Vývoj: Přichází 10 zákazů

By Draggles

Při implementaci většího počtu zákazů do běžných zápasů jsme si museli položit několik těžkých otázek: „Kolik zákazů je tak akorát?“ „Co by se stalo, kdybychom použili stejný draftový systém jako v profi zápasech?“ „Neměli bychom rovnou odstranit ze hry Yasua a Camille, abychom ušetřili trochu času?“

V systému, který připravujeme, dostane každý hráč jeden zákaz a všech 10 vyvolávačů bude šampiony zakazovat současně. Jakmile fáze zákazů skončí, zobrazí se zakázaní šampioni druhému týmu a následuje část výběrů, která je stejná jako dříve. Zákazy se mohou napříč týmy duplikovat.


TY budeš moci zakazovat a TY taky

Prostřednictvím systému s 10 simultánními zákazy jsme chtěli docílit hlavně toho, aby byl výběr šampionů férovější pro všechny zúčastněné, aby všichni hráči měli větší kontrolu nad fází zákazů a aby se pokud možno zkrátila doba potřebná pro vstup do samotného zápasu. Stejný rozdělený draftový formát jako v profesionálních zápasech (šest zákazů, šest výběrů, následně další čtyři zákazy a čtyři výběry) jsme použít nemohli, jelikož ve výběru šampionů chceme vyvážit sílu, kterou mají jednotliví hráči k dispozici.

Když jsme se podrobně podívali na to, jaké výhody přináší systém rozděleného draftu, jenž je implementovaný na profi úrovni (zvlášť, když znáte strategii svého týmu a herní styl svých soupeřů), ukázalo se, že je nelze nijak jednoduše přenést i do běžných utkání. Podrobnější informace najdete v našem úvodním článku či na následujících řádcích.

Nechcete v lajně narazit na Blitze? Tak ho zakažte. Rádi byste řádili v horní lajně s Tryndamerem? Zabanujte Teema. Navíc nezáleží na tom, v jakém pořadí budete vybírat – každý má stejnou šanci vyřadit šampiona, kterému se chce vyhnout. Nemůžete zakázat stejnou postavu jako někdo z vašeho týmu, ale oba celky mohou zabanovat téhož šampiona.

Ačkoliv tedy v některých hrách bude méně než 10 unikátních banů (v případě duplicit), doufáme, že se tím sníží pravděpodobnost „permanentního zákazu“ nějaké postavy. Všichni asi víte, koho máme na mysli. Nepředpokládáme, že by se stávalo nějak často, že bude méně celkových banů než dříve, ale přesto budeme vše monitorovat pro případ, že by se to nějak vymklo kontrole.


Další formáty 10 zákazů

Mrkněme se na pár dalších formátů, které jsme zvažovali, než jsme se rozhodli pro systém se simultánním výběrem, a ukažme si jejich výhody a nevýhody. Když jsme hledali ideální variantu pro běžné zápasy, šlo nám především o následující věci:

  • Co nejvíc vyvážit zapojení všech hráčů
  • Odstranit náhodné pořadí při vybírání zákazů
  • Pokud možno zkrátit čas potřebný pro vstup do zápasu

Nejspíš se nevyhneme troše technických detailů, takže prosíme o shovívavost:


Esportovní draft
Ten, který dobře znáte z vysílání esportů

✔ Každý má k dispozici jeden zákaz
Výrazné strategické výhody pro organizované týmy

Každý má k dispozici jeden zákaz (...alespoň potenciálně, viz níže) a použití rozděleného draftu by udrželo určitou konzistenci mezi běžnými a profesionálními zápasy. Tento systém je velice taktický a skvěle se hodí pro organizované pětičlenné týmy – když máte podrobné informace a dřívější zkušenosti s oběma týmy, můžete pak své zákazy strategicky směřovat na slabší (nebo silnější) lajny.

