POLITYKA PRYWATNOŚCI RIOT GAMES

Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Witamy w Riot Games! W naszej polityce prywatności wyjaśniamy, jakie informacje gromadzi Riot Games podczas odwiedzania usług Riot przez użytkownika, a także w jaki sposób może ich używać lub je udostępniać. Opisujemy tylko własne praktyki — niniejsza polityka nie dotyczy osób trzecich, których nie jesteśmy właścicielami lub które nie są przez nas kontrolowane, w tym innych spółek, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje w ramach usług Riot lub za ich pośrednictwem (zobacz Witryny i usługi zewnętrzne).

Riot Games, Inc. i jej spółki zależne to globalna grupa zajmująca się grami, z siedzibą główną w Los Angeles oraz biurami i obszarami działania zlokalizowanymi na całym świecie (zobacz Międzynarodowe przetwarzanie danych). Używane przez nas określenie „Riot Games” oznacza jednostkę Riot Games odpowiedzialną za świadczenie usług Riot w regionie użytkownika (informacje na jej temat można znaleźć w części Kontakt z nami).

Używane przez nas określenie „usługi Riot” oznacza League of Legends i wszelkie inne gry, witryny internetowe, aplikacje oraz usługi, które zawierają linki do niniejszej polityki, bez względu na to, w jaki sposób użytkownik uzyskuje do nich dostęp bądź ich używa, w tym za pośrednictwem urządzeń przenośnych. Używanie usług Riot podlega też Warunkom Użytkowania obowiązującym w regionie użytkownika (w tym ich postanowieniom dotyczącym ograniczeń odpowiedzialności za szkody, rozstrzygania sporów i stosowania obowiązującego prawa). Prosimy o zapoznanie się z tą polityką w całości w celu upewnienia się, że została dobrze zrozumiana. Należy też zapoznać się uważnie z Warunkami Użytkowania, upewnić się, że zostały zrozumiane, oraz wyrazić na nie zgodę przed skorzystaniem z usług Riot.

Zachęcamy do korzystania z interaktywnych funkcji niniejszej polityki. Dla wielu części napisaliśmy streszczenia, które pozwalają zidentyfikować na pierwszy rzut oka kluczowe zagadnienia w nich omówione. Jednak streszczenia te powstały wyłącznie dla uproszczenia i należy uważnie zapoznać się z całą politykę, ponieważ ma ona pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek niejasności lub konfliktów (zapoznaj się uważnie z całością). Przyciski „Dowiedz się więcej” pozwalają uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących konkretnych tematów. Do przechodzenia między częściami służą przyciski „Powrót na górę” oraz poniższy spis treści.

Jeśli którakolwiek z części polityki jest niezrozumiała, można skontaktować się z nami w celu zadania pytań.

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

I. JAKIE INFORMACJE/DANE ZBIERAMY

Streszczenie: Zbieramy informacje/dane na trzy główne sposoby:

 • Część z nich użytkownik przekazuje bezpośrednio (np. rejestrując swoje konto).
 • Część z nich rejestrujemy automatycznie (w tym za pomocą technologii takich jak pliki cookie).
 • Część z nich otrzymujemy od osób trzecich (np. od spółek oferujących media społecznościowe).
Konkretne rodzaje zbieranych informacji z reguły zależą od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi z nami w interakcję, np. z jakich usług Riot korzysta i w jaki sposób.

A. Informacje/dane przekazywane przez użytkownika

Streszczenie: Zbieramy informacje/dane, które użytkownik zdecyduje się dostarczyć lub przekazać nam w dowolny sposób. Gdy prosimy użytkownika o informacje/dane, nie musi ich udostępniać, ale jeśli odmówi, może nie mieć dostępu do niektórych usług Riot lub może nie móc korzystać z ich pełnej funkcjonalności.


Rozwiń

Zbieramy informacje, które użytkownik wprowadza lub w inny sposób podaje w usługach Riot, w tym następujące:

 • Adres e-mail, data urodzenia, imię przywoływacza oraz inne tego typu informacje/dane kontaktowe (takie jak podawane podczas rejestrowania konta).
 • Nazwa użytkownika, hasło i inne dane, które pomagają nam zabezpieczyć i zapewnić dostęp do usług Riot (np. podczas logowania do naszych gier lub witryn internetowych).
 • Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, numer telefonu, metoda płatności oraz inne informacje/dane, które zbieramy, aby pomóc w procesie zakupów (np. podczas kupowania Riot Points lub robienia zakupów w naszym sklepie Riot Merch).
 • Informacje użytkownika związane ze wsparciem, w tym charakter problemu oraz dane konta lub zamówienia (np. gdy użytkownik prosi nas o pomoc przesyłając bilet Wsparcia Gracza).
 • Preferencje, zainteresowania i ogólne dane demograficzne dotyczące użytkownika (takie jak, hobby, ulubione gry lub inne udostępniane przez niego informacje, np. odpowiedzi na ankietę).
 • Informacje/dane udostępniane nam przez użytkownika w związku z konkursami lub promocjami (np. przez przesłanie zgłoszenia, udowodnienie swoich uprawnień lub odebranie nagrody).
 • Informacje o koncie Riot Games użytkownika (takie jak, preferowane ustawienia gry, przypisania klawiszy, lista przyjaciół oraz drzewko talentów i strony na runy).

Usługi Riot oferują także funkcje społecznościowe, takie jak fora i czat. Informacje udostępniane podczas korzystania z tych funkcji są informacjami publicznymi, co oznacza, że możemy je zbierać i wykorzystywać (w tym do egzekwowania naszych Warunków Użytkowania, tak jak opisano w częściach System anti-cheat i zapobieganie oszustwom oraz Czat i zachowanie graczy, poniżej), a w niektórych przypadkach mogą one też być zbierane lub wykorzystywane przez innych bez wiedzy użytkownika (na przykład gdy czatuje on z innym graczem podczas transmisji gry League of Legends).

