetben pontosan és hiánytalanul megadni fizetési adatait nekünk vagy az általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatónak. Ezenkívül Ön vállalja, hogy megfizeti az összes olyan díjat és adót, amely az Ön által regisztrált fiók Ön vagy más személy általi használata során merült fel. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Játék vagy az ahhoz kapcsolódó bármely tárgy árát bármikor módosítsuk. Minden díj és költség fizetését a szóban forgó díj vagy költség esedékessé válásakor érvényben levő fizetési feltételeknek megfelelően kell teljesíteni. Az Ön térségétől függően többféle fizetési mód közül is választhat. Ennek során ki kell választania a kívánt fizetési módot, és megadni a fizetési adatokat. A vásárlást úgy véglegesítheti, hogy elfogadja a fizetési feltételeket (ha van ilyen), és a „Fizetés most” („Pay now”) gombra kattint; ezt követően visszaigazoló e-mailt kap. A választott fizetési módtól függően átkerülhet egy külső pénzforgalmi szolgáltató oldalára, ahol az Ön ügyletére a külső szolgáltató fizetési szabályai és eljárásai érvényesek. Időről időre módosíthatjuk, megváltoztathatjuk vagy kiegészíthetjük díjszabásunkat és az alkalmazott számlázási módozatokat: ezek a módosítások azonnal érvénybe lépnek akkor, amikor közzétesszük őket a jelen Szerződésben, a Webhelyen vagy a Játékban. A Riot Games jogosult saját belátása szerint megőrizni a tranzakciók adatait mindaddig, amíg ezt üzletmenete szempontjából szükségesnek látja.

A (RIOT PONTOK MEGSZERZÉSÉT IS MAGUKBAN FOGLALÓ) FIZETŐS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT ELŐRE KELL FIZETNI, ÉS A KIFIZETETT ÖSSZEG SEM RÉSZBEN, SEM EGÉSZBEN NEM VISSZATÉRÍTHETŐ. ÖN TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL A SZÁMLÁJÁN TÖRTÉNŐ TERHELÉSEKÉRT.

11. A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS ÉS A KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

11.1. Mit kell tennem, ha valaki a Webhelyen megsérti a szerzői jogvédelem alá eső alkotásomhoz fűződő jogaimat?

(Küldj nekünk értesítést a szerzői jog megsértéséről.)

Amennyiben Ön szerzői jog tulajdonosa, vagy szerzői jog tulajdonosának képviselője, és úgy véli, hogy a Webhelyen elhelyezett valamely tartalom sérti az Ön szerzői jogait, küldjön erről értesítést a Riot Games szerzői jogi megbízottjának (elérhetőségét lásd alább) a következő információk feltüntetésével:

 1. A szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;
 2. Annak a szerzői jogi védelem alatt álló munkának a leírása, amely a bejelentés szerint a jogsértés alapját képezi;
 3. Annak a helynek az URL-címe a Webhelyen (vagy a Riot Szolgáltatások által érintett egyéb helyen) belül, amely az Ön igénybejelentése szerint a jogsértést megvalósító anyagot tartalmazza;
 4. Az Ön címe, telefonszáma és e-mail-címe;
 5. Az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszemű meggyőződése szerint a szerzői jog tulajdonosa, annak megbízottja vagy a hatályos jogszabályok nem engedélyezik a vitatott felhasználást; valamint
 6. Az Ön büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata, miszerint az értesítésében megadott fenti tájékoztatás pontos, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy felhatalmazták, hogy a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárjon.

A Riot Games szerzői jogi megbízottjával felveheti a kapcsolatot postai úton a következő címen: Riot Games, Inc. 12333 W. Olympic Blvd. Los Angeles CA 90064, Amerikai Egyesült Államok, ATTN: Copyright Agent; e-mailben pedig a következő címen: copyright@riotgames.com. Ezt az e-mail fiókot kizárólag a szerzői jogsértésről szóló értesítések fogadásának céljára tartjuk fent, és nem a Riot Gameshez intézett általános kérdések vagy kérések fogadására. Ezen az e-mail-címen mellékleteket biztonsági okokból nem áll módunkban fogadni. Ennek megfelelően a jogsértésekkel kapcsolatban elektronikus úton tett bejelentések befogadása vagy feldolgozása nem történik meg, amennyiben mellékletet tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezek az értesítések jogi közlemények, és hogy a Riot Games – saját belátása szerint vagy jogszabályi kötelezettségének eleget téve – továbbíthatja az értesítések másolatát a jogvita résztvevőinek vagy harmadik feleknek. Az Adatvédelmi szabályzat által nyújtott védelem nem terjed ki az ezekben az értesítésekben szereplő tájékoztatásra.

