Πιο Πρόσφατα Διατίθενται δωρεάν Νέα

Λήξη δωρέαν υποστηρικτών + νέα δωρεάν εναλλαγής

Γεια σας, Επικαλεστές! Ακολουθούν οι δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
4 days ago

Συνέχεια δωρέαν υποστηρικτών + νέα δωρεάν εναλλαγή

Γεια σας, Επικαλεστές! Ακολουθούν οι δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 week ago

Συνέχεια δωρέαν υποστηρικτών + νέα δωρεάν εναλλαγή

Γεια σας, Επικαλεστές! Ακολουθούν οι δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
2 weeks ago

Κάποιες σκέψεις για τον ρόλο Υποστήριξης

Ο Meddler μοιράζετε κάποια πράγματα για την τωρινή κατάσταση και το πείραμα με την διαθεσιμότητα περισσότερων ηρώων υποστήριξης.
3 weeks ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Άατροξ, Καλίστα, Αζίρ και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Βάρδος, Ντρέιβεν, Έκκο και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Άιβερν, Κουίν, Ιλλαόη και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Τζινξ, Θρες, Ζιγκζ και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Ωρέλιον Σολ, Μπράουμ, Κόρκι και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
2 months ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Έζρεαλ, Γκάλιο, Τζάνα και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
2 months ago