Grając w gry wieloosobowe, takie jak League of Legends, należy pamiętać, że niektóre informacje, takie jak statystyki dotyczące gry i osiągnięcia, będą publicznie dostępne dla innych. Możemy rejestrować rozgrywkę i powiązane informacje (takie jak, nazwa przywoływacza, kolejność budowy i działania w grze) oraz odtwarzać lub w inny sposób udostępnić je innym graczom bez powiadamiania użytkownika. Na przykład gracze mogą oglądać nawzajem swoją grę w League of Legends, używając trybu obserwatora, a my możemy wykorzystać materiały z gry do promowania usług Riot.

ZwińB. Informacje/dane zbierane automatycznie

Streszczenie: Zbieramy automatycznie pewne informacje o sposobie interakcji użytkownika z usługami Riot, sposobie nawigacji po nich, a także na temat urządzenia i oprogramowania używanych w tych celach.


Rozwiń

Typowe przykłady obejmują informacje/dane dotyczące następujących kwestii:

 • Korzystanie z usług Riot (np. sygnatury czasowe, kliknięcia, przewijanie, czasy przeglądania, wyszukiwania, strony przekierowujące/strony wyjścia oraz działania i interakcje w grze).
 • Komputer lub urządzenie użytkownika (np. adresy IP, unikatowe identyfikatory urządzeń, możliwości przetwarzania, producent i model, język i inne ustawienia regionalne, położenie geograficzne oraz rozdzielczość ekranu i podobne ustawienia).
 • Połączenie użytkownika z usługami Riot, w tym szczegóły dotyczące używanej sieci i oprogramowania (np. typ i wersja przeglądarki, nazwa i wersja systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych i ustawienia preferencji).
 • Sposób działania usług Riot, w tym problemy, które może napotykać użytkownik (takie jak błędy ładowania i czasy odpowiedzi).

Możemy używać technologii takich jak pliki cookie i nasze własne serwery, które pomagają nam w zbieraniu i przechowywaniu tych informacji, z tym w plikach dziennika (zobacz Jak zbieramy informacje).

ZwińC. Informacje/dane zbierane od osób trzecich

Streszczenie: Czasem uzyskujemy informacje od osób trzecich do wykorzystania wraz z informacjami, które zbieramy. Na przykład, jeśli użytkownik połączy swoje konto w serwisie Facebook z kontem Riot Games, Facebook może udostępnić nam informacje/dane zgodnie z polityką prywatności serwisu Facebook oraz ustawieniami prywatności użytkownika w tym serwisie.


Rozwiń

Możemy zbierać informacje/dane od osób trzecich w celu uzupełnienia informacji/danych podanych przez użytkownika oraz informacji zbieranych automatycznie. Na przykład:

 • Uzyskujemy informacje/dane od osób trzecich, jeśli użytkownik korzysta z ich usług w związku z usługami Riot (np. łączy swoje konto w serwisie Facebook z usługami Riot za pośrednictwem funkcji Dodaj znajomych). Zakres informacji udostępnianych nam przez usługę osoby trzeciej zależy od ustawień prywatności użytkownika w tej usłudze. Użytkownik powinien się upewnić, że akceptuje zakres informacji udostępnianych przez poszczególne usługi, zapoznając się z ich opublikowanymi politykami oraz, w razie potrzeby, modyfikując swoje ustawienia prywatności bezpośrednio w tych usługach.
 • Zbieramy od osób trzecich informacje reklamowe i analityczne, aby wspierać nasze inicjatywy marketingowe, ulepszać usługi Riot i lepiej zarządzać naszymi kampaniami reklamowymi (np. wyświetlając bardziej spersonalizowane reklamy i mierząc ich skuteczność). Aby dowiedzieć się więcej na temat tych spółek, zobacz Analityka i reklamy oparte na zainteresowaniach.
 • Zbieramy od osób trzecich informacje pomagające nam zidentyfikować miejsce, w którym użytkownik korzysta z usług Riot (takie jak przybliżona lokalizacja użytkownika na podstawie jego adresu IP). Dzięki temu możemy na przykład pomóc w procesie zakupów (np. obliczać zobowiązania podatkowe), zapobiegać oszustwom lub nadużyciom w usługach Riot (np. identyfikując podejrzane transakcje lub działania) oraz dostosowywać wizyty użytkownika (np. wyświetlając usługi Riot w jego lokalnym języku).
 • Otrzymujemy też informacje od platform zewnętrznych (takich jak iTunes lub Google Play), gdy użytkownik pobiera usługi Riot (np. aplikację League Friends) na urządzeniu przenośnym. Mogą to być na przykład szczegóły techniczne (np. identyfikatory urządzeń) oraz fakt pobrania przez użytkownika jednej z naszej aplikacji.

Zwiń

Wróć do początku

II. JAK ZBIERAMY INFORMACJE/DANE

Streszczenie: Oprócz informacji/danych podawanych przez użytkownika, zarówno my, jak i nasi partnerzy rejestrujemy automatycznie pewne informacje o sposobie korzystania z usług Riot i sposobie nawigacji po nich. Te informacje możemy łączyć z innymi informacjami uzyskiwanymi od użytkownika lub zbieranymi na jego temat, zgodnie z opisem w niniejszej polityce, w tym do egzekwowania naszych Warunków Użytkowania oraz do celów analitycznych i reklamowych.A. Pliki cookie i powiązane technologie

Streszczenie: Używamy własnych serwerów i technologii takich jak pliki cookie do automatycznego zbierania i przechowywania informacji/danych o sposobie interakcji użytkownika z usługami Riot, a także na temat urządzenia używanego w tym celu.