12. A SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSA

12.1. Nyújt a Riot bármilyen szavatosságot a Riot Szolgáltatásokra?

(Nem. Most megint kiabálni kezdenek a jogászok. Egyes országokban előfordulhatnak kivételek.)

A RIOT SZOLGÁLTATÁSOKAT „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN” ÉS „AMÍG A KÉSZLET TART” ALAPON, BÁRMIFÉLE – AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS – GARANCIÁK ÉS SZAVATOSSÁGOK NÉLKÜL NYÚJTJUK ÖNNEK. A RIOT GAMES A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG KIZÁR MINDEN – AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS – SZAVATOSSÁGOT, AMELY A RIOT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZHATNA, IDEÉRTVE A TULAJDONJOGRA, A JOGSÉRTÉSEK ELKERÜLÉSÉRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, A KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, MINDEN OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY AZ ÜGYLET VAGY A TELJESÍTÉS FOLYAMATÁBÓL, ILLETVE A KERESKEDELMI HASZNÁLATBÓL FAKADHAT, TOVÁBBÁ A RIOT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ TARTOZÓ BÁRMELY TARTALOM VAGY ADAT PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. A RIOT GAMES NEM SZAVATOLJA A RIOT SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSSÁGÁT VAGY HIBAMENTESSÉGÉT, A HIBAJAVÍTÁST, ILLETVE AZT, HOGY A RIOT SZOLGÁLTATÁSOK MINDENKOR MENTESEK LESZNEK A VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL. KIZÁRÓLAG AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY A KÍVÁNT EREDMÉNYEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN KIVÁLASSZA A MEGFELELŐ RIOT SZOLGÁLTATÁSOKAT, TOVÁBBÁ ÖN FELELŐS A RIOT SZOLGÁLTATÁSOK TELEPÍTÉSÉÉRT, HASZNÁLATÁÉRT ÉS AZ EZEKKEL ELÉRT EREDMÉNYEKÉRT IS.

A FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN KIJELENTJÜK, HOGY A RIOT GAMES NEM ZÁRJA KI A SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGSZEGÉSRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. A SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSA NEM ÉRINTI A FELELŐSSÉG ALÁBBIAK SZERINTI KORLÁTOZÁSÁT.

Tekintve, hogy bizonyos államokban vagy joghatóságokban nem megengedett a hallgatólagos szavatosságok korlátozása, elképzelhető, hogy a fenti korlátozás – akár teljes egészében, akár részben – nem vonatkozik Önre.

13. KÁRTÉRÍTÉS

13.1. Ha valaki pert indít a Riot ellen azért, ahogyan a Riot Szolgáltatásokat használtam, vagy mert azokat nem rendeltetésszerűen használtam, köteles vagyok megtéríteni a Riotnak a perköltségeket?

(Igen.)

ÖN EZENNEL VÁLLALJA, HOGY A RIOT GAMEST, TOVÁBBÁ ANNAK LEÁNYVÁLLALATAIT, KAPCSOLT VÁLLALATAIT, TISZTSÉGVISELŐIT ÉS IGAZGATÓIT KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI ÉS MENTESÍTI A FELELŐSSÉG ALÓL MINDEN OLYAN KÁRIGÉNY, PERES ELJÁRÁS, KÁRÖSSZEG, KÁRESEMÉNY, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÉS KÖLTSÉG (IDEÉRTVE AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAT IS) TEKINTETÉBEN, AMELY KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE AZ ÖN MULASZTÁSÁNAK TUDHATÓ BE, ÉS AMELY A RIOT SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁBÓL VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A JELEN SZERZŐDÉS VAGY AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT BÁRMELY RENDELKEZÉSÉNEK, VAGY HARMADIK FÉL JOGAINAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ MEGSÉRTÉSÉBŐL FAKAD VAGY SZÁRMAZIK. A Riot Games fenntartja magának a jogot arra, hogy saját költségére és saját belátása szerint vállalja a kizárólagos védelmet és irányítást minden olyan ügyben, amely egyébként az Ön általi kár- és permentesítések körébe tartozik, mely esetben Ön köteles minden, rendelkezésre álló védelem érvényre juttatásakor együttműködni a Riot Gamesszel.