VĚŘÍME, že se tento formát skvěle hodí pro situace, kdy proti sobě stojí hotové týmy, a hodláme esportovní draft zavést do budoucna i v dalších týmových soutěžních režimech, ještě chvíli to ovšem bude trvat. Budete ho moci využít ve vlastních hrách s turnajovým draftem, až jej v patchi 7.11 zapneme, ovšem počítejte s tím, že po dobu několika dalších patchů to může být trochu divoké.


✘ Odebírá hodně síly z druhé fáze zákazů/výběrů
Síla zákazů se mění v závislosti na pořadí
Výrazné prodloužení fáze zákazů

V automaticky sestavovaných zápasech vytváří esportovní draft nepříjemné situace, kdy mohou být čtvrté a páté výběry na obou stranách cíleně zaměřovány druhou fází zákazů, což by tyto hráče nutilo mít velmi bohaté množiny šampionů. Například pokud oba týmy v první části zakážou několik podpor, ale nikdo si žádnou prozatím nevybere, dávalo by pak smysl soustředit se na ně i v druhé vlně banů. Tím se výběr podpůrných šampionů drasticky sníží (zvlášť vyvolávačům, kteří nevlastní všechny podpory) – a co je důležitější, tito hráči nebudou mít do příslušného rozhodování šanci nějak výrazněji zasáhnout.

V tomto formátu by navíc bylo těžké rozhodnout, kdo má kdy zakazovat. Pokud by pořadí při banování odpovídalo pořadí výběru (první hráč má první zákaz, čtvrtý hráč čtvrtý zákaz apod.), pak by měli hráči z každého stupně jinou úroveň svobody výběru toho, co skutečně chtějí. Zajištění hladkého chodu celého procesu mimo organizované hraní by se navíc neobešlo bez spousty oznámení („Hele, příště budeš banovat ty!“ „Teď je řada při zakazování na tobě!“ „A máme tu další zákaz!“ „Hele, teď si všichni vybírají!“).

Jedná se navíc o nejsložitější a časově nejnáročnější verzi draftu, čímž se zvyšuje riziko nechtěného (i chtěného!) odchodu z fronty.

Střídavé bany
Stejně jako při šesti zákazech, ovšem před vybíráním šampionů proběhne o čtyři bany více

✔ Každý má k dispozici jeden zákaz
Výběr šampionů je konzistentní se starou verzí

Tento systém je konzistentní s tím, který máme ve hře dnes, a zachovává podobnou strategickou úroveň, takže by nepůsobil příliš jiným dojmem. Nebylo by zapotřebí měnit postup výběru šampionů ani přidávat nové prvky do uživatelského rozhraní, vývoj by tedy netrval nijak dlouho.


✘ Pozdější pozice by byly tlačeny do banování šampionů v metě
Některým šampionům by více hrozilo riziko trvalého zabanování
Výběr šampionů by trval výrazně déle

Hráči, kteří vybírají později, mohou být v tomto formátu při banování tlačeni do toho, aby reagovali na aktuální situaci, což výrazně snižuje míru jejich svobody a sílu zákazu. A jistým vlasatým šermířům by hrozilo obrovské nebezpečí, že se už nikdy nedostanou do hry. Už tak dlouhá fáze před spuštěním zápasu by se navíc prodloužila o další dvě minuty, odchod jednoho vyvolávače z fronty by tedy všechny zúčastněné bolel víc než dosud. Při testování jsme se to snažili vykompenzovat zkrácením banovacího intervalu, jenže hráči se pak rozhodovali pod výrazným tlakem a vyžadovalo to zvýšenou pozornost od všech deseti vyvolávačů.

Hadí draft
Buď takto, nebo zrcadlově obrácená fáze výběrů, počínaje na červené straně

✔ Každý má k dispozici jeden zákaz
Výběr šampionů by mohl být kratší

Každý může někoho zakázat a máte možnost reagovat na bany svých soupeřů. Tento systém se hodně podobá střídavému banování, je však potenciálně rychlejší.