Rozwiń

„Pliki cookie” to małe porcje danych umieszczane na urządzeniu użytkownika przez odwiedzane przez niego usługi online, do celów rejestrowania i identyfikacji. „Sygnały nawigacyjne” to przezroczyste obrazy pikselowe, które umożliwiają usługom internetowym zbieranie informacji o sposobach interakcji użytkownika z nimi (np. czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail lub kliknął reklamę). Inne popularne technologie tego typu to tagi, skrypty, lokalne obiekty współużytkowane (np. pliki cookie typu flash), lokalna pamięć masowa (np. HTML5) i powiązane narzędzia.

Usługi Riot używają plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii do automatycznego zbierania, przechowywania i odczytywania plików na urządzeniu użytkownika. Mogą one być dostarczane jako własne (czyli przez Riot Games) lub jako zewnętrzne (czyli przez inne podmioty). Dzięki tym narzędziom usługi Riot mogą działać wydajniej oraz pozyskiwać informacje o sposobie interakcji użytkownika z nimi (zobacz Jakie informacje/dane zbieramy).

Korzystamy również z naszych serwerów w połączeniu z tymi technologiami, aby zbierać informacje o sposobach interakcji użytkownika z usługami Riot i przechowywać je w plikach dzienników. Mogą to być na przykład informacje wysyłane do nas przez urządzenie, przeglądarkę lub system operacyjny, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usług Riot (takie jak, identyfikatory urządzeń, adresy IP i specyfikacje sprzętu lub oprogramowania), oraz szczegóły dotyczące korzystania z konta Riot Games (np. konkretne funkcje, z których korzysta użytkownik, interakcje i statystyki w grze oraz inne podobne informacje).

Informacji zbieranych za pośrednictwem technologii takich jak pliki cookie używamy z kilku powodów, w tym z następujących:

 • Monitorowanie, zabezpieczanie i utrzymywanie usług Riot (np. zapobieganie oszustwom).
 • Zwiększenie komfortu przeglądania (np. umożliwienie użytkownikowi logowanie się do konta).
 • Analizowanie i ulepszanie naszych operacji (np. agregowanie wzorców ruchu i użytkowania).
 • Kontrolowanie wyświetlania reklam (w tym dostarczanie profilowanych ofert).
 • Wspieranie i mierzenie skuteczności naszych kampanii komunikacyjnych i marketingowych (np. informowanie nas o kliknięciu naszych reklam lub otwarciu naszych wiadomości e-mail).
 • Lepsza personalizacja odwiedzin użytkownika oraz zapisanie jego preferencji i ustawień (na przykład wyświetlanie treści w lokalnym języku).
 • Inne zarządzanie naszymi relacjami z graczami i świadczenie usług Riot zgodnie z Warunkami Użytkowania (w tym zapobieganie toksyczności i zapewnianie uczciwego środowiska gry, jak opisano w częściach System anti-cheat i zapobieganie oszustwom oraz Czat i zachowanie graczy, poniżej).

Więcej informacji o plikach cookie i podobnych technologiach, w tym szczegółowe informacje na temat zarządzania nimi i ich wyłączania, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie, odwiedzając stronę http://aboutcookies.org/ lub zapoznając się z ustawieniami prywatności używanej przeglądarki. Niektóre metody zarządzania tradycyjnymi plikami cookie mogą nie mieć wpływu na wykorzystanie innych technologii, ale niektóre przeglądarki mogą oferować własne narzędzia do usuwania HTML5. Dodatkowe szczegóły na temat zarządzania plikami cookie typu flash można uzyskać, klikając tutaj.

Należy pamiętać, że wyłączenie technologii takich jak pliki cookie może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności usług Riot, a usługi Riot mogą nie działać zgodnie z naszymi zamierzeniami.

Zwiń


B. Analityka i reklamy oparte na zainteresowaniach

Streszczenie: Współpracujemy z osobami trzecimi (takimi jak dostawcy treści, spółki analityczne i sieci reklamowe), aby ulepszać usługi Riot i lepiej zrozumieć sposób interakcji z nimi przez użytkownika, a także wspierać nasze inicjatywy marketingowe. Spółki te mogą zbierać automatycznie informacje od użytkownika w związku z jego wizytą.


Rozwiń

Gdy użytkownik korzysta z usług Riot, oprócz technologii umieszczanych przez nas na jego urządzeniu mogą się znaleźć pliki cookie lub podobne narzędzia umieszczane przez inne spółki. Do nich należą dostawcy zaangażowani przez nas do świadczenia usług w naszym imieniu (np. usług analityki internetowej), a także osoby trzecie dostarczające treści (np. filmy z serwisu YouTube) lub oferty (np. reklamy z sieci reklamowych) zawarte w usługach Riot. Możemy otrzymywać indywidualne lub zbiorcze raporty oparte na wykorzystaniu tych narzędzi przez naszych partnerów.

Korzystamy na przykład z zewnętrznych dostawców usług analitycznych (takich jak, Google Analytics), które pomagają nam w ocenie korzystania z usług Riot i tworzeniu opracowań na ten temat. Współpracujemy też ze spółkami reklamowymi, aby wspierać nasze działania marketingowe, w tym przez wyświetlanie reklam lepiej dopasowanych do prawdopodobnych zainteresowań użytkownika (na przykład w oparciu o jego aktywność związaną z przeglądaniem usług Riot i podczas odwiedzania innych usług internetowych). Spółki te mogą umieszczać i odczytywać własne pliki cookie oraz podobne technologie w celu zbierania informacji o działaniach użytkownika w witrynach i usługach internetowych.

Niektórzy dostawcy usług analitycznych i spółki reklamowe oferują użytkownikowi opcje dotyczące zbierania i wykorzystywania informacji bezpośrednio w swoich witrynach internetowych. Więcej informacji na temat rezygnacji z usług Google Analytics można uzyskać, klikając tutaj. Reprezentatywną listę zewnętrznych partnerów reklamowych i analitycznych działających w ramach usług Riot, a także informacje na temat rezygnacji w stosownym zakresie, można uzyskać, klikając tutaj. W niektórych przypadkach można też zrezygnować, odwiedzając stronę http://www.aboutads.info lub http://www.networkadvertising.org/choices/ albo lub jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej lub Kanadzie, odpowiednio stronę http://www.youronlinechoices.eu/ lub http://youradchoices.ca/.