Ha például Ön vállalkozásához használja fel a Riot Szolgáltatásokat (ami tilos), és emiatt beperelik a cégünket, Ön köteles a védelmünkben eljárni a bíróságon, és kártérítést fizetni az esetleges költségeink esetén.

14. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

14.1. Korlátozva van a Riot jelen Szerződés alapján fennálló, potenciális felelőssége?

(Igen.)

A RIOT GAMES SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT – MÉG AKKOR SEM, HA TUDOTT, VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA AZ EMLÍTETT KÁRTÉRÍTÉSEK LEHETŐSÉGÉRŐL – ÉS SEMMILYEN JOGELMÉLET ÉRTELMÉBEN, SEM SZERZŐDÉSILEG, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS (A GONDATLANSÁGOT IS IDEÉRTVE), KORLÁTLAN ANYAGI FELELŐSSÉG KERETÉBEN, ILLETVE MÁS MÓDON SEM FELELŐS ÖN VAGY BÁRMELY MÁS SZEMÉLY FELÉ SEMMILYEN KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ, KÜLÖNLEGES, ILLETVE BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉS TEKINTETÉBEN (BELEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ELMARADT ÜZLETI LEHETŐSÉG, ADATVESZTÉS, A JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSE VAGY AZ ELMARADT HASZON MIATTI KÁRTÉRÍTÉST), ILLETVE BÁRMILYEN JELLEGŰ, SÚLYOS GONDATLANSÁG MIATTI KÁRTÉRÍTÉST (IDEÉRTVE A MUNKABESZÜNTETÉS, A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA VAGY HIBÁS MŰKÖDÉSE, ILLETVE A BÁRMELY MÁS KERESKEDELMI KÁR VAGY VESZTESÉG MIATTI KÁRTÉRÍTÉST), AMELY A RIOT SZOLGÁLTATÁSOKNAK AZ ÖN RÉSZÉRŐL TÖRTÉNT HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL FAKAD. A RIOT GAMES SEMMI ESETRE SEM FELELŐS AZ OLYAN KÁRÉRT, AMELYNEK ÖSSZEGE MEGHALADJA AZ ÖN ÁLTAL A RIOT GAMESNEK A JÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÖN RÉSZÉRŐL FELMERÜLŐ KERESETI JOGALAP KELETKEZÉSÉT MEGELŐZŐ HAT (6) HÓNAPBAN KIFIZETETT ÜGYLET ÖSSZEGÉT (HA VOLT ILYEN).

A felelősség fenti korlátozásától függetlenül A JELEN SZERZŐDÉS EGYETLEN RENDELKEZÉSE SEM KORLÁTOZZA SEMMILYEN TEKINTETBEN A RIOT GAMES FELELŐSSÉGÉT (i) a Riot Games kötelezettségének teljesítésével megbízott jogi képviselő vagy személy által megvalósított gondatlan kötelességszegés, illetve szándékos vagy gondatlan kötelességszegés miatt bekövetkező, az életet, testi épséget vagy egészséget károsító cselekményből származó károkozás, illetve (ii) a Riot Games súlyosan gondatlan kötelességszegéséből, vagy a Riot Games kötelezettségének teljesítésével megbízott jogi képviselő, illetve személy által megvalósított szándékos vagy gondatlan kötelességszegésből származó egyéb károkozás; (iii) a szándékos kötelességmulasztás; (iv) a szerződésnek a Riot Games által a jellemző és előre látható mértékig történő teljesítése („Legfőbb kötelezettségek”) szempontjából lényeges gondatlan kötelességszegésből származó károkozás; (v) az Önnek a Riot Games által nyújtott bármilyen jótállás; valamint (vi) minden olyan felelősség tekintetében, amely az adott joghatóság termékfelelősségre vonatkozó jogszabályaiból ered.

Mivel bizonyos államok, illetve joghatóságok nem teszik lehetővé a bizonyos típusú veszteségek és károk miatti felelősség kizárását vagy korlátozását, a Riot Games felelősségének korlátozása az említett államokban, illetve az említett joghatóság keretei között az alkalmazandó jogszabályokban engedélyezett legnagyobb mértékig terjed.

15. JOGVITÁK

15.1. Melyik ország jogszabályait kell alkalmazni jogvita esetén?

(Írország jogszabályait.)