✘ Pozdější pozice by byly tlačeny do banování šampionů v metě
Některým šampionům by více hrozilo riziko trvalého zabanování
V zásadě se jedná o horší verzi esportovního draftu

Kdybychom implementovali systém s hadím formátem, vystřílet všechny bany ještě před vybíráním šampionů nedává takový smysl jako rozdělený draft použitý v esportovní verzi. Rozdělený draft by zabral podobné množství času, ovšem navíc nabízí strategickou hloubku a zajímavější přípravu před zápasem.

Kapitánský draft
Všech pět zákazů vybere za celý tým jediný hráč

✔ Zkrátil by se čas potřebný pro vstup do zápasu

Kapitánský draft by mohl být nejrychlejší verzí systému s 10 zákazy (jelikož nevyžaduje plnou pozornost většiny lidí v lobby) a je to na pohled zábavné řešení... pro dva účastníky zápasu.


✘ Jeden hráč má k dispozici všechny bany
Ve čtyřech zápasech z pěti nemáte možnost promluvit do zákazů
Spousta možností zneužívání

Tento formát zbavuje valnou většinu hráčů možnosti zapojit se do banování a musíte se spoléhat na to, že kapitán vybere pro vaši lajnu dobře. Jak si asi dovedete představit, zvýšil by se i počet odchodů nespokojených hráčů napříč všemi frontami, nemluvě o tom, že by lidé opouštěli lobby ve snaze stát se příště kapitánem. #takovousólovoulajnutedynechci

Další zajímavou slabinou by bylo, že se kapitánem stanete jen ve 20 % případů, takže by bylo poměrně náročné vytvořit v uživatelském rozhraní výzvu, která by byla dostatečně výrazná (a srozumitelná natolik, aby i nováčci v roli kapitána pochopili, co že se to sakra děje). Těch prvních pár týdnů by asi bylo hodně krušných.

Simultánní výběr naslepo
Systém, který se co nevidět objeví i ve vaší frontě

✔ Každý má k dispozici jeden zákaz
Síla zákazu je u všech hráčů stejná
Výrazné zkrácení doby strávené ve výběru šampionů
Nejnižší pravděpodobnost, že bude nějaký šampion trvale zabanován

Všichni hráči mají při banování rovné šance, každý tedy může zakázat přesně toho šampiona, na kterého nechce narazit. Simultánní varianta navíc z výběru šampionů odstraňuje postupné pořadí při zakazování, málokdo tedy bude nucen zabanovat někoho jen kvůli tomu, že je v metě, a celá fáze by měla být rychlejší.


✘ Duplicitní bany mohou působit jako plýtvání
Chudší strategické možnosti
Odlišný systém než v profi zápasech

Existuje určitá malá pravděpodobnost, že celkem bude zakázáno jen pět šampionů, a strategické možnosti tohoto řešení jsou zcela jiné než u současného systému. Skutečnost, že nevidíte, co banuje soupeř, omezuje volbu vaší vlastní strategie, ale věříme, že se tím zároveň sníží pravděpodobnost trvalého zakazování konkrétních šampionů na dobu několika patchů. Kdyby hráči průběžně viděli, co nepřátelský tým banuje, bylo by nejlepší čekat až do posledního okamžiku a snažit se protivníky předem svést na falešnou stopu. To by byl super nezábavný způsob vstupu do zápasu.

Jedná se o jediný případ, kdy jsme se rozhodli učinit zásadní rozdíl mezi profesionálními a běžnými hrami, a rozhodně se nám to nedělalo snadno (zvlášť s ohledem na to, že opravdu chceme udržovat herní systém na obou těchto úrovních totožný). Domníváme se ovšem, že výhody tohoto systému za to stojí, a doufáme, že vám tento článek pomohl pochopit, jak jsme k našemu závěrečnému rozhodnutí dospěli.

Brzy se společně podíváme pod kapotu také automatickému sestavování týmů a automatickému doplňování, uvědomujeme si totiž, že jsme se tomuto tématu poslední dobou moc nevěnovali. Máme radost, že systém s větším počtem zákazů již brzy spustíme. Dejte nám vědět, pokud k němu budete mít nějaké připomínky!


1 year ago

Tagged with: 
Bans