Zwracamy uwagę, że rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach niekoniecznie oznacza całkowite zablokowanie automatycznego gromadzenia informacji w usługach Riot. Nie oznacza też, że użytkownik będzie otrzymywać mniej reklam, ani że przestaną one być w ogóle wyświetlane. Otrzymywane reklamy nie będą już natomiast oparte na zainteresowaniach, a zatem mogą być mniej adekwatne do zainteresowań użytkownika.

Zwiń

Wróć do początku

III. JAK WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE/DANE

Streszczenie: Używamy danych użytkownika i udostępniamy je zgodnie z zasadami prawnymi opisanymi poniżej. Mają one pomóc nam w dostarczaniu, obsługiwaniu, ulepszaniu, zrozumieniu, dostosowywaniu, wspieraniu i promowaniu usług Riot.A. Zasady prawne

Streszczenie: Używamy informacji/danych użytkownika i udostępniamy je (i) w celu świadczenia usług zgodnie z Warunkami Użytkowania, (ii) za zgodą użytkownika, (iii) w uzasadnionym interesie użytkownika i naszym (takim jak, bezpieczeństwo i zapewnienie spersonalizowanej usługi) oraz (iv) z innych przyczyn prawnych.


Rozwiń

Zbierając, wykorzystując, udostępniając i w inny sposób przetwarzając informacje/dane o użytkowniku w celach opisanych w niniejszej polityce, bazujemy na kilku zasadach prawnych. Te zasady prawne to między innymi:

 • Konieczność przestrzegania Warunków Użytkowania oraz o ile jest to niezbędne do świadczenia usług Riot.

 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie, którą może w każdej chwili odwołać.

 • Konieczność wywiązania się przez Riot Games z obowiązku prawnego, wykonywania nakazu sądowego albo dochodzenie lub obrona przed roszczeniami prawnymi.

 • W zależności od potrzeb, konieczność ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób.

 • O ile to niezbędne, ochrona interesu publicznego.

 • O ile to niezbędne, ochrona uzasadnionych interesów Riot Games lub osób trzecich, takich jak odwiedzający, użytkownicy lub partnerzy.

ZwińB. Wykorzystywanie informacji/danych

Streszczenie: Informacje/dane, które zbieramy (zarówno indywidualnie, jak i w połączeniu z innymi informacjami/danymi zbieranymi zgodnie z niniejszą polityką), pomagają nam w prowadzeniu działalności, dostarczaniu oraz ulepszaniu naszych produktów i usług, komunikowaniu się z użytkownikiem oraz skutecznym reklamowaniu. Konkretne sposoby używania przez nas informacji/danych często zależą od sposobu korzystania z usług Riot wybranego przez użytkownika.


Rozwiń

Oto kilka najbardziej typowych przykładów wykorzystania informacji/danych:

 • Odpowiadanie na zapytania, wypełnianie wniosków i przetwarzanie transakcji (na przykład pomoc w tworzeniu konta, znajdowanie gry League of Legends i rozwiązywanie problemów Wsparcia Gracza).

 • Dostarczanie i dostosowywanie naszej komunikacji z użytkownikiem, np. wysyłanie ważnych ogłoszeń związanych z kontem lub wiadomości promocyjnych, które naszym zdaniem mogą go zainteresować (szczegółowe informacje na temat zarządzania opcjami komunikacji można znaleźć w części Możliwość wyboru i środki kontroli dostępne dla użytkowników, poniżej).

 • Administrowanie ankietami, konkursami, loteriami i podobnymi ofertami (np. potwierdzanie uprawnień użytkownika lub wysłanie mu nagrody).

 • Monitorowanie, analizowanie, ochrona, testowanie i ulepszanie naszych usług i operacji (np. pomiar sposobu działania usług Riot, śledzenie wzorców użycia oraz naprawianie usterek i błędów).

 • Badanie i lepsze zrozumienie usług Riot oraz sposobu ich używania (w tym przez współpracę z osobami trzecimi, takimi jak uczelnie wyższe).

 • Promowanie produktów i usług oraz mierzenie skuteczności tych kampanii.

 • Personalizowanie sposobu korzystania z usług Riot przez użytkownika, w tym przez prezentowanie treści lub funkcji lepiej dopasowanych do jego zainteresowań ( zobacz Analityka i reklamy oparte na zainteresowaniach).

 • Ulepszanie i zapewnianie aktualizacji usług Riot (np. udostępnianie poprawek do naszych gier i wydawanie nowych funkcji).

 • Prowadzenie i rozwijanie naszej działalności.

 • Ułatwienie korzystania z usług Riot, udostępniania w sieciach społecznościowych oraz podobne funkcje (np. obsługa funkcji czatu i forów), lub integrację z nimi.

Możemy też wykorzystywać, ujawniać i zachowywać informacje/dane w następujących celach:

 • Przestrzeganie obowiązującego prawa lub odpowiedź na działania prawne (np. żądania ze strony organów ścigania bądź innych organów publicznych lub rządowych).

 • Bezpieczeństwo usługi Riot (np. powstrzymywanie ataków na nasze systemy).

 • Ochrona graczy i osób trzecich (np. zapobieganie poważnym naruszeniom lub przestępstwom).

 • Ochrona naszych praw, własności i operacji (np. wykonywanie naszych umów i warunków — w tym Warunków Użytkowania — oraz umożliwienie skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenie szkód, jakich możemy doznać).

ZwińC: Udostępnianie informacji/danych

Streszczenie: Nie udostępniamy informacji/danych bezpośrednio identyfikujących użytkownika (takich jak adres e-mail lub adres domowy) niezależnym osobom trzecim bez jego wiedzy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce (takich jak egzekwowanie Warunków Użytkowania, zabezpieczanie usług Riot lub jeśli jest to wymagane przez prawo). Udostępniamy informacje, które nie identyfikują użytkownika bezpośrednio (takie jak imię przywoływacza, historia gier, statystyki gier oraz inne informacje zbiorcze lub anonimowe), w tym publicznie za pośrednictwem interfejsu Riot Games API.