A jelen Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a jelen Szerződésre és annak értelmezésére – tekintet nélkül a jogelvek ellentmondására – az írországi jogszabályok az irányadók, és a jelen Szerződést az említett jogszabályok szerint kell értelmezni. A nemzetközi áruadásvétellel kapcsolatos szerződésekre vonatkozó ENSZ-egyezmény alkalmazása kifejezetten ki van zárva. Amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térségből használja a Játékot, ottani illetőségű, és fogyasztónak minősül, abban az esetben a jelen Szerződéstől eltérő, vagy az abban meghatározottakon felüli, törvényben rögzített egyéb jogai vagy jogorvoslati lehetőségei is lehetnek.

15.2. Értem, tehát jogvita esetén az ír törvények az irányadók. Nem lehetne inkább az 1 v 1-ben lerendeznünk egymással a dolgot?

(Nem, először tárgyalnunk kell.)

A jogviták mindkét érintett fél számára költségesek és időigényesek lehetnek (az igazság csak Valoran földjén száll sebes szárnyakon). A jelen Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő minden jogvita vagy igény („Kárigény”) rendezésének meggyorsítása, valamint költségének csökkentése érdekében Ön és a Riot Games megállapodnak, hogy előbb legalább harminc (30) napon át békés úton, egyeztetéssel próbálnak egyeztetni minden Kárigényt (az alábbi 15.4. pontban kifejezetten kizárt Kárigények kivételével). Ez nem érinti az Ön törvény adta jogát arra, hogy jogvita esetén bírósághoz forduljon a vita eldöntésére.

15.3. Hogyan kell kezdeményezni az ilyen egyeztetést?

(Egyikünk írásos értesítést küld a másiknak, amelyben ismerteti a kialakult helyzetet, és azt, hogy milyen jogorvoslatra tart igényt.)

Amennyiben Ön további elérhetőségi adatokat is megadott a Riot Gamesnek (pl. azáltal, hogy részt vett valamilyen promócióban vagy felmérésben, illetve kapcsolatba lépett a Támogatás képviselőjével), a Riot Games erre a – nyilvántartásában szereplő – címre küldi az értesítést. Egyéb esetben a Riot Games az értesítését az Ön Fiókjához tartozó e-mail-címre küldi el. Ön a saját értesítését a következő címre küldje: Riot Games Limited, P.O. Box 11989, Dublin 2, Írország, Attn: Legal Department. Vegye figyelembe, hogy ez a nem hivatalos rendezési eljárás nem függeszti fel a Követelés benyújtására vonatkozó, jogszabályban rögzített elévülési időket.

15.4. Milyen követelések esetén próbáljuk meg egyeztetéssel megoldani a vitát?

(A vita jellegétől függ.)

Ön és a Riot Games abban állapodnak meg, hogy – amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik, továbbá az Ön bírósági eljáráshoz való törvényes jogának korlátozása nélkül – az érdekegyeztetéssel kapcsolatos fenti rendelkezések nem vonatkoznak az alábbi Kárigényekre: (i) minden olyan Kárigény, amelynek célja az Ön vagy a Riot Games bármely, szellemi tulajdonhoz fűződő jogának érvényesítése vagy védelme, illetve az Ön vagy a Riot Games szellemi tulajdonhoz fűződő jogának az érvényességével kapcsolatos; (ii) minden, a lopásra, a szoftverkalózkodásra, a személyes adatok bitorlására vagy a jogosulatlan használatra vonatkozó állítással összefüggő vagy abból származó Kárigény; valamint (iii) a méltányos jogorvoslatra vonatkozó minden Kárigény. Az előzőkben említetteken túlmenően a felek bármelyike – pereskedés helyett – külön keresetet nyújthat be a kis értékű követeléseket elbíráló bíróságokhoz az ilyen bíróságok hatáskörébe tartozó Kárigények érvényesítése céljából.

15.5. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Riot Gamesnek abban az esetben, ha megszegem a jelen Szerződést?

(Felszólíthatunk a szerződésszegő magatartás beszüntetésére, ill. a helyrehozatalra.)

