Aktualizacja częstotliwości wypadania kapsuł honoru

Dodaliśmy ochronę przed pechem związanym z częstotliwością wypadania kapsuł honoru.
9 months ago