Jeśli kiedykolwiek przestaniemy świadczyć usługi Riot (np. zostaniemy wykupieni lub najadą nas Yordlowie), możemy udostępnić dane użytkownika kupującemu. Należy też pamiętać, że informacje udostępniane w funkcjach społecznościowych (takich jak czat i fora), są publiczne — prosimy o ostrożność w ich używaniu!


Rozwiń

Zbierane informacje/dane udostępniamy kontrolowanym przez Riot Games spółkom zależnym i stowarzyszonym, aby bezproblemowo obsługiwać, wspierać i ulepszać usługi Riot (np. ułatwiać przenoszenie kont i zapewniać Wsparcie Gracza w języku lokalnym). Jesteśmy spółką globalną, co oznacza, że dane użytkownika mogą być przekazywane do lokalizacji poza jego krajem zamieszkania (zobacz Międzynarodowe przetwarzanie danych). Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostki Riot Games odpowiedzialnej za świadczenie usług Riot w danym regionie, zobacz Kontakt z nami poniżej.

Udostępniamy też informacje/dane usługodawcom, którzy działają w naszym imieniu w celach omówionych w niniejszej polityce. Na przykład gdy użytkownik dokona zakupu w usługach Riot, udostępnimy jego dane dotyczące płatności podmiotom, które zaangażowaliśmy do przetwarzania płatności i świadczenia podobnych usług finansowych (np. zapobieganie oszustwom). Inne typowe przykłady to partnerzy, którzy pomagają nam przechowywać dane, wysyłać marketingowe wiadomości e-mail i świadczyć usługi Wsparcia Gracza.

Jeśli użytkownik udostępnia informacje publicznie za pośrednictwem funkcji interaktywnych będących pod naszą kontrolą, takich jak fora i czat, powinien mieć świadomość, że informacje te są publiczne, a nie prywatne. Zastrzegamy sobie prawo do (ale nie mamy obowiązku) monitorowania korzystania z tych funkcji, w tym do celów takich jak egzekwowanie naszych Warunków Użytkowania i odpowiednich wymagań dotyczących zachowania gracza (zobacz Czat i zachowanie graczy oraz System anti-cheat i zapobieganie oszustwom). Aby zażądać usunięcia swoich informacji z forów lub podobnych funkcji kontrolowanych przez Riot Games, należy skontaktować się z nami.

Możemy ujawnić informacje/dane gracza w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rozdysponowania całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Oznacza to, że informacje/dane użytkownika mogą być jednym z aktywów przekazanych do podmiotu nabywającego w takich sytuacjach.

Zwracamy uwagę, że imię przywoływacza i statystyki gry użytkownika (takie jak historia gier, zestawy przedmiotów oraz średnia liczba zabójstw i zgonów) są informacjami publicznymi, które mogą być udostępniane w grze i poza grą graczom oraz innym osobom trzecim. Obejmuje to informacje, które udostępniamy społeczności deweloperów League of Legends za pośrednictwem interfejsu Riot Games API w celu poprawy doświadczeń gracza.

Możemy też wykorzystywać, ujawniać i zachowywać informacje w następujących celach:

 • Przestrzeganie obowiązującego prawa lub odpowiedź na działanie prawne (np. żądania ze strony organów ścigania bądź innych organów publicznych lub rządowych).

 • Bezpieczeństwo usługi Riot (np. powstrzymywanie ataków na nasze systemy).

 • Ochrona graczy i osób trzecich (np. zapobieganie poważnym naruszeniom lub przestępstwom).

 • Ochrona naszych praw, własności i operacji (np. wykonywanie naszych umów i warunków — w tym Warunków Użytkowania — oraz umożliwienie skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenie szkód, jakich możemy doznać).

ZwińD. Czat i zachowanie graczy

Upoważniliśmy naszych graczy do pomocy w nadzorowaniu przestrzegania naszych zasad dotyczących pewnych zachowań w grze. Na przykład gracze League of Legends mogą zgłaszać informacje o sobie nawzajem i przesyłać opisy aktywności oraz działań w grze, które pomogą nam ustalić, czy zgłoszone zachowanie stanowiło naruszenie zasad i procedur odnoszących się do zachowania gracza, a także wszelkie ewentualne reperkusje (takie jak tymczasowe lub stałe zawieszenie konta lub ograniczenia czatu).

Ponadto rejestrujemy i przechowujemy czat oraz podobne szczegóły dotyczące interakcji w grze przez okres, który według naszego uznania jest odpowiedni, aby pomóc nam, między innymi, w wykrywaniu i zapobieganiu toksyczności, egzekwowaniu naszych reguł i zasad oraz wspieraniu bardziej pozytywnej społeczności dla naszych graczy. Zastrzegamy sobie też prawo do (ale nie mamy obowiązku) monitorowania czatu i tym podobnych szczegółów. Używamy zarówno ręcznych (np. wiele biletów Wsparcia Gracza), jak i zautomatyzowanych (takich jak uczenie maszynowe) narzędzi oraz technik wspierających te wysiłki.

Prosimy o życzliwość dla innych graczy, przestrzeganie naszych zasad dotyczących zachowania gracza (w tym naszych Warunków Użytkowania) oraz ostrożne udostępnianie informacji na czacie.
E. System anti-cheat i zapobieganie oszustwom

Zawsze staramy się oferować graczom uczciwe, zabawne i nastawione na rywalizację środowisko gry w usługach Riot. Nasze Warunki Użytkowania surowo zabraniają używania nieautoryzowanych programów zewnętrznych wchodzących w interakcję z usługami Riot, w tym modów, hacków, cheatów, skryptów, botów, trenerów i programów do automatyzacji. Gdy użytkownik tworzy konto Riot Games lub używa go, kupuje od nas rzeczy, gra w nasze gry lub w inny sposób wchodzi w interakcję z usługami Riot, to możemy używać technologii anti-cheat i technologii zapobiegających oszustwom, które mogą podejmować automatyczne decyzje (takie jak tymczasowe lub stałe zawieszenie konta albo ograniczenia czatu) na podstawie informacji, które zbieramy od użytkownika lub na jego temat (zobacz Jakie informacje/dane zbieramy). Głównie pomaga nam to egzekwować nasze reguły i zasady, zabezpieczać usługi Riot, wykrywać nieautoryzowane działania i zapobiegać im oraz utrzymywać konkurencyjną integralność naszych gier.

Wróć do początku

IV. WITRYNY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Streszczenie: Aby poprawić komfort korzystania z naszych usług, współpracujemy z osobami trzecimi, ale nasza polityka nie ma i nie może mieć zastosowania do podmiotów, których nie jesteśmy właścicielami lub które nie są przez nas kontrolowane. Nie możemy zagwarantować, że niezależne osoby trzecie będą stosować te same praktyki co my, dlatego nalegamy, aby przed udostępnieniem im informacji zapoznać się z ich politykami i warunkami.


Rozwiń

W związku ze swoją wizytą użytkownik może udostępniać informacje witrynom lub usługom zewnętrznym. Istnieje kilka sposobów tego udostępniania, między innymi:

 • Linki zewnętrzne. Gdy użytkownik kliknie linki do zewnętrznych witryn lub usług prowadzonych przez osoby trzecie, osoby te mogą zbierać, wykorzystywać i udostępniać informacje użytkownika zgodnie z własnymi (a nie naszymi) zasadami. Zamieszczenie linku do lub z usług zewnętrznych nie oznacza naszego poparcia dla praktyk stosowanych przez te osoby.

 • Integracje kont. Usługi Riot korzystają z interfejsów umożliwiających interakcję użytkownika z zewnętrznymi witrynami, aplikacjami i podobnymi usługami w trakcie wizyty, w tym na koncie Riot Games lub koncie utworzonym u osób trzecich albo za pośrednictwem tychże kont. Możemy na przykład współpracować ze spółkami mediów społecznościowych, aby zapewniać funkcje ułatwiające łączenie się z sieciami społecznościowymi i udostępnianie w nich treści (takie jak przycisk Lubię to z Facebooka oraz inne widżety). Funkcje te mogą zbierać informacje o interakcjach, w jakie wchodzi użytkownik z nimi i z usługami Riot, a do poprawnego działania mogą używać technologii takich jak pliki cookie. Sposób przetwarzania informacji użytkownika przez spółki osób trzecich, takie jak Facebook, jest kontrolowany przez ich własne polityki prywatności.

 • Pliki cookie i powiązane technologie. Usługi Riot zawierają pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne popularne technologie, które pomagają nam zbierać i analizować informacje związane z wizytą użytkownika (zobacz Informacje zbierane automatycznie). Osoby trzecie (takie jak dostawcy usług analitycznych i sieci reklamowe) mogą umieszczać i odczytywać własne technologie śledzenia w usługach Riot. Jeśli to robią, są zobowiązane do używania tych narzędzi w sposób opisany w swoich politykach prywatności. Reprezentatywną listę zewnętrznych partnerów reklamowych i analitycznych działających w ramach usług Riot, a także informacje na temat rezygnacji w stosownym zakresie, można uzyskać, klikając tutaj.

Należy też pamiętać, że w razie pytań lub wątpliwości związanych z praktykami stosowanymi przez inne spółki należy kontaktować się bezpośrednio z nimi (a nie z Riot Games).

Zwiń

Wróć do początku

V. MIĘDZYNARODOWE PRZETWARZANIE DANYCH

Streszczenie: Jesteśmy spółką globalną zajmująca się grami, której obszary działania są zlokalizowane na całym świecie. Gdy użytkownik korzysta z usług Riot, jego dane mogą być przetwarzane w dowolnym miejscu, w którym prowadzimy działalność lub prowadzą ją nasi partnerzy, w tym w Stanach Zjednoczonych.


Rozwiń

(1) OBSŁUGA USŁUG RIOT. W zależności od lokalizacji użytkownika, usługi Riot są kontrolowane i obsługiwane przez Riot Games lub w jej imieniu z następujących krajów:

 • W przypadku Riot Games, Inc. i Riot Games Merchandise, Inc. — ze Stanów Zjednoczonych.

 • W przypadku Riot Games Korea, Ltd. — z Korei Południowej.

 • W przypadku Riot Games, LLC — z Japonii.

 • W przypadku Riot Games Ltd. i Riot Games Ireland Merchandise Ltd. — z Irlandii.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat jakie prawo ma zastosowanie do korzystania z usług Riot oraz do wszelkich sporów z Riot Games, należy zapoznać się z Warunkami Użytkowania. Podmiotem kontrolującym informacje zbierane od użytkownika jest jednostka Riot Games odpowiedzialna za świadczenie usług Riot w danym regionie (zobacz Kontakt z nami).

(2) TRANSFERY I PRZECHOWYWANIE TRANSGRANICZNE. Zbierane informacje możemy przetwarzać i przechowywać w dowolnym miejscu, w którym prowadzimy działalność lub prowadzą ją nasi partnerzy, w tym w Stanach Zjednoczonych. Kraje te mogą nie mieć takiego samego poziomu ochrony danych, jaki obowiązuje w miejscu zamieszkania użytkownika. Wprowadziliśmy i utrzymujemy zasady zgodne z obowiązującym prawem i niniejszą polityką dotyczące transferu danych poza granice kraju, w którym zostały zebrane. Stosujemy na przykład prawne mechanizmy transferu, takie jak standardowe klauzule umowne, w przypadku przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (więcej informacji na temat standardowych klauzul umownych UE można uzyskać, klikając tutaj). Transfer danych użytkownika może też być konieczny w celu świadczenia usług Riot zgodnie z Warunkami Użytkowania. Korzystając z usług Riot, użytkownik potwierdza, że możemy przekazywać jego dane do krajów poza jego krajem zamieszkania oraz przetwarzać je w tych krajach, przy czym w każdym z tych krajów mogą obowiązywać inne reguły ochrony prywatności niż w kraju użytkownika.