Ön köteles tudomásul venni és elfogadni, hogy a Riot Games helyrehozhatatlan kárt szenvedne, ha a jelen Szerződésnek nem szerezne kifejezetten érvényt. Következésképpen az említett, a jogszabályok szerint igénybe vehető pénzbeli és egyéb vonatkozású jogorvoslatokon túlmenően Ön beleegyezik, hogy a Riot Games a jelen Szerződés bármilyen jellegű megszegése vagy az azzal való fenyegetettség miatti jogorvoslatként – kötelezvény, egyéb biztosíték, illetve a kárösszeget igazoló bizonyíték nélkül is – jogosult a meghatározott teljesítéshez vagy más ideiglenes jogorvoslathoz. Ezenkívül abban az esetben, ha bármelyik szerződő fél a jelen Szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogi vagy közigazgatási pert, illetve eljárást kezdeményez, az említett perben vagy eljárásban pernyertes félnek joga van a másik féltől behajtani a per vagy intézkedés következtében a pernyertes félnél felmerült minden költséget, ügyvédi munkadíjat és egyéb kiadást.

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1. Mi a teendőm, ha kérdéseim vannak a Játékkal vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatban?

(Mivel a kis yordle-öket még nem szerveztük be telefonügyeletesnek, küldj nekünk e-mailt.)

Ha a jelen Szerződés feltételeivel kapcsolatban bármilyen kérdése van, vagy ha bármely más okból kapcsolatba szeretne lépni a Riot Gamesszel, forduljon a Riot Games Támogatáshoz a support@riotgames.com e-mail-címen, vagy kattintson az „Támogatás” fülre a Webhelyen.

16.2. Mindkét fél jogosult átruházni a jelen Szerződést?

(Nem. Csak mi.)

A Riot Games – az Ön beleegyezésével vagy anélkül – jogosult a jelen Szerződést teljes egészében vagy részben, bármikor átruházni természetes vagy jogi személyekre. Ön a Riot Games előzetes, írásos beleegyezése nélkül nem ruházhatja át a Szerződést, és minden, az Ön részéről történő, jogosulatlan átruházás semmisnek minősül.

16.3. Ez a teljes megállapodás közöttünk?

(Igen, azokkal a lényeges szabályzatokkal együtt, amelyeket korábban már említettünk.)

A jelen Szerződés képviseli az Ön és a Riot Games közötti teljes megállapodást a Riot Szolgáltatások tekintetében, továbbá helyébe lép az Ön és a Riot Games között létrejött minden korábbi vagy egyidejű megállapodásnak, azzal, hogy a jelen Szerződés együtt létezik a Riot Games jelen Szerződésben hivatkozott egyéb szabályzataival, és nem lép azok helyébe.

16.4. Mi történik, ha természeti katasztrófa miatt szünetel a Játék?

(A Riot nem vállal felelősséget ezért.)

A Riot Games nem vállal felelősséget a Riot Games ésszerű hatáskörén kívül eső okokból származó bármely késedelemért vagy nemteljesítésért, ideértve a Riot Games hatáskörén kívül eső, előre nem látható körülmények vagy okok – pl. természeti csapás, háború, terrorizmus, hacker tevékenység, kibertámadás, bombafenyegetés, adatsérülés/adatvesztés, zendülés, embargó, a polgári vagy katonai hatóságok intézkedései, tűz, árvíz, baleset, munkabeszüntetés vagy a szállítóeszközök, üzemanyag, energia, munkaerő hiánya, illetve az anyaghiány – miatt a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztását.

16.5. Honnan működtetik a Riot Szolgáltatásokat?

(Írországból.)

A Riot Szolgáltatásokat a Riot Games adja ki és működteti Írországban.

16.6. A Szerződés miatt üzleti partnerek vagyunk?

(Nem, jogi értelemben nem.)

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Szerződés eredményeként, illetve a Riot Szolgáltatások Ön által való igénybevételének következtében semmilyen kapcsolt vállalati, személyegyesítő társasági, munka- vagy képviseleti viszony nem áll fenn Ön és a Riot Games között.

16.7. Ha megszegem ezt a Szerződést, és a Riot hosszú időn át semmit nem tesz ez ügyben, akkor megúsztam a dolgot?

(Nem. Valamennyi jogunkat fenntartjuk.)

Ha a Riot Games a jelen Szerződés bármely rendelkezését nem érvényesíti, az nem értelmezendő az említett rendelkezéstől való jelenlegi vagy jövőbeni lemondásként, és az említett mulasztás semmilyen módon nem érinti bármelyik szerződő fél azon jogát, hogy a továbbiakban minden egyes ilyen rendelkezésnek érvényt szerezzen. Amennyiben a Riot Games kifejezetten lemond a jelen Szerződés bármely rendelkezésének, feltételének vagy előírásának érvényesítéséről, az nem jelenti azt, hogy a későbbiekre nézve is lemond az említett rendelkezés, feltétel vagy előírás betartatásáról.

