Wydarzenie VS. wkrótce się skończy

po kantayams

Wydarzenie VS. niemal dobiegło końca. Nie przegapcie okazji do rozegrania misji dostępnych tylko podczas wydarzenia, zdobycia wyjątkowych nagród i wpłynięcia na sposób, w jaki zakończy się ta historia. Tutaj dowiecie się więcej.

Podczas wydarzenia VS. możecie:

Wypełniać codzienne misje, aby zdobywać nagrody: Rozpocznijcie od wygrania dowolnej dobieranej gry, aby otrzymać startowe ikony. Następnie wypełniajcie codzienne misje z wybraną ikoną Porządku lub Chaosu, aby otrzymywać Tokeny Porządku lub Chaosu. Misje wygasną o 8:59 CEST 30.06.2017 r.

Używać Tokenów do tworzenia ekskluzywnych łupów: Przekuwajcie Tokeny na ekskluzywne nagrody wydarzenia Porządku i Chaosu, takie jak ikony, emotki i ramki ekranu wczytywania. Po tym jak wydarzenie VS. zakończy się o 8:59 CEST 30.06.2017 r., będziecie mieli czas do 8:59 CEST 25.07.2017 r., aby zmienić pozostałe Tokeny w nagrody lub niebieską esencję (każde 10 Tokenów = 10 niebieskich esencji). Jeżeli nie zmienicie Tokenów do tego czasu, znikną.

Wykorzystywać przepustki wydarzenia VS.: Przepustki wydarzenia VS. podwajają liczbę Tokenów za misje oraz zapewniają materiały rzemieślnicze, łupy (włącznie z kulą, z której mogą wypadać odłamki skórek dostępne tylko jako część łupu) i ekskluzywne serie misji, które prowadzą do gwarantowanego klejnotu. Przepustki wygasną o 8:59 CEST 30.06.2017 r.

Czy zapanuje ciemność Chaosu, czy zatriumfuje światło Porządku? Nikt nie ucieknie przed przeznaczeniem, ale można na nie wpłynąć.


1 year ago

Oznaczono za pomocą: 
Yasuo, Riven, Missions