Zwiń

Wróć do początku

VI. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Streszczenie: Z naszych usług mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 lat. Właśnie tak — tylko 13-latkowie i osoby starsze.


Rozwiń

Usługi Riot to usługi dla odbiorcy ogólnego, które nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie kierujemy naszych treści konkretnie do dzieci i nie zbieramy od nich w sposób świadomy danych osobowych. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, prosimy, aby nie korzystały z naszych usług ani nie przekazywały nam w inny sposób żadnych informacji. Opiekunowie prawni dzieci młodszych niż 13 lat, którzy mają powody przypuszczać, że ich dziecko przekazało Riot Games jakiekolwiek informacje, są proszeni o niezwłoczne skontaktowanie się z nami celem złożenia żądania ich usunięcia.

Zwiń

Wróć do początku

VII. MOŻLIWOŚĆ WYBORU I ŚRODKI KONTROLI DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Streszczenie: Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu korzystania z usług Riot oraz sposobu przetwarzania przez nas informacji. Ponieważ interakcja użytkownika z naszymi usługami może się odbywać na wiele różnych sposobów, konkretne środki kontroli dostępne dla użytkownika często zależą od charakteru naszej relacji.


Rozwiń

Użytkownik może korzystać z wielu części usług Riot, nie tworząc w tym celu konta, nie kupując naszych produktów czy usług ani nie przesyłając nam w inny sposób swoich danych, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić nam te informacje, zachowujemy je na ogół tak długo, jak długo jest aktywne konto użytkownika, lub przez inny okres konieczny do świadczenia usług Riot i prowadzenia naszej działalności (w tym w takich celach jak przestrzeganie zobowiązań prawnych, zarządzanie wewnętrznymi księgami i rejestrami, zapobieganie oszustwom, rozstrzyganie sporów i wykonywanie naszych umów oraz warunków, takich jak niniejsza polityka i Warunki Użytkowania), chyba że prawo dopuszcza lub nakazuje dłuższy okres przechowywania. Użytkownik może też ograniczyć informacje udostępniane osobom trzecim, na przykład nie wyrażając zgody na łączenie swojego konta Riot Games z usługami zewnętrznymi (zobacz Witryny i usługi zewnętrzne).

Oferujemy graczom możliwość wyboru rodzajów komunikacji zRiot Games. Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie od nas marketingowych i promocyjnych wiadomości e-mail, ale później zmieni zdanie, może anulować subskrypcję, wykonując instrukcje zawarte w odpowiedniej wiadomości e-mail. Możliwość wyboru nie obejmuje obowiązkowej komunikacji, która jest częścią usług Riot, np. ważnych powiadomień związanych z kontem.

Usługi Riot zawierają też wiele wbudowanych narzędzi umożliwiających graczom bezpośrednie kontrolowanie swoich informacji. Na przykład użytkownik może na ogół usunąć stare posty na forum, wyciszyć lub wyłączyć funkcję czatu głosowego oraz zmienić inne preferencje w ustawieniach konta. Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy dotyczącej dowolnej z tych opcji, może skontaktować się z nami.

Wiele przeglądarek internetowych umożliwia odrzucanie i usuwanie plików cookie oraz zarządzanie nimi. Użytkownik może też zarządzać innymi podobnymi technologiami, jak HTML5, zmieniając ustawienia przeglądarki (zobacz Informacje zbierane automatycznie).

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z usług udostępnianych w usługach Riot przez zewnętrzne spółki analityczne i reklamowe, może z niektórych z nich zrezygnować, odwiedzając stronę http://www.aboutads.info lub http://www.networkadvertising.org/choices/albo, jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej lub Kanadzie, odpowiednio stronę http://www.youronlinechoices.eu/ lub http://youradchoices.ca/. Reprezentatywną listę zewnętrznych partnerów reklamowych i analitycznych działających w ramach usług Riot, a także informacje na temat rezygnacji w stosownym zakresie, można uzyskać, klikając tutaj.

Jeśli użytkownik jest zaniepokojony sposobem, w jaki przetwarzamy jego dane, lub chce zaktualizować bądź usunąć dane osobowe powiązane ze swoim kontem Riot Games, jest proszony o skontaktowanie się z nami. Zwracamy uwagę, że prośba o usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania może również spowodować zawieszenie lub zamknięcie konta, w którym to przypadku użytkownik utraci dostęp do wielu usług Riot. Możemy też zachować pewne informacje powiązane z kontem użytkownika w takich celach jak przestrzeganie zobowiązań prawnych, zarządzanie wewnętrznymi księgami i rejestrami, zapobieganie oszustwom, rozstrzyganie sporów i wykonywanie naszych umów oraz warunków, takich jak niniejsza polityka i Warunki Użytkowania).

Jeśli przetwarzamy dane użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy wyjaśnione powyżej lub w interesie publicznym, użytkownik może w określonych okolicznościach wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania. W takich przypadkach przestaniemy przetwarzać dane użytkownika, chyba że mamy uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania lub jest to konieczne z powodów prawnych, na przykład w celu zapewnienia zgodności z zasadami anti-cheat zgodnie z naszymi Warunkami Użytkowania. Jeśli wykorzystujemy dane użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, może on zawsze wyrazić swój sprzeciw, używając linku anulowania subskrypcji zawartego w takiej komunikacji lub zmieniając ustawienia swojego konta.

