Πιο Πρόσφατα Διατίθενται δωρεάν Νέα

Νέοι δωρεάν ήρωες: Μπράουμ, Ντιάνα, Τζιν και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
19 hours ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Ακάλι, Λούσιαν, Βίκτορ και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 week ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Κόρκι, Κίντρεντ, Λισάντρα και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
2 weeks ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Μπλίτζκρανκ, Γκναρ, Λι Σιν και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
3 weeks ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Καμίλ, Ντρέιβεν, Κα'Ζιξ και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
4 weeks ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Ανίβια, Ανίβια, Τζινξ και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Κέιτλιν, Ελίζ, Φιζ και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές! Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Λήξη δωρέαν υποστηρικτών + νέα δωρεάν εναλλαγής

Γεια σας, Επικαλεστές! Ακολουθούν οι δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Συνέχεια δωρέαν υποστηρικτών + νέα δωρεάν εναλλαγή

Γεια σας, Επικαλεστές! Ακολουθούν οι δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Συνέχεια δωρέαν υποστηρικτών + νέα δωρεάν εναλλαγή

Γεια σας, Επικαλεστές! Ακολουθούν οι δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
2 months ago