16.8. Ha hivatalos értesítést kell küldenem a Riotnak, hová küldjem?

(Reméljük, sosem kell hivatalos értesítést küldened nekünk, de ha mégis…)

Ha a jelen Szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, minden, Ön által teljesített vagy a jelen Szerződés alapján megkövetelt értesítést írásban kell elküldeni, a következő címre: Riot Games Limited, PO Box 11989, Dublin 2, Írország, Attn: Legal Department.

16.9. Játszhatok a Játékkal, ha az Egyesült Államok kormánya feltételezi, hogy terrorista vagyok, vagy embargó alatt álló országban élek?

(Nem.)

A Játék és a Szoftver fejlesztése az Amerikai Egyesült Államokban történik, ezért Ön nem jogosult a Riot Szolgáltatások igénybevételére, amennyiben: (1) különleges megjelölésű és/vagy tiltott személyként szerepel az USA Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (Office of Foreign Assets Control, OFAC) szankciós listáján; (2) tiltott vagy problematikus személyként szerepel az USA Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Irodája (Bureau of Industry and Security) listáján; vagy (3) szerepel az Egyesült Államok valamely kormányzati szerve vagy minisztériuma által közölt hasonló tiltólistán. Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem embargó alatt álló országban tartózkodik, nem ilyen ország irányítása alatt áll, nem ilyen ország állampolgára, ill. lakosa.

16.10. Ha a Szerződés valamelyik része érvénytelenné válik, mi a helyzet a fennmaradó résszel?

(Akárcsak Zac, a jelen Szerződés is elveszítheti egy-egy darabját néha, de a maradék tovább él.)

A jelen Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában, ha a Szerződés bármely rendelkezése bármely okból érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, a szóban forgó rendelkezés úgy módosul, ahogyan az a – felek szándéka szerint – lehető legteljesebb mértékben érvényesíthetővé tételéhez szükséges, a jelen Szerződés fennmaradó része pedig továbbra is teljes körűen érvényben marad. Ha azonban az említett rendelkezés nem alakítható át, akkor a rendelkezés a többi feltételtől elválaszthatónak minősül, és nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és érvényesíthetőségét.

16.11. Ezek a hülye címek is jogilag kötelező érvényűek?

(Nem. A jogászaink így próbálják figyelemfelkeltőbbé és humorossá tenni a szöveget. Más jogászok biztosan figyelemfelkeltőnek és humorosnak is találják ezeket a címeket.)

A címek (kérdések) és a zárójeles részek kizárólag tájékoztató és szórakoztató célt szolgálnak. Nincs semmiféle jogi jelentőségük.

16.12. Meddig érvényes a Szerződés?

(Addig, amíg a Riot Szolgáltatásokat használod, vagy amíg a fiókod meg nem szűnik. Egyes rendelkezésekre azonban Chronoshift idővarázst bocsátottunk, ezek az idők végezetéig fennmaradnak.)

A jelen Szerződés az Ön által történő elfogadásakor lép érvénybe, és mindaddig érvényben marad, amíg Ön a fentiek szerint igénybe veszi a Riot Szolgáltatásokat. Ön bármikor felmondhatja a Szerződést, azáltal, ha beszünteti a Riot Szolgáltatások használatát. Amennyiben meg kívánja szüntetni Fiókját, ezt egyértelműen közölnie kell a Riot Gamesszel a support@riotgames.com címre küldött e-mailben. A jelen Szerződés felmondásakor Önnek a Riot Szolgáltatások használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik. A 3.2., 4.3., 4.4., 4.5., 6., 10., és 12-16. pontok rendelkezései azonban a Szerződés megszűnését követően is érvényben maradnak.

16.13 Ha a Szerződésben az „ideértve” vagy „beleértve” kifejezés szerepel, az azt követő részre korlátozódik a felsorolás?

(Nem.)

Ha a Szerződésben az „ideértve” vagy „beleértve” kifejezés szerepel, azt mindig „egyebek között beleértve” értelemben használjuk.

ÖN ELISMERI, HOGY A HASZNÁLATI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ, FENTI SZERZŐDÉST ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE, EGYSZERSMIND ELFOGADJA, HOGY A LENTI „ELFOGADOM” GOMB KIJELÖLÉSÉVEL ILLETŐLEG A RIOT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ AZOKBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSSEL ÖNMAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT.