POLITICA SI PROCEDURA PENTRU "TRIBUNAL"

Data ultimei modificări: 12 aprilie 2011

Pentru a se asigura că toți utilizatorii jocului League of Legends ("Jocul") au o experiență plăcută și sigură în cadrul Jocului, Riot Games, Inc. ("Riot Games") a creat "Tribunalul", prin care toți utilizatorii Jocului ("Comunitatea") sunt abilitați să dicteze ce comportament este considerat acceptabil în Joc și ce comportament este considerat necorespunzător de către Comunitate. Acei membri ai comunității care se califică au opțiunea de a participa în cadrul Tribunalului, prin evaluarea rapoartelor și a probelor anexate privind abaterea presupusă a altor utilizatori. Politica și procedura Tribunalului prezentate în continuare ("Politica") explică modul în care dvs. ca utilizator ați putea fi raportat, modul de funcționare a Tribunalului în evaluarea acestor rapoarte și ce se întâmplă atunci când Tribunalul alege să pedepsească acțiunile unui utilizator. Prezenta Politica este guvernată și trebuie citită în coroborare cu Termenii de utilizare, ALUF(EULA) și Politica de confidențialitate ale Riot Games (denumite împreună "Politicile legale ale Riot Games"), iar în cazul vreunei discrepanțe între prezenta Politică si Politicile legale ale Riot Games, termenii Politicilor legale ale Riot Games vor deține controlul și vor prevala.

Cum ajunge o cauză în fața Tribunalului?

La sfârșitul oricărei sesiuni directe de Joc (fiecare în parte, o "Sesiune de joc"), fiecare utilizator poate raporta orice alt utilizator care a participat la acea Sesiune de joc dând clic pe semnul de exclamare roșu (!) care apare lângă numele de Invocator al acelui utilizator. Sunteți liber să raportați orice utilizator(i) despre care simțiți că a încălcat Codul Invocatorului, Politicile legale ale Riot Games sau care a afișat, în general, o conduită nesportivă. După selectarea opțiunii de a raporta un utilizator, vi se va cere să alegeți dintre unu până la zece motive pre-definite pentru care acțiunile utilizatorului respectiv au impus înaintarea raportului. De asemenea, veți avea opțiunea de a transmite și un scurt paragraf care descrie motivele raportării. Acestea sunt rapoartele care pot ajunge în fața Tribunalului.

Nu toți utilizatorii raportați vor ajunge în fața Tribunalului, existând mai mulți factori care vor fi avuți în vedere pentru fiecare utilizator raportat, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) de câte ori a fost raportat utilizatorul; (ii) frecvența la care este raportat utilizatorul; (iii) motivul(ele) pentru care este raportat utilizatorul; (iv) perioada de timp de când este înregistrat contul de Joc al utilizatorului (conturile noi fiind judecate mai strict decât cele mai vechi) și (v) reputația utilizatorului(ilor) care a depus rapoartele. Acest lucru înseamnă că, în general, dar nu neapărat în toate cazurile, va trebui să fiți raportat de mai multe ori de mai mulți utilizatori înainte de a fi judecați de Tribunal.

De ce probe dispune Tribunalul pentru a judeca o cauză?

Odată ce un utilizator este raportat de un număr suficient de ridicat pentru a merita un anunț public al rapoartelor împotriva lui, sistemul va crea automat o pagină de raport pentru sistemul Tribunalului, cu următoarele informații (o "Pagină de raport"): (i) numele de Invocator al utilizatorului raportat; (ii) statisticile din cadrul Jocului pentru Sesiunea(ile) de joc pentru care a fost raportat utilizatorul; (iii) motivul(ele) furnizat(e) de utilizatorul(ii) care a(u) raportat; (iv) orice comentarii suplimentare furnizate de utilizatorul(ii) care a(u) raportat și (v) întregul log de Chat din cadrul Jocului pentru Sesiunea(ile) de joc. Pagina de raport va conține și o bară de meniu navigabilă care permite membrilor Tribunalului care fac revizuirea să evalueze probele de la fiecare Sesiune de joc pentru care utilizatorul a fost raportat (care apar ca pagina de raport proprie).

Un membru al Tribunalului nu va da individual câte un vot pe fiecare Sesiune de joc raportată, ci va vota utilizatorul, pe baza istoricului general al acestuia, astfel cum este prevăzut de Tribunal, și astfel, revizuirea individuală a fiecărei Sesiuni de joc îl va ajuta pe fiecare membru al Tribunalului să înteleaga mai bine istoricul de raportare al utilizatorului pârât și să ia o decizie echilibrată și exactă de acțiune disciplinară. Pentru fiecare cauză revizuită de un membru al Tribunalului, acesta nu va putea să voteze timp de șaizeci (60) de secunde pentru a ajuta la asigurarea ca acesta petrece o cantitate adecvată de timp pentru a revizui elementele de probă înainte de a acorda un vot.

Excepția privind log-ul de Chat privat: În cazul în care participați la un joc prestabilit de 3v3 sau 5v5 în care toți membrii din echipa ta sunt pre-selectați (cu alte cuvinte, ați ales să jucați doar cu prietenii dumneavoastră si nu jucați cu vreun străin în echipa dvs.), atunci orice text de chat care este prezentat în chat-ul de echipă (spre deosebire de chat-ul de joc public prin canalul "/all") ("Chat privat") va fi suprimat din log-ul de chat de pe Pagina de raport. Din motive de claritate, această suprimare are loc doar atunci când echipele sunt complet pre-stabilite și se aplică doar Chat-ului privat. Orice conținut de chat public prezentat în timpul unei Sesiuni de joc este supus controlului Tribunalului.

Paginile de raport sunt atribuite în mod aleator în cadrul Tribunalului - un membru al Tribunalului nu poate alege și selecta ce cazuri vrea să analizeze. Desi există o șansă redusă ca unui membru al Tribunalului să i se atribuie o pagina de raport pentru un utilizator pe care chiar acesta sau aceasta l-a raportat, niciunui membru al Tribunalului nu i se va permite să voteze pe o pagina de raport creată pentru contul său propriu.

Cum funcționează votarea?

Odată ce un membru al Tribunalului a revizuit pagina de raport, acesta poate vota "iertarea", "pedepsirea" sau "ignorarea" cauzei. Fiecare pagină de raport va fi revizuită și votată de cel putin douăzeci (20) de membri diferiți ai Tribunalului înainte de întreprinderea unei acțiuni. În timp ce acest număr poate fi schimbat la discreția absolută a Riot Games, utilizatorul pârât trebuie să primească întotdeauna o majoritate covârșitoare de voturi de "pedepsire" pentru a putea fi supus unei forme de pedeapsă de către Riot Games.

Sancțiunile impuse ca urmare a deciziilor Tribunalului funcționează într-un sistem gradat, care prevede progresiv sancțiuni mai severe pentru recidiviști. În aproape toate cazurile, un pârât va primi un avertisment la prima abatere, în care se explică că Tribunalul a stabilit că anumite activități din cadrul Jocului ale respectivului pârât merită o pedeapsă și utilizatorul este încurajat să respecte Codul Invocatorului. În funcție de frecvența abaterilor disciplinare trimise Tribunalului și de natura acțiunilor ofensatoare ale utilizatorului, pedeapsa va deveni treptat mai dură, ducând la o interzicere de la o zi până la câteva săptămâni. Un membru al echipei de asistență a Riot Games va fi însărcinat cu auditarea sistemului Tribunalului si va fi responsabil de analizarea individuală a cazurilor care merită o pedeapsă mai extremă (în general, orice mai dur decât o interdicție de o zi). În cele din urmă, un membru al personalului Riot Games va fi responsabil de aprobarea manuală a pedepsei corespunzătoare, de aplicarea unui nivel de pedeapsă mai puțin sever sau de iertarea utilizatorului pârât, toate acestea fiind puse în aplicare de membrul personalului Riot Games la discreția absolută a Riot Games.

Daca nu veți fi notificat de fiecare dată când vă raportează un alt utilizator sau când ajunge în fața Tribunalului o Pagină de raport privitoare la dvs., veți fi notificat prin e-mail de fiecare dată când verdictul Tribunalului de pe pagina dvs. de raport este de "pedepsire". E-mail-ul pe care îl veți primi vă va notifica și cu privire la acțiunea disciplinară pe care Riot Games a considerat potrivit să o ia împotriva contului dvs.

Eligibilitate si participare / Cine este eligibil pentru a participa în cadrul Tribunalului?

Numai utilizatorii frecvenți ai Jocului al căror cont a atins un nivel de treizeci (30) și cărora nu li s-a interzis în vreun alt fel participarea sunt eligibili să acționeze ca membri ai Tribunalului, deși Riot Games îsi rezervă dreptul de a suspenda sau de a acorda accesul la Tribunal oricărui utilizator în orice moment și pentru orice motiv. Persoanele eligibile și care doresc să participe trebuie să se conecteze la pagina Tribunalului de pe site-ul League of Legends, la adresa www.leagueoflegends.com/tribunal și să citească și să accepte prezenta Politică.

Activitatea dvs. în cadrul Tribunalului

Fiecare membru are inițial oportunitatea de a vota pentru până la treizeci (30) de cauze pe zi (acest numar se poate schimba în orice moment la discreția absoluta a Riot Games).

Activitatea dvs. în calitate de membru al Tribunalului este evaluată în mod automat pe măsură ce participați în cadrul Tribunalului și acordați voturi pe paginile de raport care ajung la dvs. Dacă reușiți frecvent sa votați conform majorității în cadrul Tribunalului, și în acest caz, în timp, vi se va acorda încetul cu încetul capacitatea de a revizui si de a vota mai multe pagini de raport pe zi. Dacă, dimpotrivă, în mod frecvent și constant, votați contrar majorității sau întrerupeți ori împiedicați altfel procesul Tribunalului, veți avea acces la din ce în ce mai putine pagini de raport și, în cele din urmă, este posibil să se interzică, temporar sau definitiv, contului dvs. să mai participe în cadrul Tribunalului, la discreția Riot Games.