Πιο Πρόσφατα Διατίθενται δωρεάν Νέα

Νέοι δωρεάν ήρωες: Μπλίτζκρανκ, Γκράγκας, Καλίστα και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
5 days ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Αζίρ , Τσο'Γκαθ, Γκρέιβς και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 week ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Ωρέλιον Σολ, Κέιτλιν, Φίντλστιξ και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
2 weeks ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Έζρεαλ, Ιλλαόη, Τζάρβαν ο Δ' και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
3 weeks ago

Νέοι δωρεάν ήρωες εβδομάδας: Ντρέιβεν, Ντρέιβεν και Ντρέιβεν!

Γεια σας, Επικαλεστές! Ακολουθούν οι δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
4 weeks ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Βάρδος, Κόρκι, Ιρέλια και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Ντάριους, Τζέις, Καλίστα και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Ντρέιβεν, Κίντρεντ, Μάλζαχαρ και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Μπλίτζκρανκ, Κασσιόπη, Έκκο και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
1 month ago

Νέοι δωρεάν ήρωες: Μπράουμ, Κέιτλιν, Γκάρεν και άλλοι!

Χαίρετε Επικαλεστές, Εδώ σας έχουμε τους δωρεάν ήρωες της εβδομάδας.
2 months ago