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odwiedzając stronę privacy.riotgames.com i wykonując podane instrukcje. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z kontem (w tym żądania dostępu) użytkownik może też przesyłać bezpośrednio do naszego zespołu Wsparcia Gracza (zobacz Kontakt z nami).

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, to nie naruszając żadnych innych praw, może on mieć również prawo do złożenia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych. Głównym organem nadzorczym Riot Games Ltd jest Irlandzka Komisja Ochrony Danych Osobowych.

Przed przystąpieniem do realizacji prośby o dostęp, aktualizację, usunięcie lub inne przetwarzanie danych osobowych możemy poprosić użytkownika, aby zweryfikował swoją tożsamość (np. przez zalogowanie się na swoje konto lub podanie nam określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić własność konta). Możemy też żądać zapłaty, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

Zwiń

Wróć do początku

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

Streszczenie: Zobowiązujemy się zabezpieczać dane graczy, ale nie gwarantujemy bezpieczeństwa danych zbieranych od użytkowników. Decydując się na udostępnienie nam danych (a w dzisiejszych czasach decydując się na udostępnienie ich komukolwiek w Internecie), użytkownik akceptuje to ryzyko.


Rozwiń

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania. Na przykład do przechowywania danych używamy systemów komputerowych z ograniczonym dostępem w kontrolowanych ośrodkach. Do ochrony niektórych zbieranych danych używamy również technologii takich jak szyfrowanie i algorytmy mieszania.

Należy jednak pamiętać, że żaden serwer, sieć komunikacyjna ani transmisja danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczna. Usługi Riot nie są tu wyjątkiem. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych danych przesyłanych za pośrednictwem usług Riot i nie gwarantujemy naszej zdolności do zapobiegania utracie danych lub ich niewłaściwemu wykorzystaniu.

Decyzja o udostępnieniu nam danych należy do użytkownika. Jeśli zdecyduje się on to zrobić, potwierdza, że robi to z uwzględnieniem tego ryzyka.

Zwiń

Wróć do początku

IX. AKTUALIZACJE I WERSJE

Streszczenie: Aby zapewnić użytkownikowi jak najlepszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób postępujemy z danymi graczy, od czasu do czasu będziemy wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności.


Rozwiń

Naszą politykę prywatności będziemy od czasu do czasu aktualizować w celu odzwierciedlenia zmian w technologii, prawie, naszych działaniach biznesowych lub w innych celach, które uznamy za konieczne lub właściwe. Po wprowadzeniu zmian zaktualizujemy datę „Ostatniej Modyfikacji” u góry polityki i opublikujemy ją w usługach Riot. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w polityce lub sposobach przetwarzania danych o graczach, powiadomimy o tym dodatkowo (np. umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach w usługach Riot, zanim wejdą w życie, lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio użytkownikom).

Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej polityki pod kątem jakichkolwiek zmian od czasu ostatniej wizyty. Pomoże to w lepszym zrozumieniu relacji z Riot Games, w tym sposobów, w jakich przetwarzamy dane użytkowników.

Zwiń

Wróć do początku

X. KONTAKT Z NAMI

W sprawach związanych z League of Legends lub w przypadku podobnych żądań lub problemów związanych z grami (takich jak problemy z dostępem do konta, kwestie dotyczące rozliczeń, dostępność skórek lub treści, zgłaszanie błędów lub podobnych problemów technicznych, omawianie spraw zakazu, usunięcie konta, raportu gracza itp.) należy skontaktować się z naszym zespołem Wsparcia Gracza tutaj. Można też skorzystać z naszej strony Wsparcia Gracza, która zawiera aktualne informacje i przewodniki rozwiązywania problemów, dostępnej tutaj.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki lub naszych praktyk dotyczących prywatności prosimy wysyłać nam za pośrednictwem poczty e-mail na adres privacy@riotgames.com lub drogą pocztową na odpowiedni adres podany poniżej. Jednostka Riot Games określona poniżej dla danego regionu świata świadczy usługi Riot i jest podmiotem kontrolującym zbierane dane osobowe.

Jeśli użytkownik ma nierozstrzygnięty problem dotyczący prywatności lub wykorzystania danych, którego nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, może skontaktować się z naszą jednostką w USA, która zajmuje się sporami z osobami trzecimi (bezpłatnie) tutaj.

DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNA:

Jeśli użytkownik mieszka w Ameryce Północnej lub Ameryce Południowej (z wyjątkiem Brazylii):


Riot Games, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Jeśli użytkownik mieszka w Korei Południowej:


Riot Games Korea, Ltd.
Attn: Legal Department
30th floor, Parnas Tower, 521 Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul, Korea

Jeśli użytkownik mieszka w Japonii:


Riot Games, LLC
Roppongi Hills Mori Tower 34F
6-10-1, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106-6134
Japan

Jeśli użytkownik mieszka w innym miejscu, w tym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Brazylii:


Riot Games Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU MERCH STORE:

Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hongkongu, Singapurze, Tajwanie, Australii lub Nowej Zelandii:


Riot Games Merchandise, Inc.
Attn: Legal Department
12333 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
United States

Jeśli użytkownik mieszka w Korei Południowej:


Riot Games Korea, Ltd.
Attn: Legal Department
30th floor, Parnas Tower, 521 Teheran-ro, Gangnam-gu
Seoul, Korea

Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego:


Riot Games Ireland Merchandise Ltd.
Attn: Legal Department
PO Box 11989
Dublin 2
Ireland

Miejsce zamieszkania użytkownika ustalamy w tym celu na podstawie informacji, które podał on podczas tworzenia konta, lub, jeśli użytkownik nie ma konta, na podstawie jego adresu IP. Jeśli użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub przeniesie swoje konto na inny serwer, jednostka Riot Games będąca podmiotem kontrolującym dane osobowe użytkownika zostanie określona na podstawie nowego miejsca zamieszkania lub lokalizacji konta od daty tej zmiany.

Wróć do początku


TRUSTe